نرگس آباده
 
نرگس
نويسندگان
لینک های مفید

            

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

                                                                                            

تاريخچه......................................................................................................................................1

بلايا............................................................................................................................................3

مهم ترين آثار بلايا بر محيط.....................................................................................................3

انواع بلاها..................................................................................................................................4

بلاهاي طبيعي............................................................................................................................4

بلاهاي ساخت بشر...............................................................................................6

بلاياي فني...........................................................................................................6

تعيين اهميت هر بلا..............................................................................................6

معرفي آمادگي بخش بهداشت و درمان در برابر بلايا وشرايط اضطراري...................7

فرايند آمادگي......................................................................................................7

اقدامات پيش از وقوع بلا.....................................................................................8

اقدامات هنگام وقوع بلا.......................................................................................9

اقدامات پس از قوع بلا.......................................................................................10

راهنماي برنامه خانوادگي مقابله با حوادث............................................................11

مركز اعلام خطر و اهداف آن..............................................................................13

آموزش عمومي..................................................................................................16

آموزش بهداشت در مراحل مختلف بروز بلاياي طبيعي.........................................17

راهكار هاي لازم جهت افزايش سطح آگاهي ارائه دهندگان خدمات ......................18

فعاليت هاي علمي جهت افزايش سطح آگاهي......................................................18

برنامه مقابله با بلاياي طبيعي................................................................................20

 

 

تشكيلات مسئول ملي........................................................................................20

هماهنگي..........................................................................................................22

برنامه ريزي......................................................................................................25

سازماندهي.......................................................................................................26

وظايف ستاد پيشگيري و بازسازي حوادث غير مترقبه..........................................27

وظايف سازمان ها و نهاد ها به تفكيك...............................................................29

شرح وظايف كميته فرعي بهداشت و درمان كاهش اثرات بلاياي طبيعي...............32

مديريت بخش بهداشت....................................................................................33

سازمان هاي بين المللي.....................................................................................34

آشنايي با نهضت جهاني صليب سرخ و هلال احمر.............................................34

سازمان ملل ( UN )........................................................................................35

برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP...........................................................36

دفتر كميسر عالي سازمان ملل براي پناهندگان......................................................37

صندوق بين الملل سازمان ملل متحد براي كودكان UNICEF............................37

سازمان خوارو بار و كشاورزي FAO................................................................37

سازمان آموزش علمي و فرهنگي ملل متحد UNESCO....................................38

سازمان بين المللي هواشناسي.............................................................................38

سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري.................................................................38

صندوق بين المللي پول.....................................................................................39

سازمان هاي غير دولتي......................................................................................39

واحدهاي دولتي امداد........................................................................................40

مؤسسات بين المللي دو جانبه يا چند جانبه..........................................................40

امداد رساني نيروهاي دولتي وجمعيت هاي داوطلب.............................................41

 

 

 

جابجايي جمعيت..............................................................................................43

تخليه...............................................................................................................43

حمل و نقل......................................................................................................44

اسكان آوارگان و بهداشت اردوگاه ها.................................................................44

چادر و انواع آن................................................................................................46

ويژگي هاي چادر.............................................................................................46

انتخاب موقعيت اردوگاه ها...............................................................................47

طراحي اردوگاه ها............................................................................................48

كمبود و آلودگي آب در مناطق بلارده.................................................................49

اهميت آب از نظر بهداشت...............................................................................49

نقش آب در اشاعه بيماري.................................................................................50

ترتيب اولويت بندي تأمين آب در شرايط اضطراري............................................52

آب مورد نياز....................................................................................................53

كيفيت آب.......................................................................................................54

طي دوره تخليه................................................................................................54

گندزدايي آب..................................................................................................54

يد زني............................................................................................................54

جوشاندن.........................................................................................................55

كلرزني............................................................................................................55

تأمين يخ..........................................................................................................57

ذخيره آب........................................................................................................57

تجهيزات لازم براي تأمين آب...........................................................................58

دفع غير بهداشتي مدفوع در شرايط بحران..........................................................58

 

 

 

عدم وجود شبكه جمع آوري فاضلاب...............................................................59

دفع فاضلاب....................................................................................................60

نكات مورد توجه در دفع مدفوع انساني بوسيله توالت........................................60

دفع مواد زائد جامد..........................................................................................61

دفع لاشه حيواني.............................................................................................63

نحوه دفع صحيح زباله در مناطق بلا زده............................................................63

پر كردن اراضي پست......................................................................................64

مبارزه و پيشگيري از بيماري ها به دنبال وقوع بلاياي طبيعي...............................66

تيم هاي امداد بهداشتي....................................................................................68

جمع آوري و انتقال آسيب ديدگان و بيماران.....................................................68

شرايط انتخاب محل........................................................................................68

هدف از تعيين محل جمع آوري آسيب ديدگان.................................................69

نيروي انساني در محل جمع آوري آسيب ديدگان..............................................70

پشتيباني محل جمع اوري آسيب ديدگان...........................................................70

بيمارستان و درمانگاه صحرايي سيار..................................................................70

شرايطي كه انتقال بيمار را ايجاب مي كند..........................................................71

برنامه ريزي براي انتقال بيمار...........................................................................72

محافظت از بهياران.........................................................................................72

انتخاب وسيله نقليه.........................................................................................73

آماده سازي وسيله نقليه براي انتقال بيمار..........................................................73

گندزدايي وسيله نقليه پس از جابجايي.............................................................74

احتياطات عمومي در كاربرد مواد گندزدا و ضدعفوني كننده ها..........................74

گندزداها و ضد عفوني كننده هاي شيميايي......................................................75

 

 

 

پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي روده اي از طريق بهسازي محيط...................78

گندزدايي موا آلوده........................................................................................79

بهسازي محيط در بيمارستان هاي صحرايي.....................................................80

كمك هاي اوليه............................................................................................80

صفات كمك دهنده.......................................................................................81

وظايف اصلي كمك دهنده.............................................................................81

وسايل مورد نياز و ضروري در حوادث..........................................................82

مبارزه با جانوران موذي.................................................................................83

برنامه اجرايي مبارزه با جانوران موذي پس از وقوع بلا....................................84

فقدان غذا و آلودگي غذا در مناطق بلا زده......................................................88

تأمين بهداشت مواد غذايي در زمان بحران......................................................90

وظايف بخش بهداشت.................................................................................92

كنترل بهداشت مواد غذايي وارد شده به منطقه................................................93

شرايط نگهداري مواد غذايي در شرايط بحران................................................94

خدمات كفن و دفن......................................................................................94

وسايل و لوازمي كه براي كفن و دفن مورد نياز هستند....................................96

 بهداشت رواني...........................................................................................97

آموزش بهسازي به قربانيان...........................................................................98

پيوست ها...................................................................................................100

منابع...........................................................................................................

 

 

تاریخچه

مرور وقایع گذشته و آمارهای بهداشتی در طول 20 سال گذشته نشان می دهد که بلایای طبیعی باعث مرگ بیش از سه میلیون و حداقل 800 میلیون نفر زخمی در جهان شده است. تنها طی سال های 1996-1997 میلادی خسارت های ناشی از بلایای عظیم به بیش از 400 میلیارد دلار رسیده و این در حالیست که در دهه قبل میزان خسارت 147 میلیارد ، در دو دهه قبل ، یکصد میلیارد دلار گزارش شده است و در سه دهه گذشته میزان وقوع بلایا 3 برابر و زیان های مالی ناشی از آن ها 8 برابر شده است.

ایران جزء 10 کشور بلاخیز جهان است و 90 درصد جمعیت کشور در معرض خطرات ناشی از سیل و زلزله قرار دارند. بلایای طبیعی تنها در هفت سال گذشته بیش از 2157 میلیارد ریال خسارت به کشور ما وارد نموده است و کشور ما را از نظر آمار و وقوع حوادث طبیعی در مقام ششم جهانی قرار داده است. در 90 سال اخیر بیش از 120 هزار نفر از مردم ایران بر اثر وقوع بلایای طبیعی کشته شده اند که از این تعداد 76 درصد بر اثرزلزله ، 13 درصد براثر سیل و 11 درصد بر اثر سایر بلایای طبیعی جان خود را از دست داده اند.

بطور کلی بلایا موجب شیوع بیماری های جدید و غیر عادی نمی شوند و در هنگام بروز بلایا مردم دقیقاً از مسایل بهداشتی و بیماری هایی رنج می برند که قبلاً به آن مبتلا شده اند و از آنها رنج می برند.در شرایط بحران ، کودکان و نوجوانان از اسهال ، سرخجه و عفونت های حاد تنفسی می میرند همانگونه که برادران و خواهران آنان در شرایط عادی مرده اند. تجربه نشان داده است که اقدام مسئولانه در بروز بلایا تنها داشتن اطلاعات کافی نیست بلکه علاوه بر آن باید درک درستی از آنچه برای عمل مناسب است وجود داشته باشد. خلاصه نتایج بررسی تجربه‌های ملی و جهانی در برخورد با بلایای طبیعی تحت عناوین ذیل و با تأکید بر مسایل بهداشتی نشان داده شده است.

1- بیشترین علت ضایعات چیست؟

2-                          مهمترین مسایل ساعت ها و روزهای اول و بعد از بحران چیست؟

3-                          مهمترین دشواری ها در عملیات کمک کدام عامل است؟

4-                          خطاهای ثبت شده در کمک رسانی گذشته چه بوده است؟

5-                          برای مقابله با بلا چه آمادگی هایی ضرورت دارد؟

6-                          در تجربه های موجود برجسته ترین جنبه های مثبت عملیات چیست؟

در سطح جهان بیش از 40 مجموعه بلایای طبیعی با زیر مجموعه های متعدد شناسایی شده اند که از این تعداد حدود 30 مجموعه بلایای طبیعی ، سرزمین ایران را تهدید می کند. بنا به نظر کارشناسان ، ایران یکی از مستعد ترین کشورهای روی خط زلزله دنیا است. بر پایه آمارهای رسمی در 30 سال گذشته بیش از 60 درصد تلفات جانی کشور ناشی از زلزله بوده است و از 678 شهر کشور تنها  3  درصد از نظر وقوع زلزله ، کم خطر می باشند. بررسی ها نشان می دهد که تقریباً در هر هفته 2 زلزله با شدتی کمتر از 4 درجه در مقیاس ریشتر ، در هر ماه یک یک زلزله با مقیاس 4 درجه در مقیاس ریشتر  و در هر دو سال زلزله با شدت 6 درجه در مقیاس ریشتر و در هر 10 سال یک زلزله بالای 6 درجه در مقیاس ریشتر در کشور ایران رخ می دهد. که یکی از مهیب ترین بلایای طبیعی قرن بیستم که در کشور ما رخ داده است زلزله 31 خرداد سال 1369 در استان گیلان و زنجان بوده که بیش از 40 هزار تلفات جانی و 100 هزار نفر بی خانمان بر جای گذاشت. و در طول دو دهه اخیر زمین لرزه رودبار یکی از شدیدترین حوادث طبیعی جهان که خسارات جانی و مالی بسیار سنگین بر جای گذاشته بحساب می آید.اکنون اگر خسارت های زلزله های مهم جهان و ایران را در نظر بگیریم ، ترتیب کشورها از لحاظ خسارت های مالی و تلفات جانی به این صورت خواهد بود که کشورهای چین ، ایران ، ژاپن ، ایتالیا و ترکیه از لحاظ تلفات جانی و کشورهای ایتالیا ، ایران ، آمریکا ، ژاپن و چین از لحاظ خسارت های مالی وارده در سطوح بالاتری قرار دارند. بویژه که در کشور ما ، زلزله های دهه اخیر ، بویژه زلزله هولناک و شاید بی سابقه بم ، توانست بسیاری از این برآوردهای جانبی را جابجا کند و کشور ما را از هر لحاظ در بالاترین مرتبه قرار دهد.

سیلاب بعنوان یک بلای طبیعی شناخته شده است ولی در عمل سیلاب هم از نظر تلفات جانی و هم از نظر خسارات مالی مهیب ترین بلای طبیعی شناخته می شود. از سال 1988 تا 1997 حدود 390000 نفر در اثر بلایای طبیعی در جهان کشته شدند که 58 درصد مربوط به سیلاب ، 26  درصددر اثر زلزله 16 درصد در اثر طوفان و بلایای دیگر بوده است . خسارات کل در این 10 سال حدود 700 میلیارد دلار بوده است که به ترتیب 33 ، 29 و 28 درصد مربوط به سیلاب ، طوفان و زلزله بوده است. در این رابطه نکته نگران کننده افزایش تلفات و خسارات سیلاب در جهان در دهه های اخیر بوده است. پیشرفت صنعت ،  سوخت مواد محترقه ،  افزایش CO2  و سایر گازهایی که باعث احتباس گرما در زمین شده و حالت گلخانه ای ایجاد می کنند که باعث بروز حوادثی همچون زلزله می شود. در شرایط جنگ ، شدیدترین محدودیت ها در زمینه کارکنان ، تجهیزات و لوازم خدمات پشتیبان ایجاد می شود. لذا در این شرایط لازم است به نحو ماهرانه ای از منابع امداد استفاده کرد. همواره اینگونه تصور می شود که بلا اکثراً پدیده ای

[ چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱ ] [ 9:55 ] [ ]
آباده بولگه سي فارس اوستانی نين بولگه لري نين بيري دير. بو بولگه ده قاشقای تورك لری ياشاييرلار[1] [2]. آباده شهري بو بولگه نين مركزي دير.

[ چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱ ] [ 8:50 ] [ ]

اطلاعيه

به اطلاع ايثارگران،رزمندگان وحماسه سازان هشت سال دفاع مقدس مي رساند  نظر به اينكه هيئت رزمندگان اسلام آباده به سفارش  دفتر امام جمعه شهرستان آباده پس از مجموعه يك آلبوم خاطره قصد جمع آوري يادگارهاي دوران دفاع مقدس (از قبيل عكس جمعي ، فيلم، صوت) جهت تهيه مجموعه شماره دو يك آلبوم خاطره در شهرستان را دارد لذا از حماسه آفرينان آن دوران خواهشمند است در صورت داشتن آثاري از آن دوران مقدس (از قبيل عكس جمعي ، فيلم، صوت) آن را به دفتر امام جمعه تحويل نمايند تا در مجموعه توليدي جديد  مورد استفاده قرار گيرد.

بديهي است مجموعه هاي تحويلي از طرف شما در اسرع وقت مورد استفاده قرار خواهد گرفت وعودت داده خواهد شد.

[ چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱ ] [ 8:45 ] [ ]

به نام کسی کآفرید از  عدم                           

 به انسان عطا کرد فکر و قلم

     ن و القلم و مایسطرون                                                      

انجمن داستان نویسان « نون والقلم »شهرستان آباده

این انجمن به همت و مدیریت خانم حمیرا یزدان بخش و با همکاری آقای فرهاد یمین ریاست محترم و دیگر مسئولین گرامی اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آباده تشکیل شد ،که جوانان علاقه مند بسیاری به عضویت آن درآمدند . این انجمن تاکنون برنامه های پربار داستان خوانی و برنامه های ادبی فرهنگی مختلفی در سطح شهرستان برگزار کرده است ، که با مدیریت عالی مسئول انجمن و مساعدت بی دریغ ریاست و مسئولین محترم اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی وتلاش وهمکاری صمیمانه اعضای انجمن ، از پربارترین برنامه های فرهنگی و ادبی در سطح استان بوده است . از جمله :

سه دوره برنامه های شبی از هزار و یکشب در سال های 1389-1388-1387 ، ویژه برنامه ی 14 تیر روز قلم در سال 1388، ویژه برنامه ی داستان خوانی همراه با بزرگداشت مهدی آذر یزدی در سال 1389و همچنین برگزاری مسابقه ی داستان نماز در سال 1390و...

اعضای این انجمن با شرکت در جشنواره های استانی و کشوری صاحب امتیاز و مقاماتی شده اند . شایان ذکر است که در اولین جشنواره داستان کوتاه شیراز دراردیبهشت ۱۳۹۰ تندیس جشنواره به انجمن داستان نویسان شهرستان آباده به عنوان انجمن فعال تعلق گرفت .

فعالیت های انجمن به شرح زیر است :

1.آموزش داستان نویسی و آشنایی با عناصر داستان .

2.آشنایی با انواع داستان و انواع سبکها .

3. آشنایی با داستان های قرآنی و مذهبی .

4.بررسی ادبیات کودک و نوجوان و بزرگسال .

5.آشنایی با ادبیات کهن ایران .

6.آشنایی با ادبیات جهان .

7.بررسی ادبیات پایداری و دفاع مقدس .

8.چگونگی نقد داستان و انواع آن .

9.داستان خوانی توسط اعضاء و نقد و بررسی داستان های آنها و...

 • مختصری در مورد سوابق ادبی مسئول انجمن خانم حمیرا یزدان بخش

1. دارای کارت اهل قلم از مرکز خانه ی کتاب و مدرک داستان نویسی و ویراستاری .

2.  نویسنده کتاب « هزاران هزار پروانه ی سفید » مجموعه داستان نوجوان ، برگزیده جایزه ی معتبر و ملی گام اول در سال 1387 از مرکز خانه کتاب .

3. برگزیده ی جشنواره ی بین المللی داستان کودک و نوجوان در فرهنگ رضوی 1385.

4. رتبه اول طرح چاپ آثار بانوان نویسنده فارس 1385 و چاپ داستان «سین هفتم» در کتابی تحت همین عنوان .

5.  رتیه اول جشنواره ی ادبیات داستانی بسیج در سطح استان فارس 1385.

6.  گردآوری داستان های هنرجویان کانون فرهنگی هنری تربیتی الزهرا(س) آموزش و پرورش

 شهرستان آباده در کتابی با عنوان آئینه خیال به شماره ثبت 33312 - / 12/8/80 13.

7.  چاپ داستان در مجلات پر تیراژ کشور و...

8.  ایشان یک مجموعه داستان بزرگسال و یک مجموعه داستان نوجوان نیز در دست چاپ دارد .

اسامی اعضای انجمن به ترتیب حروف الفبا

آقایان و خانمها: 1. احمد ایثارگر 2. الهام رستمی 3. پارسا غریب خانی  4. حمید نیکو 5. دانش کیانی ده کیانی  6. راضیه خانی نژاد  7. زینب جنتی 8. زینب چوبینه 9. زینب مرادی 10. سحر روزبه  11.سمیرا روزبه 12. سحر تشکر  13.سکینه سبیلی «مینو» 14. شهناز یزدان پناه  15. فاطمه نعمت الهی  16. فاطمه یزدان پناه  17. قدرت الله لطیف پور  18. مریم اسدی  19. مهرداد رحیمی   20. محمد رهسپار   21. مریم چوبینه 22  . مرضیه عابدی 23.محمد صادق رضانیا  24. محبوبه طاووسی 25. معصومه طاووسی  26. ناهید رحیمی  27نورالله جعفری  ۲۸.رضا کوثری . ۲۹. ژیلا نظری  30  .فیروزه عفیفی

 

نایت اسکین

 

از پرنده ای پرسیدند « چرا این آوازی که می خوانی و چهچهه ای که می زنی این همه کوتاه کوتاه و بریده بریده است ؟ یعنی نفسش را نداری ؟»

پرنده گفت : « آخر من آوازهای خیلی زیادی دارم که بخوانم و دلم می خواهد که همه آن ها را هم بخوانم ، این است که ناچارم تکه تکه و کوتاه کوتاه بخوانم . »

برگزاری اولین «جشنواره ی منطقه ای داستانک » از دیگر فعالیت های پیش روی انجمن است . این جشنواره به منظور ایجاد زمینه ای مناسب جهت ارائه آثار فاخر و ارزشمند و همچنین ارج نهادن به « داستانک»« داستان کوتاه کوتاه » یا همان داستان های مینی مالیستی ؛ این خوش اقبال ترین گونه ی ادبی مدرن می باشد . گر چه در ادبیات کهن فارسی حکایت ها و قصه هایی وجود دارد که گاه در برخی موارد به لحاظ ساختاری با الگوهای امروز داستان کوتاه برابری می کند . در میان این نمونه ها حکایت هایی هست که به لحاظ فنی باساختار

 داستانهای « کوتاه کوتاه » شباهت های غیر قابل انکاری دارد .

در تاریخ نوین داستان نویسی ایران شاید کتاب « در خانه اگر کس است ...» اولین اثری محسوب شود که می توان تمایلات مینی مالیستی را به روشنی در آن یافت . این کتاب سیار کم حجم 26 صفحه ای شامل ده « داستان کوتاه کوتاه » از فریدون هدایت پور و عبدالحسین نیری است . در مقدمه بسیار کوتاه کتاب آمده است : شما تا به حال داستان هایی به این کوتاهی نخوانده اید ، ولی از این پس زیاد خواهید خواند ... این مائیم که برای نخستین بار این سبک را به وجود آوردیم .

تاریخ چاپ کتاب 1339 ، حدوداً برابر است با زمانی که « جان آپدایک » این مجموعه داستان « کوتاه کوتاه » خود را منتشر کرد و « پیتربیکسل » به خاطر نوشتن کوتاهترین داستانش

 جایزه گرفت . اولین کتاب همزمان با عصر طلایی داستان نویسی مینی مالیستی در جهان ، در ایران منتشر شده است . مقدمه کتاب از نوآوری کاملاً آگاهانه نویسندگانش حکایت می کند .

اغلب داستان های این مجموعه تقریباً ویژگی های داستان های مینی مالیستی را در خود دارد ...

تفاوت داستان «کوتاه کوتاه »  با داستان کوتاه را نباید تنها در اندازه حجم آن جستجو کرد . چرا که ویژگی های دیگری جز کوتاهی حجم در این آثار به چشم می خورد ، تفاوت عمده این دو بیش از آنکه کمی باشد ، کیفی است . از خصیصه های مهم اغلب داستان های «کوتاه کوتاه » داشتن طرح ساده و سر راست است . در این نوع داستان ها طرح چندان پیچیده و تو در تو نیست . تمرکز روی یک حادثه اصلی است که عمدتاً رویداد شگرفی هم به حساب نمی آید . در بعضی داستان ها طرح چنان ساده می شود که به نظر می رسد اصلاً حادثه ای رخ نمی دهد که البته عدم پیچیدگی طرح را نباید به بی طرحی تعبیر کرد .

از خصوصیات دیگر داستان «کوتاه کوتاه »   محدودیت زمان و مکان است . به دلیل کوتاهی حجم روایت داستان ، زمان رویداد و حوادث بسیار کوتاه است . اغلب داستان های کوتاه کوتاه در زمانی کمتر از یک روز ، چند ساعت و گاهی چند لحظه ، اتفاق می افتد . چون زمینه داستان ها ثابت است و گذشت زمان بسیار کم است . تغییرات مکانی بسیار ناچیز و به ندرت رخ می دهد . به همین دلیل اغلب یک موقعیت کوتاه و برشی از زندگی برای روایت داستانی انتخاب می شود . این اصل ، مسئله انتخاب طرح و روایت را در این گونه داستانی پر اهمیت می کند . کانون طرح در داستان «کوتاه کوتاه »  یک شخصیت واحد یا یک واقعه خاص است و نویسنده به عوض دنبال کردن سیر تحول شخصیت ، یک لحظه خاص از زندگی او را به

 نمایش می گذارد و این همان زمان مناسب برای تغییر و تحول است .

در داستان های «کوتاه کوتاه » همه عناصر داستان در حداقل خود به کار گرفته می شوند ، اما در میان این عناصر ، گفت وگو ، تلخیص و روایت ، بیشترین کاربرد را دارد . چرا که این سه عنصر ، سرعت بیشتری در انتقال اطلاعات داستانی بر عهده می گیرند .

آثار پدیده آمده مینیمالیستی در جهان آنقدر با هم متفاوت است که کمتر می توان اصلهای متباینی در آنها یافت . به همین دلیل اغلب کمتر شبیه به هم در می آِند . اما می توان در میان صورت های متفاوت ؛ یک مخرج مشترک ساختاری پیدا کرد .

اولین و ظاهراً بارزترین ویژگی داستان مینی مال ، حجم آن است . داستانهای مینی مالیستی همان طور که از نامش برمی آید ، داستان کوتاه گوتاه است . اگر چه گفته اند داستان های مینی مالیستی کوتاهتر از بلندی یک تار مو است و آن را نوشتاری کوتوله خوانده اند و حدود آن را بین دو و یا دست بالا سه صفحه تعیین کرده اند ، اما حدود و مرزش با داستان کوتاه روشن نشده است . بخصوص داستان های کوتاهی که بر سر اتفاق کوتاه شده اند .

در جستارهای تئوریک داستان هم اصل «کوتاهی » تلقی چندان روشنی نیافته است . در اصطلاح امروزی داستان کوتاه معمولاً به هر گونه روایت منثور اطلاق می شود که از رمان کوتاهتر باشد . گروهی از منتقدان شمارش کلمات به کار رفته در اثر را معیار بازشناسی آن قرار داده اند . اوگار آلن پو در تبیین ساختار داستان کوتاه گفته است « داستان کوتاه داستانی است که می توان آن را در یک نشست خواند » اما انتقادی که به این نظریه وارد است همان تلقی «ویلیام سارویان»است که گفته بود «زمانی که هر فرد می تواند یک جا بنشیند ، با هم متفاوت است. »

بان رید در کتاب داستان کوتاه ایراد گرفته است که یک نوع ادبی را نمی توان با توسل به علم حساب تعریف کرد و بعد اشاره می کند که ارسطو هم معتقد بود طرح تراژدی باید حجم معینی داشته باشد ، اما هرگز سعی نکرد این حجم را با دقت ریاضی اندازه گیری کندو بعد می گوید : « یک داستان کوتاه باید از اختصار معینی برخوردار باشد محبوس کردن آن در ابعادی مشخص ، کاری عبث است »

  نوشته های بالا خلاصه ای بود از مقاله ی « ریخت شناسی داستان های مینی مالیستی » از جواد جزینی.

نایت اسکین

 

و اما گاهی برای داستانک تعاریفی مانند داستان های 55 یا 77 یا 99 تا 700 کلمه ای به کار رفته است . اما در این جشنواره حجم داستانک مهم نیست ( البته کوتاهی داستان جزء ناگزیر داستانک است ، اما حساسیت خاص روی تعداد کلمات وجود ندارد ) اصلی ترین جنبه محتوی و تکنیک است . داستانک در عین کوتاهی و ایجاز می تواند گاهی بسیار تاثیرگذارتر از یک رمان باشد . یک داستانک که با محتوی و تکنیک خوب و درست نوشته شود هیچگاه از ذهن انسان خارج نمی شود و تاثیری شگرف دارد . اهمیت داستانک بخصوص در این زمانه که مردم وقت و حوصله ی کافی ندارند بیش از پیش روشن است .

جشنواره با دریافت آثار خوب و بدیع شما عزیزان مفتخر است که گامی در این راستا بر دارد که در دو بخش اصلی و ویژه برگزار می شود که پوستر و فراخوان آن را در ذیل مشاهده می فرمائید .

نایت اسکین

 

فراخوان اولين جشنواره منطقه اي

(( داستانک ))

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان فارس با همکاري اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان آباده و انجمن داستان نويسان اين شهرستان به منظور کشف و شکوفايي استعدادها و نيرو هاي خلاق و توانمند همچنين ايجاد زمينه اي مناسب جهت ارائه آثار فاخر و ارزشمند اولين جشنواره داستانک ((  داستان کوتاه کوتاه  )) با حضور نويسندگان و هنرمندان استانهاي اصفهان ، يزد ، کرمان ، سيستان و بلوچستان ، هرمزگان ، چهار محال بختياري کهگيلويه و بوير احمد ، فارس ، خوزستان  و بوشهر را برگزار مي نمايد .

شرايط و مقررات جشنواره :

*جشنواره در دو بخش برگزار مي گردد

*بخش اصلي با موضوع" آزاد "

* بخش ويژه با موضوع "محمد(ص) بهانه آفرينش"

*هيچ گونه محدوديت سني جهت شرکت در جشنواره وجود ندارد .

*هرشرکت کننده مي توانددر هر بخش حداکثر 5  اثر را به دبيرخانه ارسال نمايد .

*حجم آثار ارسالي بايد منطبق برمعيارهاي متعارف داستانک باشد .  

*آثار ارسالي مي بايست در محيط (( WORD ))وبه صورت پيوست ارسال گردد .

*اطلاعات فردي شرکت کنندگان از قبيل نام ، نام خانوادگي ، تاريخ تولد ، تحصيلات ، نام استان و شهرستان ، نشاني وتلفن الزامي است .

*بديهي است ارسال کننده اثر، صاحب اثر خوانده مي شودو دبيرخانه جشنواره در اين مورد هيچ مسئوليتي را به عهده نخواهد داشت .

*آثار ارسالي برگشت داده نخواهد شد .  

*جهت  تمامي شرکت کنندگان گواهي  حضور در جشنواره صادر وارسال خواهد شد .  

*آثار منتخب جشنواره در مجموعه اي به چاپ خواهد رسيد.

*همزمان با اختتاميه جشنواره کارگاه آموزشي داستانک برگزار مي گردد

*آثار مي بايست از طريق پست الکترونيک ويا پست سفارشي به دبير خانه جشنواره ارسال گردد  

پست الکترونيک جشنواره :    Dastanakabadeh@yahoo.com

نشاني دبيرخانه : استان فارس- شهرستان آباده - خيابان بدر- مجتمع فرهنگي هنري اداره فرهنگ وارشاد اسلامي-  کدپستي 18573-73917 دبيرخانه جشنواره داستانک .

گاه شمارجشنواره :

آخرين مهلت ارسال آثار      10/8/91    

اهداء جوايز و مراسم اختتاميه       24/8/91

جوايز جشنواره :

بخش آزاد

لوح تقدير، تنديس جشنواره و مبلغ 000/000/ 6 ريال  نفر اول

لوح تقدير، تنديس جشنواره و مبلغ 000/000/4  ريال  نفر دوم 

 لوح تقدير، تنديس جشنواره و مبلغ 000/000/2 ريال نفر سوم

 بخش ويژه

لوح تقدير، تنديس جشنواره و مبلغ 000/000/ 6 ريال  نفر اول

لوح تقدير، تنديس جشنواره و مبلغ 000/000/ 4  ريال  نفر دوم 

لوح تقدير، تنديس جشنواره و مبلغ 000/000/2 ريال نفر سوم

         به نفرات چهارم تا دهم در هر بخش جشنواره لوح تقدير وتنديس جشنواره اهداء خواهد شد

کسب اطلاع بيشتر دروبلاگ انجمن به نشاني: www.anjoman-d-a.blogfa.com

شماره تلفن هاي 3363097-0751و09172577201دبيرخانه جشنواره داستانک جهت پاسخ به سوالات وکسب اطلاع بيشتر اعلام مي گردد .

 

 

نایت اسکین

خبر تمدید جشنواره داستانک

 

استقبال فراوان ، جشنواره داستانک آباده را تمديد کرد"

به دنبال ارسال فراخوان جشنواره منطقه اي داستانک به 10استان کشور مهلت ارسال آثار به اين جشنواره تا پايان آبان ماه 91تمديد شد.

به گزارش روابط عمومي اداره فرهنگ وارشاد اسلامي آباده ،فرهاد يمين رئيس اداره با بيان اين مطلب اظهار داشت :با وجود اينکه فرصت ارسال آثار به دبيرخانه اين جشنواره تنها 45روز بوده اما استقبال فراوان نويسندگان به حدي مي باشد که تاکنون هزار اثر به دبير خانه ارسال شده است. وي گفت:درخواستهاوتماس هاي نويسندگان، مارا براين داشت تا مهلت ارسال آثار تاپايان آبان ماه تمديد گردد. يمين از کساني که تا کنون موفق به ارسال آثارخود نشده اند در خواست کرد تا ضمن مراجعه به ادارات فرهنگ  وارشاد اسلامي محل  سکونت  خود  در  استانهاي  اصفهان ، فارس، کرمان، سيستان وبلوچستان، هرمزگان، کهگيلويه وبوير احمد، يزد، چهارمحال بختياري ،خوزستان وبوشهر ويا وبلاگ انجمن داستان نويسان آباده نسبت به ارسال آثارخود در زمان باقي مانده اقدام نمايند.


[ چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱ ] [ 8:44 ] [ ]
دفاتر اسناد رسمی آباده

شماره دفترخانه

آدرس

نام سردفتر

33

آباده-(صغاد) - خیابان امام(ره)-روبروی بانک کشاورزی

منوچهرکیومرثی

74

آباده - خیابان امام (ره)-روبروی مهمانسرای شهرداری (تنظيم اسناد زنداني)

ناصرجنّتی

96

آباده - خیابان امام (ره)-کوچه جنب شهرداری

عبدالرسول هوشمند

118

آباده - خیابان دهخدا - جنب مسافرخانه فردوسی

روح افزا عباس نیا

182

آباده - خیابان امام خمینی-طالقانی جنوبی-جنب پاساژ قدس-کوچه بازار نو-پلاک8

مریم منصوری

214

آباده - سورمق-خیابان اصلی-ابتدای خیابان ولیعصر

حسین معتضدیان

236

آباده-خ امام روبروی مسجد امام حسن مجتبی طبقه فوقانی تعاونی اعتباری مولی الموحدین

امیرحمزه مصلح

237

آباده خیابان امام (ره)بین میدان ولی عصر و شهید منتظری ساختمان شبرنگ

حمیدرضا یزدان پناه

243

آباده -خيابان امام-روبروي مسجدامام حسن-روبروي عكاسي گلستان

علی حسین امانی هارونی

311

آباده -خیابان امام خمینی جنب بانک مسکن روبروی خیابان حافظ

هادی رنجبر

341

آباده -خیابان امام خمینی (ره)جنب بازار کهنه

مرتضی پاک نهاد

405

آباده- خیابان امام خمینی - بالاتر از آموزش و پرورش - روبروی اوژانس قدیم

پریما ساریخانی

[ چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱ ] [ 8:41 ] [ ]


از سوابق وی می توان به ریاست اداره آموزش و پرورش سرچهان (76-75)،معاونت آموزش دانشگاه آزاد آباده (82-80)،رئیس دانشگاه علمی کاربردی آباده (85-82)،بخشدار مرکزی آباده (87-85) و از سال 1387  معاون فرماندار آباده بوده است.

به گزارش خبرنگار داراب آنلاین کرامت قاسمی معاون پیشین فرمانداری آباده فردا صبح به عنوان فرماندار داراب منصوب خواهد شد.

قاسمی اهل روستای صغاد آباده است و کارشناس ارشد مشاوره می باشد .

از سوابق وی می توان به ریاست اداره آموزش و پرورش سرچهان (76-75)،معاونت آموزش دانشگاه آزاد آباده (82-80)،رئیس دانشگاه علمی کاربردی آباده (85-82)،بخشدار مرکزی آباده (87-85) و از سال 1387  معاون فرماندار آباده بوده است.

گفتنی است وی سابقه 15 سال تدریس در آموزش و پرورش و عضویت در دوره های اول و دوم صغاد آباده را در کارنامه خود دارد.

[ چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱ ] [ 8:40 ] [ ]

شورا های اسلامی شهر و روستا

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی،رهبر فقید و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره)در تاریخ 9/02/1358با صدور فرمانی به شورهای انقلاب بر تشکیل شورای اسلامی و تهیه آیین نامه اجرایی آن تاکید نمودند و به نقش مردم در اداره امور کشور اهمیت دادند که اصول ششم و هفتم و یکصدم ،یکصدویکم و یکصدو دوم و یکصدو سوم و یکصدو چهارم و یکصدو پنجم و یکصدو ششم قانون اساسی به شورای اسلامی اختصاص یافت قانون شوراهای محلی و لایحه قانون انتخابات شوراهای شهر و طریقه اداره آن به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی رسید و قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و آیین نامه های اجرایی مربوطه نیز توسط هیئت وزیران تصویب شد لیکن وقوع جنگ تحمیلی و مشکلات دولت تازه تاسیس جمهوری اسلامی دو دهه اول انقلاب امکان تحقق شوراهای اسلامی را به نحوی که در قانون اساسی پیش بینی شده بود فراهم نساخت و وزیر کشور به مقام قائم مقامی از طرف شوراهای اسلامی در طول این مدت ایفای وظیفه نمود قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران در تاریخ      1/3/1375به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از برگزاری ششمین انتخابات ریاست جمهوری زمینه برگزاری انتخابات عظیم شوراهای اسلامی در سراسر کشور در 7/اسفند/1377توسط دولت آقای خاتمی فراهم گردید و شوراهای اسلامی عملاً فعالیت خود را آغاز نمودند و به دنبال آن در 9/اسفند/1381، ٢۴/آذر/1385انتخاب دوره دوم و سوم شوراها برگزار گردید

در شهرستان آباده نیز این مهم انجام شد

 در شهر آباده در دوره اول :آقایان ابراهیم پاسیار،مرتضی چاووشی ،حیدر سلیمی و خانمها سهیلا حسامی و مهریه فرخی حضور داشتند

دردور دوم آقایان هوشنگ عباسنیا-حسنعلی شفیعی-سید مجید موسوی  وخانمها سهیلا حسامی.اشرف السادات علوی پور  حضور داشتند

دردور سوم آقایان بهرام ایزدی.محمد حسین شهرمیانی.حسنعلی شفیعی.هوشنگ عباسنیا.محمد مهدی فرخی حضور دارند

ضمن دردوره دوم ( سال 1384) خانم ساره فتاحی منتخب علی البدل اول جایگزین اقای سید مجید موسوی گردید

از میان تعداد هفتاد وشش نفرنمایندگان مردم در شوراهای اسلامی شهرهای آباده وصغاد.بهمن وایزدخواست وسورمق وهفده روستای شهرستان در حال حاضرآقایان بدیع اله دانشور وایوب بابایی وعزت اله جعفری وعباس فیروزمکان وحسن رحمانی در شورای اسلامی بخش واقایان جمال صانعی. عزت اله جعفری.ومحمد حسین شهرمیانی ومحمد رضا قربانی.وعلی جعفری وحکمت ایزدی  در شورای اسلامی شهرستان عضویت دارند .فعالیت شوراهای اسلامی شهروروستا درغالب تشکیل جلسات وانجام مصوبات در زمینه های اجتماعی واقتصادی وعمرانی وبهداشتی وفرهنگی وآموزشی وسایر امور رفاهی می باشدبه طوریکه شورای اسلامی شهر آباده درطول مدت سه دوره به ترتیب 410و476و378تاکنون جلسه داشته اند

عضویت اعضای شورای اسلامی شهر آباده درکمیسیونهای پنچ گانه آن شورا به شرح ذیل می باشد.

1-کمیسیون برنامه وبودجه:آقایان بهرام ایزدی ومحمد مهدی فرخی

2-کمیسیون خدمات حمل ونقل:آقایان حسنعلی شفیعی ومحمد حسین شهرمیانی

3-کمیسیون عمران وشهرسازی:محمد مهدی فرخی وبهرام ایزدی

4-کمیسیون فرهنگی واجتماعی: محمد حسین شهرمیانی وهوشنگ عباسنیا

5-کمیسیون ورزش:هوشنگ عباسنیا وحسنعلی شفیعی

[ چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱ ] [ 8:39 ] [ ]
آرتنا: رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی آباده خبر داد:استقبال داستان نویسان ، جشنواره داستانک آباده را تا پایان آبان ماه 91تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری هنر«آرتنا»، فرهاد یمین رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی آباده ، اظهار داشت :با وجود اینکه فرصت ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره تنها 45روز بوده اما استقبال فراوان نویسندگان به حدی می باشد که تاکنون هزار اثر به دبیر خانه ارسال شده است. وی گفت:در خواست ها و تماس های نویسندگان، مارا به این داشت تا مهلت ارسال آثار تا پایان آبان ماه تمدید گردد.

 یمین از کسانی که تا کنون موفق به ارسال آثار خود نشده اند در خواست کرد تا ضمن مراجعه به ادارات فرهنگ  وارشاد اسلامی محل  سکونت  خود  در  استانهای  اصفهان ، فارس، کرمان، سیستان وبلوچستان، هرمزگان، کهگیلویه وبویر احمد، یزد، چهارمحال بختیاری ،خوزستان وبوشهر ویا وبلاگ انجمن داستان نویسان آباده نسبت به ارسال آثار خود در زمان باقی مانده اقدام نمایند.
[ چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱ ] [ 8:22 ] [ ]

 داستان عاشقانه من و شقایق

خیلی ساده اتفاق افتاد. یک روز سرد زمستان یبود. شال و کلاه کرده بودم به سرکار بروم که توی کوچه دیدمش…ساک به دست و با صورت سرخ شده از سرما و مستاصل… کاغذ نشانی را جلو آورد و من با تعجب پرسیدم:

 

- پلاک ۲۱ ؟!

 

سرم را بالا گرفتم. صورت ظریف و بی رنگش منتظر جواب بود… خواستم بگویم با کی کار دارید؟ شما کی هستید؟ از کجا آمده اید؟ … اما فقط دستم را به طرف در سبز رنگ خانه مان دراز کردم و او بی درنگ ساکش را دوباره به دست گرفت و رفت.

 

چند لحظه ای سرجایم خشکم زده بود… هر چه فکر کردم دیدم فامیل و دوست و آشنایی نداریم که به او شباهت داشته باشد. چشم های عسلی داشت و ریز نقش بود.

 

دلم می خواست برگردم خانه و ببینم این مهمان ناخوانده کیست، اما دیر شده بد و اصلاً حوصله غرغرهای رئیس اداره را نداشتم… به محل کارم که رسیدم گوشی تلفن را برداشتم تا از مادرم پرس و جو کنم. یک دفعه یادم افتاد که فیش تلفن را فراموش کرده ام پرداخت کنم و تلفن خانه قطع است.

 

آن روز با کمی حواس پرتی کارهایم را انجام دادم و یکسره رفتم خانه، در همان بدو ورود، مادرم با روی باز اشاره کرد به دخترک و گفت:

 

- شقایق، دوست دوران دانشکده مریم است…

 

خواهرم مریم سالها بود که از دانشگاه فارغ التحصیل شده بود. دوستش برای پیدا کردن کار به تهران آمده بود. مریم هیچ وقت دوستانش را به خانه نمی آورد و من آنها را نمی شناختم. آن شب شور و نشاط خاصی در خانه ما حاکم بود. از سال قبل که پدرم فوت کرده بود، کمتر در خانه اینقدر پر سر و صدا می خندیدیم و حرف می زدیم، اما حضور شقایق انگار به خانه ما روح تازه ای داده بود. ساده ترین ماجراها را با چنان آب و تابی تعریف می کرد که همه را به وجد می آورد. همان شب احساس کردم به این دختر علاقه مند شده ام. اما به خودم تشر زدم و گفتم:

 

- سعید، خجالت بکش. دختره یک شب آمده خانه شما و تو احساس می کنی یک دل نه صد دل عاشقش هستی؟!

 

اما کار دل را هیچ وقت عقل نمی تواند کنترل کند… روزهای بعد با اشتیاق بیشتری به خانه می آمدم. دلم می خواست پای صحبتش بنشینم. صبح از خانه بیرون می زد و شب با کلی هیجان برایمان تعریف می کرد که کجاها رفته و چه کارهایی انجام داده… خیلی در پیدا کردن کار موفق نبود، اما اصلاً امیدش را از دست نمی داد. می دانستم به طور موقت در خانه ما مانده. خاله ای داشت که به سفر خارج از کشور رفته بود و به محض برگشتن، شقایق به خانه او می رفت. اما حضورش عجیب به همه ما روح تازه داده بود. بعد از فوت ناگهانی پدرم تقریباً هیچ کس حال و حوصله نداشت، اما حالا با حضور شقایق همه چیز عوض شده بود. غروب ها به باغچه می رسید، دوباره شاهی و ریحان کاشتیم و هر روز سر سفره سبزی تازه از باغچه می کندیم و می خوردیم.

 

بعد از چند هفته دیگر یقین پیدا کرده بودم که عاشق شقایق شده ام. حتی در محیط کارم هم همکارانم متوجه تغییر روحیه من شده بودند. کارهایم را با انرژی بیشتری انجام می دادم…

 

بالاخره سر صحبت را با مادرم باز کردم و مادر هم انگار از خدا خواسته بود و قول داد هر چه زودتر از او خواستگاری کند.

 

روز بعد، وقتی از سر کار برگشتم، بر خلاف روزهای قبل خانه آرام بود. شقایق و مریم توی اتاق بودند و مادر توی آشپزخانه. متوجه شدم اتفاقی افتاده. اما نمی توانستم تصور کنم این سکوت نشات گرفته از چیست. بالاخره مادر رو به من کرد و گفت:

 

- شقایق را می خواند به پسردایی اش بدهند. داستانش پیچیده است. دخترک بیچاره اصلاً راضی نیست. ولی کاری از دست کسی بر نمی آید. بهتر است ما دخالت نکنیم و تو هم از این ازدواج منصرف شوی… این جواب برایم کافی نبود. روزهای بعد چیزهای بیشتر و بیشتری دستگیرم شد. شقایق یک پسردایی داشت که چند سال پیش ازدواج کرده بود همسرش به دلایلی نمی توانست صاحب فرزند شود. همه خانواده در تلاش بودند که پسر دایی شقایق (محمود) را راضی کنند زنش را طلاق بدهد. حتی از این هم فراتر رفته و شقایق را برای ازدواج دوم او کاندید کرده بودند.

 

به نظرم خیلی عجیب می آمد، اما شب های بعد سفره دل شقایق باز شد و دنیای پرغم و غصه اش را در پشت آن چهره بشاش و همیشه خندان دیدم.

 

می گفت هیچ کس حق ندارد خلاف نظر بزرگ خانواده حرفی بزند. از طوایق جنوب بودند و این قوانین بسیار سخت و محکم اجرا می شد. محمود پسردایی اش مرد بسیار ثروتمندی بود و از قدیم الایام عاشق شقایق بوده… ولی به دلایلی با دختری ازدواج می کند که انتخاب پدرش بوده و حالا که زندگی شان به بن بست رسیده باز آمده سراغ شقایق و …

 

حالا او باید انتظار می کشید که بالاخره محمود یا زنش را طلاق بدهد و یا حداقل اجازه ازدواج مجدد را از زنش گیرد. شقایق با قلبی شکسته این داستان ها را برای ما تعریف می کرد و هر وقت من از او می پرسیدم چرا مخالفت نمی کند، با چشم های نمناک خیره نگاهم می کرد و سری تکان می داد:

 

- رسم و قانون در خانواده های ما از همه چیز مهمتر است. همین که اجازه دادند به تهران بیایم تا کار پیدا کنم خودش کلی جای شکر دارد، می خواستم از آن محیط دور باشم و نفرینها و اشک و زاری همسر محمود را نبینم. برای همین از آنجا دور شدم، اما می دانم به محض اینکه وقتش برسد، باید برگردم و پای سفره عقد بنشینم…

 

چند روز بعد خاله شقایق از سفر برگشت و او از خانه ما رفت… روزها و هفته ها همه حرف ما در خانه راجع به او بود. جایش خالی به نظر می رسید. باور نمی کردم آن همه شور و عشق به زندگی آن سوی سکه نا امیدی و تلخی است…

 

روز آخر به من گفت:

 

- نگران آینده من نباشید. زندگی هر چقدر خلاف میل من پیش برود، باز می توانم دریچه هایی در آن پیدا کنم که از آن لذت ببرم. این رسم زندگانی است … من نمی خواهم مغلوب تلخی ها بشوم.

[ چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱ ] [ 1:58 ] [ ]

 داستان من و زندایی نغمه

دایی عباس تازه با نغمه ازدواج کرده بود. دایی، از اولین سفر بعد از ازدواجش که برگشت، مرا صدا زد و گفت:

«برو خونه نغمه خانوم این‌ها بگو که من اومدم، ایشالّاشب تشریف می‌آرم.»

بی بی که شنید به دایی تشر زد: «کجا؟ اولاً تشریف می‌آرم نه، خدمت می‌رسم. بعدشم مگه شهر هرته؟ کجا خدمت می‌رسی؟! مگر تو از پشت کوه اومدی؟! دیدن نامزد، اون هم بار اول خرج داره! کسی که پیغام می‌بره نباید دست خالی بره، شگون نداره!»

دایی درمانده و حیران، بِر و بِر و هاج و واج نگاهش می‌کرد. بی‌بی گفت: «حالا اول راهی، خیلی چیزها باید یاد بگیری. صبر کن ببینم چیزی تو خونه دارم!»

رفت سراغ همان صندوق بزرگش که همیشه خدا درش قفل بود؛ از آن قفل‌های پیچ پیچی. روی صندوق پر بود از پولک و آینه. پولک‌های آینه‌ای، بی‌بی را هزار قسمت می‌کردند و می‌کشیدند به طرف خود. وقتی داشتیم از آبادان مهاجرت می‌کردیم، همه دارایی‌اش را بی‌بی‌ توی صندوق جا داد. من تا قم، عقب کامیون دایی عباس، روی صندوق بی‌بی خوابیدم.

بی‌بی لباس‌ها و پارچه‌های صندوق را ریخت بیرون. بوی نفتالین هوای اتاق را پر کرد. یک تکه پارچه پیراهنی پیدا کرد. به آن گلاب زد، توی یک پارچه زری‌بافی پیچید و گذاشت توی سینی. از من خواست چند شاخه رز از باغچه بچینم. رزها پژمرده و شل و ول بود، ولی یاس‌ها، تازه و پرعطر. بی‌بی گل‌ها را به صورت ضربدری گذاشت روی بقچه. خواست کادو را بدهد دست من ولی پشیمان شد:

-تو با این ریخت و وضعت می‌خوای آبروی ما رو ببری!؟ برو لااقل یه آبی به سر و صورتت بزن، این موهای گیج و شلخته‌ات رو هم شونه کن. شدی عینهو جوجه تیغی.

هرچه گفتند انجام دادم و آماده شدم. مادر گفت:

-خوب گوش هاتو باز کن ببین چی می‌گم. اول زنگ خونه رو می‌زنی، گوشت به منه؟

-ها بله.

-اگه آقای طلوعی درو باز کرد می‌گی سلام. حالتون خوبه؟ خانوم خوبن؟ عروس خانوم خوبن؟ آقاهمایون حالشون خوبه؟ نغمه خانوم حالشون خوبه؟ اگه اون هم حال ما رو پرسید، شر و ور نگی‌ها. فقط بگو الحمدلله. فهمیدی چی گفتم؟

بی‌بی گفت:

-اگه مامانِ نغمه درو باز کرد، همین‌ها رو می‌گی، منتها حال آقای طلوعی رو هم می‌پرسی و سلام می‌رسونی.

گفتم:

-خب اگه آقاهمایون یا نغمه خانوم و آواخانوم درو باز کردن چی بگم؟

صدای دایی عباس درآمد که:

-تو چه‌قدر خِرِفتی بچه! خب هر کی درو باز کرد حال بقیه رو از اون بپرس. این کار سختیه؟

مادر گفت:

-اگه گفتن سلام برسون، چی می‌گی؟

-این که معلومه، خب می‌گم باشه.

مادر عصبانی شد و گفت:

-خدایا، این دیگه کیه؟ باشه چیه؟ تو کی می‌خوای بزرگ بشی بچه؟ باید بگی سلامت باشید. هدیه رو که می‌دی، می‌گی دایی عباسم خواست اجازه بگیره امشب خدمت برسه. اگه هدیه رو قبول کردن یعنی داماد بیاد، ولی اگه قبول نکردن، یعنی آمادگی ندارن یا رسمشون نیست. ما که از رسم و رسومشون خبر نداریم. ما آبادانی هستیم، اون‌ها رشتی‌اند.

 

دایی عباس گفت:«رشتی نه، فومنی.»

بی‌بی گفت: «چه فرقی می‌کنه حالا!»

مادر گفت:

-اگر آقای طلوعی یا خانومش درو باز کردن بگو، غلامتون دایی عباسم خواست اگه اجازه بدید امشب خدمت برسه.

دایی عباس عصبانی شد و گفت:

-چی می‌گی آبجی؟ از کیسه خلیفه می‌بخشی!؟ من نوکر و غلام هیچ‌کس نیستم. آقای خودم بودم، هستم و خواهم بود، یعنی چه!؟ زن گرفتیم، ارباب که نگرفتیم! ما از اسب افتادیم، از اصل که نیفتادیم.

بی‌بی گفت:

-این‌ها رسم و رسوم و تعارفه مادر!

دایی چانه‌ام را مشت کرد و گفت:همین که می‌گم. سلام می‌کنی، کادو رو می‌دی می‌گی قابل نداره، دایی عباسم خواست شب تشریف بیاره خونه شما.

مادر و بی‌بی خندیدند. مادر زود لبش را گزید و جلوی خنده‌اش را گرفت، ولی بی‌بی آن‌قدر دهانش را باز کرد که هر دو دندان کرسی ته دهانش پیدا شد. بی‌بی گفت:

-مادرجون، آدم که نباید بگه تشریف می‌آرم. باید بگه خدمت می‌رسم. این‌ها رسمه.

دایی عباس که حوصله‌اش سر رفته بود گفت:

-خیلی خب، کادو رو بده، هرجور دلت می‌خواد احوال‌پرسی کن، فقط گند نزن!

بی‌بی به دایی عباس گفت:

-می‌شه تو دخالت نکنی؟ این‌ها تحصیل کرده‌اند، با آدم درس‌خونده باید مثل خودش رفتار کرد.

گفتم:« فقط یه سؤال می‌پرسم و بعد می‌رم.»

دایی همه باد توی سینه و دهانش را داد بیرون: «پوف…!» یعنی خیلی خنگی! پرسیدم:

-اگه وقتی در زدم، یک‌دفعه پنج‌تاشون با هم ریختن دمِ در، چی بگم!؟

بی‌بی گفت:

-مگه قوم مغولن که یک‌دفعه بریزن سر تو؟!

از حالت راه رفتن، دور خود چرخیدن و لااله‌الا‌الله گفتن دایی عباس فهمیدم که دیگر دارد قاطی می‌کند. با غیظ آمد جلو، کادو را از دستم گرفت و گفت:

-اصلاً من اگه بگم غلط کردم، نمی‌خوام برم خونه اون‌ها کی رو باید ببینم؟!

مادر پارچه را برداشت گذاشت توی سینی، داد دستم و گفت:

-برو، تو هرچی زودتر بری حرف و حدیث کمتره!

از خانه زدم بیرون. خدا خدا می‌کردم اصلاً خانه نباشند. نمی‌دانم چرا در یک قدمی خانه‌شان یک‌دفعه قلبم انگار آمد تو گلویم و راه گلویم را بست. قلبم مثل موتور آب چاه به پِت و پِت افتاد. یکباره همه سفارش‌ها را قاطی کردم. برگشتم. فکر کردم برگردم بهشان بگویم رفتم، در زدم، نبودند خانه. بعد فکر کردم فایده‌ای ندارد. یک ساعت دیگر می‌گویند دوباره بردار ببر. لابد کلی هم تعارف تازه یادشان می‌آید.

 

سنگینی بار سفارش‌ها، زبانم را محکم چسبانده بود به کف دهانم. زنگ خانه‌شان را آن‌قدر کوتاه زدم که خودم هم صدایش را نشنیدم. چیزی که ازش می‌ترسیدم، همان هم پیش آمد. عروس خودش در را باز کرد! آوا هم پشت سرش بود. دستپاچه شدم. لالمونی گرفتم. از آوا خجالت می‌کشم. هروقت می‌بینمش دست و پایم را گم می‌کنم. کادو را میان زمین و هوا، بالای دست‌های عروس خانم، رها کردم و گفتم: «الحمدلله» و پا گذاشتم به فرار! پشت سرم را هم نگاه نکردم. یک نفس دویدم تا خانه. تا رسیدم خانه، همه دورم حلقه زدند. انگار خبرهای دست اولی از آن دنیا آورده باشم. یک‌صدا با هم پرسیدند: «چی شد؟» زبانم پس کشیده بود به طرف حلقم و راه گلویم را بسته بود. دایی عباس چانه‌ام را توی مشت محکم و بزرگش گرفت. چانه را که بگیرد، مثل موم توی دستش اسیر می‌شوی. گفت:

-چی شد؟

-دادم بهِش.

-خب اینو که همه می‌دونیم، می‌گم چی شد؟ کی اومد گرفت؟ تو چی گفتی؟ اون چی گفت؟

حالم خوب نبود. گیج می‌زدم. گفتم:«دست‌شویی دارم.» دایی عباس عصبانی شد و گفت:

-حالا واجبه؟

-نمی‌تونم وایسم.

پایش را محکم کوبید زمین و گفت:

-خیلی خب، خیر سرت برو و زود بیا!

مادر آمد در دست‌شویی را زد و گفت:

-معلومه چه‌کار می‌کنی این‌جا؟! دست‌شویی که این همه طول نمی‌کشه! همه نشستن منتظر توئن، تو اومدی نشستی این‌جا؟!

با اعتراض گفتم:

-دست خودم که نیست.

-زود بیا مادر. داییت ناراحته. از همین جا نمی‌تونی بگی چی شد؟ چی گفتن؟

-کادو رو دادم دست خودش.

-دست کی؟ خودش کیه؟

-عروس دیگه.

-چیزی نگفت؟

-گفت: خیلی ممنون، دستتون درد نکنه، سلام برسون، تشریف بیارید.

-یعنی کیا تشریف بیارن؟

-همه دیگه.

-مطمئنی؟

-آره.

 شب، همگی با هم رفتیم خانه عروس. تا ساعت یازده از شام خبری نبود. بی‌بی در گوشی به مادرم گفت:

-مثل این‌که از شام خبری نیست!

-شاید رسمشون نیست!

طلوعی و زنش، در گوشی پچ‌پچ کردند و بعد طلوعی گفت:

-با اجازه‌تون من یه چند دقیقه‌ای می‌رم و برمی‌گردم.

زن طلوعی گفت:

-شرمنده شدم والله، اگه می‌دونستیم تشریف می‌آرید، شام تهیه می‌دیدیم.

نگاه‌ها همه روی من آوار شد. بی‌بی که بلند شد، دایی عباس و مادرم هم بلند شدند. نغمه و مادرش نگذاشتند. نغمه گفت:

- بابا رفت شام بگیره، الان می‌آد. ببخشید تو رو خدا، غافلگیر شدیم.

همه چیز توی خونه بود، فقط کافی بود باخبر می‌شدیم تشریف می‌آرید.

دایی عباس و بی‌بی یک‌جوری به من نگاه می‌کردند که انگار من باید به آن‌ها شام می‌دادم!

هر به خاک سپرده شد.

روح الله عباسی ، در سال ۱۳۰۲ (ه.ش) در آباده متولد شد . پس از اتمام تحصیلات ابتدایی ، در سال ۱۳۲۲ تحصیلات متوسطه را در دبیرستان نظام آغاز کرد وبه یادگیری علوم اسلامی پرداخت .

در ادامه تحصیل در دانشکده فنی بعنوان دانشجوی ارتش با کسب رتبه اول در امتحانات ، برای تحصیل در رشته مهندسی رادار به فرانسه اعزام و پس از بازگشت ، در نیروی دریائی جنوب با سمت فرمانده واحد رادار (ناو پلنگ) مشغول خدمت شد.به سبب انتقاد و درگیری با فرماندهان به نیروی زمینی منتقل و به کرمان تبعید گردید .

پس از گذراندن مقاطع آموزش عالی ، موفق به کسب رتبه اول دانشکده ادبیات گردید و برای ادامه تحصیل راهی اروپا شد.

 او ، پس از اتمام تحصیلات در رشته های دکترادرادبیات فرانسه،دکترا درجامعه شناسی،دکترای سیکل سوم دراقتصاد و دکترای دولتی درعلوم انسانی ، سالها در دانشگاههای فرانسه بعنوان استاد مشغول به تدریس بوده است .

دکتر عباسی ، به خوبی با شعر و موسیقی سنتی ایران آشنائی و علاوه بر فارسی بر سه زبان زنده دنیا یعنی ، انگلیسی ، فرانسوی و عربی تسلط داشته است.

روح الله عباسی سرانجام در تاریخ یکم اردی بهشت ماه ۱۳۹۲ در پاریس بر اثر سکته قلبی جان به جان آفرین تسلیم و راهی دیار باقی شد.

صبح امروز او را به زادگاه اش آورده و با بدرقه همشهریان آن محروم را به خاک سپردند.روحش شاد و یادش گرامی باد

[ چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱ ] [ 1:58 ] [ ]
  داستان من و دختر عموم

افتاب  که بیاد بالا من حالم خیلی بهتر میشه  .پارچ لیوان را برداشت و دو تا لیوان اب یخ ریخت و یک نفس رفت بالا .  اتیش گرفته بود .  تمام درونش اتش گرفته بود .  با هیچی ارام نمی شد .نوک انگشتانش  مور مور می شد و چشمهایش سیاهی می رفت .

 

عمو از پیری می ترسید از افتادن از فلج شدن از دکتر و دارو و بیمارستان  از همه چیز هایی که  بوی واماندگی می داد می ترسید .  از پیر زنها از پیر مردها بدش می امد . جوانها خوب بودند . دوست داشت با انها بنشیند و گاهی هم دستش می انداختند .

دختر عمو صورتش انگار سنگ بود بدون هیچ نشانه ای از لبخندی محو و دور هم در لبانش دیده نمی شد چشمهایش  را پشت عینکش پنهان می کرد . خیلی بد اخلاق می امد .   بیشتر او را با پرایدش می دیدم  و لبهایی باریک و نچسب  .  انگار افسر گشتابو را می دیدم سرد سرد  .. وقتی صحبت می کرد مهربان بود و مودب  . اما قیافه اش بدجوری تو ذوق می زد  . ننه  ملوک السادات  می گفت این دختره را هیشکی نمیاد بگیردتش  . بیخ خونه می مونه  .  ترش میشه  و  زنها کر کر می خندیدند .

دختر عمو  گاهی می امد خانه ما و می نشست پای درد و دل مادرم  و زود هم می رفت کارش زیاد بود و کار من هم زیاد .  نشده  بود یک مرتبه بنشینیم و دو تا کلمه حسابی با هم حرف بزنیم و یا خوش و بش کنیم .  سلامی می داد و من کله ای تکان می دادم و می رفتم . انگار زیاد جدی نبود . برای من وکالت او مثل بازی بچه هایی بود که ادای دکتر ها را در می اوردند .  یک جور شوخی بود . اخه مگه میشه یک خانم هم وکیل باشه  . خنده دار بود .

 

گاهی مادرم قضیه ازدواج را می کشید  جلو  و من همه را به شوخی برگذار می کردم . کی تو این حال و احوال روزگار می توانست ازدواج کند .

و  یک دفعه همه چیز مثل یک کلاف سر در گم شد .  با رفتن من به تهران موافقت شد . و باید زود می رفتم . خیلی دلم می خواست بروم  تهران . انجا دریا بود . کتاب . نمایشگاه . چند تا ادمی که بشود پای حرفشان نشست . شاید هم ادامه تحصیل و یا رفتن به خارج  و من را این موج قوی می برد و می برد . و من  مهلت ندادم که هیچ چیزی مرا دلسرد کند . مادرم با چشمهای گریان و پدر م  که سیگار را با سیگار روشن می کرد و هیچ نمی گفت . پدرم هیچ وقت نمی توانست و یا نمی خواست نظرش  را تجمیل کند . خیلی دمکرات منش بود . در جوانی هزینه هم داده بود و کله پر بادی داشته ولی هیچ وقت از خاطرات ان روزها  چیزی را نمی خواست بخاطر بیاورد .  رفقایش یا اعدام شده بودند و یا گریخته بودند و سر از اردو گاههای استالین در اورده بودند. فقط گاهی می گفت چه ادمهای نازنینی و اشک ارام ارام از زیر پلکهایش می زد بیرون . 

خیلی در بدری کشیده بود . ده سالی را در میان بختیاری ها و قشقایی ها  به ییلاق و قشلاق گذرانده بود . و همانجا مادرم را گرفته بود . چنان لری شده بوده که هیچکس شکی بهش نمی کرده . خودش یک بار گفته بود که یکی از افسران هم دوره ای اش که حالا سرهنگی بوده .میاد در چادرشان و دو شب انجا با هم بوده اند و اصلا  فکر هم نمی کرده این لر  بختیاری همان جناب ستوانی است که روزگاری با هم در اموزشگاه افسری خدمت می کرده  و کلی هم شطرنج می زده اندو یا شوخی می کرده اند .  جناب سرهنگ چنان به پدر من اولدرم بولدروم می کرده که بیا و ببین . و حتی دستور  هم   می داده.

و مادرم این زن ایلیاتی و چابک سوار  که خوشحال بوده شو هرش کلی فرق دارد با  جوانهای ایل که نه سواد دارند و نه  کمالات . چنان  فیس و افاده ای می کرده که بیا و ببین و  همانجا پدر بساط مشق و کتاب راه می اندازد برای دخترها و پسرهای طایفه  و هنوز که هنوز است  پدر م را  از کدخداهای طایفه می دانند و چقدر حرفش را می خوانند و سرکوفت می زنند که ببینید . فلانی چقدر با عرضه بود از چوپانی رسید به کجا و چقدر خدمت کرد و تا حد امام و پیغمبر می رسانندش . و مادرم همانجا با سواد می شود  و غرور ایلیاتی اش وادارش می کند چنان درس بخواند که دیپلمش را هم می گیرد و بعدها چند سالی هم معلم فرهنگ می شود .

تهران  رفتن من  همان بود  و غرق در کار شدنم  همان  .مثل  نهنگی گرسنه همه چیز را می بلعیدم از کتاب و مقاله و سخنرانی  و بحث و کارگاه های طاق و جفتی که   در محفل های  فرهنگی می گذاشتند  .  تا خواندن کتاب و نوشتن  های بی امانی  که عمرشان دو ساعتی طول می کشید  و بعد سر از سطل اشغال در می اورد .  شعر مقاله داستان  نظریات ادبی و فلسفی و همه جور تمرینات   سیا ه   قلمی  من  و بعد نصفه های  شب  پرسه گردی تازه شروع می شد  .  می زدم به دل شب و همینطور راه می رفتم  . تا یک جایی  که  خسته می شدم و بر می گشتم  خانه  .  اما  بعدها فهمیدم  که در همین ول گشتن هایم بوده که بیشتر از صد کتاب و مقاله  چیز هایی عایدم کرده است  که هیچ کجا و در هیچ اندیشه ای نیست . ساده  و خوب  .  اندیشه های معتادی که  نگهبان  بود و من همیشه پای ثابت  چایی و حرفهایش بودم  . و یا بقیه که شبها تا صبح  در شهر ویلان بودند و سحر که نوبت به رفتگر ها می رسید  . 

بیست ماهی  شد که تهران ماندم  و  دوباره برگشتم   پیش  پیر مرد و پیر زن  که امیدشان  فقط من بودم و من هزار سر و هزار سودا  . ولی باز نمی توانستم بی انها سر کنم . هر جا می رفتم  انگار نفسشان پشت سرم بود . گاهی فکر می کردم اگر انها بروند  من در این غربت زندگی چه می توانم بکنم  .  چه کسی  من  سرما زده را اب و نانی خواهد داد. .

در این مدت   دختر عمو را ندیده بودم  .  سراغی از او گرفتم گفتند سخت  مشغول است  . راهروهای  دادگستری  خانه دوم خانم شده   .  حس کردم  که  این عرض اندامها  و فعالیتهای او برای اینست  که که نگاه جامعه را به زن  عوض کند و بعد بتواند در زندگی  جای خود را تثبیت کند .  و این  در جامعه کوچک ما هزینه بردار بود . جامعه  کوچک ما هنوز نمی توانست  قبول کند که  یک زن وکیل باشد  .تازه  قبول کرده بود خانمها  معلم شوند .اما دختری از همین جامعه چگونه می تواند  وکیل باشد  ؟  در دادگاه  از این طرف به ان طرف برود  . با  هزار تا مرد خلاف کار سر و کله بزند .  .می دانستم که  یا باید به شهر بزرگتری برود  و یا همین جا بماند  ولی هیچ همسر ایده الی  برایش  به خواستگاری نخواهد  امد . 

و این با غرور او جور نمی امد  .  با امدن من    رفت و امد دختر عمو هم  زیاد تر شد  و علاقه من شد  که  مطالعه کند  . کتاب  و مجله  ها ی مختلفی  را می خواند و من  مرتب تشویقش می کردم  و او حریص تر می شد  .  می دانستم که کتاب خواندنش  بیشتر برای نزدیکی به من است  و من  دوست داشتم او بیشتر بخواند  و بیشتر بفهمد  .   و او  همان شد که من می خواستم  یک سالی دیگر گذشت و در این مدت او یک لحظه  دست از کتاب و تحقیق و بحث دست  بر نمی داشت  . 

حالا دیگر خانم  از من هم جلو تر زده بود  . مرا هم قبول نداشت  . نظر می داد . بحث می کرد و سند می اورد  و چند روز بعد باز  بحث  دیگری و  پای سماجت بر زمین کوفتن   که حرف حرف منست  . او چنان غرق شده بود که  دیگر اصلا به هیچ چیز دیگری نمی اندیشید . و من خوشحال بودم که  او  مرا رها کرده است  . و گرنه واقعا هراس داشتم که  ان چهره سنگی  و لبهای باریک سخت را هر روز بنگرم و ببینم و  به عنوان همسر  در زیر یک سقف با او سر کنم . 

با ز   هم از پای ننشستم   و قلم و کاغذ را  به دستش دادم  و ادرس مجله ها  را سفارشش را به یکی از دوستانم کردم  در کمال ناباوری دختر عمو مقاله اش  چاپ  شد  و او پرواز کرد  . می خواند و می نوشت  .  همه این شهر برایش تنگ شده بود و ادمهایش  چقدر تنگ نظر شده بودند .  هیچ چیزی کفایت او را نمی کرد  . کتاب و اندیشه کم بود  او باید  به تهران کوچ می کرد  و چنین شد که بار و بندیلش را بست  و رفت  .  و من  می دانستم که قلبی مهربان را از دست داده ام  .  او  قلب   خودش  را که دیروز می خواست ارزان بفروشد به من  در دست گرفته بود و  اینک  داشت ان را به دنیایی  عرضه می کرد  و او درد بشر گرفته بود  .  و هیچ درمانی  هم نداشت  .

من  در شهر کوچک خود ماندم  و خبر او را  در مجله و روزنامه  ها می خواندم  . پایش به محافل روشنفکری هم باز شده بود . دوستانم  در مرکز هوایش را داشتند .  خواستگار هم گویا داشته اما او جواب رد داده   . بقول خودش اصلا  حوصله شوهر و بچه و قوم و خویش و رفت و امد را نداشته  و یا وقتش اینقدر گرانبها بوده  که محلی  برای  کارهای دیگر  نمانده  .این همه کار  مانده روی زمین را کی می خواهد  جمع کند  .  جالب بود که او وقت کم می اورد و من  اینجا  سنگین ترین کارم بلند کردن کتاب  بود  .  و نوشتن  که  داشتم روی یک کار  خاصی تحقیق می کردم  .   

و همه این سالها ارام ارام  گذشت عمو و پدرم  در فاصله چند ماهی با هم  مردند .  مادرم  نیز از پس انها تاب نیاورد و رفت و من ماندم  و یک خانه  بزرگ و قدیمی  . خانه عمو هم همان نزدیکی به اجاره رفته بود  و موهای من  که  داشت  سفید می شد  . موهای هم سن و سالهایم خیلی وقت پیش یا ریخته شده بود و یا جو گندمی  شده بودند و  موهای من  باز بهتر مانده بود .  معلوم بود که دیگر  سالهایی بر من رفته است  .  و دیگر شور و شوق هایم  مثل جوانی نبود  . دختر عمو را هم  چندین سال بود که ندیده بودم عکس هایی محو و تاریک  از او می دیدم  اما خودش  را نه او هم اینقدر  سرگرم شده بود که  نمی توانست  بیاید و یادی از گذشته هایش بکند  .  .معلوم بود او هم   پا به سن گذاشته   .جوانتر هادورش را گرفته بودند  و لقب استاد را هم یدک می کشید  .  برای خودش  منبع و مرجعی بود و نظریه پرداز  .   شاید هر دو از هم فرارمی کردیم نمی خواستیم  رو در رو شویم و چشم در چشم بدوزیم  .  معلوم نبود که چی از دست داده ایم و چی بدست اورده ایم  . ایا اگر   از هم  فرار نمی کردیم بهتر نبود  ؟  ……..

منبع: وبلاگ حدیث بیقراری

[ چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱ ] [ 1:57 ] [ ]
  داستان عاشقانه و غمگین “علی و مهناز”

پس از کلی دردسر با پسر مورد علاقه ام ازدواج کردم…ما همدیگرو به حد مرگ دوست داشتیم،سالهای اول زندگیمون خیلی خوب بود…اما چند سال که گذشت کمبود بچه رو به وضوح حس می کردیم…

می دونستیم بچه دار نمی شیم…ولی نمی دونستیم که مشکل از کدوم یکی ازماست…اولاش نمی خواستیم بدونیم…با خودمون می گفتیم…عشقمون واسه یه زندگی رویایی کافیه…بچه می خوایم چی کار؟…در واقع خودمونو گول می زدیم…

هم من هم اون…هر دومون عاشق بچه بودیم…

تا اینکه یه روز

علی نشست رو به روم وگفت…اگه مشکل از من باشه …تو چی کار می کنی؟…فکر نکردم تا شک کنه که دوسش ندارم…خیلی سریع بهش گفتم…من حاضرم به خاطرتو رو همه چی خط سیاه بکشم…علی که انگار خیالش راحت شده بود یه نفس راحت کشید و از سر میز بلند شد و راه افتاد…

گفتم:تو چی؟گفت:من؟

 

گفتم:آره…اگه مشکل از من باشه…تو چی کار می کنی؟

برگشت…زل زد به چشام…گفت:تو به عشق من شک داری؟…فرصت جواب ندادوگفت:من وجود تو رو با هیچی عوض نمی کنم…

با لبخندی که رو صورتم نمایان شد خیالش راحت شد که من مطمئن شدم اون هنوزم منو دوس داره…

گفتم:پس فردا می ریم آزمایشگاه…

گفت:موافقم…فردا می ریم…

و رفتیم…نمی دونم چرا اما دلم مث سیر و سرکه می جوشید…اگه واقعا عیب از من بود چی؟…سر

خودمو با کار گرم کردم تا دیگه فرصت فکر کردن به این حرفارو به خودم ندم…

طبق قرارمون صبح رفتیم آزمایشگاه…هم من هم اون…هر دو آزمایش دادیم…بهمون گفتن جواب تا یک هفته دیگه حاضره…

یه هفته واسمون قد صد سال طول کشید…اضطرابو می شد خیلی اسون تو چهرههردومون دید…بااین حال به همدیگه اطمینان می دادیم که جواب ازمایش واسه هیچ کدوممون مهم نیس…

بالاخره اون روز رسید…علی مث همیشه رفت سر کار و من خودم باید جواب ازمایشو   می گرفتم…دستام مث بید می لرزید…داخل ازمایشگاه شدم…

علی که اومد خسته بود…اما کنجکاو…ازم پرسید جوابو گرفتی؟

که منم زدم زیر گریه…فهمید که مشکل از منه…اما نمی دونم که تغییر چهره اش از ناراحتی بود…یا ازخوشحالی…روزا می گذشتن و علی روز به روز نسبت به من سردتر و سردتر می شد…تا اینکه یه روز که دیگه صبرم از این رفتاراش طاق شده بود…بهش گفتم:علی…توچته؟چرا این جوری می کنی…؟

اونم عقده شو خالی کرد گفت:من بچه دوس دارم مهناز…مگه گناهم چیه؟…من نمی تونم یه عمر بی بچه تو یه خونه سر کنم…

دهنم خشک شده بود…چشام پراشک…گفتم اما تو خودت گفتی همه جوره منودوس داری…گفتی حاضری بخاطرم قید بچه رو بزنی…پس چی شد؟

گفت:آره گفتم…اما اشتباه کردم…الان می بینم نمی تونم…نمی کشم…

نخواستم بحثو ادامه بدم…پی یه جای خلوت می گشتم تا یه دل سیر گریه کنم…واتاقو انتخاب کردم…

من و علی دیگه با هم حرفی نزدیم…تا اینکه علی احضاریه اورد برام و گفت می خوام طلاقت بدم…یا زن بگیرم…نمی تونم خرج دو نفرو با هم بدم…بنابراین از فردا تو واسه خودت…منم واسه خودم…

دلم شکست…نمی تونستم باور کنم کسی که یه عمر به حرفای قشنگش دل خوش کرده بودم…حالا به همه چی پا زده…

دیگه طاقت نیاوردم لباسامو پوشیدمو ساکمم بستم…برگه جواب ازمایش هنوز توی جیب مانتوام بود…درش اوردم یه نامه نوشتم و گذاشتم روش و هر دو رو کنار گلدون گذاشتم…احضاریه رو برداشتم و از خونه زدم بیرون…

توی نامه نوشت بودم:

علی جان…سلام…

امیدوارم پای حرفت واساده باشی و منو طلاق بدی…چون اگه این کارو نکنی خودم ازت جدا می شم…می دونی که می تونم…دادگاه این حقو به من می ده که از مردی که بچه دار نمیشه جدا شم…وقتی جواب ازمایشارو گرفتم و دیدم که عیب از توئه…باور کن اون قدربرام بی اهمیت بود که حاضربودم برگه رو همون جاپاره کنم…اما نمی دونم چرا خواستم یه بار دیگه عشقت به من ثابت شه…

توی دادگاه منتظرتم…امضا…مهناز

[ چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱ ] [ 1:56 ] [ ]
  داماد و مادرزن

زنی سه دختر داشت که هر سه ازدواج کرده بودند.یکروز تصمیم گرفت میزان علاقه

 ای که دامادهایش به او دارند را ارزیابی کند.

یکی از دامادها را به خانه اش دعوت کرد و در حالی که در کنار استخر قدم میزدند از

 قصد وانمود کرد که پایش لیز خورده و خود را درون استخر انداخت. دامادش فوراً

شیرجه رفت توی آب و او را نجات داد.

فردا صبح یک ماشین پژو ٢٠۶ نو جلوی پارکینگ خانه داماد بود و روی شیشه اش

 نوشته بود: «متشکرم! از طرف مادر زنت»

زن همین کار را با داماد دومش هم کرد و این بار هم داماد فوراً شیرجه رفت توی آب و

 جان زن را نجات داد.

داماد دوم هم فردای آن روز یک ماشین پژو ٢٠۶ نو هدیه گرفت که روی شیشه اش

 نوشته بود: «متشکرم! از طرف مادر زنت»

نوبت به داماد آخری رسید. زن باز هم همان صحنه را تکرار کرد و خود را به داخل

 استخر انداخت. اما داماد از جایش تکان نخورد.

او پیش خود فکر کرد وقتش رسیده که این پیرزن از دنیا برود پس چرا من خودم را به

خطر بیاندازم؟ همین طور ایستاد تا مادر زنش در آب غرق شد و مرد.

فردا صبح یک ماشین بی ام ‌و آخرین مدل جلوی پارکینگ خانه داماد سوم بود که روی

شیشه اش نوشته بود:«متشکرم! ازطرف پدر زنت» !!

[ چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱ ] [ 1:55 ] [ ]
 داستان دختر و مزدا ۳۲۳

مزدا ۳۲۳ قرمز رنگ، تا به نزدیکی دختر جوان رسید به طور ناگهانی ترمز کرد . خودرو چند قدم جلوتر از دختر جوان از حرکت ایستاد ، اما راننده، خودرو را به عقب راند، تا جایی که پنجره جلو دقیقا روبروی دختر جوان قرار گرفت . این اولین خودرویی نبود که روبروی دختر توقف می کرد ، اما هریک از آنها با بی توجهی دختر جوان ، به راه خود ادامه می دادند .

دختر جوان، مانتوی مشکی تنگی به تن کرده بود که چند انگشتی از یک پیراهن بلند تر بود . شلواری هم که تن دخترک بود ،همچون مانتویش مشکی بود و تنگ می نمود که آن هم کوتاه بود و تا چند سانتی پایین تر از زانو را می پوشاند . به نظر می آمد که شلوار به خودی خود کوتاه نیست و انتهای ساق آن به داخل تا شده . دختر جوان نتوانست اهمیتی به مزدای قرمز رنگ ندهد . سرش را به داخل پنجره خم کرد و به راننده گفت :” بفرمایید؟” .

مزدا مسافری نداشت . راننده آن پسر جوان و خوش چهره ای بود که عینک دودی ظریفی به چشم داشت . پسر جوان بدون معطلی و با بیانی محترمانه گفت : ” خوشحال میشم تا جایی برسونمتون”. دختر جوان گفت : ” صادقیه میرمااا”. پسر جوان بی درنگ سرش را به نشانه تائید تکان داد و پاسخ داد : ” حتماً، بفرمایید بالا “. دخترک با متعجب ساختن پسر جوان، صندلی عقب را برای نشستن انتخاب کرد . چند لحظه ای از حرکت خودرو نگذشته بود که دختر جوان ، در حالی که روسری کوچک و قرمز خود را عقب و جلو می کشید و موهای سرازیر شده در کنار صورتش را نظم می داد ،گفت :” توی ماشینت چیزی برای گوش کردن نیست “

- البته .

پسر جوان ،سپس پخش خودرو را روشن کرد . صدای ترانه ای انگلیسی زبان به گوش رسید . از آینه به دختر جوان نگاهی انداخت و با همان لبخند ظریفش که از ابتدا بر لب داشت گفت :”کریس دی برگ هست ، حالا خوشتون نمیاد عوضش کنم “. دخترک با شنیدن حرف پسرجوان ،خنده تمسخر آمیزی سر داد .

- ها ها ها ، این که اریک کلاپتون . نمیشنوی مگه ، انگلیسی می خونه . اصلا کجاش شبیه کریس دی برگِ .

- اِه ، من تا الان فکر می کردم کریس دی برگ . مثل اینکه خیلی خوب اینا رو می شناسید ها .

دخترک ، قیافه ای به خود گرفت و ادامه داد:” اِی ، کمی “

- پس کسی طرف حسابمه که خیلی موسیقی حالیشه . من موسیقی رو خیلی دوست دارم ، اما الان اونقدر مشغله ذهنی دارم که حال و حوصله موسیقی کار کردن رو ازم گرفته .

دخترک لبخندی زیرکانه زد و با لحنی کش دار گفت:” ای بابا، بسوزه پدر عاشقی . چی شده ، راضی نمیشه ؟”

- نه بابا، من تا حالا عاشق نشده ام . البته کسی رو پیدا نکرده ام که عاشقش بشم ، و اگرنه اگه مورد خوبی پیش بیاد ، از عاشقی هم بدم نمیاد . اصل قضیه اینه که، قبل از اینکه با ماشین بزنم بیرون و در خدمت شما باشم ، توی خونه با بابام دعوام شد .

- آخی ، سرچی؟ لابد پول بهت نمی ده.

- نه ، تنها چیزی که میده پولِ . مشکل اینجاست که فردا دارم می رم بروکسل، اونوقت این آقا گیر داده بمون توی شرکت کار داریم .

با گفتن این جملات توسط پسر جوان ، دخترک، با اینکه سعی می کرد به چهره اش هویدا نشود ، اما کاملا چهره اش دگرگون شد و با لحنی کنجکاوانه پرسید: ” اِه، بروکسل چی کار داری؟ “

- دایی ام چند سالی هست که اونجاست . بعد از سه چهار ماه کار مداوم ، می خواستم برم اونجا یه استراحتی بکنم؟

دخترک بادی به غبغب انداخت و سریع پاسخ داد:

- اتفاقا من هم یک هفته پیش از اسپانیا برگشتم.

- اِه، شما هم اونجا فامیل دارید؟ کدوم شهر.

- فامیل که نداریم ، برای تفریح رفته بودم ونیز.

پسر جوان نیشخندی زد و گفت : اصلا ولش کن بابا ، اسم قشنگتون چیه؟

- من دایانا هستم. اسم تو چیه، چند سالته؟ چه کاره ای؟

- چه خبره؟ یکی یکی بپرسید، این جوری آدم هول میشه … اولاً این که اسم خیلی قشنگی دارید ، یکی از اون معدود اسم هایی که من عاشقشونم . اسم خودم سهیل ، ۲۵ سالمه و پیش بابام که کارگذار بورس کار می کنم . خوب حالا شما .

دخترک با شنیدن این حرفهای سهیل ، چهره اش گلگون شد و به تشویش افتاد .

- من که گفتم ، اسمم دایاناست . ۲۳ سالمه و کار هم نمی کنم . خونمون سمت الهیه است و الان هم محض تفریح دارم می رم صادقیه . تا حالا بوتیک های اونجا نرفته ام . با یکی از دوستام اونجا قرار گذاشته ام تا بوتیک هاش رو ببینیم و اگه چیز قشنگی هم بود بخریم .

- همین چیزایی هم که الان پوشیده اید خیلی قشنگه ها.

دایانا ، گره کوچک روسریش را باز کرد و بار دیگر گره کرد . سپس گفت:

- اِی ، بد نیست . اما دیگه یک ماهی هست که خریدمشون . خیلی قدیمی شده اند … . ولش کن ، اصلا از خودت بگو ، گفتی موسیقی کار نکرده ای و دوست داری کار کنی ، آره؟

- چرا ، تا چند سال پیش یه مدتی پیانو کار می کردم.

دخترک ، سعی می کرد دلبرانه سخن وری کند ، اما ناگهان به جوشش افتاد ، طوری که منقطع صحبت می کرد و کلمات را دستپاچه بیان می کرد.

-ای وای، من عاشق پیانو ام . خیلی دوست دارم پیانو کار کنم ، یعنی یه مدتی هست که کلاسش رو می رم ، اما هنوز خیلی بلد نیستم . … اصلا اینجوری نمیشه، نگه دار بیام جلو بشینم راحت تر حرف بزنیم .

سهیل ، بی ردنگ خودرو را متوقف کرد . دایانا هم سریع پیاده شد و به صندلی جلو رفت .

-دایانا خانوم ، داریم می رسیما .

- دایانا خانوم کیه؟ بگو  دایانا !!! … . ولش کن ، فعلا عجله ندارم . بهتره چند دقیقه دیگه هم با هم باشیم . آخه من تازه تو رو پیدا کرده ام . تو که مخالفتی نداری ؟

- نه ، من که اومده بودم حالی عوض کنم . حالا هم کی بهتر از تو که حالم رو عوض کنه . فقط باید عرض کنم که الان ساعت نه و نیمه ، حواست باشه که دیرت نشه .

دخترک با شنیدن صحبت های سهیل، وقتی متوجه ساعت شد، چهره اش رنجور شد و در حالی که لب خود رابا اضطراب می گزید ، گفت:

-آره راست میگی … پس حداقل یه چند دقیقه ای ماشینت رو دور فلکه نگه دار ، باهات کار دارم .

سهیل ، با قبول کردن حرفهای دایانا ، حوالی میدان که رسید ، خودرو را متوقف کرد . روی خود را به دخترک کرد و کمرش را به در تکیه داد . عینک دودی را از چشمانش برداشت .چهره ای نسبتا گیرا داشت . ته ریشی به صورتش بود و موهایی ژولیده داشت که تا گوشش را می پوشانید . پخش خودرو را خاموش کرد و سپس با همان لبخندی که بر لب داشت گفت :

- بفرمایید.

دیگر کاملا از ظاهر و طرز صحبت دخترک می شد پی به هیجانش برد.

- موبایلت … شماره موبایلت رو بده، البته اگه ممکنه .

پسر جوان لحظه ای فکر کرد و سپس گوشی همراه خود را از روی داشبورد- پشت فرمان برداشت . آن را به سمت دایانا دراز کرد.

- بگیر ، زنگ بزن گوشی خودت که هم شماره تو روی موبایلم ثبت بشه و هم شماره من روی موبایل تو بیفته . فقط صبر کن روشنش کنم … اونقدر اعصابم خورد بود که گوشی رو خاموش کردم .

دایانا ، به محض دیدن گوشی گران قیمت سهیل به وجد آمد . اما سریع شوق خود را کتمان کرد و فقط به گفتن”کوشی خوبی داری ها” قناعت کرد .

- قابلت رو نداره . اتفاقا باید عوضش کنم ، خیلی یوغوره.

- خوب ، ممنون . فقط بگو کی می تونیم همدیگه رو دوباره ببینیم .

- ببینم چی میشه . اگه فردا برم بروکسل که هیچ، اما اگه تهران بودم یه کاریش می کنم . اصلا بهم زنگ بزن .

- باشه … پس من می رم . فعلا خداحافظ .

- خوشحال شدم،…خداحافظ . … زنگ یادت نره .

دختر جوان ، درحالی که احساس مسرت می کرد ، با گامهایی لرزان (از شوق) از خودرو خارج شد . هر چند قدمی که بر می داشت ،سرش را برمی گرداند و مزدا را نگاه می کرد و دستی برای سهیل تکان می داد . پس از دور شدن دایانا ، سهیل از داخل خودرو پیاده شد و طوری که دایانا متوجه نمی شد، او را تعقیب کرد .

حوالی همان میدان بود که دایانا روی صندلی های یک ایستگاه اتوبوس نشست . سهیل ، گوشه ای لابلای جمعیت در حال گذر ، خود را پنهان کرده بود و دایانا را نظاره می کرد . دایانا دستش را به ساق شلوار خود انداخت و تایی که از داخل داده بود را باز کرد . شلواردیگر کوتاه نبود . از داخل کیفی که بر روی دوشش بود مقنعه ای بیرون آورد و در لحظه ای کوتاه آنرا سر کرد و از زیر مقنعه ، تکه پارچه ای که بر سرش بود ، بیرون کشید . از داخل همان کیف ، آینه کوچکی خارج کرد و با یک دستمال کوچک ، از آرایش غلیظی که روی صورتش بود کاست . موهای خرمایی رنگش را که روی صورتش سرازیر شده بود ، داخل مقنعه کرد و با آمدن اولین اتوبوس ، از محل خارج شد .

سهیل در طول دیدن این صحنه ها ، همچنان لبخند بر لب داشت . با رفتن دایانا، سهیل به سمت مزدا حرکت کرد . به خودرو که نزدیک می شد زنگ موبایلی که همراهش بود ، به صدا در آمد. سهیل بلافاصله پاسخ داد:

- بله؟

صدای خواهش های پسر جوانی از آنسوی گوشی آمد .

- سلام ، آقا هر چی می خوایی از تو ماشین بردار ، فقط ماشین رو سالم بهم تحویل بده . تو رو خدا ، بگو کجاست بیام ببرم …

- خوب بابا ، چه خبرته . تا تو باشی و در ماشینت رو برای آب هویج گرفتن باز نزاری … ببینم به پلیس هم زنگ زدی ؟
- نه ، به جون شما نه ، فقط تو رو خدا ماشین رو بده .

- جون منو قسم نخور ، من که می دونم زنگ زده ای …ولی عیبی نداره ، آدرس می دم بیا … فقط یه چیزی ، این یارویی که سی دیش توی ماشینت بود کی بود؟

- کی ؟ اون خارجیه ؟ … استینگ بود ، استینگ .

- هه هه … یه چیز دیگه هم می پرسم و بعدش آدرس رو می دم ؛ ونیز توی اسپانیاست ؟

- ونیز؟ نه بابا، ونیز که توی ایتالیاست … آقا داری مسخره ام می کنی ، آدرس رو بده دیگه …

- نه ، داشتم جدول حل می کردم . مزدای قرمزت ، ضلع جنوبی صادقیه پارک شده . گوشیت رو می زارم توی ماشین ، ماشین رو هم می بندم و سوییچ رو می اندازم توی سطل آشغالی که کنار ماشینته . راستی یه دایانا خانوم هم بهت زنگ می زنه ، یه دختر خوشگل،… برو حالش رو ببر ، برات مخ هم زدم ،… خداحافظ !

[ چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱ ] [ 1:55 ] [ ]

 داستان س و خدی

 

س مثل سرسره!!!

س مثل سرب داغی که میریزن تو گلوی آدم و صداش درنمیاد!!!

س مثل سایه!!!

س مثل خیلی از چیزهائی که میتونن با س شروع بشن اما “س” ما باهمه اینا فرق داره چون نه خودش با س شروع میشه نه اسمش !!!!!!

س اسم یه کرم کدوی خیلی بانمکه که “خدی” گذاشته روش و همیشه صداش میکنه “دوشیزه سین”!!!!!حالا خدی از کجا میدونه این کرم کدو دختره؟خوب یواشکی بهتون میگم اما به کسی لو ندینا!!!!!خودش بهش گفته!!!ازکجا میدونه دوشیزه است؟خب ازبچگی پیشش بوده و خودش بزرگش کردهُ از تموم اسرار همدیگه هم خبر دارن ُهرشیطونی کردن باهم کردن و هرکجارفتن باهم رفتن و …آخه س خونش تو شیکم خدی بود.خیلی وقت پیش یه شب که زن بابا دعواش کرده بود و رفته بود تو اتاقش  و داشت گریه میکرد یه هو یه صدائی شنیده بود یه صدا شبیه سس سس سس…اولش ترسیده بود و خواسته بود بره تو اتاق بابا اینا اما خیلی زود یادش افتاده بود که درست یه ماهه که پاشو توی اون اتاق نذاشتهُ درست از فردای روزیکه مامان بزرگ میگفت “امروز هفتم مامانته ُباید مثل یه دختر خانوم باوقار بشینی یه جا و شیطونی هم نکنی” که عصری دیده بود بابا با یه خانوم اومد تو خونه ُ اولش ازش خوشش اومده بود چون موهاش خیلی بلند بودن و خدی عاشق موی بلند بود اما دو سه روز بعد ازش بدش اومده بود چون خانومه دعواش میکرد ُکتکش میزد ُداغ رو دستش میذاشت و عروسکاشم ازش گرفته بود و نمیداد ُمیگفت باید آدم بشی…

خدی همین که صدای سس سس رو شنیده بود  و خواسته بوده  بره اتاق بابا و بعد پشیمون شده بود و برگشته بود ُهمون صدا بهش گفته بود که “نترس من نمیخوام اذیتت کنم…”و دنبال صدا گشته بود اما پیداش نکرده بود و بازهم صدا بهش گفته بود”پیرهنتو بزن بالا منو میبینی” و پیرهنشو با ترس زده بود بالا و دیده بود یه کرم کدوی بانمک سرشو از نافش آورده بیرون داره گریه میکن و فهمیده بود که بخاطر زجرهای اونه که داره گریه میکنه و باهم دوست شده بودند و دیگه تنها نبودُهمیشه عجله میکرد که زودتر بره تو اتاقش و با کرم کدو حرف بزنه آخه خیلی بانمک حرف میزد و همیشه میخندوندش و کلی هم دلداریش میدادُ اسمشو اول گذاشته بود “س” چون همیشه صدای سس از خودش درمیاورد بعدها که بزرگتر شد اسمشو گذاشت “دوشیزه سین” س و خدی روزبروز باهم دوستتر میشدن و کار س خوردن و خوابیدن و تفریح و بازی باخدی بود.کار س لیسیدن بستنی هائی بود که خدی وقتی داشت میخورد چند قطرشم میریخت رو نافش که س بتونه اونارو بخوره ُیواش یواش خدی زیر دست زن بابا برزگتر و بزرگتر میشد و با تموم اذیت و آزاری که ازش میدید فقط دلش به این خوش بود که دم بساعت با س خلوت کنه و باهاش درددل کنه ُس هم با اداهای بانمکش بخندوندش و تموم غصه های عالم از یادش بره و میرفت.بازهم خدی بزرگتر و بزرگتر شد و به هرزحمتی بود داشت دیپلمشو میگرفت ُاما سر کلاساش هم دل تو دلش نبود که زودتر زنگ بخوره و یه جای خلوتی پیدا کنه و دوسه کلمه هم که شده با س حرف بزنه ُاصلا یه نیم ساعت که صداشو نمیشنید حالش عوض میشد انگار یه کوه بزرگ غم رو دوشش سنگینی میکرد ُ س هم بعضی وقتها شیطونیش گل میکرد و وسط کلاس یا توی مهمونی یه صدا ازخودش درمیاورد و خدی رو اونقدر میخندوند که آخرش خدی به سک*سکه می افتاد و اونوقت س بود که هی میخندید و شیکم خدی رو قلقلک میداد.خلاصه روزهای قشنگی باهم داشتن و تموم لحظات غمگین و بد رو باهمدیگه میتونستن براحتی تحمل کننُ تا اینکه یه روز که داشت از مدرسه برمیگشت “ک” رو دید ُ “ک” یه پسر خوش تیپ قد بلند چارشونه با صورت استخوانی و  برنزه بود که با دیدن خدی افتاد دنبالش و تا خونشون باهاش رفت ُازفردا هرروز میومد سرکوچشونو تا مدرسه باهاش میرفت ُبرگشتنی هم باز میومد دنبالش و خودمونیم خدی هم ازاینکارش بدش نمیومد ُیه جورائی از ک خوشش اومده بود تا اینکه کم کم ک سرحرفو باهاش واکرد و دیگه بعد ازاون باهم میرفتن و میومدن و از همه چی حرف میزن الا از س ُ و بعد ازاینکه باهم خداحافظی میکردن و خدی میرفت تو خونه و بعد هم تو اتاقش ،سر و کله س  پیدا میشد و دوتائی فقط از ک میگفتن و اشک میریختن و میخندیدن و میخوابیدن ُخدی عاشق شده بود و س اینو میفهمید اما ازیه چیزی خیلی نگران بود ُازاینکه اگه ک ازوجود س باخبر بشه چی بسرش میاد؟تا اینکه یه روز اتفاقی که نباید می افتاد افتاد ُ ک به خدی گفت “چراتو اینهمه رنگت پریدست؟”خدی هم گفت “نمیدونم شاید خیال میکنی ُیا شایدم کم خون باشم و…”ک اصرار کرده بود که برن پیش دکتر و خدی قبول کرده بود و بعد از چند تا آزمایش معلوم شده بود خدی کرم کدو داره و باید معالجه بشه و کرمه رو بکشنشُ وگرنه مشکلات زیادی براش درست میشه و ممکنه حتی بچه دارهم نشه.ک گیرداده بود که باید معالجه بشه و خدی قبول نکرده بود و از ک اصرار و از خدی انکار و بالاخره باهم قهرکرده بودن و ک گفته بود “هروقت تصمیم گرفتی معالجه بشی میام سراغت”.

روز اول دل تو دل خدی نبود ُس هم اینو میفهمید اما چیزی نمیگفت ُاصلا صداش درنمیومد ُروز دوم بدتر هم شده بود ُروز سوم بدتر ازاون ُروز چهارم دیگه طاقتش طاق شده بود حتی گریه هم نمیکرد و فقط زل زده بود به یه گوشهُ دل کندن از س آسون نبود دل کندن از س که قدیمیترین همدمش بود ُکلی باهم خاطره داشتن ُکلی باهم زندگی کرده بودن ُحالا جدا شدن ازش یه طرف ُکشتنش دیگه کار این نبود ُاما دوری ک روهم نمیتونست تحمل کنه و س اینو میفهمید و باز چیزی نمیگفت تااینکه خدی بلند شد و با گریه لباس پوشید و خواست که بره بیرون ُس دوزاریش افتاده بود که میخواد چیکار کنه ُوحشت سراسر وجودش رو گرفت ُاصلا از خدی انتظار نداشت که تصمیم بگیره بکشتش ُ بغض گلوشو داشت فشار میدادُفقط تونست بگه “خدی منو نکش” وبعد هردو زار زار گریه کردن و اشک ریختن ُخدی نمیدونست چیکار باید بکنه دوری ک داشت دیونش میکرد رفت پیشش التماس کرد که از خیر معالجه بگذره اما قبول نکرد که نکرد….

روح لطیف خدی ضعیفتر ازاون بود که تو این شرایط و یه همچین فشاری که باید از بین “ک” و” س” یکی رو انتخاب کنه دوام بیاره …ُ خدی دیوونه شد.خدی دیگه با کسی حرف نمیزد…

انگار که سرب داغ ریخته باشن تو گلوش

یااینکه

انگار سایش هست که داره تو خیابونا راه میره

و یا حتی…

وقتیکه  وسط تابستون توی پارکهای شهر با یه روسری گل گلی و یه پالتوی ضخیم و بیخیال بچه هائی که دورش جمع میشدن و بهش میخندیدن و بعضیاشونم بهش سنگ پرتاب میکردن  و قهقهه میزدن ُبا سرو صورت خونینش  سرسره بازی میکرد و  باخودش حرف میزد همه فکر میکردن که از عشق “ک” دیوونه شده ُشایدهم شده باشه اما فقط من و شمامیدونیم که اون بی هیچ مزاحمی داره با “س” خودش درددل میکنهُ حرف میزنه و بازی میکنه.

نویسنده: میرمهدی گل آراء(عمولی)

[ چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱ ] [ 1:54 ] [ ]
  داستان من و زنم

از کارهایش سر در نمی‌آورم. این چند روزه اوضاع‌اش بدتر از همیشه شده. کم کم دارد کلافه‌ام می‌کند. عادت هم ندارد حرفی بزند. فقط می‌زند به دیوانه بازی…

 

- خرده‌های شیشه، کف راهرو پخش شده اند. چوب رختی، همراه با چند تا لباس و حوله افتاده است روی صندلی، کنار شومینه. و تلویزیون را همین جور روشن گذاشته و رفته. بوی سیگار با عطر ملایم خوشبو کننده ای، توی فضا راهرو مخلوط شده است؛ انگار سعی کرده بویش را با هر چیزی که توانسته از بین ببرد.

 

کفش‌هایم را از پایم درمی‌آورم و دمپایی را می‌پوشم. دقت می‌کنم خرده شیشه‌ها، از کناره‌ی دمپایی پایم را نبرند. ولو می‌شوم روی کاناپه. روبه روی تلویزیون. پاهایم را یکی یکی بلند می‌کنم و جوراب‌هایم را بیرون می‌کشم و پرت می‌کنم گوشه ای، کنج خانه. تلویزیون اخبار ساعت هشت و نیم را نشان می‌دهد. حوصله‌ی مزخرفاتش را ندارم. صدایش را کم می‌کنم و بلند می‌شوم، می‌روم سمت پیشخان آشپزخانه. سماور خیلی وقت است جوش آورده و فقط کمی ‌آب ته‌اش باقی مانده. فنجان دم دستم را که لکه‌های زرد چای ته آن باقی مانده، برمی‌دارم. احتمالا نرگس با آن چای خورده و پرتش کرده اینجا. روی پیش‌خان. کمی ‌آب داغ داخلش می‌ریزم، می‌چرخانم‌اش و بعد آب‌اش را پرت می‌کنم سمت ظرف شویی. آب می‌ریزد روی لبه‌ی ظرف‌شویی و قسمتی از اجاق گاز. برای خودم چای می‌ریزم و دوباره برمی‌گردم سمت کاناپه.

 

از کارهایش سر در نمی‌آورم. این چند روزه اوضاع‌اش بدتر از همیشه شده. کم کم دارد کلافه‌ام می‌کند. عادت هم ندارد حرفی بزند. فقط می‌زند به دیوانه بازی.

 

مدتی است کف پایم درد می‌کند. همین طور کمرم. از اول صبح تا آخر وقت، باید سرپا بایستم پای ماشین چاپ. و کاغذ به خوردش بدهم و صفحه اش را عوض کنم. حداقل اگر می‌شد کمی ‌بنشینم و استراحت کنم، کارکردن برایم سخت نبود. راستش اوایل کار کردن در چاپخانه را دوست داشتم. ولی بعد کلافه ام کرد. از صبح تا شب، سرو کارم با کاغذ است و جوهر و ماشین چاپ و سروکله زدن با مشتری و هزار جور بدبختی دیگر. چند باری هم با صاحب کارم دعوا شده ام؛ سرحقوق و اضافه کاری و اینجور چیزها. وقتی هم می‌آیم خانه، فقط به این فکر می‌کنم که زودتر چیزی کوفت کنم و کپه‌ی مرگم را بگذارم.

 

خسته شده ام. می‌خواهم دنبال کار تازه ای بگردم کاری که حداقل نیمه وقت باشد. با حقوقی بخور و نمیر.خیلی دلم می‌خواهد مغازه ای چیزی از خودم داشتم که دستم را به دهانم می‌رساند. و هر وقت دلم خواست قفلش کنم و با نرگس بزنم بیرون. لعنتی چاپخانه هم که جمعه و شنبه سرش نمی‌شود. بعضی وقت‌ها، به خاطر اینکه سفارشات مشتری را باید صبح تحویل بدهم، مجبورم تا نیمه شب کارکنم.

 

به خاطر همین چند باری سراغ آگهی روزنامه‌ها رفته ام. به شرکت‌های زیادی سرزده ام؛ مدرک می‌خواهند و آشنا. که من هیچ کدامشان را ندارم.

 

وقتی من نیستم؛ نرگس تمام مدت روز توی خانه تنها می‌ماند. خودش را با کارهای خانه سرگرم می‌کند، و با کتاب خواندن. گاهی هم می‌بینم که چیزهایی می‌نویسد و بقیه‌ی روز، یا پای تلویزیون است یا کامپیوتر. زیاد توی کارهایش دخالت نمی‌کنم؛ وقتی می‌نویسد یا وقتی پای سیستم‌اش است. اوایل فکر می‌کردم به خاطر این است که دست زدن به کامپیوتر و یخچال و لباس‌شویی من را یاد قسط‌های تل انبار شده ام می‌اندازد. ولی بعد دیدم، نه، خودش طوری رفتار می‌کند که من مزاحم‌اش نباشم. مدتی‌ست انگار غریبی می‌کند. خصوصا وقتی می‌نویسد.

 

در مورد سیگار کشیدن‌اش چیزی نگفته‌ام. خودم را زده ام به نفهمی. دوست ندارم مقابل اش بایستم و مچ گیری کنم. فقط دوست دارم یک جوری به او بفهمانم، حداقل توی خانه سیگار بکشد. دوست ندارم کسی زنم را توی کوچه و خیابان با آن سر و وضع ببیند. نه اینکه کلا از سیگار بدم بیاید، نه.خودم هم گاهی اوقات تفریحی کامی‌ می‌گیرم اما نمی‌خواهم عادت کنم. نه من نه او.

 

بلند می‌شوم و دوباره فنجان را زیر شیر سماور می‌گیرم. و بعد سماور را خاموش می‌کنم. وقتی سمت کاناپه برمی‌گردم؛ چوب رختی را که روی صندلی جلوی پایم افتاده بلند می‌کنم ولی لباس‌ها را همان طور می‌گذارم تا بعد.

 

یادم باشد صبح زود، قبل از رفتن به چاپخانه سری هم به بانک بزنم. فیش بانکی آزمون استخدامی ‌را باید واریز کنم و همراه مدارکم بفرستم برایشان.

 

بلند می‌شوم و فنجان خالی را می‌گذارم روی پیشخان. کم کم تعدادشان زیاد شده حالا درست پنج فنجان و سه لیوان نشسته روی پیشخان است. گاهی نرگس بعد از اینکه چای یا قهوه اش را خورد، می‌زند یکی‌شان را می‌شکند. درست مثل حالا که خورده شیشه‌ها را از پای آشپزخانه تا کنار در راهرو پخش شده اند.

 

گرسنه شدم. می‌روم سمت یخچال و درش را باز می‌کنم. چیز زیادی داخل اش پیدا نمی‌شود؛ فقط چند کیلیویی میوه‌ی مانده و یخ زده، چند بسته حلواشکری و یکی دو قوطی کنسرو. من که نیستم، گاهی نرگس از بیرون خریدی می‌کند تا چند روزی یخچال‌مان پر بماند. این دوسه روزه هم که اوضاع اش از همیشه بدترشده. باید هم یخچال این طور خالی باشد.

 

یکی از حلواشکری‌ها را برمی‌دارم، همراه تکه ای نان یخ زده. می‌برم شان توی ‌هال و روی میز عسلی می‌گذارم. کارد کثیفی را از لای ظرف‌های نشسته‌ی دیشب پیدا می‌کنم. می‌گیرم اش زیر شیر آب داغ تا تمیز شود. و دوباره برمی‌گردم توی ‌هال. خودم را ول می‌کنم روی کاناپه روبه روی تلویزیون. کنترل را برمی‌دارم و شبکه‌ها را می‌گردم. یکی از شبکه‌ها، سریالی پخش می‌کند. اسمش را نمی‌دانم. تابه حال، هیچ قسمتی را ازش ندیده ام. می‌گذارم باشد، و صدایش را کمی ‌زیاد می‌کنم. بسته‌ی حلواشکری را پاره می‌کنم و با کارد می‌افتم به جانش. تکه‌هایی از آن را می‌کنم و می‌گذارم لای نان فانتزی یخ زده. خیلی خشک است؛ از گلویم پایین نمی‌رود. کاش لااقل سماور را خاموش نکرده بودم، تاحالا، یک فنجان چای داغ داشته باشم.

 

بنظرم سریال، درمورد زنی است که برای پیدا کردن مردی به یک شهر شمالی رفته. زن توی جاده است و از شیشه‌ی اتوبوس، درخت‌ها و مزرعه‌های کنار جاده را نگاه می‌کند. و بغل دستی اش که دختری شمالی است با ظاهر همان طرف‌ها، درمورد آن شهر برایش حرف می‌زند. فکر کنم می‌گوید، رامسر.

 

بالاخره ترجیح می‌دهم حلواشکری را خالی- خالی بخورم تا با این نان یخ زده. شیرینی‌اش ته گلویم را می‌زند. دوست دارم بروم و یک قلوپ آب داغ ببرم توی گلویم. آخر سرهم بی‌خیال خوردن‌اش می‌شوم. باقی مانده‌ی حلواشکری را می‌گذارم توی بسته و نان را می‌گذارم رویشان تا مورچه ای چیزی سراغشان نیاید.

 

زن از اتوبوس پیاده می‌شود و چمدان اش را در دست می‌گیرد و به زور دنبال خودش می‌کشد. راننده‌ای دنبال‌اش است و هی می‌گوید خانم تاکسی. خانم تاکسی نمی‌خواید؟ زن توجهی نمی‌کند و راه خودش را می‌گیرد. به سمت خیابان اصلی می‌رود. توی راه شانه ی یکی دو نفری به او می‌خورد و هولش می‌دهد به این طرف و آن طرف.

 

چشمم می‌افتد به روزنامه ای که دیشب خریده بودم و نخواندم اش. گذاشته بودم برای بعد از شام. اما خیلی زود خوابم برد. برش می‌دارم و ورق می‌زنم. دنبال آگهی استخدامی ‌چیزی می‌گردم. خبرها مال دیروزند و شاید زیاد به دردم نخورند. هرچند من از عالم و آدم بی خبر مانده ام. هر کدام را که می‌بینم، پرت‌اش می‌کنم روی عسلی و صفحه‌ی بعد را نگاه می‌کنم. یکی دو تا آگهی ریز و درشت، درمورد بازاریاب و توزبع کننده‌ی سیار داده اشت، اما به درد من نمی‌خورند. آخرین برگه‌ی روزنامه را می‌گذارم روی عسلی و دوباره زل می‌زنم به تلویزیون.

 

زن نشسته است روی نیمکتی، وسط پارک. و دارد ساندویچی را با حرص و ولع زیادی می‌خورد. همزمان، نگاه می‌کند به آدم‌هایی که از کنارش رد می‌شوند. انگار در همه ی آنها دنبال چیزی می‌گردد.

 

پا می‌شوم حس می‌کنم خانه بدجوری سوت و کور شده. جعبه ی نوارکاستی را که کنار تلویزیون است، برمی‌دارم. یکی شان را می‌گذارم توی ضبط صوت. آهنگی از سلن دیون است. یادم می‌آید یکی دوبار قبلا، نرگس این ترانه را گذاشته. صدای لطیفی دارد و به فضای خانه حال وهوای دیگری می‌دهد. می‌روم سمت کاناپه و کنترل را برمی‌دارم تا تلویزیون را خاموش کنم. زن حالا دارد با مردی حرف می‌زند و عکسی را که فکر می‌کنم یا شوهرش است یا برادرش، به آن مرد نشان می‌دهد.

 

بی خیال ادامه سریال می‌شوم. خاموشش می‌کنم و کنترل را پرت می‌کنم روی کاناپه. می‌خواهم بروم سمت آشپزخانه، تا کمی ‌قهوه درست کنم. که صدای قفل در می‌آید. نرگس است. می‌آید تو و سلام می‌کند. مراقب خرده شیشه‌های زیر پایش نیست. می‌آید سمت آشپزخانه و یکی دو پاکت ون ایلون پر، که سنگین هم به نظر می‌رسند را می‌گذارد روی پیشخان. کنار فنجان‌های نشسته.

 

وقتی از کنارم رد می‌شود تا برود توی اتاقش و لباسش را عوض کند؛ بوی تند سیگارش را حس می‌کنم. فکر کنم احتمالا توی تاریکی کوچه‌ی نرسیده به خانه، یکی دو نخ سیگار میکشد. یک بار که از سرکار برمی‌گشتم؛ از دور قیافه اش را شناختم و نور قرمز سیگارش را دیدم. تا فهمید منم، سیگارش را پرت کرد توی جوی آب. نمی‌دانم چرا آن لحظه دوست داشتم حداقل یک نخ سیگار باهام بود که می‌رفتم جلویش و روشن می‌کردم و دوتایی باهم می‌کشیدیم و توی تاریکی کوچه قدم میزدیم.

 

لباس‌هایش را عوض کرده. موهایش بدجوری ژولیده شده اند. رنگی هم به چهره اش نمانده. زیر چشم‌هایش هم گود رفته است. یک راست می‌رود سراغ کامپیوتر و می‌نشیند پشت میزش.

 

برمی‌گردم روی کاناپه و به روزنامه‌های روی عسلی نگاه می‌کنم. یکی از صفحه‌ها را برمی‌دارم. باید دنبال یک شغل نیمه وقت بگردم.

 

علی‌اصغر حسینی

 

[ چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱ ] [ 1:53 ] [ ]
 داستان جالب و خواندنی ” من و عمه”

با باز شدن در ساختمان شرکت، نوشین که گوشه سالن پشت میز نشسته بود و مشغول تایپ نامه‌ای بود، از گوشه چشم نگاه مختصری به سمت در انداخت و دوباره به کار خود ادامه داد. اما ناگهان مثل جن گرفته‌ها از جا پرید و به سمت زن میانسالی که در آستانه در ایستاده بود

با آشفتگی گفت: عمه‌جان! شما اینجا چه کار می‌کنین؟

عمه‌جان که مانتوی بلند و گشاد بر تن داشت و روسری کوچکی را زیر گلویش گره زده بود، در حالی که با لبخند به سمت نوشین می‌آمد با خوشرویی گفت: خب معلومه، اومدم، محل کار برادرزاده‌ام رو ببینم!

نوشین با نگرانی نگاهی به سمت اتاق رئیس شرکت انداخت و بعد به عمه گفت: ولی شما که دیده بودین! مگه من بچه‌ام؟

عمه‌جان روی مبل راحتی که رو به روی میز کار نوشین بود، نشست و با خونسردی گفت: همچین زیاد هم بزرگ نیستی! تازه تو امانتی دست من. این چند ماهی که دانشگاه قبول شدی و از شهرستان اومدی، مثل تخم چشمم از تو مراقبـت کردم، حالا که کار پیدا کردی و بر خلاف میل من…

نوشین با گستاخی حرف عمه‌اش را قطع کرد و گفت: سرکار اومدن من با رضایت بابام بوده. بنابراین فکر نمی‌کنم که کسی حق اظهار نظر داشته باشه.

عمه‌جان نگاهی به نوشین انداخت و بعد در حالی که با دست راست، پشت دست چپش را به آرامی می‌مالید از روی خوش قلبی گفت: ولی من فکر می‌کنم تا وقتی که با من زندگی می‌کنی، مسئولیت تو به عهده منه، من هم حق دارم که در مورد سرنوشت تو نگران باشم. تازه من فکر نمی‌کنم بابات بدونه که تو می‌یای، سرکار.

و نگاه نافذ خود را به چهره برافروخته نوشین دوخت که یک شال سبز رنگ روی سرش گذاشته بود. نوشین که با شنیدن این حرف تا بنا گوش سرخ شده بود در حالی که سعی می‌کرد خشم خود را پنهان کند، با لحن نیشداری گفت: ما داریم تو یه دوره و زمونه دیگه زندگی می‌کنیم عمه خانوم! الان خیلی از مـعیارها و ملاک‌ها تغییر کردن. حتی آدم‌های فسیل شده هم اینو می‌فهمن!

عمه‌جان سری تکان داد و گفت: اما دخترجان! من فکر نمی‌کنم حتی آدم‌های فسیل شده هم منکر وقار و نجابت و شخصیت برای یه دختر جوون باشن!

نوشین می‌خواست چیزی بگوید که ناگهان در شرکت باز شد و مرد جوان خوش تیپی که کیف سامسونت در دست داشت، وارد شد. نوشین که با دیدن مرد جوان آشکارا دستپاچه شده بود، با دستپاچگی با او سلام و احوالپرسی کرد. مرد جوان در حالی که به طرف اتاق رئیس شرکت می‌رفت، پرسید: پدر هستند دیگه، نه؟

نوشین جواب داد: بله! بله! تشریف دارن.

وقتی مرد جوان وارد اتاق شد و در را پشت سرخودش بست، نوشین هیپنوتیزم شده روی صندلی خود نشست. عمه‌جان در حالی که با لبخند معنا داری نوشین را نگاه می‌کرد، به آهستگی گفت: آهان! پس ماجرا اینه!

نوشین با لحن بی‌‌اعتنایی گفت: چی اینه؟

عمه‌جان سرش را جلو آورد و با مهربانی گفت: ببین دخترجان! ازدواج خوبه! ازدواج با یه آدم پولدار خیلی خوبه! ازدواج با یه آدم پولدار باشخصیت که دیگه نورعلی نوره! اما هر کاری راهی داره. با رنگ و لعاب و قر و اطوار که آدم نمی‌تونه شریک آینده زندگیش رو پیدا کنه. می‌تونه؟

نوشین با دلخوری و لحن تندی گفت: منظورتون چیه؟

عمه‌جان با صداقت گفت: منظورم اینه که پسر آقای رئیس خیلی جوان برازنده و شایسته‌ای به نظر میاد، اما فکر نمی‌کنم از اون دست جوونایی باشه که گول ظاهر افراد رو می‌خورن و بر اساس اون تصمیم می‌گیرن.

نوشین که دوباره مثل لبو قرمز شده بود، خشم‌آلود گفت: عمه دیگه دارین شورشو در میارین. من هر کاری می‌کنم به خودم مربوطه. شما هم

اما در همین هنگام در اتاق آقای رئیس باز شد. نوشین با عجله از جا جهید و در حالی که به در اتاق چشم دوخته بود، با لحنی که هم التماس آمیز بود و هم آمرانه به عمه‌اش گفت: برین عمه! برین! تو رو خدا! زود باشین.

عمه خانم اخمی کرد و گفت: وا! چه بی‌تربیت! مگه من طاعون دارم بچه؟!

نوشین که با نگرانی از در اتاق چشم بر نمی‌داشت، دوباره گفت: عمه! بحث نکن! برو.

عمه گفت: نکنه روت نمیشه که آقای رئیس و پسرش منو با تو ببینند ‌هان؟ به کلاس خانوم نمی‌خورم؟

و بعد رویش را به سمت دیگر برگرداند و با سماجت گفت: اصلا حالا که اینطور شد از جام تکون نمی‌خورم. دختره بی‌حیا! دو ترم درس خونده واسه من چه حرفهایی می‌زنه!

آقای رئیس و پسرش صحبت کنان از اتاق خارج شدند و چند لحظه بعد پسر جوان از پیرمرد خداحافظی کرد و به دنبال کاری رفت. آقای رئیس موقع بازگشت به اتاقش متوجه حضور عمه‌جان شد. لبخند زنان جلو آمد و مؤدبانه سلام و احوالپرسی کرد. نوشین به اجبار، عمه‌اش را به آقای رییس معرفی کرد. عمه‌جان و آقای رئیس مشغول صحبت با هم شدند و به نظر می‌رسید که از صحبت‌هایشان لذت می‌برند.

بالاخره عمه خانم خداحافظی کرد و خواست برود که ناگهان گویا چیزی یادش آمده باشد، در حالی که زیپ ساکش را باز می‌کرد، به نوشین گفت: داشت یادم می‌رفت. کوفته درست کرده بودم. گفتم برات بیارم. دلم نمی‌خواد هله هوله بیرون رو به جای ناهار بخوری. شدی یه مشت استخون!

نوشین بی‌دلیل خجالت کشید و سرخ شد. آقای رئیس با شنیدن اسم کوفته بی‌اختیار خنده کنان گفت: وای! کوفته! خانوم غفوری من سال‌هاست کوفته نخوردم.

عمه‌جان با شنــیدن این حرف با خوشحالی گفت: لطفا شما هم میــل کنین. تعداد کوفته‌ها زیاده. خوشحال میشم. باورکنین دستپختم بد نیست.

آقای رئیس با رضایت خاطر گفت: خیلی ممنون! چرا که نه! با کمال میل.

با رفتن عمه‌جان، نوشین نفس راحتی کشید. نصف بیشتر کوفته‌ها را گرم کرد و برای آقای رئیس برد. آقای رئیس با ولع کوفته‌ها را می‌خورد و به به و چه چه می‌کرد. نوشین هم قند توی دلش آب می‌شد و از این‌که عمه جانش توانسته بود دل پدر شوهر آینده‌اش را به دست بیاورد، خیلی خوشحال بود.

 

در واقع از آن روز به بعد رفتار آقای رئیس با نوشین روز به روز مهربانانه‌تر و صمیمی‌تر می‌شد. پسرش هم از آن حالت بی‌‌اعتنایی بیرون آمده بود و با گرمی و صمیمیت با نوشین برخورد می‌کرد. نوشین حتی حس می‌کرد که نـگاه پدر و پسر تغییر کرده است و در چشمانشان دوست داشتن عجیــبی موج می‌زند. دل توی دل نوشین نبود و هر شب با رویاهای شیرین به خواب می‌رفت او دلش می‌خواست وقتی وصلت سر می‌گیرد دماغ عمه جانش را به خاک بمالد و به او بفهماند که بزک دوزک او بی‌فایده نبوده است. عمه‌جان بیشتر اوقات به محل کار او می‌آمد و برایش ناهار می‌آورد. البته نوشین دیگر ناراحت نمی‌شد. چون پدر شوهر آینده‌اش و حتی پسرش ظاهرا خیلی از آن غذاها خوششان می‌آمد و این برای نوشین یک موفقیت بزرگ بود. فقط باید هر بار به نصیحت‌های عمه‌اش درباره شخصیت و وقار و متانت گوش می‌داد که برایش ارزشی نداشت و همیشه توی دلش می‌گفت: عمه خانوم! تو چی حالیته. تو اگه لالایی بلد بودی پس چرا خودت خوابت نبرد. اینجوری عزب اوقلی موندی!

تا این‌که سرانجام یک روز آقای رئیس، نوشین را به دفتر خودش فرا خواند. قلب نوشین تند می‌زد و احساسی مرموز به او می‌گفت که بالاخره روز موعود فرا رسیده است. آقای رئیس با مهربانی از هر دری صحبت می‌کرد. اما نوشین بی‌‌صبرانه منتظر بود تا حرف اصلی را از دهان او بشنود. توی دلش چهره عمه‌اش را تصور می‌کرد که با شنیدن خبر خواستگاری چه جوری می‌شود و از این تصور با بدجنسی خنده‌اش می‌گرفت. تا این‌که سرانجام آقای رئیس گفت: می‌دونی عزیزم هیچ چیزی به اندازه یه ازدواج خوب نمی‌تونه آدم رو خوشبخت کنه.

نوشین با شادی توی دلش گفت: می‌دونم! می‌دونم! حرفت رو بزن! طفره نرو.

آقای رئیس آهی کشید و گفت: بعد از فوت همسرم، من و پسرم واقعا خیلی تنهایی کشیدیم. سال‌های بدی رو پشت سر گذاشتیم.

نوشین سعی می‌کرد خودش را آرام و خونسرد نشان بدهد اما در درونش غوغا به پا بود و دلش می‌خواست به هوا بپرد. آقـــای رئیـــس ادامه داد: حضور یه زن خوب می‌تونه به زندگی ما رنگ و روی تازه‌ای بده. در واقع یه ازدواج موفق می‌تونه برای هر دو نفر ما کمک بزرگی باشه.

نوشین می‌خواست از خوشحالی غش کند. آقای رئیس کمی خودش را جلو کشید و لبخندی زد و ادامه داد: راستش ما خیلی راجع به این موضوع فکر کردیم. چطور بگم حرف امر خیره.

نوشین به زور چهره یک دختر خجالت‌زده معصوم را به خودش گرفته بود ولی در واقع از این‌که می‌دید بالاخره تیرش به هدف خورده است می‌خواست پرواز کند. آقای رئیس سرفه‌ای کرد و گفت: من چند بار عمه‌خانم شما رو اینجا ملاقات کردم. زن بسیار معـــقول ، متــین، کامل و باسوادیه. از این زن‌هــا دیگه کمتر پیدا می‌شن. هم من و هم پسرم فکر می‌کنیم که اون برای همسری من بسیار شایسته و مناسبه. البته من اصلا قصد ازدواج نداشتم ولی دیدن عمه شما…

نوشین دیگر چیزی نمی‌شنید. گویا یک دفعه یک پارچ آب یخ روی سرش خالی کرده باشند. وسط اتاق ایستاده بود و ‌هاج و واج با دهان نیمه باز به دهان آقای رئیس که باز و بسته می‌شد نگاه می‌کرد و عمه‌جان را می‌دید که مثل یک پروانه دور آقای رئیس بال بال می‌زند و در حالی که انگشت اشاره‌اش را به طرفش تکان تکان می‌دهد، می‌‌گوید: حالا دیدی حق با من بود! دیدی حق با من بود!

[ چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱ ] [ 1:52 ] [ ]
  داستان من و دخترخاله

هر کسی از دنیای کودکی اش، خاطراتی تلخ و شیرین دارد. در این نوشتار  شما را به یکی از حکایت های دوران کودکی ام میهمان می کنم. دوران کودکی من، دوران آرامی نبود، برخلاف الان که دوستان و آشنایان، آرامش من را دوست دارند،  کودکی من سرشار از شیطنت، شلوغی و دیوانگی بود. بیچاره مامان مریم که چه نکشید از دست این پسر سر به هوا!

این حکایت مربوط است به زمانی که من حدودا شش ساله بودم. قبل از خواندن حکایت، باید اصطلاح “مشک” را معرفی کنم. مشک وسیله ای است برای نگهداری آب که از پوست گوسفند درست می شود، در گذشته دختران با مشک به روی چشمه می رفتند و آب می آورند. دخترخاله ای دارم به نام زینب، امسال عید عروسی دخترش بود. وقتی که من بچه بودم، او دختری بود خوشگل و پر از هیاهو! و اما حکایت من و این دختر خاله!

غروب بود، آبادی، خود را برای یک شب  تابستانی آماده می کرد، مردی گوسفندان را از چرا برمی گرداند، زنی به دوشیدن گاو مشغول بود، دختری با عروسک هایش  بازی می کرد.  در گوشه ای آنسوتر دختران  جوان، مست از جوانی و غرور و در حالی که لباس های زیبا و رنگ به رنگ شان را پوشیده بودند، برای آوردن آب، بین چشمه و آبادی در رفت و آمد بودند و پسری کوچک بر روی تپه کنار آبادی نشسته بود و پیرامون ده را تماشا می کرد.

احساس تشنگی ، کامش را لبریز از نوشیدن کرد. در افکار کودکانه و بچه گانه اش به دنبال راهی بود تا تشنگی اش را سیراب کند. به پیرامون نگریست و دختر خاله را  دید. اندیشید که  از دختر خاله بخواهد که از مشک خود به او  آب دهد. دوان دوان از تپه پایین آمد و از دختر خاله تقاضای آب کرد. دختر خاله، مغرور از احساس جوانی به خواسته ی پسر ، جواب “نه” داد. از کودک اصرار که تشنه ام و از دختر خاله سماجت که نه! نمی شود.

خیالی مثل برق در ذهن پسرک می گذرد، دختر خاله را رها می کند و دوان دوان به سمت خانه می  رود، بدون اینکه در خانه آبی بنوشد، چیزی را زیر پیراهنش پنهان می کند و از خانه می گریزد، مادر او را صدا می کند که چیزی می خواستی؟ در حالی که با سرعت می دود پاسخ می دهد : “نه مامان!”.

دختر خاله به آبادی نزدیک شده و با یکی از دوستانش در حال صحبت است. پسرک آرام به آنها نزدیک می شود، آنقدر به صحبت مشغولند که حضور او را احساس نمی کنند، در یک لحظه با چاقویی را که زیر پیراهن پنهان کرده بود، مشک را سوراخ می کند و آب سرازیر می شود. فقط این جمله دختر خاله گوشش را نوازش می دهد که : ” ی ی ی ی ی یعقوب ! دیونه، مگه دستم بهت نرسه!” پسرک دوان دوان از تپه بالا می رود، دوباره سر جایش می نشیند به تماشای دخترانی مشغول می شود که به دور دختر خاله جمع شده اند و گاهی هم  به بالای تپه اشاره می کنند که کار اونه که اون بالا نشسته است!

[ چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱ ] [ 1:51 ] [ ]
 داستان من و زندایی الهام

داستان برمیگرده به خیلی وقت پیش تر ازاینا،موقعی که من همش ۷ سالم بود و عزیز دردونه دایی محسن.اون زمان هر پنجشنبه دایی می اومد خونه ما و شب بند و بساط شامو برمیداشتیم و با پیکان آلبالویی دایی می زدیم بیرون ،بعد از شام دایی بازم بر میگشت خونه ما و تا نصفه های شب باهم شوخی میکردیم و خوش میگذروندیم،وسطای هفته هم که هرروز با دایی بودم و همیشه تو ماشین منو میذاشت تو بغلش و رانندگی میکرد،هنوز که هنوزه مزه بستنی هایی که برام میخرید زیر زبونم مونده و “جون دل دایی” که هروقت صداش میکردم ،بهم میگفت ،توگوشمه.اما از وقتی که اسم الهام تو خونه پیچید همه چی عوض شد،اولش دایی زیر بار نمیرفت ،اما مامانم هی ازش تعریف میکرد و میگفت بین همه همکاراش تکه ،اما بازم دایی زیر بار نمیرفت که نمیرفت تا اینکه یه روز پنجشنبه وقتی از مدرسه برگشتم دیدم یه خانوم خوشگل تو آشپزخونه داره به مامان کمک میکنه ،نمیدونستم کیه اما واقعا خوشگل بود و یه لباس خیلی قشنگی هم تنش کرده بود ،نمیدونم چرا از همون لحظه اول که دیدمش یه حس غریبی بهش پیداکردم،همچین بفهمی نفهمی ازش بدم اومد!

دایی مثل هرهفته ناهار اومد پیشمون و مامان و الهام سفره روچیدن ،دایی اصلا حواسش بمن نبود ،زیاد باهام حرف نمیزد ،شوخی نمیکرد ،همش چشمش به الهام بود.ناهار رو که چیدن ،مامان گفت :امروز ناهار دستپخت الهام جونه و دایی بدون اینکه حتی یه قاشق خورده باشه شروع کرد به تعریف از دستپخت الهام خانوم و چقدر ازاین کارش بدم اومد چون داشت دروغ میگفت.

ناهارو که خوردیم دایی مثل هرهفته نیومد تو اتاق من که باهام گیم بازی کنه ،گفت میخواد تلویزیون تماشاکنه ،منم ناچار رفتم نشستم تو بغلش ،اما مامان رفت اون یکی اتاق و بهم گفت که منم باهاش برم ،اما من دلم میخواست  تو بغل دایی بشینم ،اما مامان اصرار کرد که برم بیرون ،قبول نکردم ،اومد که بزور ببرتم ،از دایی خواستم که کمکم کنه و نذاره که منو ببره بیرون ،اما دایی بهم گفت که بهتره به حرف مامان گوش کنم ،بازم دلم شکست ،وقتی داشتم میرفتم پای الهامو محکم لگد کردم.

اون شب دایی مارو نبرد بیرون و عوضش الهامو برد برسونه خونشون ،برنامه پنجشنبمون زهرمار شد.

یه هفته بعد عقد کنان دایی و الهام بود و بعد از اون دیگه دایی کمتر بهم می رسید و منو کمتر میبرد بیرون ،هروقت هم که میخواست ببره زندایی الهام هم باهامون بود و اصلا بهم خوش نمیگذشت چون دایی حواسش فقط به اون بود ،منم خوب میتونستم از پس الهام بربیام ،مثلا موقعی که حواسش به وراجی بود فلفل میریختم توغذاش ،یا وقتی سوپ میکشیدم ،بشقابو ول میکردم رولباسش و وانمود میکردم که تعادلمو ازدست دادم ،یا  اینکه هر وقت میخواستیم بریم جایی ،بدو بدو میرفتم که اول من برسم به ماشین و جلو بشینم که یه بار زرنگی کرد و مجبور شدم عقب بشینم ،منم عوضش از همون عقب با قیچی چند جای مانتوشو سوراخ کرده بودم ، یه بارم وقتی تو خونه ما رفته بود حموم فلکه اصلی آب رو از ورودی بستم و همه فکر کردند آب از مرکز قطعه و چند ساعت موند تو حموم و هم از مهمونی رفتنش جا موند و هم اینکه سرما خورد،یه بارم درست وقتی میخواست از ماشین پیاده بشه  یه پوست موز انداختم زیر پاش و باکله رفت تو جوب ،هرچند دایی برای اولین بار دعوام کرد اما دلم خنک شد چون پنج شش ماهی پاش تو گچ بود.

یکسال بعد دایی رو از اداره منتقل کردن به یه شهردیگه و یک ماه بعدش زندایی الهام رو هم با خودش برد ،چند ماه بعدشم شنیدیم که صاحب یه دختر شدن و همگی رفتیم پیششون ،همونقدر که از زندایی الهام متنفر بودم نسبت به بچشونم همون حسو پیداکردم و روز دوم بود که میخواستم از رو تخت هلش بدم پائین که مامان فهمید و نذاشت ،بعدش برگشتیم شهرخودمون.

کم کم داشتم بزرگ میشدم ،اما نفرتی که از زندایی الهام و دخترش داشتم هرروز بیشتر میشد ،اوایل، سال به سال فقط موقع عید می اومدن دیدنمون ،اما من همیشه موقعی که اونا میومدن اینجا، میرفتم خونه عموم و تا روز رفتنشون به خونه برنمیگشتم.کم کم داییم ارتقاء پیداکرد و شد مدیر کل ادارشون و دیگه سرش خیلی شلوغ شد و همون سالی یه دفعه رو هم نمیتونستن که بیان و فقط هر دوسه سال یه بار مامان اینا میرفتن دیدنشون ،اما من دیگه هیچوقت نرفتم.

۲۰ سالی میشد که دایی اینا رفته بودن و تو این مدت  چند بار دایی برای ماموریت تنهایی اومده بود شهرما ،منم لیسانسمو گرفته بودم و تازه تو یه شرکت استخدام شده بودم و یواش یواش مامانم داشت تو گوشم زمزمه میکرد که باید زن بگیرم.راستش نمیگم بدم میومد اما هرکسی رو که پیشنهاد میکرد ،چنگی بدلم نمیزد.روزها همینطور پشت سر هم میگذشتن و بدون اینکه هیچ اتفاق خاصی بیفته هرروز صبح سوار سرویس میشدم و میرفتم سرکار و غروب برمیگشتم ،تا اینکه یه روز وقتی داشتم میرفتم بطرف ایستگاه سرویسمون ، یه دختر خانوم درحالیکه یه آدرس دستش بود ازم خواست که راهنماییش کنم ،با اینکه آدرس خونه خودمون بود اما اصلا تعجب نکردم ،چون کاملا عادی بود و هرچند وقت یکبار دانشجوهای مامان که نمره لازم داشتن میومدن خونمون ،از شانس من هم هیچکدومشون قیافه درست حسابی نداشتن که من شفاعتشونو بکنم ،اما این یکی واقعا خوشگل بود و حتی حاضر بودم بخاطرش اونقدر التماس مامان رو بکنم که یه بیست براش بگیرم.با خنده ازش پرسیدم ،نمره لازم دارین؟با تعجب گفت منظورتون چیه آقا؟

وقتی برخورد جدیش رو دیدم دیگه ادامه ندام و با تت و پت فقط خونه رو نشونش دادم ،اما تا ظهر فکرم درگیرش بود ،دقیقا همون چیزی بود که من میخواستم ،خوشگل ،خوش هیکل ،خوش اندام و حتی صداش و حرف زدنش دقیقا اونی بود که من میخواستم.تا ظهر با خودم کلنجاررفتم و بالاخره تصمیم خودمو گرفتم که موضوع رو به مامان بگم و ازش بخوام که برام خواستگاریش بکنه و با این تصمیم اومدم خونه که یه هو خشکم زد چون همون دختر داشت تو آشپزخونه به مامان کمک میکرد ،هنوز متوجه ورود من به خونه نشده بودن و سرشون گرم کارشون بود ،منهم با ولع تموم داشتم از کنار در چشم چرونی میکردم ،اما وقتی شاخ درآوردم که دیدم اون دختر مامانمو داره عمه صدا میکنه!…

فک کنم بقیه ماجرارو حدس زده باشین،درسته با هزار دلشوره و سرافکندگی مجبور شدم برم پابوس زندایی الهام که دخترشو خواستگاری کنیم و نمیدونین چقدر تو مجلس خواستگاری سوتی دادم و عرق ریختم ،اصلا انتظار نداشتم با اونهمه بلایی که سر زندایی آورده بودم و بااونهمه بی توجهی که کرده بودم ،تو خونه راهم بده ،ولی برخلاف انتظار با خوشرویی تموم تحویلمون گرفت و از اول خواستگاری تا آخرش فقط از خاطرات بچگی من میگفت و میخندید و من خیس عرق میشدم ،آخرش باخنده  عصاهایی رو که موقع شکستن پاش استفاده میکرده آورد و نشون داد و گفت که اینارو نگه داشته بوده تا یه روز بزنه پای زن منو بشکنه و بده به اون ،اما ظاهرا دیگه بدردش نمیخورن چون قراره دختر خودش همسرم بشه ،باشنیدن این حرف نزدیک بود بپرم بغلش کنم و بخاطر تموم بدیهایی که درحقش کردم معذرت بخوام …

الان چند سالی میشه با دخترداییم ازدواج کردم و هنوز که هنوزه خاطرات مادر زنم از بچگی های من ،بهترین سرگرمی شب نشینی های خونوادگیمونه.

[ چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱ ] [ 1:50 ] [ ]داستان من و دخترخاله مهسا

 

یه روز غروب تو شرکت نشسته بودم که تلفنم زنگ خورد ،برداشتم دیدم دخترخاله مهسا هست،به محض اینکه جواب دادم ،بدون اینکه حتی یه احوالپرسی بکنه ،گفت ،آب دستته بذار زمین و بدو بیا خونمون ،بعدشم قطع کرد،نمیدونستم چه خبرشده ،اما چون از بچگی باهم بزرگ شدیم و خیلی برام عزیزه ،همیشه هواشو دارم و حرفشو زمین نمیندازم ،کاری هم تو شرکت نداشتم ،زودی بند و بساطمو جمع کردم و راه افتادم ،اما توراه هزارو یک خیال به سرم زد که یعنی چیکارم داره؟!این بود که باهاش تماس گرفتم ،ولی گفت که دستش بنده و نمیتونه صحبت کنه فقط زود خودمو برسونم ،ازش خواستم که گوشی رو بده به خالم لااقل ازاون بپرسم ببینم چی شده که فهمیدم هیچ کس خونه نیست و دخترخاله تو خونه تنهاست…

وقتی رسیدم با عجله دروبازکردو گفت ،امین جون دستم به دامنت ،داشتم با استادم تو چت روم درمورد پایان نامم صحبت میکردم که یه هو با یه پیغام خطا روبرو شدم ،بعدش که پیغامو رد کردم چند تا پیغام پشت سر هم همونجوری اومد و بعد سیستم هنگ کرد و بعدش که خواستم خاموش روشنش کنم دیگه ویندوز بالا نمیاد که نمیاد ،هرکاری هم میکنم درست نمیشه ،الانم نمیدونم استاد چی فکر میکنه ،خیلی خجالت میکشم.

فهمیدم طبق معمول باید ویندوزش عوض بشه و چون قبلا ویندوزشو ریکاوری کرده بودم بهش گفتم نگران نباشه و پنج شش دقیقه ای کارشو را میندازم.

خلاصه ویندوز خانوم اومد بالا و خوشبختانه وقتی کانکت شد دید استاده هم آنلاینه و کارشو انجام داد و تموم شد ،بعد بهش گفتم باید سیستمشو یه چک بکنم ببینم بلایی سرش اومده یانه؟که ایکاش دستم میشکست و اینکارو نمیکردم …

دختر خاله مهسا از بس خسته بود رفت حموم یه دوش بگیره و بعد توی اونیکی اتاق بخوابه و من موندم و سیستمش ،همینطور داشتم درایو هاش رو یکی یکی چک میکردم که یه پوشه به اسم “عکسهای میناجون” نظرمو جلب کرد ،شیطونیم گل کرد که بازش کنم ببینم توش چه خبره اما چون تو فامیل پسر سربه زیری میشناسنم ،ترسیدم یه موقع دخترخالم ازراه برسه و ضایع بشم ،این بود که رفتم یه سر بهش زدم دیدم همچین خوابیده که تا چند ساعت دیگه بیدار نمیشه ،با خیال راحت برگشتم و یه راست رفتم سروقت پوشه “عکسهای میناجون” که چشمتون روز بد نبینه ،میناجون چه میناجوووووووووووووووونی بود ،اگه روچشم آدم کورمیذاشتیش حتما بیناییشو بدست می آورد ،یه دختر واقعا خوشگل و زیبا درست شبیه  دخترای خوشگل هالیوودی.

این که میگن عشق با یک نگاه آغاز میشود درمورد منهم اتفاق افتاد و از اونجائیکه یه پوشه از عکسای مینا جون رو هارد دختر خالم بود  با یه حساب سرانگشتی تخمین زدم که حکما بایستی تو ادلیست ایمیلهای دختر خالم باشه ،خوشبختانه مهسا هم اونقدر خسته بود که بدون خارج شدن از آیدیش ،سیستمو سپرده بود دست من،با عجله رفتم تو آیدیش و از شانس خوبم دیدم ادلیستش زیاد شلوغ نیست و خیلی زود تونستم آیدی میناجون رو پیدا کنم و برا خودم یادداشتش کنم…

همون شب یه درخواست برا میناجون فرستادم ،اما بعدش دیدم رد کرده ،بازم ناامید نشدم و بالاخره بعد از چند بار ،یه روز دیدم برام آف گذاشته که چرا اینقدر اصرار میکنم که منم بی هیچ مقدمه ای بهش جواب دادم که فامیل یکی از دوستانش هستم و عکسشو دیدم و تعریفشو شنیدم و عاشقش شدم و ازاین حرفا،خلاصه بعد از دوهفته سماجت بالخره موفق شدم باهاش یه قرار مختصر بذارم ،تو پوست خودم نمیگنجیدم و واقعا خوشحال بودم ،تموم روز رو ثانیه شماری کرده بودم تا اینکه لحظه قرار رسید و وقتی وارد کافی شاپ محل قرار شدم دیدم هیچ کس نیست و به محض اینکه پشت یه میز نشستم دیدم یه دختر خانومی اومد تو و اینور و اونور رو یه نگاهی کرد و بعد اومد سراغ من و با لبخند ازم پرسید “آقا امین؟” گفتم بله شما؟!!!گفت مگه با من قرار ندارین؟گفتم معلومه که نه من با کس دیگه ای قرار دارم ،گفت من مینا هستم ،گفتم نههههههههههه!!!چون این دختری که الان روبروم بود هیچ شباهتی به اون کسی که عکساشو دیده بودم نداشت ،اما دیگه بروی خودم نیاوردم و وانمود کردم که از خوشحالی دستپاچه شده بودم و این حرفا ولی دیگه هرگز نتونستم بپیچونمش و چون قبلا بهش گفته بودم که بادیدن عکساش عاشقش شدم نتونستم بزنم زیر حرفم و چندین سال بعد از ازدواجمون که یه بچه هم داشتیم یه بارهم تو هارد دخترخالم اون پوشه رو دیدم و از دختر خالم درموردش پرسیدم ،فهمیدم که اونا عکسهای یه هنرپیشه هالیوودیه و چون مینا اونارو براش فرستاده بوده اسم پوشه رو گذاشته بود “عکسهای میناجون”!!!میبینین توروخدا اسم اینو دیگه قسمت نذاریم چی بذاریم که الان سه تا بچه از همین مینا جون دارم و درسته که اون مینایی نیست که من تصور کرده بودم اما واقعا زن خوبیه و فکر میکنم همین پاداش خوبیه برای همه سادگیهام.

[ چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱ ] [ 1:44 ] [ ]
1- محمد افکانه- دکتری مدیریت دولتی- دانشگاه علامه طباطبایی
2- میکائیل دیانی-دانشجوی مدیریت بازرگانی-دانشگاه سمنان
3- علی عرب زاده . دانشگاه شهید بهشتی . حقوق . تهران
4- محسن اقبال دوست- دانشجوی حقوق-دانشگاه قم
5- اکبر بهاری-  ارشد آگرواکولوژی- دانشگاه شهید چمران اهواز
6- علی شمس آبادی.علوم سیاسی.دانشگاه مفید قم
7-اسماعيل فضلي زاده كارشناسي حسابداري دانشگاه قم
8- رضا چراغی-ارشد عمران-دانشگاه آزاد اسلامشهر
9- محمدحسین پرتویان - کارشناسی علوم تربیتی - دانشگاه شاهد
10- محمد حسن صادق پور - مهندسی صنایع- دانشگاه صنعتی قم
11- زین العابدین محمدی طلبه مدرسه علمیه امام صادق (ع) پرند تهران
12- محمد وحدتی طلبه مدرسه علمیه امام صادق (ع) پرند تهران
13- رضا محرمی طلبه مدرسه علمیه امام صادق (ع) پرند تهران
14- ناصر مشهدی طلبه مدرسه علمیه امام صادق (ع) پرند تهران
15- سعید بهاری طلبه مدرسه علمیه امام صادق (ع) پرند تهران
16- حمید میعادی طلبه مدرسه علمیه امام صادق (ع) پرند تهران
17- فاطمه سادات سيدي طلبه جامعه الزهرا سلام ا... عليها-قم
18- حميده محمد پور نقده طلبه جامعه الزهرا سلام ا... عليها-قم
19- كامران كيانپور دانشجوي حقوق بوعلي - همدان
20- مهدی عظمتی مدرسه علمیه المهدی کاشان
21- رضا غنبری مدرسه علمیه المهدی کاشان
22- محمدرضا غياثي وحبيب صالحي نسب - علوم سياسي آزاد -مشهد
23- حجت اله احدخاني-مدرسه امام صادق عليه السلام - قم
24- علي محمد سعادتخو-مدرسه امام صادق عليه السلام - قم
25- سيدكمال حاج سيد جوادي-مدرسه امام صادق عليه السلام
26- محمدعلي برزگر كاشي-دانشجوي مديريت دانشگاه پيام نورقم
27- حسنعلي ميرموحدي-دانشجوي مديريت دانشگاه پيام نورقم
28- رسول محمد صادقي-دانشجوي مديريت دانشگاه پيام نورقم
29- جواد نقاش قمي-دانشجوي مديريت دانشگاه پيام نورقم
30-محمد جواد حق وردي دانشجوي فقه ومباني دانشگاه قم
31- علي اخروي -دانشجوي حقوق دانشگاه مفيد قم
32- علی امین زاده دانشجوی دانشگاه قم
33- حمیدرضا حیدری دانشجوی فیزیک دانشگاه بوعلی سینا همدان
34- مهران شهبازی/ کارشناسی ارشد رشته مکانیک/ دانشگاه صنعتی اصفهان
35- علیرضا عبادی دانشجوی مکانیک دانشگاه علوم و تحقیقات اراک
36- علی بهشتی مهندسی عمران دانشگاه بوعلی سینا همدان
37- عباس مولايي طلبه مدرسه علميه صدوقي قم
38- مطهره عطاپور پرستاري دانشگاه آزاد اصفهان
39- محدثه روزبهاني پرستاري دانشگاه آزاد اصفهان
40- نجمه شربت ساز پرستاري دانشگاه آزاد اصفهان
41- نيكا كاملي پرستاري دانشگاه آزاد اصفهان
42-محمد نبي رضاخاني مدرسه معصوميه قم
43- محمد صادق كشوري - دانشجوي اقتصاد- دانشگاه مفيد قم
44- صادق حسني مرام-مدرسه علميه امام صادق عليه السلام گرگان
45- روح اله عليمرداني-مدرسه علميه امام صادق عليه السلام گرگان
46- محمد شمايي-مدرسه علميه امام صادق عليه السلام گرگان
47-دانیال همت/کارشناسی‌ارشد اقتصاد انرژری/دانشگاه علامه
48- محمد زمان جرجاني دانشجوي مهندسي زراعت دانشگاه منابع طبيعي گرگان
49-  مجيد پور عبدي - طلبه مدرسه علميه صدوقي قم
50- آرش نوری- مهندسی منابع آب دانشگاه تهران
51- حسین حسنی-دانشجوی دانشگاه پیام نور قم
52- سیمین محمود زاده-دانشجوی ریاضی-دانشگاه شهرکرد
53- مسعودملکی - کامپیوتر-دانشگاه قم
54- محدثه عسگری راد-فقه و مبانی حقوق دانشگاه قم
55- مجتبی صادقیان-طلبه-موسسه امام خمینی(ره)
56- جعفرحسن خاني - دانشجوي ارشدعلوم سياسي دانشگاه گيلان
57- فاطمه نظری-حسابداری دانشگاه آزادقم
58- م.ادیانی-مامایی دانشگاه آزادقم
59-سجادسهیلی-دانشگاه قم
60- سید عمار علی جعفری-علوم قرآن و حدیث-دانشگاه قم
61- محمدجواد ابراهیمی -میکروبیولوژی دانشگاه آزاد قم
62-محمد صالح بهبهاني كارشناسي حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي قم
63- سودابه حق شناس- علوم سیاسی - دانشگاه شیخ مفید قم
64-
مونایوسف نژادایرانی - فلسفه- دانشگاه شیخ مفید قم
65-
معصومه نصرالله زاده، فقه و حقوق-دانشگاه پیام نور قم
66- محدثه نصرالله زاده، حقوق-دانشگاه پیام نور قم
67- فائزه سعادتمند، روانشناسی-دانشگاه پیام نور قم
68- حانیه فروزانفر، تاریخ-دانشگاه پیام نور قم
69- صدیقه داودی، کتابداری و اطلاع رسانی-دانشگاه پیام نور قم
70- فاطمه یارمحمدی، زیست عمومی-دانشگاه پیام نور قم
71- بهاره جوهری، حقوق-دانشگاه پیام نور قم
72- اعظم سرمدی، ریاضی-دانشگاه پیام نور قم
73- فاطمه شریفی، حقوق-دانشگاه پیام نور قم
74- زهرا اکرامی مقدم، مدیریت دولتی-دانشگاه پیام نور قم
75- طاهره عبدالله پور، ادبیات-دانشگاه پیام نور قم
76- بانو راستگو، روانشناسی-دانشگاه پیام نور قم
77- سيد محمدرضا موسوي نژاد دانشجوي علوم تربيتي دانشگاه قم
78- مصطفی روحی  - علوم قرآن و حدیث -دانشگاه قم
79- امير حسن خاني-مدرسه علميه صدوقي قم
80- امین الله قربانی- علوم کامپیوتر- دانشگاه قم
81- حسین نوبهاری- علوم تربیتی- دانشگاه قم
82- محمد تقی حیدری - کارشناسی ارشد علوم قرآنی -دانشگاه قم
83- قدرت اله گل زاده . طلبه مدرسه علمیه صدوقی . قم
84- مهری حبیب زاده-رشته معارف اسلامی و فلسفه -موسسه امام خمینی
85- میترا فرخی- تربیت بدنی- دانشگاه آزاد ارومیه
86- نصیبه عیسی خواجه-حقوق- دانشگاه پیام نور ارومیه
87- مرضیه یاری - ادبیات- دانشگاه پیام نور ارومیه
88- مریم کریمی-فقه و مبانی حقوق-دانشگاه قم
89- میثم علی پور-دانشکده پزشکی آزاد تبریز-علوم آزمایشگاهی بالینی
90- فریبا نصیری میلانی-دانشکده پزشکی آزاد تبریز-پزشکی
91- مریم علیپور قلعه مسکن-دانشگاه ارومیه-اقتصاد بازرگانی
92- لیلا میرآقایی-علوم پزشکی ارومیه-اتاق عمل
93- مائده عصری-آزاد مرند-علوم آزمایشگاهی
94- زهره احمدی - اقتصاد - دانشگاه مفید قم
95-
عبد الله محمد حسینی . طلبه مدرسه علمیه صدوقی . قم
96- كريم پورحسيني - ارشد تاريخ پيام نور قم
97- محمد امین کیانی - دانشجوی فقه و حقوق- دانشگاه قم
98- محیا ایرجی-دانشجوی کارشناسی فلسفه و کلام اسلامی -دانشگاه قرآن وحدیث شهرری
99- فاطمه عقیقی-دانشجوی ارشد نهج البلاغه-دانشگاه علوم قرآن و حدیث-پردیس تهران
100- معصومه عظیمیان-ارشد نهج البلاغه-دانشگاه علوم قرآن و حدیث- پردیس تهران
101- وحید اسدی- علوم سیاسی - دانشگاه مفید قم
102- محمد مهدي پورابراهيمي- حقوق دانشگاه آزاد كرمان
103- محمد علي خوش سلوك مرندي- رياض دانشگاه اروميه
104- زهرا خوش سلوک مرندی-دانشجوی حقوق-دانشگاه آزاد ارومیه
105- ماکان یوسف نژادایرانی-نرم افزار-دانشگاه آزاد ارومیه
106- حمیده ناصرپور-اقتصاد-مفید
107- حسن سموات- دانشجوي باغباني دانشگاه بوعلي سينا همدان
108- فاطمه محمدي - كارشناسي تاريخ دانشگاه بيرجند
109- اسما سادات شاه موسوی-رشته مدیریت- دانشگاه قم
110- امیررضا ودایع خیری - کارشناسی علوم تربیتی - دانشگاه فرهنگیان مشهد
111- سید علیرضا سادات صفوی- علوم سیاسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
112- حمیدرضا جیهانی، فلسفه هنر، هنر تهران
113- سمواتی-بوعلی همدان
114- محمد رضا حیاتی - دانشجوی ارشد برق - علوم تحقیقات سمنان
115- سید مرتضی موسوی نژاد - کارشناسی حقوق - دانشگاه بیرجند
116- علی کرد کتولی - کارشناسی مکانیک - دانشگاه بیرجند
117- صادق نصرالهی - کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری - دانشگاه بیرجند
118- سید مهدی حاجی آبادی - کارشناسی الکترونیک - دانشگاه بیرجند
119- محسن جلالیان مقدم - کارشناسی نرم افزار - دانشگاه بیرجند
120- محمد علی کول - کارشناسی علوم سیاسی - دانشگاه بیرجند
121- سید سجاد فکور - کارشناسی الکترونیک - دانشگاه بیرجند
122- مجید جهانی نسب - کارشناسی الکترونیک -دانشگاه بیرجند
123- رضا اسماعیلی - کارشناسی الکترونیک - دانشگاه بیرجند
124- رضا زمانی - کارشناسی حقوق - دانشگاه بیرجند
125- مجتبی مرادی - کارشناسی فناوری اطلاعات - دانشگاه بیرجند
126- حمید نظریان - کارشناسی مکانیک - دانشگاه بیرجند
127- حمید عباسی مقدم - کارشناسی عمران - دانشگاه بیرجند
128- علیرضا هاشمی - کارشناسی مخابرات - دانشگاه بیرجند
129- حورا سفرگر - جغرافیا و برنامه ریزی شهری- دانشگاه رشت
130- سید احسان فاطمی - علوم سیاسی -دانشگاه پیام نور نجف آباد
131- علی اسدی-حقوق-دانشگاه آزاد واحد خوراسگان
132- علیرضا کریمی - کارشناسی ارشد زمین شناسی- دانشگاه خوارزمی
133-سیده فائزه فاضلیان-کارشناسی شنوایی شناسی-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
134- عاطفه شجری-کارشناسی الهیات و معارف اسلامی-دانشگاه قران و حدیث-پردیس تهران
135- فاطمه حقیقت گو-مطالعات فرهنگی و رسانه-دانشگاه تهران
136- سید محمود احمدی-دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر-دانشگاه آزاد شیراز
137- محمدامين بلداجي- حسابداري دانشگاه آزادقم - پرديسان
138- رضا عناصري-مديريت صنايع دانشگاه آزادقم - پرديسان
139- كورش ميرحسيني-مترجمي دانشگاه آزادقم - پرديسان
140- موسي الرضا علوي كاشاني مكانيك - آزاد كاشان
141- سيده نسرين علوي كاشاني - مديريت پيام نوركاشان
142- رامین شمسایی نیا -کارشناسی ارشد مدیریت رسانه- دانشگاه علامه طباطبایی
143- مرتضی - برق -دانشگاه صنعتی قم
144- اکرم معینی-کارشناسی ارشد حقوق -دانشگاه تهران
145- زینب حیدری- ریاضی -دانشگاه مازندران
146- سید یاسر یعقوبی دانشگاه صنعتی اصفهان
147- محمد فولاد چنگ -دانشگاه صنعتی اصفهان
148- سید علیرضا فروغی -دانشگاه صنعتی اصفهان
149- احمد طالعی- دانشگاه صنعتی اصفهان
150- امیر حسین نرگسیان- دانشگاه صنعتی اصفهان
151- محمد باریکلو- دانشگاه صنعتی اصفهان
152- عرفان حقدوست -دانشگاه صنعتی اصفهان
153- علی خانی -دانشگاه صنعتی اصفهان
154- محمد علی اسدی -دانشگاه صنعتی اصفهان
155- مرتضی شیخ النصاری- دانشگاه صنعتی اصفهان
156- مجتبی امینی- دانشگاه صنعتی اصفهان
157- سجاد شکریان- دانشگاه صنعتی اصفهان
158- مرتضی امامقلی-فقه و حقوق-دانشگاه قم
159- محسن صیامی - مهندسی برق - دانشگاه ارومیه
160- قاسم حیدری - مهندسی معدن - دانشگاه ارومیه
161- جعفر محمدی-کارشناسی ارشد فقه و حقوق-ازاد بیرجند
162- محسن قدوسی - مدیریت -دانشگاه شیخ بهایی اصفهان
163- حمیدرضا محمد امینی - ارشد مکاترونیک - آزاد کاشان
164- پیمان لطیفی-ارشدحقوق-دانشگاه تبریز
165-
ابوالقاسم محمددوست - داروسازی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد
166- حسن احمديان - كارشناسي ارشد مديريت دولتي
167- محمد کاظم ابوترابی طلبه حوزه علمیه قم
168- محسن چک نژادیان - کارشناسی کامپیوتر - دانشگاه پیام نور کهگیلویه و بویراحمد
169- محمدامین حسام-کارشناسی زبان و ادبیات فارسی-دانشگاه تهران
170- ابوالفضل طیبی حسن آبادی- طلبه حوزه علمیه شیخ عبدالحسین تهران
171- محمدرضا كوشكي -رشته حقوق-دانشگاه آزاد اسلامي ساري - مازندران
172- مريم جهانگيري معز-مهندسي معماري-آزاد همدان
173- نریمان رسولی- دانشجوی نرم افزار کامپیوتر - دانشگاه آزاد ماهشهر
174- علی محمودی-مهندسی کامپیوترگرایش نرم افزار -دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
175- زهرا زارع - كارشناسي ارشد علوم قراني- دانشگاه شيراز
176- سجاد سلیمی - مهندسی صنایع - پیام نور نیشابور
177- سمیه بابائیان- کارشناسی حسابداری -دانشگاه پیام نور نجف آباد
178- محمدعلی ساغری زاده - دانشجوی علوم سیاسی پیام نور نجف آباد
179- سیدمحمدابراهیم میرغفاری- پیام نور ری- مهندسی کامپیوتر نرم افزار
180- ابوالفضل مظاهری-علوم ارتباطات اجتماعی-پیام نور مرکز اصفهان
181- سولماز دارابیان- دانشگاه ازاد مرند
182- سجاد خادمی برازجانی - کارشناسی فناوری و اطلاعات- دانشگاه گناوه
183- حمیدملکی-مدیریت بیمه اکو-دانشگاه علامه طباطبایی
184- محمدلاله - کارشناسی ادیان وعرفان تطبیقی- دانشگاه تهران
185- علی عبدی-مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران
186- محمد مقدم-مدیریت مالی دانشگاه تهران
187- مصطفی عابدی-مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران
188- سید محسن امام-مدیریت مالی دانشگاه تهران
189- رضا اسلامی -مدیریت مالی -دانشگاه تهران
190- محسن شیرکوند-دامپزشکی -دانشگاه تهران
191- رضا ارجمندی-دامپزشکی -دانشگاه تهران
192- علی ایروانی-دامپزشکی-دانشگاه تهران
193- علی داوودی-دامپزشکی-دانشگاه تهران
194- کسری جنیدی-مدیریت بازرگانی-دانشگاه تهران
195- مصطفی میرآخوری-علوم اجتماعی-دانشگاه تهران
196- محمدکاظم عبدالحمیدی-علوم سیاسی-دانشگاه تهران
197- مهدی عظیمی-علوم سیاسی-دانشگاه تهران
198- امین گودرزوند-جغرافیا-دانشگاه تهران
199- حسن رضایی-جغرافیا-دانشگاه تهران
200- وحید قاسمی-جغرافیا-دانشگاه تهران
201- مجید سبزه-مدیریت مالی-دانشگاه تهران
202- مهدي امان زاده - مديريت- پيام نور تبريز
203-مریم غیاثوند-طلبه مدرسه علمیه حجت عج-تهران
204- نرگس روزبهاني- زبان و ادبيات عرب -دانشگاه قم
205- علي طحاني - فيزيك-دانشگاه قم
206- داود بشيرزاده- ارشد ارتباطات- دانشكده صدا و سيما
207- س. زال - دانشگاه معارف قم
208- سپیده نوروزی دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران
209- مرتضی پارسی-دانشجوی ارشد علوم سیاسی-دانشگاه آزاد مشهد
210- محيا ضرابيان- دانشجوي كارشناسي مهندسي نرم افزار- دانشگاه پيام نور البرز
211- محمد عزیزی-رشته علوم ارتباطات اجتماعی- دانشگاه اراک
212- عالیه حنیف نژاد - فیزیک - دانشگاه قم
213- علی عباسی_مهندسی نقشه برداری_دانشگاه امین
214- محمدمهدی شعبانی فرد - دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری
215- نفیسه ذاکر -کارشناسی روانشناسی دانشگاه پیام نور قم
216- روح اله گنج آبادی طلبه حوزه علمیه قم
217- رضا چوگان - دانشجوی ارشد مخابرات امن - دانشگاه علم و صنعت
218- میثم عبادی -دانشجوی پرستاری.علوم پزشکی هرمزگان
219- زهرا کیایی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران روان شناسی بالینی
220- فاطمه نجات بخش ، اصفهان ، مترجمی زبان انگلیسی ،دانشگاه اصفهان

221- پورمیدانی- مهندسی مدیریت اجرایی- پیام نور همدان
222- علی منصوری-رشته ی فقه و حقوق - دانشگاه یاسوج
223- سمانه هدایت- فلسفه وکلام- دانشگاه اصفهانd
224- سمانه جمالی-کارشناس اتاق عمل- علوم پزشکی شهید بهشتی
225- زهرا وکیل پور، مهندسی برق، دانشگاه شاهد

226- سید احسان مرجانی بجستانی- ارشد سنجش از دور و gis- دانشگاه هرمزگان

227-حمیدرضا امیری- ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی.دانشگاه هرمزگان

[ چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱ ] [ 1:36 ] [ ]

قرآن لب طاقچه هایمان خاک میخورد و ما . . .

 

 

 


لب پرتگاه ها تاب میخوریم . . .

 

 

[ چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱ ] [ 1:35 ] [ ]

امام خمینی (رحمه الله علیه): حزب بازى را براى این درست كردند كه نگذارند اين ملت با هم آشتى كنند

هر چه گروهها هم زيادتر مى‏شوند اختلافات زيادتر مى‏شود. اصل حزب بازى را، به نظر من كه در صدر مشروطيت حزب را در ايران درست كردند، حزب بازى را براى همين درست كردند كه نگذارند اين ملت با هم آشتى كنند. براى اينكه، حزب را مى‏ديدند كه اينجا بناى اينها اين است كه وقتى اين حزب شد حزب عدالت و آن حزب شد حزب دموكرات كه در صدر مشروطه بوده، اينها با هم دشمنند. اين براى آن مى‏زند، اين براى آن مى‏زند. احزاب در خارج اين جور نيستند. اگر نمايش بدهند كه اين جور هستند براى اينكه كلاه سر ما بگذارند. اگر نمايش بدهند كه اينها اختلاف دارند، اختلاف اساسى ندارند. اينها كلاه سر ما مى‏خواهند بگذارند تا ما اختلاف پيدا بكنيم. مثل يك بچه‏اى ما را حساب مى‏كنند كه يك توپ مى‏اندازند ميدان كه سرگرم كنند مردم را. (صحيفه امام، ج‏12، صفحه 25)

[ چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱ ] [ 1:33 ] [ ]
السّلام علیک یا ابا عبدالله الحسین علیه السّلام

▬=▬=▬=▬=▬=▬=▬=▬=▬=▬▬=▬=▬=▬=▬=▬=▬=▬=▬=▬▬=▬=▬=▬=▬=▬=▬=▬=▬=▬

در آستانه‌ی ماه محرم، كتاب «چهار گفتار» رهبر انقلاب اسلامی در تبیین زمینه‌ها، علل و آثار حادثه‌ی عاشورا منتشر شد.ا

كتاب «چهار گفتار» شامل چهار سخنرانی حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای است كه با توجه به موضوع مشترك تمامی آن‌ها یعنی تحلیل زمینه‌ها و عوامل مؤثر در بروز حادثه‌ی عاشورای سال ۶۱ قمری است که صورت مجموعه‌ای منتشر شده است. این گفتارها كه در سال‌های ۷۱، ۷۴، ۷۵ و ۷۷ ایراد شده است.ا

علاقه مندان می‌توانند مباحثی همچون موارد زیر را  در این كتاب مطالعه نمایند:ا

 زندگی پُرفضیلت امام حسین علیه‌السلام و صفات برجسته‌ی ایشان
 اهمیت مقام شهادت
عنصر حیات‌بخش امر به معروف و نهی از منكر
اهمیت نقش ارزشمند حضرت زینب سلام‌الله‌علیها و امام سجاد علیه‌السلام در حفظ و گسترش پیام عاشورا
ویژگی‌های لازم برای مجالس عزاداری محرم و صفر
تحلیل تاریخ اسلام از بعثت تا عاشورا
ابعاد نهضت حسینی و احساس عزت و افتخار در آن نهضت
منطق، حماسه، عاطفه، سه عنصر اصلی قیام امام حسین علیه‌السلام
و ...
Inline image 1

باشد كه مطالعه‌ی دقیق این كتاب، خوانندگان را در كسب بصیرت نسبت به زندگی و قیام تاریخ‌ساز آن حضرت و اصحابش یاری نماید.
[ چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱ ] [ 1:29 ] [ ]
 
 


 

(بخشی از کلیپ صوتی، نمازجمعه تهران، 3 آبان 1364)

 

اين امام عزيز ماست، مظهر وحدت ما، مظهر حركت ما، مظهر ايمان ما، مظهر پيروزى ما، ببينيد توصيه‌اش به ماها چيه، توصيه‌اش اين است كه ما با هم مهربان باشيم و اين را بايد حفظ كنيم و رسانه‌ها اين وظيفه را حفظ كنند.

(ادامه در کلیپ صوتی)

 

 دانلود کلیپ صوتی:

کیفیت خوب                                   حجم: 3.7 مگابایت

 کیفیت متوسط                              حجم: 1.8 مگابایت

 

 

[ چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱ ] [ 1:27 ] [ ]

 
 
 
 
زندگی نامه نيمايوشيج
علي اسفندياري، مردي كه بعدها به «نيما يوشيج» معروف شد، در بيست‌ويكم آبان‌ماه سال 1276 مصادف با 11 نوامبر 1897 در يكي از مناطق كوه البرز در منطقه‌اي به‌نام يوش، از توابع نور مازندران، ديده به جهان گشود.او 62 سال زندگي كرد و اگرچه سراسر عمرش در سايه‌ي مرگ مدام و سختي سپري شد؛ اما توانست معيارهاي هزارساله‌ي شعر فارسي را كه تغييرناپذير و مقدس و ابدي مي‌نمود، با شعرها و راي‌هاي محكم و مستدلش، تحول بخشد. .در همان دهكده كه متولد شد، خواندن و نوشتن را نزد آخوند ده ياد گرفت”.
نيما 11 ساله بوده كه به تهران كوچ مي‌كند و روبه‌روي مسجد شاه كه يكي از مراكز فعاليت مشروطه‌خواهان بوده است؛ در خانه‌اي استيجاري، مجاور مدرسه‌ي دارالشفاء مسكن مي‌گزيند. او ابتدا به دبستان «حيات جاويد» مي‌رود و پس از چندي، به يك مدرسه‌ي كاتوليك كه آن وقت در تهران به مدرسه‌ي «سن‌لويي» شهرت داشته، فرستاده مي‌شود بعدها در مدرسه، مراقبت و تشويق يك معلم خوش‌رفتار كه «نظام وفا» ـ شاعر بنام امروز ـ باشد، او را به شعر گفتن مي اندازد. و نظام وفا استادي است كه نيما، شعر بلند «افسانه» كه به‌قولي، سنگ بناي شعر نو در زبان فارسي است را به او تقديم كرده است.
او نخستين شعرش را در 23 سالگي مي‌نويسد؛ يعني همان مثنوي بلند «قصه‌ي رنگ ‌پريده» كه خودش آن‌را يك اثر بچگانه معرفي كرده است. نيما در سال 1298 به استخدام وزارت ماليه درمي‌آيد و دو سال بعد، با گرايش به مبارزه‌ي مسلحانه عليه حكومت قاجار و اقدام به تهيه‌ي اسلحه مي‌كند. در همين سال‌هاست كه مي‌خواهد به نهضت مبارزان جنگلي بپيوندد؛ اما بعدا منصرف مي‌شود.
نيما در دي ماه 1301 «افسانه» را مي‌سرايد و بخشهايي از آن را در مجله‌ي قرن بيستم به سردبيري «ميرزاده عشقي» به چاپ مي‌رساند. در 1305 با عاليه جهانگيري ـ خواهرزاده‌ي جهانگيرخان صوراسرافيل ـ ازدواج مي‌كند. در سال 1317 به عضويت در هيات تحريريه‌ي مجله‌ي موسيقي درمي‌آيد و در كنار «صادق هدايت»، «عبدالحسين نوشين» و «محمدضياء هشترودي»، به كار مطبوعاتي مي‌پردازد و دو شعر «غراب» و «ققنوس» و مقاله‌ي بلند «ارزش احساسات در زندگي هنرپيشگان» را به چاپ مي‌رساند. در سال 1321 فرزندش شراگيم به‌دنيا مي‌آيد ـ كه بعد از فوت او، با كمك برخي دوستان پدر، به گردآوري و چاپ برخي شعرهايش اقدام ‌كرد.
نوشته‌هاي نيما يوشيج را مي‌توان در چند بخش مورد بررسي قرار داد: ابتدا شعرهاي نيما؛ بخش ديگر، مقاله‌هاي متعددي است كه او در زمان همكاري با نشريه‌هاي آن دوران مي‌نوشته و در آنها به چاپ مي‌رسانده است؛ بخش ديگر، نامه‌هايي است كه از نيما باقي مانده است. اين نامه‌ها اغلب، براي دوستان و همفكران نوشته مي‌شده است و در برخي از آنها به نقد وضع اجتماعي و تحليل شعر زمان خود مي‌پرداخته است؛ ازجمله در نامه‌هايي كه به استادش «نظام وفا» مي‌نوشته است.
آثار خود نيما عبارتند از: «تعريف و تبصره و يادداشت‌هاي ديگر» ، «حرف‌هاي همسايه»‌ ، «حكايات و خانواده‌ي سرباز» ، «شعر من» ، «مانلي و خانه‌ي سريويلي» ،‌«فريادهاي ديگر و عنكبوت رنگ» ، «قلم‌انداز» ، «كندوهاي شكسته» (شامل پنج قصه‌ي كوتاه)، ‌«نامه‌هاي عاشقانه»‌ و غيره.
و عاقبت در اواخر عمر اين شاعر بزرگ، درحالي‌كه به علت سرماي شديد يوش، به ذات‌الريه مبتلا شده بود و براي معالجه به تهران آمد؛ معالجات تاثيري نداد و در تاريخ 13 دي‌ماه 1338، نيما يوشيج، آغازكننده‌ي راهي نو در شعر فارسي، براي هميشه خاموش شد. او را در تهران دفن ‌كردند؛ تا اينكه در سال 1372 طبق وصيتش، پيكرش را به يوش برده و در حياط خانه محل تولدش به خاك ‌سپردند.
نيما علاوه بر شكستن برخي قوالب و قواعد، در زبان قالب‌هاي شعري تاثير فراواني داشت؛ او در قالب غزل ـ به‌عنوان يكي از قالب‌هاي سنتي ـ نيز تاثير گذار بوده؛ به طوري كه عده‌اي معتقدند غزل بعد از نيما شكل ديگري گرفت و به گونه‌اي كامل‌تر راه خويش را پيمود.
سيداكبر ميرجعفري، شاعر غزلسراي ديگر، بيشترين تاثير نيما را بر جريان كلي شعر، در بخش محتوا دانسته و مي‌گويد: «شعر نو» راههاي جديدي را پيش روي شاعران معاصر گشود. درواقع با تولد اين قالب، سيل عظيمي از فضاها و مضاميني كه تا كنون استفاده نمي‌شد، به دنياي ادبيات هجوم آورد. درواقع بايد بگوييم نوع نگاه نيما به شعر بر كل جريان شعر تاثير نهاد. در اين نگاه همه اشيايي كه در اطراف شاعرند جواز ورود به شعر را دارند. تفاوت عمده شعر نيما و طرفداران او با گذشتگان، درواقع منظري است كه اين دو گروه از آن به هستي مي‌نگرند.
«نيما يوشيج» به روايت دكتر روژه لسكو «نيما يوشيج» براي اروپاييان بويژه فرانسه زبانان چهره اي ناشناخته نيست. علاوه براينكه ايرانيان برخي از اشعار نيما را به زبان فرانسه ترجمه كردند، بسياري از ايرانشناسان فرانسوي نيز دست به ترجمه اشعار او زدند و به نقد آثارش پرداختند. بزرگاني چون دكتر حسن هنرمندي، روژه لسكو، پروفسور ماخالسكي، آ.بوساني و… كه در حوزه ادبيات تطبيقي كار مي كردند عقيده داشتند چون نيما با زبان فرانسه آشنابوده، بسيار از شعر فرانسه و از اين طريق از شعر اروپا تأثير پذيرفته است. از نظر اينان اشعار سمبوليستهايي چون ورلن، رمبو و بويژه ماگارمه در شكل گيري شعرسپيدنيمايي بي تأثير نبوده است.
پروفسور «روژه لسكو» مترجم برجسته «بوف كور» صادق هدايت، كه در فرانسه به عنوان استاد ايران شناسي در مدرسه زبانهاي زنده شرقي، زبان كردي تدريس مي كرد، ترجمه بسيار خوب و كاملي از «افسانه» نيما ارائه كرد و در مقدمه آن به منظور ستايش از اين اثر و نشان دادن ارزش و اهميت نيما در شعر معاصر فارسي، به تحليل زندگي و آثار او پرداخت و نيما را به عنوان بنيانگذار نهضتي نو در شعر معاصر فارسي معرفي كرد.
دكتر رو»ه در مقدمه ترجمه شعر افسانه در مقاله اش مي نويسد:
«شعر آزاد» يكي از دستاوردهاي اساسي مكتب سمبوليسم بود كه توسط ورلن، رمبو و … در «عصر روشنگري» بنا نهاده شد و شاعران و نويسندگان بسياري را با خود همراه كرد كه نيمايوشيج نيز با الهام از ادبيات فرانسه يكي از همراهان اين مكتب ادبي شد.
هدف در شعر آزاد آن است كه شاعر به همان نسبت كه اصول خارجي نظم سازي كهن را به دور مي افكند هرچه بيشتر ميدان را به موسيقي وكلام واگذارد. در واقع در اين سبك ارزش موسيقيايي و آهنگ شعر در درجه اول اهميت قرارمي گيرد.
 
شعر آزاد به دست شاعران سمبوليست فرانسه چهره اي تازه گرفت و به شعري اطلاق مي شد كه از همه قواعد شعري كهن بركنار ماند و مجموعه اي از قطعات آهنگدار نابرابر باشد.
در چنين شعري، قافيه نه در فواصل معين، بلكه به دلخواه شاعر و طبق نياز موسيقيايي قطعه در جاهاي مختلف شعر ديده مي شود و «شعر سپيد» در زبان فرانسه شعري است كه از قيد قافيه به كلي آزاد باشد و آهنگ دار بودن به معناي موسيقي دروني كلام از اجزا جدايي ناپذير اين نوع شعر است. كه اين تعاريف كاملاً با ماهيت و سبك اشعار نيما هماهنگي دارد.
در مجموع مي توان گفت كه:
1. نيما كوشيد تجربه چندنسل از شاعران برجسته فرانسوي را در شعر فارسي بارور سازد.

2 . نيما توانست شعر كهن فارسي را كه در شمار پيشروترين شعرهاي جهان بود ولي در چند قرن اخير كارش به دنباله روي و تكرار رسيده بود را با شعر جهان پيوند زند و بارديگر جاي والاي شعر فارسي را در خانواده شعر جهان به آن بازگرداند.

3. نيما توانست عقايد متفاوت و گاه متضاد برخي از بزرگان شعر فرانسه را يكجا در خود جمع كند و از آنها به سود شعر فارسي بهره گيرد. او عقايد و اصول شعري «مالارمه» كه طرفدار عروض و قافيه بود را در كنار نظر انقلابي «رمبو» كه خواستار آزادي كامل شعر بود، قرارداد و با پيوند و هماهنگي بين آنها «شعر سپيد» خود را به ادبيات ايران عرضه كرد.

۴ . نيما از نظر زبانشناسي ذوق شعري ايرانيان را تصحيح كرد و با كاربرد كلمات محلي دايره پسند ايرانيان را در بهره برداري از زبان رايج و جاري سرزمينش گسترش داد. او يكي از بزرگان شعر فولكلور ايران شمرده مي شود.

5. نيما جملات و اصطلاحات متداول فارسي و صنايع ادبي بديهي و تكراري را كنار نهاد تا از فرسودگي بيشتر زبان پيشگيري كند و اينچنين زبان شعري كهن فارسي كه تنها استعداد بيان حالات ملايم و شناخته شده عرفاني و احساساتي را داشت، توانايي بيان هيجانات، دغدغه ها، اضطرابات و بي تابي هاي انسان مدرن امروزي را به دست آورد. بدين ترتيب زبان شعري «ايستا و فرسوده» گذشته را به زبان شعري «پويا و زنده» بدل كرد.

6. نيما همچون مالارمه ناب ترين معني را به كلمات بدوي بخشيد. او كلمات جاري را از مفهوم مرسوم و روزمره آن دور كرد و مانند مالارمه شعر را سخني كامل و ستايشي نسبت به نيروي اعجاب انگيز كلمات تعريف كرد.

7. نيما همچون ورلن تخيل و خيال پردازي را در شعر به اوج خود رساند و شعر را در خدمت تخيل و توهم گرفت نه تفكر و تعقل.

8. نيما بر «وزن» شعر بسيار تأكيد داشت. او وزن را پوششي مناسب براي مفهومات و احساسات شاعر مي دانست.


مي تراود مهتاب

مي درخشد شبتاب

نيست يك دم شكندخواب به چشم كس وليك

غم اين خفته چند

خواب در چشم ترم مي شكند

نگران با من ايستاده سحر

صبح مي خواهد از من

كز مبارك دم او آورم اين قوم به جان باخته را بلكه خبر

در جگر ليكن خاري

از ره اين سفرم مي شكند

نازك آراي تن ساق گلي

كه به جانش كشتم

و به جان دادمش آب

اي دريغا به برم مي شكند

دستهاي سايم

تا دري بگشايم

بر عبث مي پايم

كه به در كس آيد

در وديوار به هم ريخته شان

بر سرم مي شكند

مي تراود مهتاب

مي درخشد شبتاب

مانده پاي ابله از راه دور

بر دم دهكده مردي تنها

كوله بارش بر دوش

دست او بر در مي گويد با خود

غم اين خفته چند

خواب در چشم ترم ميشكند
 
 

اشعار

 • قصه رنگ پریده
 • منظومه نیما
 • خانواده سرباز
 • ای شب
 • افسانه
 • مانلی
 • افسانه و رباعیات
 • ماخ اولا
 • شعر من
 • شهر شب و شهر صبح
 • ناقوس قلم انداز
 • فریاد های دیگر و عنکبوت رنگ
 • آب در خوابگه مورچگان
 • مانلی و خانه سریویلی
 • مرقد آقا (داستان)
 • کندوهای شکسته (داستان)
 • آهو و پرنده‌ها (شعر و قصه برای کودکان)
 • توکایی در قفس (شعر و قصه برای کودکان)
 
 
واما داستان سفر به یوش :
پس از گذشت کلی مسیر پیچ در پیچ که ابتدای آن از هزار چم جاده چالوس شروع میشد به روستای یوش رسیدیم که زیبائی وطبیعت آن مرا به تحسین واداشت بیخود نیست که نیما در اینجا شاعر شده است وهزار سبک پیش گزیده شعر را برهم زده است.
- نمائی از روستای یوش - زادگاه علی اسفندیاری ( نیما یوشیج )
 
پس از سپری کردن کلی کوچه باغهای قدیمی که پر از درختان آلو ، زردآلو وگردو بود بالاخره به خانه نیما یوشیج رسیدیم کوچه ای با صفا که از زیر سنگفرشهای آن آبی خنک جاری بود و ترانه زیبائی از زندگی بکر انسان را در گوش خسته مسافران جاری می ساخت . خانه ای زیبا که نشاندهنده رونق زندگی در روزگاران قدیم بود.
 
 
- نمائی از خانه زیبای علی اسفندیاری ( نیما یوشیج ) در یوش
 
 
- نمائی از درب ورودی خانه علی اسفندیاری ( نیما یوشیج )
 
- تصویری زیبا از نیما یوشیج که در تالار ورودی خانه نصب شده است
حیاط این خانه بسیا زیبا بود ودر وسط آن مزار نیما قرار داشت دور تا دور حیاط پر بود از عکسهایی بسیار قدیمی وزیبا که یکی از دیگری دیدنیتر بود .در ادامه به چند تصویر از آن می پردازیم.
- نمائی از ایوانها ، اندرونیها واتاقهای زیبای خانه علی اسفندیاری ( نیما یوشیج )
 
- نمائی دیگر از  خانه علی اسفندیاری ( نیما یوشیج )
- از راست استاد شهریار ، شراگیم فرزند نیما و علی اسفندیاری ( نیما یوشیج )
- طوبی مفتاح مادر علی اسفندیاری ( نیما یوشیج )
- عکسی از جوانی علی اسفندیاری ( نیما یوشیج )
- عکسی از تفریحات علی اسفندیاری ( نیما یوشیج ) با دوستان
 
- مزار نیما که در کنار خواهرش و جمع آوری کننده آثارش در وسط حیاط همان خانه  آرمیده است.
     این همه چیزی نبود که در آنجا می توان دید واقعا هر ایرانی می بایست حداقل یکبار و دیدن این همه زیبائی به این روستا برود.
 وبه قولی شنیدن کی بود مانند دیدن . یا حق
وصيّت‌نامه‌ی ِ نيمايوشيج
شب دوشنبه 28 خرداد 1335


امشب فکر می‌کردم با اين گذران ِ کثيف که من داشته‌ام - بزرگی که فقير و ذليل می‌شود - حقيقةً جای ِ تحسّر است . فکر می‌کردم برای ِ دکتر حسين مفتاح چيزی بنويسم که وصيت‌نامه‌ی ِ من باشد ؛ به اين نحو که بعد از من هيچ‌کس حقّ ِ دست زدن به آثار ِ مرا ندارد . به‌جز دکتر محمّد معين ، اگر چه او مخالف ِ ذوق ِ من باشد .
دکتر محمّد معين حق دارد در آثار ِ من کنجکاوی کند . ضمناً دکتر ابوالقاسم جنّتی عطائی و آل احمد با او باشند ؛ به شرطی که هر دو با هم باشند .
ولی هيچ‌يک از کسانی که به پيروی از من شعر صادر فرموده‌اند در کار نباشند . دکتر محمّد معين که مَثَل ِ صحيح ِ علم و دانش است ، کاغذ پاره‌های ِ مرا بازديد کند . دکتر محمّد معين که هنوز او را نديده‌ام مثل ِ کسی است که او را ديده‌ام . اگر شرعاً می‌توانم قيّم برای ِ ولد ِ خود داشته باشم ، دکتر محمّد معين قيّم است ؛ ولو اين‌که او شعر ِ مرا دوست نداشته باشد . امّا ما در زمانی هستيم که ممکن است همه‌ی ِ اين اشخاص ِ نام‌برده از هم بدشان بيايد ، و چقدر بيچاره است انسان
[ چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱ ] [ 1:14 ] [ ]

فلفل قرمز بهتر است یا فلفل سیاه؟

 فلفل قرمز بهتر است یا فلفل سیاه؟
رنگ پودر فلفل سیاه و قرمز بیشتر به فرآیندی که در کارخانه‌ها روی تولید این محصولات انجام می‌شود، برمی‌گردد.
فلفل تند مغذی‌تر است یا شیرین؟
براساس اعلام سازمان خواروبار جهانی (FAO)،‌ هندوستان با تولید حدود 60 میلیون تن فلفل در سال، بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده فلفل در دنیا محسوب می‌شود...
در هند بیش از 52 نوع فلفل و ادویه‌های تند دیگر تولید می‌شود و این کشور حدود 20 درصد از ادویه کل دنیا را تامین می‌کند. اندونزی و برزیل هم با تولید 48 و 20 میلیون تن فلفل در سال، رتبه‌های دوم و سوم تولید جهانی این گیاه تند را به خود اختصاص داده‌اند. به تازگی ما ایرانی‌ها هم خواسته یا ناخواسته، ذائقه‌مان را به مصرف غذاهای تند و پر از فلفل عادت داده?ایم. به همین دلیل گفت‌وگویی را با دکتر محمدرضا وفا، متخصص تغذیه و رژیم‌درمانی و دانشیار دانشگاه علوم پزشكی تهران انجام داده‌ایم که خواندن آن می‌تواند برای افراد فلفل‌دوست جالب توجه باشد.

سلامت: به عنوان اولین سوال تفاوت فلفل قرمز و سیاه در چیست؟
رنگ پودر فلفل سیاه و قرمز بیشتر به فرآیندی که در کارخانه‌ها روی تولید این محصولات انجام می‌شود، برمی‌گردد. در واقع طی فرآیند خشک‌کردن و تهیه صنعتی پودر فلفل، امکان تغییر رنگ آن هم وجود دارد. از طرف دیگر، رنگ فلفل سیاه و قرمز به نوع گیاه‌های پایه آنها هم بستگی دارد. فلفل سیاه، دانه‌ای سیاه رنگ و کوچک، فلفل قرمز هم گیاهی بوته‌ای با پوسته‌ای قرمز است. در ضمن، رنگدانه‌ها و فلاونوییدهای طبیعی موجود در گونه‌های مختلف فلفل باعث تغییر رنگ انواع آن می‌شود.
سلامت: آیا خاصیت این دو نوع فلفل هم با یکدیگر تفاوتی دارد؟
معمولا خاصیت انواع فلفل‌ها از فلفل سیاه و قرمز گرفته تا فلفل دلمه‌ای‌هایی با رنگ‌های متفاوت (قرمز، سبز، زرد، نارنجی و حتی سیاه) و فلفل سبزهای تند و شیرین، تفاوت چندانی با هم نمی‌کند. یعنی رنگ‌های مختلف فلفل به کاروتنوییدهای موجود در این گیاهان برمی‌گردد. به طور کلی اگرچه خاصیت فلفل‌های مختلف از نظر وجود کاروتنوییدهای موجود در آنها کمی با هم متفاوت است اما فرق کلی، قابل?توجه و اساسی در خاصیت فلفل‌های رنگی، تند یا شیرین وجود ندارد. در یک کلام اینکه ارزش تغذیه‌ای فلفل‌های مختلف با یکدیگر تفاوت بارزی ندارد.
سلامت: آیا میزان مصرف خاصی برای فلفل‌ها در نظر گرفته می‌شود؟
فلفل خشک یا پودر فلفل جزو ادویه‌ها محسوب می‌شوند و ادویه‌ها هم از نظر تغذیه‌ای باید به صورت متعادل مصرف شوند تا مشکلی را برای فرد مصرف‌کننده به وجود نیاورند. برخی از افراد در مصرف فلفل هم مانند نمک و شکر به شدت افراط می‌کنند و آنقدر حجم فلفل را در وعده‌های غذایی خود بالا می‌برند که بدن آنها نسبت به طعم تندی مقاوم می‌شود.
سلامت: این مقاومت چه اشکالی دارد؟
کسی که به طور مداوم فلفل مصرف می‌کند، حساسیت گیرنده‌های چشایی‌اش به تدریج کم می‌شود و برای اینکه بتواند لذت تندی غذای گذشته را درک کند، باید مدام فلفل غذای خود را بیشتر و بیشتر کند. با این حساب می‌توان گفت که حساسیت گیرنده‌های چشایی و گیرنده‌هایی که طعم و مزه را روی زبان و دهان درک می‌کنند، با مصرف روزانه و بی‌رویه فلفل کاهش می‌یابد.
سلامت: آیا مصرف فلفل زیاد و غذاهای تند ضرری هم برای ما دارد؟
ادویه‌هایی مانند فلفل، محرک اسید معده هستند و افراط در مصرف آنها می‌تواند باعث ابتلا به التهاب معده یا حتی گاستریت شود. ابتلا به زخم‌معده یا زخم دوازدهه هم از دیگر عوارض مصرف طولانی‌مدت، مداوم و زیاد انواع فلفل (به خصوص فلفل‌های تند) است.
سلامت: ممکن است کمی هم در مورد فواید مصرف متعادل فلفل‌ها توضیح دهید؟
ترکیب‌های فلاونوییدی، فواید آنتی‌اکسیدانی‌ دارند و در تمام گونه‌های فلفل هم یافت می‌شوند. ترکیب‌های آنتی‌اکسیدانی موجود در فلفل‌ها مانند ویتامین‌های E و C هم برای بدن بسیار مفید هستند. در ضمن، آنتی‌اکسیدان‌ها جزو مواد ضدسرطان و دوستدار قلب محسوب می‌شوند.
سلامت: برخی از افراد بر این باورند که خاصیت فلفل سبزهای کوچک و تند، بسیار بیشتر از فلفل سبزهای شیرین است. آیا این باور درستی است؟
نه، تركیب‌های فلاونوییدی مفید موجود در فلفل‌ها ارتباط چندانی با تركیب‌های تشکیل‌دهنده طعم تند یا شیرین آنها ندارند. یعنی تندی یا شیرینی یک فلفل به گروهی از فلاونوییدهای موجود در فلفل‌ها برمی‌گردد و ترکیب‌های فلاونوییدی و مفید دیگری که در فلفل‌ها وجود دارد هم در تمام انواع این گیاه تقریبا پیدا می‌شود. به‌طور حتم می‌توان گفت که تندی بیشتر فلفل ربطی به خاصیت بیشتر یا کمتر آن ندارد.
سلامت: آیا ادویه فلفل دلمه‌ای که به نام لاتین آن، یعنی پاپریکا در بازار موجود است، همان خاصیت و ترکیبهای آنتی‌اکسیدانی فلفل دلمه‌ای تازه را دارد؟
برخی از ادویه‌ها یا موادغذایی جدید برای تنوع بخشیدن به بازار فروش و جذب مشتری‌هایی با ذائقه‌های متفاوت، روانه فروشگاه‌ها می‌شوند. در دانش تغذیه اصل بر مصرف خوراکی‌ها و مواد غذایی تازه است. یعنی هرچقدر فرآیند بیشتری برای صنعتی‌کردن یک ماده غذایی روی آن صورت گیرد، به طور حتم ارزش غذایی آن هم کاهش پیدا خواهد کرد. به‌طور کلی از نظر تغدیه‌ای مصرف فلفل دلمه‌ای تازه به پودر آن ارجحیت دارد. بهتر است پودر فلفل یا هر ادویه‌ دیگری در صورت در دسترس‌نبودن ماده غذایی تازه در برنامه غذایی افراد گنجانده شوند. خیلی از ویتامین‌های گروه‌ B یا ترکیب‌های آنتی‌اکسیدانی، بیشتر در فلفل‌های تازه پیدا می‌شوند. بسیاری از این مواد مغذی نسبت به نور و حرارت حساسیت بالایی دارند و طی فرآیند صنعتی?کردن یک ماده غذایی تازه از بین می‌رود.
سلامت: آیا این ادعا که مصرف فلفل باعث افزایش سوخت‌وساز بدن و کاهش وزن افراد مختلف می‌شود، صحت دارد؟
فلفل جزو آن گروه از موادی است که مصرف آن کمی متابولیسم بدن را افزایش می‌دهد اما متاسفانه برخی این خاصیت فلفل را خیلی اغراق‌آمیز مطرح می‌کنند. بهتر است بدانید که مصرف فلفل یا چای سبز به تنهایی باعث کاهش وزن نمی‌شود. یعنی بالا رفتن سوخت‌وساز بدن در اثر مصرف فلفل یا چای سبز به اندازه‌ای نیست که منجر به لاغر شدن افراد چاق شود.
سلامت: چرا برخی از افراد به راحتی غذاهای تند می‌خورند اما بدن برخی دیگر به شدت به مصرف فلفل و سایر ادویه‌های تند، واکنش نشان می‌دهد؟
 
صرفنظر از تفاوت‌های فردی، این موضوع به سازش‌پذیری افراد هم بستگی دارد. یعنی شخصی که مدت‌ها و به طور مداوم فلفل را در برنامه غذایی خود داشته و به مرور زمان غذاهای خود را تند و تندتر کرده است، به طور حتم می‌تواند طعم خوراکی‌های بسیار تند را به راحتی تحمل کند. قطعا چنین فردی از روز اول قادر به خوردن غذاهای خیلی تند نبوده است. بد نیست چنین افرادی بدانند که مصرف غذاهای خیلی تند می‌تواند به مرور زمان باعث آسیب بافت معده و حنجره شود.
[ چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱ ] [ 1:13 ] [ ]

*اساتيد دانشگاه پرفسور محمدعلي علي‌شاهي عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز، پرفسور عبدالحسين جهانميري عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز، پرفسور غلامحسين زماني عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز، پرفسور مظفر اسدي عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز، پرفسور حسن نيلي عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز، پرفسور عيسي سپاسخواه عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز، پرفسور يحيي امام عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز، دكتر عبدالرسول جوكار عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز، دكتر فريدون شعباني‌نيا عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز، حجت‌الاسلام رضا صفايي مدرس دانشگاه آزاد اسلامي صفاشهر، جواد دريايي مدرس دانشگاه علمي كاربردي آباده، محمدحسين فرخي مدرس دانشگاه پيام‌نور آباده،حجت‌السلام علي‌اكبر عارف مدرس دانشگاه آزاد اسلامي و پيام‌نور كازرون، دكتر محمدجواد سلمان‌پور رياست دانشكده علوم قرآني شيراز، دكتر جمشيد نوذري معاون دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي شيراز، خانم اكرم ملك‌زاده مدرس دانشگاه پيام‌نور صفاشهر، شنتيا شيبر سجادي مدرس آموزشكده فني شهيد باهنر، محمدعلي مظفري مدرس آموزشكده فني شهيد رجايي شيراز، دكتر احمد احمدنژاد عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شيراز، دكتر اميدرضا احمدنژاد عضو هيئت دانشگاه آزاد اسلامي شيراز، دكتر سيد ماشاالله حسيني مدير گروه معارف دانشگاه آزاد اسلامي اقليد، جعفر مومن باقري مدرس دانشگاه آزاد اسلامي شيراز، دكتر محمدرضا قائدي رئيس آموزشكده فني حرفه‌اي سماء، دكتر محمدكاظم كاوه پيشقدم معاون مالي اداري دانشگاه آزاد اسلامي شيراز، دكتر محمد جمال‌زاده رياست دانشگاه آزاد اسلامي شيراز، دكتر حجت‌‌الاسلام مهدي‌زارع استاد دانشگاه آزاد اسلامي شيراز، دكتر محسن ايزدي عضو هيئت علمي و مدرس دانشگاه آزاد اسلامي فسا، دكتر فرهاد شناوري رئيس اداره جذب دانشگاه آزاد هيئت استان، دكتر حميدرضا حقيقت استاد دانشگاه آزاد اسلامي شيراز، غلامحسين زارع رياست دانشگاه آزاد اسلامي بيضا، دكتر مجتبي كامل‌منش مدرس و مدير دانشگاه آزاد اسلامي شيراز، خسرو شمسايي مدرس دانشگاه آزاد اسلامي شيراز، دكتر محمدرضا حبيبي‌مهر مدرس دانشگاه آزاد اسلامي شيراز، دكتر محمد آگاه مدير گروه بخش علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي شيراز، دكتر كوروش يزدگردي استاد و معاونت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي شيراز، دكتر صفدر شاكر عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي فسا، اسداله منطق مدرس دانشگاه آزاد اسلامي فسا، يحيي شريعتي مدرس دانشگاه آزاد اسلامي شيراز، دكتر احمد افضلي استاد دانشگاه آزاد اسلامي شيراز، خانم حكيمه منصوري مدرس دانشگاه آزاد اقليد و آباده، خانم مرضيه‌بيگم سبحاني رياست آموزشكده فني دخترانه شيراز،عبدالغفار پناهي مدرس آموزشكده فني دخترانه شيراز، خانم فاطمه متانت مدرس آموزشكده فني دخترانه شيراز، محمدرضا خرامه مدرس آموزشكده فني دخترانه شيراز، خانم مهر اعظم روشن مدرس آموزشكده فني دخترانه شيراز، خانم آرتيمن هوشيار مدرس آموزشكده فني دخترانه شيراز، دكتر علي‌اكبر گل‌نشان استاد دانشكده مهندسي دانشگاه شيراز، دكتر رحمت‌الله مرزوقي استاد دانشگاه شيراز، دكتر شاهرخ جم رياست دانشگاه علمي كاربردي، دكتر شكرالله خاكرند استاد دانشگاه شيراز، محمد رستم‌پور مدرس دانشگاه آزاد اسلامي زرقان، عبدالله دهقاني مدرس دانشگاه آزاد اسلامي ارسنجان، خانم دكتر زينب قدربند شيرازي مدرس دانشگاه پيام‌نور نورآباد، عيسي اميري مدرس دانشگاه آزاد اسلامي لامرد، دكتر محسن خادمي عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز، دكتر محمدعلي موتمن عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شيراز، دكتر محمدمهدي رضواني عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شيراز، دكتر كسرايي عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز، دكتر محمدباقر عباسي معاونت فرهنگي دانشگاه شيراز، دكتر عبادالله عباسي مدرس دانشگاه آزاد اسلامي آباده، دكتر عبدالعلي غزنوي مدرس دانشگاه آزاد اسلامي فسا، دكتر حميد حاجيان‌پور عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز، سيامك مرادي رياست دانشگاه پيام‌نور نورآباد، دكتر حسين‌ پور احمدي عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز، دكتر محمد موذني عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز، دكتر صمد محمدي عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز، مهندس محمد حق‌نگر رياست مركز آموزش عالي شهيد باهنر شيراز، دكتر سيد جواد رضوي‌پور عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شيراز، دكتر سيد علي ميرآفتاب عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز، دكتر عليرضا ملايي استاد دانشگاه آزاد اسلامي بيضا، دكتر محمود كمالي رياست دانشگاه پيام‌نور بوانات، دكتر محمدجواد امام استاد دانشگاه آزاد اسلامي داراب، مجيد رحيمي رياست دانشگاه آزاد اسلامي صفاشهر، دكتر مهدي زارع مدرس دانشگاه آزاد اسلامي فيروزآباد، حسن خوش‌سيرت مدرس دانشگاه آزاد اسلامي فسا، دكتر فرهاد قاسمي عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز، دكتر احمد طالب‌نژاد عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز، دكتر غلامحسين مهدوي عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز، دكتر ميرزا مهدي سالاري عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز، دكتر امان‌اله بهاالديني عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز، خانم مريم نجفي مدرس دانشگاه پيام‌نور نور‌آباد، دكتر حميد جاجرمي‌زاده استاد دانشگاه پيام‌نور شيراز، دكتر طبيعي استاد دانشگاه شيراز، دكتر محسن زارعي استاد دانشگاه علوم قرآني، دكتر وفادار كشاورز استاد دانشگاه علوم قرآني، دكتر زينب روستايي استاد دانشگاه علوم قرآني، دكتر مهدي مسعودي استاد دانشگاه علوم قرآني، دكتر رحيم انصاري‌ جابري استاد دانشگاه آزاد اسلامي شيراز


*ائمه جمعه سيد عبدالعلي آيت‌اللهي امام جمعه لارستان، محمد ولدان مسئول شوراي سياست‌گذاري ائمه جمعه استان، محمد خرسند امام جمعه كازرون، سيد احمد موسوي امام جمعه آباده‌طشك، محمدصادق طالبي امام جمعه اقليد، سيد محمدعلي هاشمي امام جمعه خاوران، غلامحسين موحدي امام جمعه خرامه، سيد امين‌الله حجازي امام جمعه صفاشهر، سيد علوي فاني امام جمعه كوار، صادقي امام جمعه داراب، سيد حسين مير مومني امام جمعه سپيدان، سيد علي خرسندي امام جمعه سروستان، عنايت‌الله اكبري امام جمعه قير و كارزين، محسن بشارت امام جمعه ميمند، سيد عبدالحسين روانبخش امام جمعه بنارويه، مرادي امام جمعه گويم، محمد يعقوبي امام جمعه كامفيروز، موسوي انور امام جمعه ششده، محمد صادق يوسفعلي امام جمعه رونيز، سمتي امام جمعه نوبندگان، سيد حسن موسوي خراساني امام جمعه آباده، ابراهيم احمدي امام جمعه ارسنجان، سيد محمد حسيني امام جمعه استهبان، حسين ملك‌مكان امام جمعه بوانات، لطف‌الله دژكام امام جمعه جهرم، محمدتقي عباسي امام جمعه خشت، غلامرضا محمدزاده امام جمعه خفر، حسن سعيدي امام جمعه زرقان، علي طالبي‌نژاد امام جمعه سعادت‌شهر، سيد امين‌اله حجازي امام جمعه صفاشهر، محمدحسين پناهيان امام جمعه فراشبند، هادي ابراهيمي امام جمعه مصيري، سيد ابوالحسين سجادي امام جمعه مهر، مجدالدين حسيني امام جمعه نورآباد، سيد محمد فقيه امام جمعه ني‌ريز، سيد حسين موسوي امام جمعه جنت‌‌شهر داراب، محمدهادي رحيمي صادق امام جمعه فسا، سيد عزيزاله هاشمي‌زاده امام جمعه فيروزآباد، عباس عاقلي امام جمعه قائميه، عسكر شريعتي امام جمعه موقت زرين‌دشت، سيد مرتضي نورالديني امام جمعه سده اقليد، جهرمي امام جمعه كرديان جهرم، كاظم ارفع رحيميان امام جمعه جويم لارستان، محمدحسين حلاجي امام جمعه گراش، سيد محمدباقر بخشايش‌پور امام جمعه موقت مشكان، علي حسن‌زاده مدير حوزه علميه محمديه فيروز‌آباد

*فرماندهان دفاع مقدس
سرتيپ پاسدار محمد جعفر اسدي، سرتيپ پاسدار عبدالرسول محمودآبادي، سرتيپ پاسدار غلامحسين غيب‌پرور، سرتيپ2 پاسدار محمدباقر رنجبر، سرتيپ2 پاسدار كريم شايق، سرتيپ2 پاسدار محمدعلي شيخي، سرتيپ2 پاسدار عبدالعلي نجفي، سرتيپ2 پاسدار محمدرضا مهديان‌فر، سرتيپ2 پاسدار ابوالفضل گزني، سرتيپ2 پاسدار علي قنبرزادگان

*نمايندگان مجلس ابوالقاسم رحماني نماينده اقليد، حسن شبان‌پور نماينده مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد و برادر سه شهيد، دكتر محمد رضايي‌كوچي نماينده جهرم، سيد عنايت‌اله هاشمي نماينده سپيدان، علي‌اصغر حسني نماينده لارستان، محمدعلي حياتي نماينده لامرد و مهر، دكتر جعفر قادري نماينده شيراز، مهندس سيد حسين ذوالانوار نماينده شيراز، سيد يونس موسوي سرچشمه نماينده فيروزآباد و فراشبند

*ايثارگران و خانواده معظم شهدا
غلامحسين چوبيني جانباز 70درصد، سيد محمد عاطف‌مند جانباز 45درصد، اسداله اسكندري جانباز 60درصد، سيد محمدحسين انجوي‌نژاد جانباز 70درصد، سيد رحيم بازيار جانباز 70درصد، محمد كريمي جانباز 70درصد، عباس حسن‌پور جانباز 70درصد، علي آذرگون جانباز 70درصد، عبداله غلامي جانباز 70درصد،علي يار‌نوروزي جانباز 70درصد، رضا مويدي جانباز 70درصد، نبي‌اله فريدوني جانباز 70درصد، محمد جعفري جانباز70درصد، ابراهيم شجاع جانباز 70درصد، علي ابراهيمي‌شاد جانباز 70درصد، عبدالحميد پوروهاب شيرازي جانباز 70درصد، غلامرضا نصراله‌زاده جانباز 70درصد، حسين كشاورز جانباز 70درصد، عباس فلاح جانباز 70درصد، كمال گل‌پيچ جانباز 70درصد، محمد قاسمي پدر شهيد قاسمي، حسين‌علي جوانمردي پدر شهيدان جوانمردي، حاج محمدرحيم پژمان پدر شهيدان پژمان، مادر شهيدان علي و محمد روشي، پدر شهيدان هاشم و مجتبي شيخي، حاج اميرحمزه يوسفي پدر شهيدان يوسفي، حاج حسين‌علي دهقاني پدر شهيدان دهقاني، پدر شهيد شيخ‌اكبر شيرازي، پدر شهيد غلامحسين اسدآبادي، خانواده شهيدان حسين و محمد اكبري، خانواده شهيدان بهرام و عبدالرحيم اكبري، پدر شهيد عبدالمطلب و جانباز ابراهيم اكبري، پدر شهيد محمدرضا عقيقي، پدر شهيد خادم صادق، پدر شهيدان حاج عين‌اله، نورالدين، هدايت‌اله و محمد شفيع‌ اكبري، حاج مرتضي اكبري پدر شهيدان اكبري، براتعلي بياني پدر شهيد علي نازبياني، قاسم علي‌پور خانواده 3 شهيد، حسين دهقان آزاده 9سال، حسين اصلاحي (فرهنگ) آزاده 9سال، علي‌اكبر برهاني آزاده 10سال، محمد شيردل آزاده 10سال، عبدالعلي تجرد آزاده 8سال، علي‌اكبر گل‌آرايش آزاده 10سال، كمال روستا آزاده 9سال، حسين خواست‌خدايي آزاده 10سال

*وكلا و حقوقدانان
سيد نجيم‌علي حسيني وكيل پايه يك دادگستري، فرهنگ اصلاحي حقوقدان و مدرس دانشگاه، عبدالصمد قاسمي وكيل پايه يك دادگستري، لطف‌اله شيباني وكيل پايه يك دادگستري، محمدوحيد ذاكري‌نيا حقوقدان، جهان‌بخش خاكسار وكيل پايه يك دادگستري، سيد كمال هاشمي وكيل پايه يك دادگستري و جانباز 55درصد، عبدالرضا خدادادي وكيل پايه يك دادگستري، سيد محمود ساداتي حقوقدان و استاد دانشگاه، محمدزمان مشايخ حقوقدان، سيد حسن زندوي حقوقدان، قاسم مفتاح حقوقدان، علي مرزبان حقوقدان، مجيد رحماني حقوقدان و عضو هيئت علمي دانشگاه، اميرمختار بلاغي حقوقدان، عزيز زارع وكيل پايه يك دادگستري، الله‌يار رحيمي وكيل پايه يك دادگستري، حيدر عاليشوندي وكيل پايه يك دادگستري، محسن رحيمي وكيل پايه يك دادگستري، علمدار جمشيدي وكيل پايه يك دادگستري، سلمان اميري حقوقدان، حمزه شاهسوندي وكيل پايه يك دادگستري، سيد الياس سپهرتاج وكيل پايه يك دادگستري، حسن بابكان وكيل پايه يك دادگستري، امير خاكساري وكيل پايه يك دادگستري، عباس قرباني وكيل پايه يك دادگستري

*پزشكان
دكتر محسن صدقي متخصص توانبخشي، دكتر ابراهيم طالب‌پور پزشك عمومي، دكتر محمدرضا آذر جراح و دندانپزشك، دكتر صمد محمدي متخصص اطفال، دكتر سيف‌اله لطيفي مدير بيمارستان ابن‌سينا، دكتر سيد ابوالفضل هاشمي پزشك عمومي، حاج مختار انصاري مدير بيمارستان رازي، دكتر محمد نجابت جراح و متخصص چشم، دكتر مجيد فروردين جراح و متخصص چشم، دكتر محسن فروردين جراح و متخصص چشم، دكتر مهدي شهرياري فوق تخصص اطفال، دكتر علي جنگجو پزشك عمومي و مدير درمانگاه مطهري

*فرهنگيان محمدحسين روزي‌طلب رئيس سازمان آموزش و پرورش فارس، بهروز پرنيان رئيس سازمان دانش‌آموزي، غلامرضا فاتح‌نژاد معاون مالي ناحيه يك شيراز، عبدالكريم دلاوري سرپرست ناحيه دو شيراز، صدرالله جعفري رئيس ناحيه سه شيراز، اسفنديار شريف‌زاده رئيس ناحيه چهار شيراز، سيد ابراهيم حسيني معاونت برنامه‌ريزي و توسعه مديريت سازمان، هرمز جعفري كارشناس فرهنگي هنري، قدرت‌الله ورع كارشناس مسئول آموزش متوسطه، بهنام محمدي كارشناس مسئول طرح و برنامه سازمان، مرتضي پورجعفر رئيس حسابداري سازمان، هادي مصلي‌نژاد كارشناس گزينش سازمان، محمدكريم مقتدائي كارشناس اردوهاي فرهنگي پرورشي، حسين‌علي معزي كارشناس مسئول نماز و قرآن، محمد اسدي كارشناس تربيت بدني، بهزاد جامعيان كارشناس مسئول بهداشت، محمد سلمان‌پور كارشناس امور تربيتي، مجيد بذرافكن كارشناس مسئول تكنولوژي آموزشي، علي‌اصغر كياني كارشناس گزينش سازمان، حاصل سلطاني كارشناس تعهد دبيري سازمان، عبدالمجيد دهقاني كارشناس مسئول بودجه عمراني، سيد عبدالرضا هاشمي‌نسب كارشناس مسئول تشكيلات، سيد مصطفي موسوي كارشناس مسئول غير انتفاعي، علي شفيعي‌‌فرد كارشناس مسئول روابط عمومي، رضا‌علي عباسي كارشناس هنري، پرويز طاهري معاون آموزش و نوآوري سازمان، محمدحسين خواجه‌زاده معاون فرهنگي سازمان، محسن حساني كارشناس مسئول شاهد و امور ايثارگران فارس، محسن محمدنژاد كارشناس تربيت‌بدني فارس، محمدجواد محمدعلي‌نسب مدير هنرستان معلم، طهمورث خليلي مدير دبيرستان شاهد، شهربانو صحتي مدير فرزانگان، عوض خواجه‌احمدي كارشناس مسئول بازرسي ناحيه يك، فرشته ديور مدير دبيرستان ايمان، احمد سلطاني مدير دبيرستان ملاصدرا، علي شمشادي مدير مدرسه خراجي، مجيد جهانخواه معاون دبيرستان شهيد رضايي، ليلا بخشي‌جهرمي معاون ثابت‌راي، معصومه مشفق مدير دبيرستان فاطميه، رضا صبوري‌فرد مدير دبيرستان مدرس، زهرا سهامي شيرازي مدير پيش‌دانشگاهي سادات رفيعي

*مديران
حجت‌الله يراق طلائي مدير كل صدا و سيماي مركز فارس، محسن اردكاني مدير عامل شركت آبفا شيراز، احمد رنجبر دفتر نظارت شوراي نگهبان، امير رئوف مدير كل امور اجتماعي، جابر مهدي‌يار مدير كل امنيتي و انتظامي استانداري فارس، حيدر بهرامي مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس فارس، محمدرضا مشفقيان مدير عامل شركت برق استان فارس، مهرزاد خرد رئيس جهاد كشاورزي استان فارس، خلبان رضا نصرفرد مدير شركت هواپيمايي آسمان، مهندس محمود وفائي مدير شركت هواپيمايي هما، ولي‌اله محمدي‌نژاد رئيس سازمان تبليغات اسلامي، مهندس سيف‌اله انصاري‌فرد مدير عامل شركت آبفا استان فارس، مهدي عسكري رئيس شركت بيمه ايران، عبداله اسكندري مديركل بنياد شهيد استان فارس، علي‌رضا تفرج رئيس شركت صنايع فجر، عليرضا بيات‌پور مدير كل ثبت احوال استان فارس، محمدحسين گلريز خاتمي مدير كل اداره تعاون استان فارس، قنبري مدير كل ديوان محاسبات استان فارس، احمد خواست‌خدائي مدير كل حمل و نقل پايانه‌ها، مرتضي مبرائي مدير كل فني حرفه‌اي استان فارس، عباس زحمتكش مدير كل دخانيات فارس، سيد غفار رضوي‌پور مدير كل شركت غله فارس، سيد ابوالحسن حقايقي مدير كل كار و امور اجتماعي فارس، حسن حبيبي مدير كل امور عشايري فارس، حسن نكوئي‌مهر مدير كل بازرگاني استان فارس، مهندس هاشمي رئيس كارخانه دنا، توفيقي مدير هتل بين‌المللي هما، مهندس شاهعلي مدير صنايع مخابراتي راه‌دور، مهندس حسين كاوه پيشقدم مدير عامل شركت پترو صنعت، حميد طالع‌زاده شيرازي مدير عامل شركت بتن نقش فارس، سيد علي رضوي كارشناس اداره راه و ترابري، خلبان محمدمهدي كشتكار مسئول دفتر سرمايه‌گذري خارجي فارس، اسماعيل گوهري معاون سازمان صنايع و معادن فارس، محمدتقي مقامي مدير كل تعاون روستايي فارس، جاويد نعمت‌الهي رئيس هيئت مديره شركت مهندسي پارس انسجام، ابراهيم شعراء معاون هماهنگي برق منطقه‌اي فارس، كاووس رئيسي فرماندار پاسارگاد، داوود ملكوتي فرماندار جهرم، علي‌محمد اميري فرماندار داراب، رحمت‌اله خوشبخت فرماندار زرين‌دشت، محمدجواد اسلامي فرماندار استهبان، حبيب‌اله نجفي فرماندار خرمبيد، علي‌رضا غلامي فرماندار سروستان، محمدمهدي رضانيا فرماندار آباده، محمدرضا رحيمي فرماندار فيروزآباد، سيد عباس حسيني فرماندار ني‌ريز، منصور صالح‌پور فرماندار كازرون، منصور محتاجي فرماندار لارستان، الله‌بخش گنجه‌اي فرماندار ممسني، الياس محمدي فرماندار فراشبند، علي‌رضا انصاري فرماندار سپيدان، يحيي صادقي فرماندار مهر، مصطفي رعنايي‌پور بخشدار خرامه

*هيئت‌هاي مذهبي و مداحان اهل‌بيت برادر زمان ثاني هيئت محمدي شيراز، حسن قاضي‌پور هيئت پيروان قرآن، محمد اسدي هيئت سيدالشهداء، محمدعلي نظيري هيئت پيروان اسلام، منوچهر مويدي هيئت اميرالمومنين(ع)، محمد قدمي هيئت ابوالفضل(ع)، محمدرضا جوانمردي هيئت فدائيان چشمان ابوالفضل(ع)، جواد شكرگزار هيئت جانثاران حسين‌بن‌علي(ع)، آيت‌اله اميني‌فر بيت‌الحسن شيراز، محمد تقديري هيئت نجفي‌هاي مقيم شيراز، برادر اسلم‌پناه هيئت كربلاييان مقيم شيراز، قاسم كلاهي‌فر هيئت رزمندگان اسلام استان فارس، جعفر رحمان‌ستايش هيئت جانثاران حسين‌ابن‌علي(ع)، محمد خسروي هيئت اردكاني‌هاي مقيم شيراز، محمدرضا يوسفي هيئت جانثاران ابوالفضل(ع)، همت‌علي زارعي هيئت مولا‌‌علي(ع)، غلامعباس شرركار هيئت ام‌البنين، برادر قاضي‌زاده هيئت صاحب‌الزمان(عج)، صفر كرمي هيئت زينبيه، حاج كاظم محمدي مداح و ذاكر اهل‌بيت(ع)، حاج قاسم لطف‌اله حقيقي مداح و ذاكر اهل‌بيت(ع)، حاج سيد عباس انجوي مداح و ذاكر اهل‌بيت(ع)، حاج منصور صلاحي مداح و ذاكر اهل‌بيت(ع)، حاج نجف روستا مداح و ذاكر اهل‌بيت(ع)، حاج خليل نگهبان مداح و ذاكر اهل‌بيت(ع)

*جامعه ورزشي جعفر جعفري مدير عامل باشگاه مقاومت شهيد سپاسي، محمد عاري سرپرست تيم فوتبال شهيد سپاسي، عباس زارع‌مهذبيه سرپرست باشگاه برق، رسول فلاح مدير عامل باشگاه برق شيراز، عباس فلاح‌زاده داور ممتاز كاراته و جانباز جنگ تحميلي، محمدمهدي عبداللهي مسئول كانون مقاومت بسيج ورزشكاران فسا و جانباز جنگ تحميلي، سعيد جوانمردي مسئول هيئت تكواندو شيراز، اسماعيل دلشاد مسئول كميته غواصي فارس و دبير هيئت ورزش‌هاي جانبازان و معلولين، غلامرضا شاعفو مسئول تكواندو و بسيج فارس، مهدي پران مسئول هيئت تيرو كمان فارس، كاووس عباسي مسئول هيئت فوتبال شيراز، بمونعلي امجديان مسئول هيئت ورزش باستاني شهرستان شيراز، جمشيد آراسته مسئول روابط عمومي هيئت فوتبال فارس، علي‌اكبر كشاورزيان مسئول بسيج ورزشكاران فارس.

[ سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۱ ] [ 20:56 ] [ ]

ظرسنجی انتخاباتی: حداد، قالیباف و خمینی در صدر

در این نظر سنجی غلامعلی حداد عادل، محمد باقر قالیباف، سید حسن خمینی، سعید جلیلی و علی لاریجانی در صدر قرار دارند

به گزارش خبرنگار سیاست نیمروز، اخیرا نظرسنجی ای توسط یكی از مراكز افكار سنجی كشور در شهریور ماه جاری با موضوع انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته است. در این نظرسنجی افراد بالای 18 سال مورد سوال قرار گرفته اند و حجم نمونه 15،800 نفر بوده است. در تهران 2200 نفر و در برخی استانها 400 نفر و برخی دیگر از استان ها 600 نمونه مورد سوال قرار گرفته اند.

این نظر سنجی در مناطقی هم چون 40 درصد مراجعه به منازل، 25 درصد میادین و خیابان ها، 15 درصد مراكز تجمع و پارك ها، ورزشگاهها و سینماها و 10 درصد هم در بازار مورد سوال قرار گرفته اند.

در نتیجه این نظرسنجی سوال شده كه شما به چه كسی رای خواهید داد؟ كه بر حسب اولویت رای ها به این شرح بوده است: غلامعلی حداد عادل 20.3 درصد، محمد باقر قالیباف 15 درصد، سید حسن خمینی 13.9 درصد، سعید جلیلی 9.7 درصد، علی لاریجانی 8.6 درصد، علی اكبر ولایتی 6.9 درصد، حمیدرضا حاجی بابایی5.5 درصد، كامران دانشجو 3 درصد، اسحاق جهانگیری 2.9 درصد، علی اكبر صالحی 2.9 درصد، محمد رضا عارف 2.4 درصد، اسفندیار رحیم مشایی 1.2 درصد، علی نیكزاد 1.9 درصد، كامران باقری لنكرانی1.4 درصد، منوچهر متكی1.2 درصد، رستم قاسمی 1.7 درصد، محمد نهاوندیان 0.04 درصد و سایر گزینه ها 0.06 درصد بوده است.

همچنین در این نظرسنجی از مردم پرسیده شده" اولویت اول برای رای ندادن شما چیست" كه حاضران اینگونه پاسخ داده اند:

اسفندیار رحیم مشایی 25.4درصد، اسحاق جهانگیری 10 درصد، سعید جلیلی 7.5 درصد، حمیدرضا حاجی بابایی7.3درصد، غلامعلی حداد عادل 6.7 درصد، علی لاریجانی 5.6 درصد، كامران دانشجو 5.2 درصد، سید حسن خمینی 4.7 درصد، محمدباقر قالیباف 4.1، رستم قاسمی 3.7 درصد، علی اكبر ولایتی 3.11 درصد، محمد رضا عارف 3.1 درصد، محمد علی نجفی 3 درصد، منوچهر متكی2.7 درصد، كامران باقری لنكرانی2.3 درصد، محمد نهاوندیان 2.1درصد، علی اكبر صالحی 1.8 درصد، علی نیكزاد 1.6 درصد و سایر گزینه ها 0.02درصد بودند.

به گزارش خبرنگار نیمروز، در این نظرسنجی درباره " شركت در انتخابات ریاست جمهوری سوال شده كه 40.5 درصد گفته اند قطعا در انتخابات شركت می كنند و 21 درصد گفته اند به احتمال زیاد در انتخابات شركت می كنند. همچنین در مجموع 61.5 درصد مطرح كرده اند كه در انتخابات شركت می كنند، 16.4 درصد عنوان كرده اند هنوز تصمیم نگرفته اند و 7.8 درصد پرسش شوندگان گفته اند احتمال كمی وجود دارد كه در انتخابات شركت كنند. همچنین4.14 درصد عنوان كرده اند قطعا در انتخابات شركت نمی كنند.

همچنین شركت كنندگان در این افكار سنجی در پاسخ به " تمایل به نامزد جایگزین نامزد مورد نظر گفته اند: محمود احمدی نژاد با 55.4درصد، علی اكبر هاشمی رفسنجانی 24.9درصد و سید محمد خاتمی 19.7 درصد را انتخاب كرده اند.

در این افكار سنجی در خصوص تمایل به نامزد مورد حمایت جریان های سیاسی سوال شده كه 41.2 درصد به اصولگرایان،37.3 درصد به افراد مستقل و 21.5درصد به اصلاح طلبان رای داده اند.

گفتنی است در این نظر سنجی شركت كنندگان در پاسخ به این پرسش كه در صورت تمایل به چه گروههای اصولگرایی در انتخابات رای می دهید اینگونه جواب داده اند: جبهه پایداری 33.1 درصد، جریان ایثارگران و رهپویان 15.9 درصد، موتلفه و جامعه اسلامی مهندسین 15 درصد، جامعه مدرسین و روحانیت 14.4د رصد و هیچكدام 21.6 درصد بوده اند.

همچنین شركت كنندگان در مورد رای ندادن به گروههای اصلاح طلب گفته اند: 34.3 درصد هیچكدام، 22.8 درصد حزب كارگزاران، 19.7 درصد حزب سازمان مجاهدین و مشاركت، 19.1درصد مجمع روحانیون و 4.2 درصد به طیف عبدالله نوری را انتخب كرده اند.

[ سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۱ ] [ 20:42 ] [ ]

ظر حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی در خصوص اختلاط در مجالس خانوادگی


توجه به سعادت جامعه و حفظ حرمت و ارزش‌های انسانی، نیازمند توجه پدران، مادران، مسئولین آموزشی کشور و همچنین رسانه‌های تاثیرگذاری چون صدا و سیما در ترویج دیدگاه‌های اسلام و شرع مقدس در خصوص مسائل مبتلابه جامعه است.

به گزارش شفقنا(پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) به نقل از مرکز خبر حوزه، در همین راستا  بخشی از پاسخ های حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی را پیرامون سوالاتی چون دوستى با نامحرم  و اختلاط در مجالس خانوادگى  منتشر می‌کند.

دوستى با نامحرم

سؤال. متأسّفانه روابط بين پسر و دختر در جامعه ما بسيار بد جا افتاده، و پدر و مادرها از آن به عنوان يك كار زشت ياد مى كنند. من به عنوان يك پسر جوان موارد زيادى از اين روابط را ديده ام. اگر پسر و دختر در روابط خود، حدود را رعايت كنند، و بدون اطّلاع پدر و مادرشان رابطه اى برقرار نمايند، و بين خود دوستى پايدارى را برنامه ريزى كرده باشند، كه به احتمال قريب به يقين به ازدواج آنها منتهى شود، آيا شرعاً مشكلى دارد؟

پاسخ معظم‌له: تجربه هاى مكرّر در مكرّر نشان داده رابطه هاى دختران و پسران دام هاى شيطان است، و منجر به خلاف شرع مى شود. بنابراين تنها در صورتى كه قصد ازدواج داشته باشند، آن هم به مقدارى كه براى شناخت يكديگر لازم است، مى توانند تماس بگيرند.

* لطفاً به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

الف) آيا ارتباط نوشتارى و نامه نگارى دختر و پسر بالغ نامحرم از طريق كامپيوتر و شبكه اينترنت جايز است؟

ب) پس از آشنايى طرفين از طريق فوق، آيا ملاقات عمومى تعدادى دختر و پسر بالغ و نامحرم، در مكان عمومى جايز است؟

ج) آيا مصاحبه و نگاه به چشم ها و صورت همديگر جايز است؟

د) اگر موارد بالا جايز باشد، در چه مرحله اى اجازه پدر براى ادامه ارتباط دختر يا پسر بالغ و نامحرم، حضورى يا نوشتارى، واجب است؟

پاسخ: با توجّه به اين كه اين گونه ارتباطها غالباً منشأ مفاسدى مى شود، جايز نيست.

سؤال. مكالمه تلفنى پسر و دختر و مراوده طرفين جهت دوستى چه حكمى دارد؟

پاسخ: جايز نيست.

* اختلاط در مجالس خانوادگى

سؤال. مقدار و نوع پوشش زن در ميهمانى هاى خانوادگى چه ميزان است؟

پاسخ: زن بايد در مقابل نامحرم بدن خود را جز صورت و دست ها تا مچ بپوشاند; و تفاوتى ميان ميهمانى خانوادگى و غير آن نيست.

سؤال. آيا عرف در نوع پوشش زنان در ميهمانى هاى خانوادگى مؤثر است؟

پاسخ: اگر منظور اين است كه تمام بدن به غير از گردى صورت و دست ها تا مچ پوشيده باشد تفاوت عرفها تاثيرى ندارد، و در مقابل نامحرم در مجالس خانوادگى يا غير آن بايد پوشش اسلامى رعايت شود.

سؤال. بوسيدن سر و دست زنان و مردان سالخورده فاميل كه نامحرم هستند به جهت احترام چه حكمى دارد؟

پاسخ: اشكال دارد.

سؤال. شوخى و صحبت با اقوام نامحرم در مجالس چه حكمى دارد؟

پاسخ: صحبت هاى عادى مانعى ندارد ولى شوخى اشكال دارد.

سؤال. در برخى مناطق اقوام نامحرم نزديك را جزء محارم مى دانند و حجاب را در مقابل آنها رعايت نكرده و گاه با آنها دست مى دهند و امثال آن، حكم اين امور چيست؟

پاسخ: بايد تمام اين امور كه خلاف شرع است ترك شود و آنان را با زبان خوب امر به معروف و نهى از منكر نمود.

سؤال. نشستن افراد نامحرم فاميل بر سر يك سفره چه حكمى دارد؟

پاسخ: در صورتى كه جهات شرعى را رعايت كنند مانعى ندارد.

[ سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۱ ] [ 20:40 ] [ ]

برای نخستین بار صورت گرفت
افتتاح مرکز معاینه فنی مکانیزه خودرو در آباده

خبرگزاری فارس: با حضور فرماندار آباده مدیرکل امور حمل و نقل و پایانه های فارس، فرمانده پلیس راه این استان، مرکز معاینه فنی مکانیزه خودروی این شهرستان به بهره‌برداری رسید.

خبرگزاری فارس: افتتاح مرکز معاینه فنی مکانیزه خودرو در آباده

 به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز به نقل از روابط عمومی فرمانداری آباده، محمدجواد عسکری فرماندار این شهرستان در مراسم بهره‌برداری از نخستین مرکز مکانیزه معاینه فنی خودرو این شهرستان اظهار داشت: امروز با توجه به ازدیاد خودروها در سطح کشور بسیار ضروری است که هر چند یک‌بار از صحت و امنیت خودرو اطمینان حاصل کرد چرا که این امر با حفظ سلامتی و جان خود و دیگران در ارتباط است.

در ادامه مدیرکل امور حمل و نقل و پایانه‌های فارس گفت: این استان یکی از استان‌های پیشرو در افتتاح و بهره‌برداری از مراکز معاینه فنی خودرو است.

احمد خواست‌خدایی تست‌های ظاهری بدنه، لغزش جانبی چرخ‌های جلو، کیلومترشمار، ترمز، صدا، نور چراغ‌ها، وزن خودرو و فرسودگی وسیله نقلیه را از جمله آزمایش‌های این مرکز برشمرد.

در پایان نخستین مرکز معاینه مکانیزه خودرو در زمینی به مساحت 5 هزار متر مربع و با اعتباری بالغ بر 600 میلیون تومان در کنار کارخانه سیمان آباده افتتاح شد.

[ سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۱ ] [ 20:36 ] [ ]

دانلود کتاب ماورای کوانتوم

ماورای کوانتوم‎

نام کتاب :  ماورای کوانتوم

نویسنده :  نامشخص

ناشر :

زبان کتاب :  پارسی

تعداد صفحه :  ۵۸

قالب کتاب : PDF

حجم فایل :  ۱,۰۸۰  کیلوبایت

توضیحات :  شگفتی جهان کوانتوم به اثبات رسیده است. آزمایش دو جداره که نور را در دو حالت موج و ذره به اثبات می رساند به اندازه کافی عجیب و غیرقابل تصور است به خصوص زمانی که اعلام شود مشاهده نور می تواند آن را از موج به ذره یا برعکس تبدیل کند. اما پدیده های عجیب تر این جهان پس از آزمایش «جان ویلر» فیزیکدان در سال ۱۹۷۸ خود را نمایان کرد. آزمایش وی نشان داد مشاهده یک ذره در زمان حاضر می تواند سرنوشت ذره مشابه دیگری در گذشته را متحول سازد. طبق آزمایش دو جداره در صورتی که هر یک از پرتوهای نوری خارج شده ا
ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۱ ] [ 20:34 ] [ ]
متوفی با حکم مقام قضایی برای تکمیل تحقیقات مدتی در اختیار پلیس فتای تهران بزرگ بود...برای ما این فضا سازی ها تازگی ندارد ولی از نظر عقلی قبل از بررسی تمام جوانب امر هر گونه اظهار نظر فاقد وجاهت قانونی است.
 عصرایران - فرمانده انتظامی تهران بزرگ در گفتگوی کوتاهی با خبرنگار عصر ايران به سوالاتی که اخیراً در خصوص نحوه فوت ستار بهشتی در برخی از رسانه ها مطرح شده است پاسخ داد:
 
 سردار ساجدی نیا ، آیا اصولاً متهمی به نام ستار بهشتی در اختیار پلیس بوده است؟ 

بله ، متوفی با حکم مقام قضایی برای تکمیل تحقیقات مدتی در اختیار پلیس فتای تهران بزرگ بود.
 
 اتهام  متوفی چه بوده است؟
 
پلیس فتا حسب وظایف ذاتی خود مسئول رسیدگی به جرائم در فضای مجازی است.
 
دقیقاً اتهام ایشان چه بوده است؟
 

چند عنوان اتهام علیه متوفی مطرح بوده ولی تحقیقات هنوز کامل نشده بود و طبق قانون افشای اتهامات افراد از اختیارات پلیس نیست و در صورت لزوم مقامات قضایی اعلام خواهند کرد. 

طبق قاعده وقتی متهمی در هر یگان دچار حادثه ای  می شود انگشت اتهام به سوی آن سازمان نشانه می رود. پاسخ شما در خصوص اتهاماتی که شبکه های ماهواره ای و بعضی از سایت های برون مرزی مطرح می کنند چیست؟ 

برای ما این فضا سازی ها تازگی ندارد ولی از نظر عقلی قبل از بررسی تمام جوانب امر هر گونه اظهار نظر فاقد وجاهت قانونی است و این امر از سوی مقامات قضایی و سازمان های نظارتی با دقت در حال انجام است و فارغ از صحت سقم موضوع، نتایج تحقیقات  با مجوز مقامات قضایی به آگاهی مردم خواهد رسید
[ سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۱ ] [ 20:34 ] [ ]


سرکه سیب همچنین موجب سم زدایی از کبد می شود . سم زدایی از کبد عامل مهم و اساسی در سوزاندن چربی به شمار می رود زیرا کبد به سوزاندن چربی های ذخیره شده در بدن کمک می کند.

ایرنا: بر اساس یک مطالعه، نوشیدن آب یخ، شیر، چای سبز، سرکه سیب و نوشیدنی های سویا به سوزاندن چربی شکم کمک می کند.

آب یخ: نوشیدن آب یخ به بدن کمک می کند تا کالری های بیشتری را بسوزاند. با نوشیدن آب یخ بدن مجبور می شود تا برای هم تراز کردن دمای آب یخ با دمای بدن کالری بیشتری را بسوزاند.
 
براساس نتایج یک مطالعه که در آلمان انجام شده است، نوشیدن دو لیوان آب یخ میزان سوخت و ساز بدن را دست کم 30 درصد افزایش می دهد.
 
شیر: از دیگر نوشیدنی هایی که به سوزاندن چربی های اطراف شکم کمک می کند ، شیر است.
 
شیر به نوشیدنی معروف است که موجب افزایش سوخت و ساز بدن می شود. از شیر خامه، بستنی و دیگر لبنیات تهیه می شود.
 
اما بیشتر مردم فراموش می کنند که شیر مملو از کلسیم است و کلسیم می تواند به کاهش چربی کمک کند چرا که کلسیم سرعت شکست سلول های چربی را افزایش می دهد.
 
با این وجود باید توجه داشت که نباید هر روز مقدار زیادی شیر مصرف کرد زیرا این کار موجب چاقی می شود.
 
چای سبز: همچنین چای سبز سومین نوشیدنی است که به سوزاندن چربی بدن کمک می کند.
 
چای سبز یک تاثیر متابولیک دارد که سیستم سوخت و ساز بدن را تا 4 درصد افزایش می دهد.
 
این میزان برای بیشتر مردم معادل سوزاندن 70 کالری اضافی در روز و یا از دست دادن 3 تا هفت پوند در سال است.
 
این نوشیدنی دارای کاتچین است که سطوح ترشح یک ماده شیمیایی را در مغز که موجب افزایش سرعت سوخت و ساز می شود، افزایش می دهد.
 
چای سبز با مهار حرکت گلوکز در سلول چربی از ابتلا به چاقی جلوگیری می کند.
 
سرکه سیب: چهارمین نوشیدنی است که به سوزاندن چربی بدن کمک می کند سرکه سیب است. سرکه سیب همچنین موجب سم زدایی از کبد می شود . سم زدایی از کبد عامل مهم و اساسی در سوزاندن چربی به شمار می رود زیرا کبد به سوزاندن چربی های ذخیره شده در بدن کمک می کند.
 
همچنین کبد به صورت یک کاتالیست عمل می کند که سوخت و ساز بدن را تنظیم می کند.
 
برخی مردم ادعا می کنند که سرکه سیب می تواند چربی غذاهایی را که مصرف می کنیم قبل از این که جذب بدن شود، دفع کند.
 
توصیه می شود که قبل از مصرف غذا دو قاشق غذاخوری سرکه سیب با آب مصرف شود.
 
نوشیدنی های سویا: نوشیدنی های مخلوط با سویا و یا پروتئین گندم پنجمین نوشیدنی است که به بدن در سوزاندن چربی کمک می کند.
 
سویا و پروتئین گندم از جمله بهترین منابع پروتئین هستند.
 
از آنجایی که این پروتئین ها به شکل مایع هستند مصرف آنها در مقایسه با منابع جامد سریعتر و ارزانتر است.
 
استفاده از هردو این نوشیدنی ها موجب افزایش سوخت و ساز بدن می شود همچنین آنها از عضلات محافظت می کنند و موجب تقویت آنها می شود.
 
بر اساس این گزارش هرچه مقدار عضلات حفاظت شده بیشتر باشد میزان چربی که بدن می تواند بسوزاند ، بیشتر می شود.
[ سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۱ ] [ 20:31 ] [ ]بنگاه شیرینی سازی حاج خلیفه علی رهبر و شرکاء که امروزه مترادف با اسم یزد و صنعت شیرینی سازی شهرت یافته به دلیل حفظ کیفیت با استفاده از مواد طبیعی و ممتاز و بکارگیری دستگاه های مدرن و تکنولوژی پیشرفته و رعایت کلیه اصول بهداشتی درتمام مراحل تولید توانسته است با گذشت نزدیک به یک قرن همچنان دربالاترین جایگاه این صنعت قرار گیرد.
آنچه این شرکت را از شرکتهای مشابه متمایز می سازد به روز کردن این مجموعه در راستای ارتقاء کیفیت محصول و رضایت میشتری است، برای این هدف تعداد فروشگاهای خود را گسترش داده و در تولید خود با تکنولوژی روز همگام می باشد و شایان ذکر است در شهر یزد شیرینی سازان دیگری نیز با تقلید نام و پسوند کلمه حاج خلیفه محصولات خود را عرضه می کنند.خریداران محترم بایستی هنگام خرید با نام کامل این شرکت تحت عنوان بنگاه شیرینی سازی حاج خلیفه علی رهبرو شرکاء و به علامت مخصوص این مؤسسه توجه داشته باشند
[ سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۱ ] [ 20:24 ] [ ]

رابطه بيماري پاركينسون و آفت كش ها

همشهري آنلاين- يك بررسي گسترده بر روي بيش از ۱۴۰۰۰۰ نفر نشان  مي دهد كه قرارگرفتن در معرض آفت كش ها حتي در مقادير كم ممكن است خطر ابتلا به بيماري پاركينسون را تا ۷۰ درصد افزايش دهد.
به گزارش نيوساينتيست يافته هاي پژوهشگران مويد اين فرضيه است كه مواد شيميايي موجود در آفت كش ها به نحوي در ايجاد بيماري پاركينسون نقش دارند.كارشناسان در سال هاي اخير جهش هاي ژنتيكي را شناسايي كرده اند كه افراد را مستعد ابتلا به بيماري پاركينسون مي كند ؛ اما نكته اي كه توضيح داده نشده اين است كه همه افرادي كه حامل اين جهش ها هستند به اين بيماري مبتلا نمي شوند. از طرف ديگر افراد فاقد اين جهش ها نيز ممكن است گرفتار اين بيماري شوند. در نتيجه بسياري از دانشمندان عوامل محيطي را زمينه ساز شروع روند تكوين بيماري مي دانند.آلبرتو آشريو و همكارانش در دانشكده بهداشت عمومي هاروارد در بوستون آمريكا داده هاي مربوط به ۱۴۳ هزار نفر را كه در يك تحقيق در دهه ۱۹۸۰ در مورد رابطه سرطان و رژيم غذايي شركت كرده و ۴۱۳ نفر از آنها بعدها به بيماري پاركينسون مبتلا شده بودند بررسي كردند.
آنها متوجه شدند كه كساني كه در پرسشنامه ابتدايي هنگام شروع تحقيق قرار گرفتن در معرض سموم مختلف كه به عنوان آفت كش به كار مي روند را ذكر كرده  بودند، ۷۰ درصد بيشتر در معرض خطر ابتلا به پاركينسون قرار گرفته بودند.البته آشريو تاكيد مي كند كه خطر مطلق ابتلا به پاركينسون پايين و در حد ۲ درصد جمعيت است؛ بنابراين قرار گرفتن در معرض آفت كش ها اين خطر را تنها به كمي بيش از ۳ درصد مي رساند.
بيماري پاركينسون يك بيماري وخيم عصبي است كه با لرزش دست ،كندي و عدم انعطاف پذيري در حركات و ساير مشكلات مربوط به حفظ توازن بدن همراه است.

 

[ سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۱ ] [ 20:24 ] [ ]

مسئله زنان در ایران در سیر مراحل تاریخی ایران خانواده و زن به عنوان عضوی از خانواده با فراز و

 

 نشیب روبه رو بوده است و حال انکه زنان چه خصوصیاتی دارند؟و این

 

خصوصیات اکنونی زنان چه تفاوتی نسبت به گذشته دارد؟

 

 

۱)زنان نسبت به گذشته دارای تمکن مالی هستند و نسبت با دو نسل قبل

 

فاصله بسیار زیادی دارند.

 

۲)زنان نسبت به گذشته تحصیلکرده هستند و متفاوت با زنان ایران دو نسل

 

قبل.

 

۳)زنان و دختران امروزی سن ازدواجشان بالا رفته.

 

۴)زنان نسل کنونی تعداد سفرها و مهاجرتهایشان با زنان دو نسل قبل قابل

 

مقایسه نیست و دارای چولگی خیلی زیادی است.

 

۵)زن در سبک وسیاق مذهب به شکل نوینی قرار گرفته است و زن امروز با

 

تمام دیدگاههای مذهبی اش در جامه حضور دارد.

 

۶)زن امروز وارد مبارزات انقلابی شده است که این زنان دیگر زنان دوره های

 

قبل نیستند.

 

۷)زنان امروز بخشهایشان افرادی هستند که شوهرانشان شهید شده ان واز

 

مشروطیت به بعد این افراد خیلی تعداد اندکی دارند و بعد از جنگ عراق این

 

افراد و رقم انها رقم قابل توجهی است.

 

۸)تعداد زنانی که فرزندان شهید دارند.

 

۹)زن  درگیر با خانواده و حل مسائل اقتصادی خانواده است که هرگز زنان ما

 

 به اندازه اکنون تورم را احساس نکرده اند و کمک هسر و پدران و کودکانشان

 

نبوده اند.

 

۱۰)زن در مشاغل غیر متعارف به ظهور رسیده است از جمله اینکه زنان ما

 

 الان گاراژداری میکنند و یا به رانندگی مشغولند.

 

 

 

تعریف زن بد در مقایسه با زن خوب:

 

الف)چقدر این زنان متعارض با قانون هستند

 

ب)این زنان چقدر در تعارض با رفتار دینی هستند. 

 

  ج)این زنان چقدر در تعارض با سنت هستند.

 

د)چقدر اینها و این خصوصیات در تعارض با هنجارها هستند.

 

 

 

نکات مطلوب این  تعارضات:

 

۱)افزایش گرایش به موسیقی

 

۲)افزایش گرایش به تجرد و هویت مستقل

 

۳)افزایش گرایش به تالیف و ترجمه

 

۴)افزایش گرایش به فعالیتهای سیاسی

 

 

 

با وجود این تعارضات حال سوال اینست که چرا نکات منفی به

 

وجود امد؟؟؟؟؟؟

 

الف:افزایش اسیب های اجتماعی.   ب:افزایش انحرافات اجتماعی. 

 

  ج:افزایش بزه به دست زنان.      د:افزایش اعتیاد.    ه:افزایش روسپیگری

 

 

 

در پی این مسیر اجتماعی شدن٬کشورهای دیگر(غرب) در مقابله با این

 

تعارضات چه راه حل هایی ارئه دادند:

 

۱)ازدواج از رسمیت افتاد مانند اینکه در فرانسوی ها ۳۶نوع  ازدواج داریم در حالیکه تنها یکی از انها رسمیست.

 

۲)نام پدر از شناسنامه ها حذف میشود.

 

۳)نهادهای اجتماعی را تقویت کردند.

 

۴)حقوق مدنی بسیار  گسترده ای را برای افراد جامعه اش تعریف میکند.

 

 

 

و حال به راه حل های کشورمان می پردازیم  که عبارتند  از:

 

الف:افزیش" ان جی او"  و ایجاد فرصت قانونی برای انها

 

ب:افزایش تعداد مجلات خاص زنان

 

ج:بالا بردن سن ازدواج

 

د:افزایش ظرفیتهای حقوقی برای مالکیت زنان

 

ه)افزایش فعالیتهای سیاسی و صنعتی

 

 

 

امید انکه حق پژوهشها برای همه طالبان علم و اندیشه ادا شده باشدو زنان

 

 ایرانمان  لحظه به لحظه به جایگاه ناب ازلیشان انس بگیرند و با بهترین

 

کارکردها به پدیده ای  درخشنده و ناب تر مبدل شوند.

 

[ سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۱ ] [ 20:23 ] [ ]

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}   آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور در اجراي ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور ( مصوب 6/11/1364 ) آيين نامه اجرايي قانون ياد شده به شرح زير تصويب مي گردد.   بخش نخست: امور كلي              •           فصل نخست: تعريف‌ها و واژه شناسي •           فصل دوم ـ وظايف سازمان و مسئولان اداره كننده و ناظر زندان، بازداشتگاهها، مراكز حرفه آموزي و اشتغال و ساير مراكز وابسته به سازمان  فصل نخست: تعريف‌ها و واژه شناسي   ‌ماده1ـ سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، سازماني است مستقل كه به طور مستقيم زير نظر رييس قوه قضاييه انجام وظيفه مي‌نمايد و به اختصار در اين آيين نامه سازمان ناميده مي شود.   ماده 2ـ همه ساله در موعد مقرر بودجه سازمان در رديف مستقل پيش بيني مي شود و پس از موافقت رييس قوه قضاييه براي تصويب به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال مي گردد.   ماده 3ـ زندان محلي است كه در آن محكوماني كه حكم آنان قطعي شده است با معرفي مقامات قضايي صلاحيت دار قضايي و قانوني براي مدت معين يا به طور دايم به منظور تحمل كيفر، با هدف حرفه آموزي، بازپروري و بازسازگاري نگهداري مي شوند.   ماده 4ـ بازداشتگاه، محل نگهداري متهماني است كه با قرار كتبي مقامهاي صلاحيت دار قضايي تا اتخاذ تصميم نهايي به آنجا معرفي مي شوند. تبصره 1ـ تا هنگامي كه بازداشتگاههاي موضوع اين ماده ايجاد نشده است، در زندان‌ها محل جداگانه ي طبقه بندي شده اي براي نگهداري متهمان تحت قرار در نظر گرفته مي‌شود و نگهداري متهمان با محكومان در يك مكان ممنوع است.   تبصره 2ـ با اجراي طر ح ساماندهي منطقه اي زندانهاي كشور، كه از سوي سازمان تعيين و ابلاغ مي شود مي توان محكومان به حبس هاي كوتاه مدت تا 6 ماه را در بازداشتگاه نگهداري كرد.   ماده5ـ زندان‌ها به زندان بسته، مراكز حرفه آموزي و اشتغال كه خود شامل موسسه هاي حرفه آموزي و كاردرماني (اردوگاه) است، تقسيم مي شوند. تبصره ـ موسسه كيفري اعم از زندان، مركز حرفه آموزي و اشتغال، و ساير موسسه هاي تخصصي يا مراكزي است كه در اين آيين نامه، نام آنها ذكر شده است.   ماده6ـ زندان بسته، زنداني است محصور كه با برجهاي ديده باني در پوشش داخلي و خارجي داراي حفاظت كامل باشد. تبصره ـ در اين نوع زندان، محكومان شبها در خوابگاههاي اختصاصي يا گروهي نگهداري و روزها از برنامه هاي آموزشي و فني و حرفه اي، و تفريحي استفاده مي نمايند و در كارگاههاي داخل زندان به كار گمارده مي شوند.   ماده 7ـ مراكز حرفه آموزي و اشتغال مكاني است كه مي‌تواند محصور و در پوشش خارجي داراي حفاظت مناسب و يا نامحصور و بدون حفاظت و مامور انتظامي و يا در حالتي بينابين باشد كه در آن محكومان به طور گروهي به كار اعزام مي گردند و پس از خاتمه كار دوباره به آسايشگاههاي خود بازگشت داده مي شوند. تبصره ـ سازمان مي‌تواند برنامه‌هاي حرفه‌آموزي، آموزش و اصلاح را در مورد متهمان نيز اجرا نمايد.   ماده 8ـ كليه محكومان با توجه به نوع و ميزان محكوميت، پيشينه كيفري، شخصيت، اخلاق و رفتار بر اساس تصميم شوراي طبقه بندي، حسب مورد در زندانهاي بسته يا مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال نگهداري مي‌شوند، مگر آنكه مقام قضايي صادر كننده حكم در راي صادره محل خاصي را براي نگهداري محكوم تعيين نموده باشد.   ماده 9ـ رييسان مراكز حرفه آموزي و اشتغال بايد به شيوه هاي مقتضي طرز اخلاق و رفتار و نظم و ترتيب كار محكومان را كنترل نمايند. تبصره ـ كاركنان مراكز حرفه آموزي و اشتغال موظفند، طرز رفتار و اخلاق و نظم و ترتيب كار محكومان را برابر مقررات سازمان كنترل نموده و تخلفهاي آنان را به سرعت به اطلاع رييس مربوط برسانند. در اينصورت رييس مركز ظرف مدت بيست و چهار ساعت مراتب را جهت اتخاذ تصميم به شوراي انضباطي منعكس خواهد كرد.   ماده 10ـ رييسان مراكز حر فه آموزي و اشتغال موظفند پس از ورود محكومان، آنان را با برنامه‌ريزي آموزشي و حرفه آموزي موسسه‌ها آشنا نمايند.   ماده 11ـ محكوماني كه در مراكز حرفه آموزي، اشتغال مي يابند در تمامي ساعتهاي كار و حرفه‌آموزي، حق خروج از محل كار را نداشته و پس از خروج از آسايشگاه بايد بطور مستقيم به محل كار رفته و به موقع نيز مراجعت نمايند. زمان ورود و خروج آنان در محل كار به دقت بايد ثبت شود. تبصره ـ در هر مورد كه محكوم مقررات مربوط را رعايت ننمايد و يا صلاحيت حرفه آموزي و كار در محلهاي ياد شده را نداشته باشد با نظر رييس مركز به زندان بسته اعزام گشته تا حسب مورد تصميم نهايي از سوي شوراي طبقه بندي و انضباطي مربوط اتخاذ گرديده و مراتب به قاضي ناظر زندان جهت اطلاع اعلام گردد.   ماده 12ـ موسسه كاردرماني (اردوگاه)، مركزي است براي نگهداري متهمان و محكومان جرايم مواد مخدر و اعتياد.   ماده 13ـ محكومان بنابر تصميم شوراي طبقه بندي به منظور اشتغال به كار يا حرفه آموزي به موسسه هاي صنعتي، كشاورزي خدماتي زير اعزام مي شوند: 1.         موسسه هاي درون زندان (اين موسسه ها ممكن است در مالكيت زندان باشد يا به ساير سازمانهاي دولتي يا موسسه هاي خيريه يا تعاوني ها يا بخش خصوصي تعلق داشته و زندان مجاز به استفاده از آنان باشد). 2.         موسسه هاي خارج از سازمان (اين موسسه ها ممكن است در مالكيت سازمان باشد يا به ساير سازمانهاي دولتي يا غير دولتي يا عام المنفعه يا موسسه هاي خيريه يا تعاوني ها يا بخش خصوصي تعلق داشته و زندان مجاز به استفاده از آنان باشد). تبصره 1ـ موسسه هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي با توجه به وضعيت ساختمان و كيفيت حفاظت آنها به پيشنهاد رييس موسسه و تشخيص رييس سازمان مي توانند بعنوان مراكز حرفه آموزي و اشتغال تلقي گردند.   تبصره 2ـ موسسه هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي خارج از سازمان بايد دست كم واجد محلهاي كافي، جهت نمازخانه، كتابخانه، وسايل ارتباط جمعي، خوابگاه، غذاخوري، محلي براي ملاقات محكومان و ساير زمينه هاي تفريحات سالم باشند.   ماده 14ـ مراكز اقدامات تاميني و تربيتي موسسه هايي هستند كه در آنجا متهمان و محكومان قبل و بعد، يا ضمن اجراي مجازات يا مستقل از آن تا رفع حالتي كه آنها را در آينده در مظان ارتكاب جرم قرار مي دهد، به حكم يا قرار كتبي مراجع قضايي نگهداري مي شوند.   ماده 15ـ موسسه هاي صنعتي، كشاورزي، خدماتي و نظاير آن موسسه هايي هستند كه تحت نظارت سازمان با امكانات لازم از راه سرمايه گذاري دولت يا مشاركت بخش خصوصي و تعاوني به منظور اشتغال و آموزش فني حرفه اي و نيل به خودكفايي با هدف بازپروري محكومان تاسيس مي‌شوند. تبصره ـ دستورالعمل ويژه اين بخش با نظر حوزه معاونت امور اشتغال، خودكفايي و حرفه آموزي تهيه و پس از تاييد رييس سازمان ابلاغ خواهد شد.   ماده 16ـ اداره هاي مراقبت بعد از خروج مراكزي هستند كه حمايت محكومان آزاد شده و واجد شرايط را بر عهده مي گيرند.   ماده 17ـ كانون اصلاح تربيت مركزي است كه اطفال و نوجوانان بزهكار كمتر از 18 سال تمام در آنجا براي اصلاح، تربيت و آموزش نگهداري مي شوند.    فصل دوم ـ وظايف سازمان و مسئولان اداره كننده و ناظر زندان، بازداشتگاهها، مراكز حرفه آموزي و اشتغال و ساير مراكز وابسته به سازمان   ماده 18ـ وظايف سازمان به شرح زير مي باشد: •           الف ـ نگهداري متهمان تحت قرار و محکومان به حبس، بنا بر دستور كتبي مقام‌هاي قضايي و به موجب مقررات و قوانين مربوط؛ •           ب ـ اداره‌ي کليه امور زندانها، مراکز حرفه آموزي و اشتغال، بازداشتگاه‌ها و مراکز اقدامات تأميني وتربيتي کشور و مؤسسه هاي صنعتي، کشاورزي و خدماتي و ساير مراکز وابسته؛ •           ج ـ ايجاد مراکز حرفه آموزي و اشتغال، زندانها، بازداشتگاه‌ها و مؤسسه هاي صنعتي، کشاورزي و خدماتي و ساير مؤسسه هاي لازم براي نگهداري، بازپروري، حرفه‌آموزي و اشتغال به کار متهمان و محکومان؛ •           دـ انجام تحقيقات و پژوهشهاي نوين کيفرشناسانه به منظور بهبود شيوه‌ها و خدمات زندانباني؛ •           هـ ـ تعيين خط مشي، اداره ونظارت بر اجراي کليه امور مربوط به زندانها و مؤسسه ها و مراکز وابسته به آن؛ •           و ـ تهيه پيش‌نويس قوانين و مقررات مورد نياز و پيشنهاد آن به مراجع صلاحيت دار؛ •           زـ ايجاد امکانات و تسهيلات لازم و مناسب به منظور تصدي امور بازپروري نظير اصلاح، ارشاد، آموزش و بازسازگاري محکومان؛ •           ح ـ انجام خدمات مشاوره‌اي و نيز کمک و مساعدت به منظور حل مشکلات محکومان و خانواده آنان؛ •           ط ـ جذب هرگونه کمک از قبيل کمک‌هاي مردمي، مؤسسه هاي خيريه و برنامه‌ريزي در جهت به ‌کارگيري صحيح اينگونه کمکها با هدف بهبود امور زندان‌ها و مساعدت به محکومان و يا خانواده آنان؛ •           ي ـ سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي کليه امورمربوط به، اشتغال وحرفه‌آموزي محکومان ‌و خودکفايي مراکز حرفه آموزي و اشتغال، زندانها و مؤسسه هاي وابسته؛ •           ک ـ تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز از محکومان و متهمان تحت نظارت به روشهاي علمي به منظور استفاده در امور اجرايي، سياستگزاريها و مطالعات کيفرشناسانه و انتشار آنها به صورت سالنامه‌ي آماري کيفري؛ •           ل ـ تهيه و پيشنهاد اسامي محکومان واجد شرايط آزادي مشروط و ارايه آن به قاضيان ناظر زندان؛ •           م ـ تهيه و پيشنهاد اسامي محکومان واجد شرايط عفو و ارائه آن به هيات عفو؛ •           ن ـ برنامه‌ريزي براي مراقبت بعد از خروج محکومان با همکاري دستگاه‌هاي مربوط؛ •           ص ـ آموزش کارکنان همسو با موازين کيفرشناسي نوين و سياستهاي توسعه قضايي قوه قضاييه. ماده19ـ سازمان مي‌تواند با ايجاد تشکيلات مناسب نسبت به انجام تحقيقات و مطالعات علمي کيفرشناسانه لازم راساً اقدام نمايد. تبصره1ـ کليه پژوهشهاي سازمان بايد همساز با مباني نوين کيفرشناسي بوده، نتيجه آن براي سازمان و بهينه سازي اداره امور کاربرد عملي داشته باشد.   تبصره2ـ منظور از کيفرشناسي نوين؛ مطالعه، تحقيق، ارزيابي و بررسي روشهاي علمي اجرايي است که به فايده مندي فردي و اجتماعي شيوه هاي اجراي كيفرها، مي پردازد.   ماده20ـ استانداردهاي مورد نياز در مورد تشکيلات اعم از تعداد کارمندان، مربيان تربيتي، مأموران انتظامي و مربيان مذهبي و متخصصان در زندانها و مؤسسه ها و مراکز وابسته به سازمان به تناسب موقعيت و احتياجهاي محل و آمار شناور محکومان توسط سازمان تعيين و به تصويب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خواهد رسيد.   ماده21ـ در هر مرکز حرفه آموزي و اشتغال، زندان، بازداشتگاه و يا ساير مراکز وابسته به سازمان در صورت ضرورت، واحد آمار و رايانه تشکيل مي‌گردد تا کليه آمار مورد نياز را ثبت نمايد. تبصره ـ مسئول واحد ياد شده موظف است اطلاعات جمع‌آوري شده را بنابر دستور‌العملهاي صادر شده تهيه و به مقام مافوق ارايه نمايد.   ماده22ـ تأسيس، احداث و اداره کليه مراکز حرفه آموزي و اشتغال، زندانها، بازداشتگاه‌ها وساير مؤسسه ها و مراکز وابسته به سازمان و نيز تغيير محل آنها بطور انحصاري دراختيار سازمان مي‌باشد. مراجع قضايي، اجرايي، اطلاعاتي، نظامي و انتظامي از داشتن زندان و بازداشتگاههاي اختصاصي ممنوع مي‌باشند. تبصره ـ بازداشتگاه‌هاي انضباطي نيروهاي مسلح از شمول اين آيين نامه خارج است.   ماده23ـ انتظامات و حفاظت فيزيکي از مراكز حرفه آموزي و اشتغال، زندانها و بازداشتگاه‌ها و ساير مراکز وابسته به عهده سازمان است که توسط يگان انتظامي و نيروهاي انتظامي تحت امر اعمال خواهد شد. تبصره ـ نيروهاي ياد شده تحت امر رييس سازمان بوده و وي مي‌تواند اختيارات خود را رأساً اعمال نموده يا با تفويض به معاون انتظامي سازمان، به مديران کل استانها و رييسان زندانها واگذار نمايد.   ماده24ـ وظايف رييسان زندانها، مراكز حرفه آموزي و اشتغال، بازداشتگاه‌ها، مؤسسه‌هاي صنعتي، کشاورزي و خدماتي و ساير مؤسسه ها و مراکز وابسته به سازمان عبارت است از: •           الف ـ اجراي قوانين،مقررات و آيين‌نامه هاي وضع شده؛ •           ب ـ اجراي تصميم هاي شوراي طبقه‌بندي با رعايت مقررات مربوط؛ •           ج ـ محافظت و مراقبت کامل از زندانها مراكز حرفه آموزي و اشتغال محكومان و متهمان بوسيله عوامل در اختيار و پيش‌بيني تمهيدهاي لازم براي جلوگيري از فرار آنان و همچنين مراقبت در نحوه رفتار مأموران با محكومان و متهمان؛ •           د ـ آموزش توجيهي، هدايت و نظارت بر يگان حفاظت زندان و مراكز حرفه آموزي و اشتغال؛ •           هـ ـ برنامه ريزي و اهتمام و اقدام در جهت تهذيب، اصلاح و تربيت محكومان و نيز تامين بهداشت، تغذيه، تربيت بدني و تفريحات سالم آنان در محيط زندان يا مراكز وابسته؛ •           وـ اجراي برنامه هاي آموزش حرفه اي، فني، كشاورزي، خدماتي، علمي و مذهبي با همكاري سازمانهاي مربوط؛ •           زـ اعمال نظارت و بازرسي مداوم و کسب اطلاعات لازم از وضعيت عمومي و فردي محكومان و متهمان و رسيدگي به امور ديه، مراكز مراقبت بعد از خروج و موسسه هاي صنعتي كشاورزي و خدماتي و ساير مراكز وابسته؛ •           ح ـ همكاري و مساعدت در اجراي برنامه هاي انجمن حمايت از زندانيان، ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه، مراكز مراقبت بعد از خروج و موسسه‌هاي صنعتي كشاورزي و خدماتي و ساير مراكز وابسته؛ •           ط ـ مراقبت در اجراي برنامه روزانه و دو نوبت سرشماري از محكومان و متهمان و گزارش اتفاقها و آمار روزانه به مقامهاي بالاتر برابر دستورالعمل هاي صادر شده؛ •           ي ـ گزارش نتايج حاصله از اجراي برنامه هاي محوله به مقامهاي بالاتر برابر دستورالعملهاي صادر شده؛ •           ک ـ تهيه برنامه و بودجه ساليانه واحد تحت سرپرستي و ارايه آن به مديركل استان؛ •           ل ـ انجام ساير وظايف پيش بيني شده در اين آيين نامه. ماده25ـ رييس زندان يا مراکز وابسته شخصاً و در غياب وي مسئول مربوط به محض اطلاع از وقوع حادثه بايد در محل حاضر شده،ضمن اتخاذ تدابير لازم و عاجل براي برقراري نظم و آرامش، در صورت لزوم مراتب را در اسرع وقت به مقامهاي بالاتر گزارش نمايد و رونوشت آن نيز براي دادستان يا قاضي ناظر زندان ارسال مي گردد.   ماده 26ـ حفاظت از زندان ها و مراكز حرفه آموزي و اشتغال، استقرار نظم و تامين امنيت آنها با استفاده از طرحها، عوامل و موانع حفاظت فيزيكي و برخورد مناسب و مقابله لازم با هرگونه اخلال نظم، اغتشاش، شورش و اقدامهاي مخلّ امنيت مراكز حرفه آموزي و اشتغال بوسيله‌ي يگان حفاظت تحت نظارت و هدايت رييس مراكز حرفه آموزي و اشتغال يا زندان انجام مي گيرد.   ماده 27ـ مديران و رييسان زندانها و مراكز حرفه آموزي و اشتغال موظفند فهرست متهمان تحت قرار در زندان مديريت خويش را كه حداكثر يك ماه از تاريخ صدور قرار آنان سپري شده، هر ماه تهيه كرده و به منظور تعيين تكليف نهايي در اختيار مراجع قضايي مربوط قرار دهند.   ماده 28ـ معاون زندان ‌بر حسب وظيفه و عنوان اختصاصي (هر يک از معاونتها) و بر اساس درجه زندان يا مراكز حرفه آموزي و اشتغال در انجام تکاليف مقرر با زندان همکاري و معاضدت نموده و دستورهاي قانوني او را به مورد اجرا مي‌گذارد و در غياب رييس زندان يکي از معاونان به پيشنهاد وي و تصويب مدير کل استان مسئوليت امور را بر عهده خواهد داشت.   ماده29ـ وظايف فرمانده قرارگاه زندان به شرح زير است: •  نظارت بر امور حفاظت فيزيکي زندان و تأييد لوحه نگهباني، گشت و کنترل و تأييد لوحه پاسداري؛ •  نظارت بر حضور و غياب پرسنل انتظامي زندان و اقدام لازم در اين خصوص؛ •  بازديد و بررسي وضع ظاهري کارکنان حاضر به خدمت در هنگام برگزاري مراسم صبحگاه و انجام وظيفه و ارائه آموزشها و تذکرات ضروري به آنها؛ •  نظارت در تمرين پرسنل نسبت به طرحهاي دفاعي و امنيتي زندان با پرسنل؛ •  بازديد از اماکن زندان و اسلحه و مهمات و تجهيزات و نظارت بر امر نظافت و نگهداري آنها؛ •  نظارت بر نحوه اعزام و انتقال زندانيان به مراجع قضايي و ديگر مراجع؛ •  نظارت، بررسي، هدايت و راهنمايي مسئول نگهباني و افسر آموزش يگان عمليات و ساير عوامل کشيک و گشت در انجام وظايف محوله؛ •  ابلاغ دستورات مقامات مافوق و بخشنامه‌هاي اداري و انتظامي به مأمورين مربوط و نظارت بر حسن اجراي آنها؛ •  عهده‌دار شدن امور در غياب مسئول امور انتظامي؛ •  تدوين، ارائه و پيشنهاد طرحها و دستورالعمل‌هاي لازم در زمينه هر يک از موارد فوق در جهت بهبود امور جاري و تسهيل و تسريع کار برابر مقررات. •  جلوگيري از وقوع هرگونه بي‌نظمي و نظارت بر تحقيقات اوليه و تشکيل پرونده و اعزام متهم يا متهمين به مراجع قضايي در وقت قانوني؛ •  ارائه گزارش لازم از وقايع اتفاقيه به مقام مافوق؛ •  انجام ساير امور محوله طبق دستور . ماده30ـ وظايف افسرنگهبان عبارت است از : •  حضور به موقع در محل خدمت و مطالعه مندرجات 24 ساعت گذشته دفتر ثبت وقايع و خدمات روزانه به منظور پيگيري و اجراي دستورهاي صادره از سوي مقام مافوق و اطلاع از وقايع مربوط؛ •  کنترل عوامل نگهباني، نظارت بر تحويل اسلحه و مهمات به آنان، تطبيق نام آنان با لوحه نگهباني، اعلام پرسنل غايب به مقام مافوق و ثبت اسامي و مأمورين حاضر در دفتر ثبت وقايع و خدمات روزانه؛ •  نظارت بر امور کمک افسرنگهبان مبني بر اعزام به موقع عوامل نگهباني به محل مأموريت؛ •  تحويل و تحول امور نگهباني با توجه به وقعات روز قبل؛ •  تنظيم و ثبت وقعات وگزارشهاي نهايي به‌صورت‌صحيح و بدون‌خط‌خوردگي و تراشيدگي و الحاق برابر دستورالعملهاي صادره؛ •  رسيدگي به پرونده‌هاي متشکله باقيمانده از نگهباني قبل جهت تکميل و به جريان انداختن و آماده نمودن آنها براي ارسال به مراجع قضايي؛ •  نظارت بر انجام وظيفه مأمورين اطلاعات درب ورودي و راهنمايي مراجعه‌کنندگان و نگهداري اشياء ممنوعه ارباب رجوع؛ •  بازديد از عوامل نگهباني و اماکن انتظامي در طول مدت خدمت؛ •  تقديم گزارش از وضعيت حفاظت فيزيکي زندان در زمينه مشکلات، نواقص، ايرادات و نارساييها به فرمانده انتظامي در مدت نگهباني؛ •  نظارت بر امور محوله داخلي بين پوسته دوم زندان مانند نظافت کليه اماکن انتظامي، اطمينان از عدم وجود اشکال در ساختمان و تأسيسات؛ •  تعيين افراد جيره‌بگير، اموررفاهي مأموريني‌که بطور شبانه‌روزي در زندان بسر مي‌برند، وضعيت ظاهري و شئونات اسلامي، رعايت موارد انضباطي و جلوگيري از حرکات يا اعمال سوء مأمورين و نظارت بر اجراي برنامه‌هاي دسته‌جمعي از جمله نماز جماعت، سخنراني و اجراي دستورات انضباطي و تنبيهي در مورد هر يک از كارکنان و ارائه گزارش نواقص، معايب مشهود در هر مورد به مقام بالاتر؛ •  اجراي مراسم صبحگاه و شامگاه؛ •  اعمال نظارت لازم بر بازرسي بدني از زندانيان، ملاقات‌کنندگان و بازرسي دقيق وسائط نقليه و ساير تجهيزات در هنگام ورود و خروج از زندان بدون استثناء؛ •  هدايت و نظارت کمک نگهبان در انجام وظايف و امور محوله؛ •  ارائه گزارش سوانح و حوادث غير مترقبه حادث شده به مقام مافوق در اسرع وقت؛ •  اجراي کامل مقررات و آيين نامه‌هاي مربوطه و نظارت کامل در حسن جريان امور انتظامي و سرکشي و بازديد مرتب از اماکن مختلف پستي و ارتباط آنان با يکديگر و بطور کلي برقراري نظم و آرامش در محدوده فيزيکي تحت مسئوليت و اعمال مراقبت دائم در مورد جلوگيري از ورود هرگونه سلاح سرد و گرم به زندان؛ •  آمارگيري از کارکنان تحت امربمنظور آگاهي بر تعداد کارکنان موجود، غائب، در حال مرخصي، بيمار، فراري، منتسب و غيره... و تنظيم آمار لازم و درج آن در دفتر نگهباني؛ •  انجام ساير امور محوله طبق دستور. ماده31ـ مسئول بازديد و کنترل ورود و خروج افراد و وسايل مؤظف است علاوه بر امور محوله ، اقدامات زير را انجام دهد: 1.         بازرسي دقيق از وسائط نقليه و اشيايي که به هر نحو به زندان وارد و يا خارج مي‌شوند و جلوگيري از ورود و خروج اشياء ممنوعه؛ 2.         بازرسي بدني از زندانيان و مراجعين به هنگام ورود يا خروج از زندان و جلوگيري از ورود و خروج اشياء ممنوعه؛ 3.         اجراي مقررات مربوط به ورود اشخاص به زندان؛ 4.         تنظيم و ثبت دفتر ورود و خروج به زندان؛ 5.         ارائه گزارش موارد تخلفات زنداني و ارباب رجوع و معرفي آنان به مسئول مربوط؛ 6.         کنترل ورود و خروج خودروها از حيث ثبت تاريخ و ساعت و شماره خودرو با نام راننده مربوطه و گرفتن کارت شناسايي معتبر از راننده و در مواقع ضروري گرفتن کارت ماشين؛ ماده32ـ وظايف ساير مسئولين و کارکنان در زندانها ، بازداشتگاهها، مؤسسات صنعتي، کشاورزي و خدماتي و ساير مؤسسات و مراکز وابسته بر اساس شرح وظايف پست سازماني مصوب خواهد بود.   ماده33ـ ترک نگهباني، صحبت کردن در موقع نگهباني، خوابيدن، نشستن و خارج شدن از محوطه پاسگاه، غذا خوردن، استعمال دخانيات، انجام حرکاتي که باعث انصراف خاطر آنان از خدمت و مراقبت از زندانيان در تکاليف مقرره آنان شود، ممنوع مي باشد. نگهبانان بايد طبق آيين‌نامه داخلي هميشه مجهز و ملبس به لباس رسمي و تميز و مرتب بوده، مواقعي که در داخل زندانها مأموريت داشته باشند بدون اسلحه انجام وظيفه نمايند. اسلحه، مهمات و تجهيزات زندان بايد در پوشش خارج بند در جاي امن و مستحکم نگهداري شود. هنگامي که نگهبانان زنداني را طبق دستور رسمي و کتبي مقامات صلاحيتدار قانوني براي محاکمه يا بازپرسي يا انتقال به زندان يا محل ديگر از زندان خارج مي‌نمايند بايد مسلح باشند و در طول راه حق توقف و مذاکره وحرف زدن با متهم و ديگران را ندارند و مکلفند زنداني را برابر مقررات مربوط تحت مراقبت کامل از جاي خلوت مستقيماً به مرجع قضايي احضار کننده بدرقه نموده پس از انجام کار او را بلافاصله و به همان نحو مستقيماً به زندان عودت داده به افسر نگهبان خارج تحويل نمايند. نگهبانان به هنگام نگهباني، بدرقه و حفاظت زندانيان از اداي احترام معاف خواهند بود. اگر زنداني مبادرت به فرار نمايد نگهبان مؤظف است ضمن استمداد از اطرافيان با تمام توان او را تعقيب نموده و چنانچه با بکاربردن تلاشهاي ممکن موفق به دستگيري وي نشود سه مرتبه با صداي بلند ايست داده هرگاه باز هم توقف ننمود, با رعايت اطراف و جوانب و توجه به اينکه باعث قتل يا جرح کسي نگردد با استفاده از اسلحه و تير هوايي و در مقام ناچاري با نشانه‌گيري ساق پاي زنداني از فرار او جلوگيري نمايد. هر گاه نگهبان بدون اجازه رسمي و کتبي مقامات مربوط از بازداشت هر زنداني ، اطلاعي به خارج از زندان داده يا اطلاعات و پيامها و نوشته‌ها يا اجناس و اشيايي از طرف زندانيان به خارج برساند يا از خارج براي آنان بياورد به نسبت اهميت تخلف تحت تعقيب قرار خواهد گرفت .نگهبان در مواقعي که خلافي از يک نفر زنداني مشاهده نمايد بدون اينکه حق داشته باشد او را مجازات يا حتي ملامت کند بايستي مراتب را با ذکر جزييات امر کتباً به افسر نگهبان گزارش دهد چنانچه در مقام رسيدگي خلاف گزارش وي ثابت شود مؤاخذه خواهد شد. تبصره ـ تخلف از مقررات ماده فوق علاوه بر تعقيب قانوني موجب تنبيه انضباطي خواهد بود.   ماده 34ـ در هر زندان مركز حرفه آموزي و اشتغال يا با توجه به نوع آن به تعداد كافي پست سازماني جهت انجام امور مربوط در نظر گرفته خواهد شد. شرح وظايف هر يك از مشاغل توسط مسئولان مربوط در ستاد مركزي تصويب و به مسئولان زندانها، مراكز حرفه آموزي و اشتغال و جهت ابلاغ به متصديان مشاغل ابلاغ خواهد شد. تبصره ـ مسئول هر واحد موظف است شرح وظايف مشاغل تحت سرپرستي خويش را مطالعه و به متصديان مشاغل ابلاغ نمايد. افزون بر آن ضمن ارايه آموزشهاي لازم به كاركنان براي اجراي شرح وظايف يك نسخه از شرح وظايف هر فرد را در محل كار وي و در جايي كه توسط مراجعان به راحتي ديده مي شود نصب نمايد.   ماده 35ـ وظايف ساير مسئولان و كاركنان سازمان و مراكز حرفه آموزي و اشتغال، بازداشتگاهها، موسسه هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و ساير موسسه ها و مراكز وابسته بر اساس شرح وظايف پست سازماني مصوب خواهد بود. تبصره 1ـ مسئولان پستهاي مصوب با توجه به امكانات و نيروي انساني بر اساس تخصص‌هاي مربوط به پست مورد تصدي منصوب خواهند شد، رييس سازمان به منظور پياده شدن راهبرد توسعه قضايي، اصل تخصص‌گرايي را درانتصاب‌ها ملاك قرار خواهد داد.   تبصره2ـ كليه مسئولان بازرسي سازمان خواه در ستاد و خواه در استانها بايد از ميان حقوقدانان مسلط به حقوق زندانيان انتخاب شوند.   تبصره 3ـ به منظور فراهم شدن زمينه هاي نهادينه سازي سياستهاي نوين كيفري و فايده‌مندسازي شيوه‌هاي اجراي كيفر سلب آزادي، ترجيحاً رييسان مراكز آموزشي و پژوهشي سازمان و مسئولان واحدهاي آموزش و پژوهش اين مراكز از ميان متخصصان كيفرشناسي انتخاب خواهند شد.   ماده36ـ رييس دفتر زندان مکلف است در حسن جريان کليه امور مربوط به دبيرخانه و بايگاني و تقويم و ابلاغ و اجراي احکام، نظارت کامل داشته و مراقبت نمايد تا کارهاي جاري بدون وقفه و تأخير و بموقع انجام شده، پاسخ نامه‌هاي رسيده در اسرع وقت تهيه و به مقصد ارسال شود، کليه نامه‌ها و احکام و قرارهاي رسيده در دفاتر مربوط ثبت، پس از ابلاغ به محكومان و اجراي مفاد آن در پرونده مربوط به هر محكوم درج و بايگاني گردد. بديهي است نتيجه اجراي حکم را به مرجع قضايي مربوطه ارسال خواهد نمود. دفاتر داخلي مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال يا زندان عبارتند از: دفتر نامه‌ها و احکام و قرارها- دفتر ثبت اسامي محكومان- دفتر حضور و غياب محكومان- دفتر و تقويم و احتساب محکوميت‌ها با تعيين تاريخ دقيق آزادي محكومان- دفتر ثبت اسامي محكومان پيشينه‌دار- دفتر ثبت احضاريه‌- دفتر آزادي محكومان- دفتر ورود وخروج محكومان- دفتر ملاقات. تبصره ـ نظارت کامل در اجراي محکوميتهاي حبس بدل از جزاي نقدي محكومان نيز در زندانها يا مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال از وظايف ذاتي مسئول اجراي احكام هر مؤسسه يا زندان كه زير نظر مسئول مربوط انجام مي‌شود.   ماده37ـ مسئول شعبه اموال و انبار که صاحب جمع اموال مؤسسه يا زندان شناخته مي‌شود مکلف است طبق مقررات آيين نامه مربوط در محافظت و نگهداري اثاثيه و اموال دولتي و لوازم و اشياء و اسناد متعلق به زندانيان مراقبت و اهتمام شايسته بعمل آورده و وظايف مشروح زير را انجام دهد: •           پيش بيني و اقدام به موقع و لازم در تهيه و تدارک اثاثيه و ملزومات و مايحتاج داخل مؤسسه يا زندان از قبيل لباس و پوشاک مأموران و محكومان، تأمين احتياج‌هاي مربوط به سوخت و روشنايي و استحمام و نظافت و بهداشت محكومان و مکان‌هاي زندان و هرگونه ضرورت‌هاي ديگر؛ •           جلوگيري از تفريط و تضييع و حيف و ميل اموال و اثاثيه دولتي و لوازم شخصي محكومان و اشيايي که بطور امانت مي‌سپارند؛ •           تهيه و تنظيم دفاتر مربوط به ثبت نامه‌هاي اداري؛ •           وصول و تحويل اموال و لوازم و اشياء دولتي، نوشت افزار اداري، البسه دولتي محكومان و مأموران مؤسسه يا زندان؛ •           ثبت اموال و اثاثيه دولتي بنابر نمونه رسمي و منطبق با مقررات آيين نامه اموال دولتي؛ •           ثبت درخواستهاي مربوط به تهيه اشياء و لوازم مورد احتياج؛ •           ثبت البسه و لوازم شخصي و اسناد عادي و قيمتي محكومان و هر چيزي که محكوم موقع ورود به مؤسسه يا زندان با خود دارد، در دفاتر مربوط؛ •           تفکيک و نگهداري کيسه‌هاي محتوي لباس واشياء محكومان به ترتيب شماره رديف (لباس و لوازم شخصي هر محكوم به محض ورود او به مراكز حرفه آموزي و اشتغال يا زندان بايد بوسيله متصدي انبار تنظيف و ضد عفوني شده در کيسه مخصوص با ذکر شماره در برگ صورت‌مجلس تنظيمي تحويل و تحول که يک نسخه آن با قبض انبار به محكوم تسليم مي‌شود لفاف شده و در حفظ و حراست آن از گزند موش و بيد و آفات ديگر دقت و مراقبت کافي بعمل آيد)؛ •           تنظيم اسناد و درخواست رسمي براي تهيه و تدارک اجناس مورد لزوم به امضاء و گزارش رييس مؤسسه يا زندان و مقامات مالي مربوط؛ •           مراقبت در نظافت و حفاظت کامل اموال دولتي و امکانات محكومان؛ •           دقت و مراقبت کافي در تحويل صحيح و سالم امانتهاي محكومان به هنگام آزادي يا انتقال آنان و ارسال صورت مجلس تنظيمي با امضاء محكوم به دفتر مراكز حرفه آموزي و اشتغال يا زندان. ماده38ـ اداره‌ها و واحدهاي مددکاري و خدمات اجتماعي در جهت شناخت شخصيت محكومان و کشف و حل معضلات و مشکلات شخصي و خانوادگي و اجتماعي آنان با كسب نظر روان‌شناس، تحقيقات و اقدام لازم را نموده، يک نسخه از تحقيقات را جهت ضبط در پرونده شخصيت محكوم به رييس زندان و نسخه ديگر را جهت اقدام لازم به اداره متبوع خود تسليم مي‌نمايد. مددکاران بايد با ابراز شفقت و جلب اعتماد محكوم براي بازگشت آنان به زندگي عادي و سالم اجتماعي اقدام و اهتمام لازم به عمل آورند. تبصره ـ مديران كل استانها مكلفند هر سال بودجه اي را ترجيحاً با جلب كمكهاي مردمي و موسسه‌هاي خيريه به منظور زندان زدايي و بصورت تنخواه در اختيار واحدهاي مددكاري هر ندامتگاه قرار دهند، واحدهاي مددكاري، ضمن تلاش براي جلب رضايت شاكي، بدهي هاي مالي تاسقف دو ميليون ريال را از بودجه در اختيار پرداخت نموده، تا بدينوسيله موجبات جلب رضايت شاكيان و آزادي محكومان مالي يا بهره مندي آنان از آزادي مشروط را فراهم كنند.   ماده39ـ از تاريخ تصويب اين آيين‌‌نامه واحدهاي فرهنگي ـ تربيتي زندان‌ها و مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال به «واحد بازپروري» تغيير نام مي‌يابند. مسئولان واحد‌هاي بازپروري مكلفند كليه‌ي اقدام‌ها، فعاليت‌ها، برنامه‌ها و امكانات مادي و معنوي واحد خود را به سوي بازپروري و بازسازگاري محكومان هدفمند سازند به نحوي كه نتيجه اقدام‌هاي آنان كاهش ماهانه و سالانه ميزان تكرار بزه و افزايش ميزان خروجي محكومان باشد. افزون بر وظايف مقرر در پست‌هاي مصوب، مسئولان واحدهاي بازپروري موظفند: 1.         براي كليه فعاليت‌هاي خود به منظور بازپروري برنامه‌ريزي نموده؛ ضمن تعريف و تعيين اهداف عيني و اختصاصي خود؛ هم‌سو با بازپروري نسبت به تدابيري كه موثر در اصلاح، بازپروري و بازسازگاري محكومان با جامعه و نيز كاهش ميزان بازگشت محكومان به زندان است اقدام نمايند. 2.         كليه برنامه‌ها و اقدام‌هاي بازپرورانه واحدهاي خود را با محيط زندان يا مراكز محل خدمت، شرايط اقليمي، فرهنگي و بومي و ويژگي‌هاي مردم‌شناسانه‌ي محكومان همساز و همگرا گردانند. 3.         آثار برنامه‌ها و فعاليت‌هاي اجرا شده واحد خود بر محكومان و تاثير پيشرفت آن بر كاهش ميزان تكرار بزه را مورد ارزيابي ماهانه و سالانه قرار دهند و ضمن اصلاح، تعديل يا حذف برنامه‌هاي نامناسب؛ برنامه‌هاي نوين بازپرورانه جايگزين آن نموده، گزارش‌هاي ماهانه و سالانه خود را به رييس زندان يا مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال محل خدمت و شوراي طبقه‌بندي به منظور اتخاذ تصميم‌هاي بهتر و مناسب‌تر ارسال نمايند. تبصره: گزارش‌هاي سالانه ياد شده هر سال توسط مديران كل استان‌هاي مربوط به منظور بهينه‌سازي تصميم‌گيري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها به معاونت بازپروري سازمان تسليم خواهند شد. معاونت ياد شده مكلف به مطالعه كارشناسانه، برنامه‌ريزي و ابلاغ برنامه‌هاي بهينه ساخته به واحدهاي بازپروري مي‌باشد.   ماده40ـ روانشناسان زندان و مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال مؤظفند با همکاري مددکاران و بخش معاونت بازپروري و ملاحظه پرونده شخصيتي محكومان ضمن بررسي ناسازگاري و ناهنجاريهاي رواني آنان مراتب را به شوراي طبقه‌بندي اعلام و اقدام لازم را براي ايجاد سازگاري و در صورت لزوم درمان آنان بعمل آورند.   ماده41ـ مسئول بهداري مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال يا زندان مؤظف است با همکاري متخصصان مربوطه از قبيل روانپزشک، پزشک و يا روانشناس نسبت به بستري کردن بيماران رواني به منظور معالجه آنان اقدام نموده در صورتي‌که بيماري افراد ياد شده منجر به جنون يا اختلال مشاعر تشخيص داده شود مراتب را در اسرع وقت بوسيله رييس موسسه يا زندان به پزشکي قانوني جهت اعلام نظر و اطلاع به مقام‌هاي قضايي گزارش نموده و در صورت نياز براي انتقال و معالجه آنان در يک مؤسسه درماني و تأميني تدابير شايسته قانوني را اتخاذ نمايد.   ماده42ـ مربيان زندان‌ها‌، مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال، صنعتي، کشاورزي و خدماتي مؤظفند ضمن اجراي دستورهايي که از طرف رييس مؤسسه به آنان ابلاغ مي‌شود، در روز دست‌كم دوبار صبح و عصر از محكومان و متهمان سرشماري و حضور و غياب بعمل آورده و ضمن گشت، افراد مشغول به کار را تحت نظر گرفته و از هرگونه تماس آنان با افراد خارج و يا خروجشان از محوطه مؤسسه يا فرار آنان جلوگيري کنند و در صورت بروز حادثه يا مشاهده هرگونه تخلف فوري طبق مقررات اين آيين نامه اقدام نموده، مراتب را به رييس زندان يا مراكز مربوط گزارش نمايند. تبصره1: شرح وظايف مربيان بر اساس ويژگي‌هاي موسسه يا زندان محل خدمت و متناسب با آن متفاوت خواهد بود و شوراي برنامه‌ريزي سازمان مكلف است در تعريف شرح وظايف مربيان تفاوت‌هاي موسسه‌اي را رعايت كند.   تبصره2: اعزام و بدرقه محكومان و متهمان بوسيله‌ي نيروهاي مربي ممنوع است. در موارد اضطراري يا در مورد محكومان و متهمان زن؛ اين امر به همراهي ديگر ظابطان انجام خواهد شد.   ماده43ـ متهمان و محکومان در طول اقامت در مراكز حرفه‌اموزي و اشتغال و يا زندان و يا مؤسسه‌هاي صنعتي، کشاورزي و خدماتي و يا اقامت در مؤسسه‌هاي اقدامات تأميني و تربيتي از حيث تحولات حاصله در ويژگي‌هاي اخلاقي و مذهبي و تشخيص سلامت بدني و روحي تحت مراقبت و بررسي متخصصان زندان يا مؤسسه مربوط قرار خواهند داشت. تبصره- اقدام‌هاي مقرر در اين ماده در بازداشتگاه‌ها نيز اعمال خواهد شد.   ماده 44ـ به منظور توسعه و ترويج مباني و موازين حقوق شهروندي در زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و موسسه‌هاي تحت نظر سازمان، رعايت موازين حقوق اسلامي و انساني، تسهيل روند زندان‌زدايي و بازسازگاري محكومان با جامعه دفتري به نام «دفتر حمايت از حقوق شهروندي زندانيان» زير نظر رييس سازمان و با تعداد لازم كارشناس تشكيل مي‌شود. وظايف اين دفتر به شرح زير است: 1.         مطالعه، بررسي و پيگيري موارد نقض حقوق شهروندي در زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و اعلام آن به رييس سازمان؛ 2.         مطالعه‌ي پرونده‌هاي قضايي افراد تحت قرار و تذكر گذشت موعدهاي قانوني به قاضيان ناظر و مقام‌هاي قضايي مربوط؛ 3.         تهيه كتابچه‌اي در مورد حقوق و تكاليف قانوني محكومان و متهمان و تفهيم ماهانه اين حقوق و تكاليف به افراد تازه وارد؛ 4.         همكاري مستمر و نظام‌مند با هيأت نظارت بر اجراي قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، ستاد حقوق بشر قوه‌قضاييه و سير نهادهاي حقوق بشري پس از هماهنگي با رييس سازمان؛ 5.         نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه و ساير اموري كه به اين دفتر به موجب قانون ارجاع مي‌شود. تبصره 1: مسئول دفتر، از ميان حقوق‌دانان آگاه به موازين حقوق شهروندي توسط رييس سازمان انتخاب مي‌شود.   تبصره2: مسئول دفتر موظف است از وضعيت حقوق شهروندي مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و زندان‌ها به طور ماهيانه به رييس سازمان گزارش دهد.   تبصره 3: گزارش ساليانه حقوق شهروندي سازمان به وسيله مسئول دفتر تهيه گشته از طريق رييس سازمان تسليم رييس قوه قضاييه خواهد شد.   تبصره4: در كليه اداره‌هاي كل استاني واحد حمايت از حقوق شهروندي زندانيان تاسيس خواهد شد.   ماده45ـ افزون بر نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به زندان‌ها و مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و ساير وظايفي كه به موجب مقررات بر عهده قاضيان ناظر زندان گذارده شده است، وظايف آنان با رعايت مقررات اين آيين‌نامه عبارت است از: 1.         اعمال نظارت بر امور محكومان از حيث پيشبرد اهداف بازپرورانه و اتخاذ تدابير مناسب به منظور فردي سازي هر چه بيشتر كيفرها؛ 2.         شركت در شوراي طبقه‌بندي، ملاحظه پرونده شخصيت محكوم و اتخاذ تصميم در مورد شيوه اعمال كيفر؛ 3.         اعلام تخلف‌هاي آيين‌نامه‌اي و قانوني محكومان و متهمان به مراجع قضايي مربوط، در مواردي كه متضمن جرم باشد؛ 4.         صدور مجوز به منظور ملاقات نمايندگان سياسي و كنسولي اتباع خارجي كه در حال تحمل كيفر يا بازداشتند. 5.         اعطاي مرخصي به محكومان با ملاحظه پيشرفت‌هاي بازپرورانه و مقررات آيين‌نامه؛ 6.         مطالعه پرونده افراد تحت قرار بازداشت موقت يا كسب اطلاع از پرونده آنان به وسيله دفتر حمايت از حقوق شهروندي سازمان يا طرق ديگر و اعلام مراتب گذشت مدت‌هاي قانوني موضوع بند ط ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (مصوب 28/7/1381) صرفاً جهت اطلاع به مراجع ياد شده؛ 7.         صدور مجوز قانوني به منظور ملاقات وكيلان و مشاوران حقوقي با موكلان خود 8.         برگزاري جلسه‌هاي هفتگي پرسش و پاسخ با محكومان يا متهمان به منظور حل مشكلات قانوني برآمده از نحوه اجراي كيفرها و پاسخگويي به مشكلات حقوقي آنان؛ ماده 46ـ در هر زندان، مركز حرفه‌آموزي و اشتغال، يا موسسه صنعتي، كشاورزي و خدماتي هر يك ماه يك بار كميسيوني با مسئوليت رييس زندان، موسسه و يا نماينده وي و با شركت متخصصان روانشناسي، مددكاري، فرنگي، تربيتي و در صورت لزوم كارشناس صلاحيت‌دار ديگر تشكيل و خلاصه ديدگاههاي كميسيون ياد شده نسبت به محكوم در پرونده شخصيت او منعكس و رونوشت نظر كميسيون براي قاضي ناظر زندان ارسال مي‌گردد.                     بخش سوم ـ رابطه محكوم با خارج از مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال يا زندان              •           فصل نخست ـ ملاقات •           فصل دوم ـ ارسال مراسله‌هاي پستي •           فصل سوم ـ مرخصي •           فصل چهارم ـ انتقال، اعزام و بدرقه محكوم  فصل نخست ـ ملاقات   ‌ماده180ـ کليه محكومان و متهمان تحت نظارت کامل و طبق مقررات اين آيين‌نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنايان خود مي‌باشند و اين ارتباط بوسيله ملاقات و مکاتبه‌ها انجام مي‌پذيرد. تبصره ـ چنانچه ملاقات يا مکاتبه متهمي خلاف حسن جريان محاکمه باشد قاضي مربوط مي‌بايست به طور کتبي ملاقات با محكوم يا مکاتبه وي را ممنوع اعلام کند. در اين صورت و در مدت ممنوعيت حسب مورد ملاقات با محكوم و يا مکاتبه او تنها با اجازه کتبي مراجع قضايي صلاحيت‌دار مجاز مي‌باشد. تخلف از مفاد اين تبصره موجب تعقيب انتظامي يا اداري متخلف خواهد بود ولي پس از آغاز محاکمه وکيل مدافع شخص بازداشت شده حق خواهد داشت که با او ملاقات نمايد و هيچ يک از مأموران انتظامي يا اداري و قضايي نمي‌توانند به هيچ وجه از اين ملاقات جلوگيري نمايند.   ماده181ـ محل ملاقات عمومي محكومان دست‌كم بايستي مجهز به ديوارهاي شيشه‌اي نشکن و وسايل تلفن و لوازم ضد صوت باشد و وسايل ذكر شده بايد طوري تعبيه گردد که هنگام ملاقات و مکالمه محكومان با اشخاص، مزاحمت براي ساير اشخاص فراهم نگردد و مکالمه‌ها به سهولت انجام پذيرد. تبصره ـ مسئولان موسسه‌ها و زندانها مي‌توانند براي بناي چنين محلهايي که در جهت رفاه خانواده محكومان احداث مي‌گردد از اعتبارات انجمنهاي حمايت از زندانيان محل استفاده نمايند.   ماده182ـ زوج يا زوجه، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان محكوم يا متهم و همچنين پدر و مادر همسر وي حق دارند بر اساس شرايط ملاقاتهاي هفتگي با محكوم ملاقات کنند و ساير بستگان و دوستان محكوم در صورت درخواست با کسب اجازه از طرف رييس موسسه يا زندان يا قاضي ناظر مي‌توانند ملاقات کنند.   ماده183ـ محكوماني که حسن رفتار و کردار داشته باشند با صلاحديد رييس موسسه يا قاضي ناظر مي‌توانند با همسر و فرزندان و پدر و مادر و برادر و خواهر و پدر و مادر همسر خود با حضور مأمور مراقب ملاقات حضوري نمايند.   ماده184ـ محكومان كارگاه‌هاي حرفه‌آموزي خارج از زندان نيز مي‌توانند دست‌كم هفته‌اي يک‌بار با اشخاص ذكر شده در ماده 182 ملاقات نمايند. محل ملاقات اين گروه از محكومان در محل مناسبي كه به اين منظور اختصاص داده مي‌شود انجام خواهد شد در اين صورت حضور يك مامور مراقب ضروري است.   ماده185ـ محكومان يا متهمان با موافقت رييس مؤسسه يا زندان يا قاضي ناظر در مواردي مي‌توانند ملاقات خصوصي بدون حضور مراقب با همسر و فرزندان خود داشته باشند.   ماده186ـ اداره كل شوراهاي حل اختلاف كشور مي‌تواند در هر مركز حرفه‌آموزي و اشتغال يا زندان با نظر سازمان و در چارچوب قانون و آيين‌نامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف، شعبه‌اي براي حل اختلاف محكومان و شاكيان خصوصي آنان ايجاد نمايد. رييسان زندان‌ها، بازداشتگاهها و مراكز حرفه‌آموزي اشتغال نيز مكلفند براي انجام اين امر اقدام و در حد توانايي‌ها همكاري لازم بعمل آورند.   ماده 187ـ وکلاي دادگستري در صورت داشتن وکالتنامه رسمي براي حفظ حقوق موکل خود مي‌توانند با اخذ مجوز کتبي از قاضي مربوط يا قاضي ناظر در ساعت‌هاي اداري به زندان مراجعه و با ارايه وکالتنامه رسمي به رييس زندان، در صورت امکان در اتاق مخصوص و مجزا از اتاق ملاقات عمومي با موکلان خود ملاقات نمايند و در صورت ممنوع‌الملاقات بودن محكوم، ملاقات با نظر مقام‌هاي قضايي مربوط انجام مي‌گيرد. بديهي است مقدمات تنظيم وکالتنامه رسمي توسط مسئولان مؤسسه يا زندان فراهم خواهد شد. تبصره1ـ کانون وکلا مي‌تواند در هر زندان به هزينه خود با نظر سازمان اتاقي بسازد که براي ملاقات وکلاي دادگستري با موكلان آنها اختصاص داده شود.   تبصره2ـ مفاد اين ماده نسبت به وكلا و مشاوران حقوقي قوه‌قضاييه نيز قابل تسري است.   ماده188ـ برنامه ملاقات عمومي در هر موسسه يا زندان از نظر روز و ساعت متناسب با فصل‌هاي سال و نياز هر محل بوسيله رييس موسسه يا زندان تهيه و با تصويب مديرکل مربوط آگهي مي‌شود. تبصره1ـ برنامه ملاقات بايد به گونه‌اي تنظيم شود که زنان و مردان ملاقات کننده و ملاقات شونده بتوانند به طور جداگانه با يکديگر ملاقات نمايند.   تبصره2ـ برنامه ملاقات عمومي بايد به گونه‌اي تنظيم شود که هر محكوم دست‌كم هفته‌اي يکبار ملاقات داشته باشد و مدت آن کمتر از 20دقيقه نباشد.   ماده189ـ افزون بر مقام‌هاي قضايي صلاحيت‌دار رييس موسسه يا زندان و مديرکل زندانهاي استان نيز در صورت تشخيص ضرورت مي‌توانند اجازه ملاقات با محكوم را با اشخاص مجاز در آيين‌نامه صادر نمايند. تبصره ـ در صورتي که براي محكوم از سوي شوراي انضباطي محدوديت ملاقات در نظر گرفته شود و قاضي ناظر نيز تاييد نموده باشد، موضوع با ذكر دليل به مراجع ذكر شده در ماده پيش اعلام مي‌گردد تا از دادن ملاقات خودداري نمايند.   ماده190ـ رييس زندان مي‌تواند تسهيلات ملاقات محكومان بيمار را که در بيمارستان بستري بوده يا قادر به حرکت نيستند با نظر پزشک فراهم آورد.   ماده191ـ رد و بدل کردن نامه و اشياء مجاز بدون اجازه رييس زندان يا نماينده وي به هرگونه كه باشد، ميان ملاقات کننده و محكوم به کلي ممنوع است و مأمور ملاقات موظف به حفظ انتظام، انضباط کامل و اجراي دقيق ملاقات خواهد بود. تبصره ـ تخلف مأمور ملاقات و يا قصور و تقصير وي موجب تعقيب انتظامي يا اداري خواهد بود.   ماده192ـ ملاقات اتباع بيگانه با خانواده و غير آن بايد با حضور يک نفر مترجم مورد اعتماد انجام شود مگر آنکه مکالمات به زبان فارسي انجام گيرد، پرداخت دستمزد با سازمان است.   ماده193ـ ملاقات نماينده سياسي و کنسولي با اتباع محكوم خود با معرفي وزارت امور خارجه و با اجازه دادستان، قاضيان رسيدگي كننده يا ناظر زندان مي‌باشد. تبصره ـ محكوماني که کشور آنها در ايران نماينده سياسي ندارند مي‌توانند با رعايت ماده پيش با نماينده سياسي و کنسولي دولتي که حافظ منافع آنان مي باشد ملاقات نمايند.   ماده194ـ در تمام مواردي که شخص خارجي با محكوم يا متهم ملاقات مي‌نمايد بايد با حضور يک نفر از کارکنان زندان که دست‌كم به زبان محكوم آشنايي داشته باشد صورت گيرد و صحبت بايد بدون نجوا و با صداي بلند باشد. اگر مأمور مسئول ملاقات موضوع مذاکره طرفين را بر خلاف مقررات و نظام‌نامه‌هاي داخلي موسسه يا زندان تشخيص دهد بايد فوري به ملاقات خاتمه دهد و چگونگي امر را به رييس زندان گزارش نمايد .   ماده195ـ رييسان مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال يا زندان‌ها بايد ترتيبـــي ‌اتخاذ نمـــايند تا سالــن انتظار جـــهت‌ استقرار ملاقات‌کنندگان مجهز به سرويس، فروشگاه وساير وسايل رفاهي باشد و تدابيري اتخاذ گردد تا ملاقات کنندگان از مسير مخصوص جداي از محوطه عمومي موسسه يا زندان به قسمت محل ملاقات هدايت شوند.   ماده196ـ در تمامي موارد تنظيم برنامه ملاقات از نظر روز و ساعت و طول مدت ملاقات و چگونگي کيفيت آن با نظر رييس موسسه يا زندان خواهد بود.   ماده197ـ در صورت وجود امكانات، قاضيان ناظر بايد در مراكز حرفه‌اموزي و اشتغال و زندان‌ها مستقر گردند تا از نزديك نسبت به انجام وظايف خود منجمله رفع مشكلات محكومان اقدام نمايند. در غير اينصورت بايد دست‌كم در هفته سه بار براي بازديد از موسسه يا زندان محل خدمت خود سركشي نمايند.    فصل دوم ـ ارسال مراسله‌هاي پستي   ماده 198ـ متهم يا محكومي که ممنوع‌الملاقات نباشد مي‌تواند در هر هفته دو نامه به عنوان همسر و فرزندان، والدين، وکيل رسمي و يا به ديگر بستگان، دوستان و مقام‌هاي قضايي و در هر ماه يک نامه به عنوان مقام‌هاي رسمي کشور، با رعايت موازين شرعي و قانوني نوشته و ارسال دارد. اين نامه‌ها با حضور مسئول قسمت ارسال نامه‌ها امضاء و انگشت زده شده و پس از گواهي مسئول ياد شده به مهر قسمت مربوط ممهور گشته، پس از ثبت در دفتر مراسله‌ها ارسال مي‌گردد. تبصره ـ متهم يا محكوم ممنوع‌الملاقات مي‌تواند با اجازه دادستان يا مقام قضايي رسيدگي كننده در صورت لزوم نامه سرگشاده به خانواده و وكيل رسمي نوشته و پس از تاييد مقام قضايي ارسال دارد.   ماده 199ـ در مواقع ضروري و فوق العاده محكوم يا متهم مي‌تواند با اجازه قاضي ناظر يا رييس زندان بيش از حد مقرر با بستگان خود يا مقام‌هاي صلاحيتدار قانوني يا کساني که به نحوي از انحاء در تعليم و تربيت و حل مشکلات شخصي و خانوادگي و اجتماعي او صالح و مؤثر باشند با رعايت مقررات مربوطه مکاتبه نمايد.   ماده200ـ نامه‌هاي صادره شده و وارده محكوم يا متهم بايد بوسيله مسئول ارسال نامه‌هاي محكومان که از بين مأموران مجرب و مورد اعتماد موسسه يا زندان انتخاب مي‌شود به دقت بررسي و مطالعه شده و پس از امضاء و مهر قسمت مذکور به مقصد ارسال شود.   ماده201ـ نامه‌هايي که نوشته‌هاي آن مفسده‌انگيز يا مخالف با آيين‌نامه‌هاي موسسه يا زندان يا خلاف نظم و عفت عمومي و اخلاق حسنه بوده يا موجب هتک حرمت اشخاص شود يا متضمن الفاظ ركيک و مستهجن و ناسزا، تهديد و يا تهمت و افترا باشد و همچنين عرض‌ حالهاي ناموجه و مکرر درباره موضوع‌هايي که از پيش مورد رسيدگي قرار گرفته و تهيه و ارسال آنها صرفاً به منظور مزاحمت باشد به دستور رييس موسسه يا زندان ضبط شده و نويسنده نامه بر اساس مقررات اين آيين‌نامه تنبيه انضباطي و يا تحت تعقيب جزايي قرار خواهد گرفت.   ماده202ـ متن نامه‌ها بايد با خط خوانا و روشن و به زبان فارسي نوشته شده و موضوع آن درباره بيان حقايق مربوط به اوضاع و احوال خانوادگي و شخصي و جريان دعوا مربوط به نويسنده نامه باشد.   ماده203ـ کليه نامه‌هاي ‌صادر شده بايد در دفتر مخصوص ثبت ونام ونام‌خانوادگي و مشخصات کامل، شماره قرار يا دادنامه، شماره محكوم، شماره آسايشگاه نويسنده نامه و نشاني و عنوان گيرنده با خط خوانا روي پاکت نوشته شده تا در صورت برگشت آن با استفاده از نوشته‌هاي دفتر ذكر شده عيناً به نويسنده نامه مسترد شود.   ماده204ـ نامه‌هايي که به زبان خارجي نوشته مي‌شود اگر در محل براي ترجمه و بررسي آن وسيله‌اي موجود نباشد بايستي عيناً به اداره کل زندانها و نهايتاً به سازمان ارسال گردد تا پس از بررسيهاي لازم چنانچه ارسال آن به مقصد بدون مانع باشد به منظور ارسال به زندان مربوط اعاده شود .   ماده205ـ متهمان و محكومان اتباع خارجه مي‌توانند بوسيله وزارت امور خارجه با نماينده سياسي و کنسولي خود مکاتبه نمايند و نامه‌هاي آنها بايد بنابر مقررات اين آيين‌نامه بررسي و به مقصد فرستاده شود.   ماده206ـ در مواقع ضروري ارتباط محكوم بوسيله تلگراف يا تلفن با اشخاص يا مقام‌هاي رسمي با رعايت مقررات آيين‌نامه با هزينه شخصي محكوم بي‌اشکال است . تبصره ـ مکالمه تلفني محكومان اتباع خارجي با حضور مترجم مورد اعتماد سازمان بلامانع مي‌باشد.   ماده 207ـ واحدهاي بازرسي اداره‌هاي کل مؤظفند براي هر زندان صندوق شکايت‌ها تهيه و در دسترس محكومان قرار دهند تا در صورتي‌که محكومان از امور بازداشتگاه يا موسسه يا زندان شکايت داشته باشند بتوانند شکايت خود را با ذکر دليل ضمن نامه‌اي که هويت دقيق محكوم روي پاکت قيد شده باشد به طور مستقيم در صندوق ذكر شده قرار دهند اين صندوق هر هفته يک بار توسط بازرس اداره کل باز و شکايت آن به وسيله واحد بازرسي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.   ماده208ـ توزيع و قبول نامه‌هاي محكومان از ساعت 11 صبح الي 14 مي‌باشد. جز در موارد اضطراري، با وصول تلگراف و يا هر نامه بايستي حداکثر ظرف 2 روز از تاريخ وصول بدست محكوم يا مرجع مربوط برسد .   ماده209ـ در صورتي که محكوم از نحوه اجراي بازداشت يا حبس خود و يا هر امر ديگري از امور بازداشتگاه، موسسه و زندان شکايت داشته باشد مي‌تواند شکايت خود را با ذکر دليل ضمن نامه‌اي سربسته بطور مستقيم به موسسه يا رييس زندان اعلام نمايد و نامبرده مکلف است اين قبيل نامه‌‌ها را به مراجع مربوط ارسال دارد.   ماده 210ـ متهم يا محكوم مي‌تواند کتاب‌هاي مذهبي، علمي، تحصيلي و هر کتاب يا نشريه مجاز را با نظر مسئول بازپروري دريافت و مطالعه نمايد.   ماده211ـ ورود لباس‌ها و پتو و مواد خوراکي توسط متهمان و محكومان براساس دستورالعمل صادره از سازمان خواهد بود. تبصره ـ هر محكوم مي‌تواند 10 روز پيش از آزادي از خارج از زندان لباس دريافت نمايد و اين لباس به انبار تحويل مي‌گردد تا محكوم هنگام خروج از آن استفاده نمايد.   ماده212ـ مرسوله‌هايي که توسط پست براي متهم يا محكوم ارسال مي‌شود به وسيله مأموران مجرب و مورد وثوق زندان بازديد و تحويل گرفته مي‌شود. چنانچه مرسوله‌ها از اشيايي باشد که نگهداري آن جرم محسوب مي‌گردد، مراتب ضمن‌گزارش جهت اتخاذ تصميم به مقام قضايي صلاحيت‌دار اعلام و در صورتي که نگهداري آنها در داخل زندان ممنوع باشد به خانواده متهم يا محكوم مسترد و يا جزو اموال محكوم محسوب و تا آزادي وي ضبط خواهد شد.    فصل سوم ـ مرخصي   ماده 213ـ در موارد ازدواج، فوت بستگان نسبي و سببي درجه نخست از طبقه نخست يا ابتلاء آنان به بيماري حاد كه به سبب آن براي مدت طولاني قادر به حركت نباشند، يا بروز هرگونه حادثه غير مترقبه و يا معضلي كه اعزام محكوم به مرخصي را ايجاب نمايد محكوم با اخذ تامين متناسب به شرح تبصره 2 ماده 124 به مدت يك هفته به مرخصي اعزام مي‌شود. تبصره1ـ تصويب مواد فوق و تعيين نوع تامين به عهده شوراي طبقه‌بندي مي‌باشد كه توسط رييس شورا اجرا مي‌گردد.   تبصره2ـ در صورت نياز به اعطاي مرخصي مجدد موضوع اين ماده اعطاي مرخصي بلامانع است.   تبصره3ـ در صورت عجز از فراهم نمودن تامين، اعزام محكوم تحت مراقبت ماموران حداكثر براي مدت 10 ساعت در روز به خارج از زندان بلامانع است.   ماده214ـ بجز موارد ذكر شده در ماده 213 در صورت نياز اعطاي مرخصي موكول به موافقت شوراي طبقه‌بندي است.   ماده215ـ شوراي طبقه‌بندي مي‌تواند بنا به ضرورت محكوم را به همراه مأموران بدون لباس فرم نظامي اعزام نمايد.   ماده 216ـ در مواردي كه محكوم پس از تحمل حداقل يك ماه از محكوميت حبس با توجه به نوع جرم ارتكابي وميزان محكوميت از شخصيت، اخلاق و رفتار مناسبي برخوردار باشد شوراي طبقه‌بندي مي‌تواند پس از اخذ تامين مناسب حداكثر 5 روز در هر ماه بطور پيوسته به وي مرخصي اعطا نمايد. تبصره1ـ شوراي طبقه‌بندي درصورت لزوم مي‌تواند بدون لحاظ مهلت يك ماهه ذكر شده نيز نسبت به اعطاي مرخصي اقدام نمايد.   تبصره 2ـ در صورت ضرورت مرخصي موضوع اين ماده قابل تمديد خواهد بود.   ماده217ـ به محكوماني که درمدت تحمل کيفر در زمينه حرفه‌آموزي و اشتغال، حفظ ودرک مفاهيم قرآن کريم و نهج‌البلاغه و فراگيري امور بازپرورانه نظير فعاليت‌هاي آموزشي، فرهنگي، هنري و ورزشي توفيقاتي بدست آورند به تشخيص مسئول بازپروري يا موسسه به شوراي طبقه‌بندي معرفي و به ترتيب زير، مرخصي تشويقي اعطاء خواهد شد: •           الف) فراگيري يك حرفه ده روزه •           ب) اشتغال منظم و ماهانه براي هر ماه 3 روز •           ج) براي حفظ هر جزء از قرآن كريم ده روز •           د) براي قبولي در هر دوره نهضت سواد آموزي و ساير موارد هفت روز. ماده 218ـ بنا به پيشنهاد رييس موسسه يا رييس زندان، شوراي طبقه‌بندي مي‌تواند به محكومان مشغول به كار در مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال، كارورزي كاردرماني (اردوگاه) در هر هفته دو روز مرخصي اعطا نمايد.   ماده219ـ بنا به پيشنهاد رييس موسسه يا رييس زندان، شوراي طبقه‌بندي با اخذ تامين مناسب در صورت درخواست محكوم به مناسبت عيد نوروز و عيدهاي اقليت‌هاي ديني رسمي كشور مي‌تواند به محكومان حداكثر 7 روز مرخصي اعطا نمايد.   ماده220ـ شوراي طبقه‌بندي مي‌‌تواند به كليه محكومان مربوط به جرايم چك پرداخت نشده و محكوميت‌هاي مالي يا محكوماني كه بطور صرف جنبه مالي محكوميتشان باقي مانده است، به منظور جلب رضايت شاكي يا كاهش دين‌ها، مرخصي‌هايي در هر ماه به مدت 15 روز اعطا نمايد كه در صورت لزوم و پيشرفت در اخذ رضايت نيز قابل تمديد مي‌باشد.   ماده221ـ به محكومان مرتكب جرايم مالي شامل صادركنندگان چك پرداخت نشده در صورتي كه در مدت استفاده از مرخصي موفق به جلب رضايت شاكيان شده و مراتب را به اجراي احكام مرجع رسيدگي كننده اعلام نموده باشند و نيز محكومان به پرداخت مهريه، نفقه و ديه به لحاظ جرايم غير عمدي منتهي به صدمات بدني و همچنين محكومان ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي تمديد مرخصي تا سقف يك ماه به منظور تقسيط جزاي نقدي يا جلب رضايت شاكي با نظر شوراي طبقه‌بندي بلامانع است و مدت ذكر شده نيز قابل تمديد است.   ماده222ـ رييس حوزه قضايي، دادستان محل و قاضي ناظر زندان نيز مي‌توانند نسبت به اعطاي مرخصي‌هاي مذكور در مواد 215، 217، 220 و 221 با اخذ تامين مناسب راساً اقدام نمايند.   ماده223ـ شوراي طبقه‌بندي موظف است نسبت به بررسي مرخصي محكوماني كه باقي‌مانده حبس آنها حداكثر تا سه ماه است با در نظر گرفتن وضعيت جسماني يا معيشت خانواده، اصلاح‌پذيري و شخصيت محكوم اقدام و در صورت استحقاق با اخذ تعهد كتبي و بدون اخذ تامين نسبت به اعطاي مرخصي اقدام نمايد.   ماده 224ـ مرخصي‌هاي پيش‌بيني شده در موارد فوق مانع يكديگر نيست.   ماده225ـ چنانچه محكوم پس از پايان مدت مرخصي، به تشخيص مقام اعطا كننده مرخصي بدون عذر موجه به مؤسسه يا زندان مراجعه ننمايد، افزون بر ضبط تامين ماخوذه مطابق قانون اقدام لازم معمول خواهد شد.   ماده 226 - محكوماني كه جرم آنان سرقت مسلحانه، جاسوسي، اقدام عليه امنيت كشور و يا دايركردن مراكز فساد و فحشا، آدم ربايي، جرايم باندي، اختلال در نظام اقتصادي، محكومان داراي دوبار سابقه محكوميت به خاطر همان جرم، محكومان به حبس ابد و كليه محكوماني كه به جهت اجراي حكم قصاص يا اعدام در زندان نگهداري مي‌شوند و نيز افرادي كه به شرارت مشهورند از شمول اعطاي مرخصي مستثني هستند مگر با تشخيص دادستان يا رييس حوزه قضايي.   ماده227ـ اعطاي مرخصي به متهمان تحت قرار بازداشت حسب مورد منوط به موافقت مقام رسيدگي کننده به پرونده يا دادستان خواهد بود.   ماده 228ـ شوراي طبقه‌بندي موظف است هر دو ماه يك بار وضعيت بازداشت شدگان تحت قرار را بررسي و جهت اعمال قوانين و مقررات به دفتر رييس قوه‌قضاييه، رييس كل دادگستري استان و رييس سازمان اعلام نمايد.   ماده229ـ چنانچه حسب تشخيص پزشك قانوني محكوم داراي بيماري صعب‌العلاج باشد يا امكان معالجه وي در موسسه يا زندان وجود نداشته يا ادامه حبس موجب شدت بيماري يا تأخير در بهبوديش باشد يا قادر به تحمل حبس نباشد به پيشنهاد رييس مؤسسه يا زندان، شوراي طبقه‌بندي موظف است به مدت يك ماه به او مرخصي اعطا نمايد كه در صورت نياز قابل تمديد مي‌باشد. تبصره- در صورت ابتلا به بيماريهاي لاعلاج و رعايت مصلحت رييس موسسه يا زندان مي‌تواند پيشنهاد عفو محكوم را به مراجع مربوط بنمايد.    فصل چهارم ـ انتقال، اعزام و بدرقه محكوم   ماده 230ـ هر متهم يا محکوم در بازداشتگاه مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و زنداني که در حوزه قضايي صادر کننده قرار يا حکم قرار دارد نگهداري مي‌شود، مگر در مواردي که دادگاه صادر کننده حکم بر اساس قانون محل ديگري را براي تحمل کيفر تعيين نمايد. تبصره ـ محكوماني كه در زندان نگهداري مي‌شوند در صورتي كه غير از مقام‌هاي قضايي صادر كننده حكم يا قرار، توسط مقام قضايي ديگري به عنوان متهم به منظور تحقيق احضار شوند مدير زندان مكلف است ضمن اعزام مراتب را به مقام‌هاي قضايي صلاحيت‌دار اعلام نمايد.   ماده231ـ تعيين محل نگهداري محکومان و متهمان در حوزه قضايي و نيز تعيين ساعت‌ها و دفعه‌ها و نوع ملاقات و ساير ترتيبات انجام ملاقات و مرخصي و جابجايي محكوم به عهده سازمان مي‌باشد.   ماده232ـ رييسان زندان‌ها و مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال موظفند هر دو ماه يك بار در صورت تقاضاي محكوم و يا راساً به تشخيص خود تغيير نوع زندان محكوم را بر حسب بهبود وضع اخلاقي محكوم يا تنزل آن به مركز پذيرش و تشخيص پيشنهاد كنند تا براي اتخاذ تصميم در شوراي طبقه‌بندي مطرح گردد.   ماده233ـ در هر مورد که نگهداري محكوم در زندان محلي مخالف مصالح آن شهرستان يا استان باشد با موافقت مقام‌هاي قضايي مربوط و تعيين محل انتقال به وسيله اداره کل زندان‌ها با جلب نظر شوراي طبقه‌بندي و موافقت دادستان محكوم منتقل مي‌شود.   ماده234ـ انتقال محكوم از حوزه قضايي محل صدور و اجراي حكم به حوزه قضايي ديگر مستلزم موافقت دادستان مربوط و مديركل مبدأ و مقصد خواهد بود. تبصره1ـ سازمان بايد ترتيبي اتخاذ نمايد كه محكومان با درخواست شخصي در نزديك‌ترين زندان محل سكونت خانواده خود تحمل كيفر نمايد بديهي است مرجع قضايي نيز در اين مورد اقدام‌هاي لازم را براي اعطاي نيابت قضايي معمول خواهند داشت.   تبصره2ـ پس از انتقال محكوم به زندان جديد کليه امور قضايي و اجرايي بعدي به عهده دادستان حوزه قضايي موسسه يا زندان جديد خواهد بود. بديهي است قاضي مجري حكم مبدا به دادستان يا قاضي مجري حكم مقصد نيابت قضايي اعطا خواهد كرد.   تبصره3ـ محكوم يا خانواده او مي‌توانند تقاضاي خود را درمورد انتقال به رييس زندان مقصد و يا مبدأ تقديم نموده تا بنا بر مفاد اين ماده عمل شود در اينصورت هزينه‌هاي متعلقه به عهده محكوم است.   تبصره 4ـ در صورت تراكم بيش از حد جمعيت كيفري در يك زندان، يا بروز حوادثي نظير زلزله و آتش‌سوزي يا ابتلا به بيماري‌هاي واگيردار و حاد و يا وضعيت خاص معيشتي و خانوادگي محكوم، رييس سازمان مي‌تواند نسبت به انتقال محكومان به زندان‌هاي مجاور اقدام نمايد.   ماده235ـ اعزام، بدرقه، نقل و انتقال محكومان و متهمان به مراجع قضايي، مراكز درماني، تربيتي، آموزشي، مرخصي‌هاي تحت الحفظ و يا ساير مراجع مربوط بر اساس ضوابطي که از سوي‌سازمان اعلام مي‌شود‌ به عهده نيروهاي‌مسلح يگان انتظامي سازمان مي‌باشد و تا تأمين نيروهاي مورد نياز و استقرار کامل يگان ياد شده اين امر بوسيله نيروهايي انتظامي صورت مي‌گيرد. تبصره1- استفاده از دستبند در موارد يادشده براي محكومان و متهمان، مجاز نيست مگر درموارد ضروري حسب تشخيص رييس زندان و جرايمي که به موجب دستورالعمل صادر شده از سوي سازمان تعيين مي‌شود.   تبصره2ـ در مواقعي که زنداني به دادگاه و يا دفاتر کار ساير مراجع وارد مي‌شود، مأموران بدرقه و مراقبان او نيز وارد آنجا خواهند شد و به دستور مقامات قضايي، دستبند زنداني باز مي‌شود و در صورتيکه دستور خروج مأموران از اتاق صادر گردد، به مسئوليت مقام دستور دهنده پس از امضاي اجازه نامه‌اي که نمونه‌اش منضم به اين آيين‌نامه مي‌باشد مأموران بدرقه پشت درب اتاق مراقب زنداني خواهند بود.     فرم مربوط به ماده 235 شعبه............................... رييس شعبه .................... اينجانب.............................. دادرس، بازپرس، داديار به منظور انجام تحقيقات به 1ـ .............................................2ـ ............................................... مأموران بدرقه و مراقب متهم يا محكوم ......................................... فرزند................................ مورد پرونده کلاسه......................................... دستور خروج را صادر نمودم. ساعت ورود: ساعت خروج: امضاء:   ماده 236ـ در مواردي كه متهم يا محكوم قادر به حركت نبوده و يا خروج وي از زندان به مصلحت نباشد، بنا به پيشنهاد رييس زندان و موافقت دادستان محل تحقيقات و يا دادرسي با حضور قاضي مربوط انجام خواهد شد. تبصره ـ در حوزه‌هاي قضايي كه دادسرا تشكيل نشده است انجام اين امر موكول به نظر رييس حوزه قضايي خواهد بود.               بخش چهارم ـ آماده سازي براي خروج از زندان و مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال              •           فصل نخست ـ فعاليت‌هاي مددکاري •           فصل دوم ـ نحوه آزادي محكومان  فصل نخست ـ فعاليت‌هاي مددکاري   ‌ماده237ـ براي تسهيل بازگشت محكومان به زندگي عادي بايد در حفظ روابط و علايق خانوادگي آنان اهتمام لازم به عمل آيد به همين منظور مددکاران اجتماعي در مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و زندان‌ها مؤظفند به طور منظم با محكوم در تماس بوده، با جلب اعتماد وي در رفع مشکلات و تأمين احتياجات مادي و معنوي او و خانواده‌اش بوسيله دواير مربوط و در نتيجه در ايجاد روابط حسنه با خانواده و تحکيم مباني آن موثر و مفيد واقع شوند. تماس ساير مأموران زندان با خانواده محكوم ممنوع و موجب تعقيب انتظامي يا اداري است. تبصره ـ ارتباط با خانواده محكوم توسط مددکار الزاماً با هماهنگي و اطلاع رييس زندان خواهد بود.   ماده238ـ از جمله وظائف زندان آماده نمودن محكومان براي بازگشت به محيط خارج از موسسه يا زندان مي‌باشد. انجام اين وظيفه به عهده دايره مددکاري و به موجب آيين‌نامه اجرايي مددکاران اجتماعي است.   ماده239ـ اجراي احکام زندان مؤظف است آخر هر هفته اسامي محکومان را که دو ماه به پايان محکوميت آنان باقي مانده است تهيه و به قسمت رسيدگي و مددکاري تسليم نمايد و اداره مراقبت بعد از خروج يا همکاري با کمک انجمن حمايت از زندانيان، انجمن‌هاي خيريه و اداره‌هاي مربوط به مشاغل وزارت کار و امور اجتماعي نسبت به محكوماني که مأوي و شغلي ندارند دست‌كم تا سه ماه پس از آزادي از زندان حمايت مادي و معنوي بعمل مي‌آورند.   ماده240ـ در مورد محكومان بي‌بضاعت که‌پس از آزادي از زندان مي‌خواهند به موطن خود مراجعت نمايند بايستي رييس زندان پيش‌بيني‌هاي لازم را بعمل آورده موجبات اعزام آنان را به مقصد مورد نظر فراهم سازد هزينه سفر آنها بوسيله زندان يا انجمن حمايت از زندانيان تأمين و پرداخت خواهد شد.   ماده241ـ محكومان بيمار و بي‌بضاعتي که در حال بيماري آزاد مي‌شوند مي‌بايستي بوسيله انجمنهاي حمايت از زندانيان تا حصول بهبودي و توانايي انجام کار مورد حمايت قرار گيرند و چنانچه از كارافتاده يا معلول باشند با توجه به امکانات انجمن و بر اساس مقررات از آنها حمايت شود.   ماده242ـ مسئولان و کارکنان واحد بازپروري به طور مستمر با محكومان در تماس بوده ضمن تعليم مباني‌عقيدتي اسلام و تبليغ و راهنمايي صحيح نسبت به تهذيب و تزکيه نفس و تحکيم مباني اخلاقي و الفت آنان به اخلاق اسلامي و علاقه آنان به زندگي سالم و عمل صالح اقدام نموده و در حل مشکلات روحي، تسکين دروني و ايجاد اميد به اصلاح و زندگي صحيح آنان به منظور بازگشت به جامعه و ادامه زندگي سالم اجتماعي تلاش نمايند اجراي برنامه‌هاي مذهبي و نماز بر عهده کارکنان يا نمايندگان اين واحد است.    فصل دوم ـ نحوه آزادي محكومان   ماده243ـ اجراي احکام زندان مکلف است يک هفته قبل از پايان مدت محکوميت محكومان به پرونده آنان به دقت رسيدگي نموده و برگ آزادي صادر و به رييس زندان اعلام و تسليم نمايد. رييس زندان يا جانشين او نيز وظيفه دارد پرونده محكوماني را که به حکم مراجع قضايي يا در انقضاي مدت محکوميت بايد از زندان آزاد شوند بررسي نموده و بدون وقفه و تأخير نسبت به آزادي آنان بر اساس سابقه و دستور رسيده اقدام نمايد. تبصره ـ زمان آزادي محكوم بايد بوسيله رييس زندان بطور کتبي به قاضي صادر کننده حکم اعلام گردد.   ماده244ـ اجراي احكام زندان مكلف است يك هفته پيش از آزادي محكوماني كه بايد پس از آزادي به خارج از كشور طرد شوند و يا براي تبعيد به شهرستان منتقل شوند و يا تحويل مراكزي همچون بهزيستي گردند، مراتب را به مرجع قضايي مربوط اعلام داشته رونوشت نامه را نيز به قاضي ناظر منعكس نمايد.   ماده 245 - محكوم به هنگام آزادي مکلف است لباسها و لوازم دولتي را که همراه خود دارد عيناً مسترد نموده و با تسليم رسيد مربوط به وجوه نقدي و اسناد و اشياء قيمتي، لباس ها، لوازم شخصي و دفترچه‌هاي بانکي خود اين اسناد، دفاتر و لوازم را به هنگام خروج از زندان دريافت نمايد چنانچه محكوم هنگام خروج لباس‌هاي کافي نداشته و فاقد بضاعت باشد رييس زندان به وسيله انجمن حمايت از زندانيان موظف به تهيه آنان مي‌باشد.   ماده246- محكوم مکلف است هنگام آزادي از زندان نشاني کامل اقامتگاه و محل سکونت و شماره تلفن خود را تعيين نموده به دفتر زندان تسليم نمايد.   ماده 247ـ اين آيين نامه مشتمل بر (247) ماده و (108) تبصره دراجراي قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها، به سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب 1364 در تاريخ 20/9/1384 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ ياد شده لازم‌الاجراء است. همچنين كليه آيين‌نامه‌هاي مغاير با اين آيين‌نامه از جمله آيين‌نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب 26/4/1380 و اصلاحات بعدي آن لغو مي‌گردد.  
[ سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۱ ] [ 20:23 ] [ ]

فهرست 100 كتاب برتر جهان از نگاه دکتر الهی قمشه ای

 

گزیده فیه ما فیه (مقالات مولانا)، تلخیص و شرح: دکتر الهی قمشه ای انتشارات علمی و فرهنگی

 

گلشن راز اثر شیخ محمود شبستری ، مقدمه و توضیحات ، حسین محیی الدین قمشه ای

 

گزیده منطق الطیر (عطار): تلخیص و شرح: دکتر الهی قمشه ای  انتشارات علمی و فرهنگی

 

تصحیح دیوان حافظ  از دکتر الهی قمشه ای با خط استاد امیر خانی انتشارات میر دشتی

 

مقالات: مجموعه مقالات دکتر الهی قمشه ای انتشارات روزنه

 

پیامبر، ترجمه دکتر الهی قمشه ای اثر جبران خلیل جبران: انتشارات روزنه

 

آن خردمند دیگر ترجمه دکتر الهی قمشه ای انتشارات روزنه

 

365 روز با سعدی دکتر الهی قمشه ای انتشاارات سخن

 

365 روز با مولانا (در صحبت مولانا) دکتر الهی قمشه ای انتشارات سخن

 

365 روز با ادبای انگلیس(در قلمروی زرین) دکتر الهی قمشه ای انتشاارات سخن

 

قرآن دو جلدی (عربی و فارسی). ترجمه قرآن استاد فقید  حکیم مهدی الهی قمشه‌ای. و تصحیح دکتر حسین الهی قمشه ای انتشارات هفت گنبد

 

پنج گنج نظامی : تصحیح و شرح از وحید دستگردی درسه جلد یا در هفت جلد چاپ اول

 

متن مثنوی مولانا جلال الدین رومی چاپ كلاله خاور

 

گلستان سعدی با شرح دكتر خزایلی

 

بوستان سعدی با شرح دكتر خزایلی

 

خلاصه شاهنامه فردوسی محمد علی فروغی

 

دیوان شمس غزلیات مولانا ، چاپ فروزانفر

 

هزار سال نثر پارسی كریم كشاورزداستانهای دل انگیز ایرانی  زهرا خانلری

 

سوگ سیاوش از شاهرخ مسكوب

 

رستم و اسفندیار از شاهرخ مسكوب

 

مولوی چه می گوید  استاد جلال همایی

 

سر نی  دكتر زرین كوب

 

پله پله تا ملاقات خدا دكتر زرین كوب

 

پانزده گفتار اثر مجتبی مینوی

 

دیوان كامل سعدی

 

سه حكیم مسلمان  دكتر سید حسین نصر

 

نامه های عین القضات همدانی

 

مجموعه آثار فارسی شیخ شهاب الدین سهروردی

 

اشارات اشارات و تنبیهات  ابن سینا بخش الهیات

 

گاتها رساله نوشته های زرتشتی

 

تاریخ تصوف در اسلام دكتر قاسم غنی

 

كتاب مقدس ترجمه كلیسای انجیلی تهران به فارسی و ترجمه جدیدی كه اخیراً صورت گرفته به فارسی

 

شرح احوال و آثار حافظ در دو جلد دكتر قاسم غنی

 

جهار مقاله اثر نظامی عروضی سمرقندی

 

اخلاق ناصری، اثر خواجه نصیر توسی

 

اوصاف الاشراف اثر خواجه نصیر توسی

 

افسانه های هزار و یك شب

 

فرهنگ گفته ها درباره موسیقی

 

رساله انسان الكامل از عزیزالدین نسفی

 

فصوص الحكم  از محیی الدین ابن عربی

 

ابن عربی طریق معرفت از ویلیام چیتیك

 

تخیل خلاق ابن عربی   هانری كریستین

 

فصوص الحكم از فارابی

 

المنقذ من الضلال  از غزالی

 

كیمیای سعادت غزالی

 

حدایق الحقایق تفسیر سوره یوسف

 

نهج البلاغه ترجمه و تفسیر فیض الاسلام به فارسی شرح ابن ابی الحدید عربی

 

صحیفه سجادیه ترجمه و تفسیر الهی قمشه ای

 

دعاهای معتبر از كتاب مفاتیح و سایر كتب دعا با ترجمه الهی قمشه ای

 

نفاس الفنون در سه جلد شامل دوره مختصری از كلیه علوم و معارف اسلامی

 

انسان الكامل محمد رسالات از عزیزالدین نسفی

 

دعای كمیل- دعای صباح  دعای سحر - دعای ابوحمزه ثمالی - دعای جوشن كبیر

 

قرآن متن عربی ترجمه فارسی الهی قمشه ای ترجمه انگلیسی آربری و جرج سیل

 

تاریخ ادبیات انگلیس  دكتر صورتگر

 

مجموعه اشعار امیلی دیکنسون

 

سیر حكمت در اروپا اثر محمد علی فروغی

 

لذات فلسفه اثر ویل دورانت ترجمه زریاب خویی

 

تاریخ فلسفه اثر ویل دورانت ترجمه زریاب خویی

 

تاریخ ادبیات انگلیس دكتر صورتگر

 

رومی طریق عشق از ویلیام چیتیك

 

افسانه های كاتربری

 

دیوید كاپر فیلد اثر چارلز دیكنس

 

آیوانهو از سروالتر اسكات

 

دکتر فاستوس از کریستوفر مارلو

 

مجموعه آثار ویلیام شکسپیر

 

مجموعه اشعار والت ویتمن

 

تصویر دوریان گری اثر اسکار وایلد

 

غرور و تعصب اثر جین آستین

 

كتاب زبان از یاد رفته اثر اریك فروم

 

بهشت گمشده اثر جان میلتون

 

انسان و سمبلهایش اثر کارل گوستاو یونگ

 

آریوپجی تیکا اثر جان میلتون - در آزادی بیان،

 

سیر و سلوك ِ ترسا، اثر جان بانیان

 

والدن نوشته ی  هنری دیوید ثورو

 

در طبیعت اشیاء، اثر لوکریتوس

 

نمایشنامه ابرها،اثر اریستوفانس

 

مجموعه اشعار سافو

 

افسانه های پریان، اثر هانس کریستین اندرسن

 

كتاب مقدس_عهد عتیق و عهد جدید ترجمه: انجمن كتاب مقدس

 

داستانهای كوتاه تولستوی 

 

هنر چیست؟ اثر لئو تولستوی

 

جنگ و صلح اثر تولستوی ، ترجمه انصاری

 

ابله  اثر داستایوفسكی

 

برادران كارامازوف اثر داستایوفسكی

 

جنایات و مكافات اثر داستایوفسكی

 

اوپانیشاد مجموعه نوشته های دینی از مصارف هند

 

گیتا ، یابها كاواوگینا  مهمترین كتاب دینی و عرفانی هند

 

نمایشنامه شاكونتالا  اثر كالبداسا نویسنده هندی

 

مهابهارات حماسه مذهبی هندوان

 

رامایانا حماسه مذهبی هندوان

 

بودا مجموعه سخنان بودا

 

كلیله و دمنه

 

پنج رساله ( پنج رساله از افلاطون ) ترجمه محمد حسن لطفی

 

چهار رساله ( چهار رساله از افلاطون ) ترجمه محمد حسن لطفی

 

ماجراهای جاودان در فلسفه ترجمه مرحوم دكتر شهسا

 

جمهوریت اثر افلاطون ترجمه فوآد روحانی

 

اساطیر یونان بول فینچ

 

اساطیر یونان هامیلتون ماتولوژی

 

اساطیر یونان به فارسی فرهنگ اساطیر یونان و روم

 

اندیشه ها اثر مارکوس اورلیوس

 

کمدی الهی اثر دانته

 

ایلیاد و ادیسه اثر هومر

 

آنتی گونه اثر سوفوکل

 

ادیپ شهریار اثر سوفوکل

 

پرومته در زنجیر اثر آشیل

 

اخلاق نیکوماخوس اثر ارسطو

 

نمایشنامه دشمن ملت از هنریک ایبسن

 

نمایشنامه خسیس اثر مولیر

 

بینوایان اثر ویكتور هوگو ترجمه حسینعلی مستعان

 

دون كیشوت  ترجمه محمد قاضی

 

رفیق اعلی كریستین بوبن ترجمه پیروز سیار

 

یك دو سه بی نهایت  اثر ژرژ كامو ترجمه بی رشك

 

تاریخ علم جرج سارتن ترجمه احمد آرام جلد اول

 

سرگذشت علم اثر جرج سارتن

 

قرارداد اجتماعی اثر روسو

 

افسانه های لافونتن

 

افسانه های ایزوپ

 

فائوست اثر گوته ترجمه دكتر اسدالله مبشری

 

ذهن تازه امپراطور اثر پن روز

 

روح القوانین  اثر منتسكیو

 

مجموعه نصایح و معارف اثر كنفسیوس

 

كلیله و دمنه تلخیص عبدالعظیم قریب

 

موضوعات خیال ریاضی اثر هوف اشتایر

 

دنیای ریاضیات در چهار جلد تالیف جیمز نیومن

 

گودل اشر باخ اثر داگلاس هوفشتاتر

 

من ذهن (چشم ذهن)  اثر داگلاس هوفشتاتر

 

شهر خدا از قدیس اگوستین

[ سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۱ ] [ 20:23 ] [ ]

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} دنیس تیتو، نخستین فضاگرد (گردشگر فضایی) جهان دنیس تیتو اولین فضانوردی است که با هزینه شخصی خود و به عنوان گردشگر به فضا سفر کرده است. تیتو چهل سال پس از اولین پرواز فضایی بشر، راهی فضا شد. علاقۀ وی برای سفر به فضا زمانی شروع شد که با پرتاب موفقیت آمیز ماهوارۀ اسپوتنیک- 1، عصر فضا، آغاز شد. در آن زمان وی در دوران نوجوانی به سر م یبرد و پدرش که یک کارگر مهاجر ایتالیایی بود، آرزوهای وی را احمقانه می پنداشت. 40 سال پس از اولین پرواز فضایی بشر، وی به ، در 28 آوریل 2001 پدر و مادر خود ثابت کرد که رؤیاهایش احمقانه و دور از دسترس نبوده است. تیتو در دوران جوانی برای رسیدن به هدفش تمام نیروی خود را متمرکز کرد و تمام تلاش خود را به کار برد تا در برنامه های فضایی ایالات متحده شرکت کند. پس از اتمام تحصیلاتش و دریافت مدرک کارشناسی در زمینۀ هوا و فضانوردی، و اخذ مدرک کارشناسی ارشد در زمینۀ علوم مهندسی، سرانجام تیتو در سن 23 سالگی کارش را با آزمایشگاه پیشرانش جت متعلق به سازمان فضایی ناسا به عنوان مهندس هوافضا آغاز کرد. در مدتی که تیتو در جی.پی.ال ناسا کار می کرد، مسئول طراحی چند مسیر فضاپیمای مارینر به مارس و مریخ بود. تیتو پس از مدتی کار در ناسا را رها کرد و حرفۀ مدیریت سرمایه گذاری را در پیش گرفت. دلیل این امر، چنان که خود او اظهار می کند، بی علاقگی او به امور فضایی نبوده است، بلکه سودآوری بیشتر مد نظرش بود که البته اگر به دنبال سود بیشتر و کار پرمنفعت تری نبود نمی توانست اولین گردشگر فضا شود. در سال 1973 او یک شرکت مدیریت سرمایه گذاری تأسیس کرد. این کار باعث شد که سرمایۀ شخصی وی پس از مدت کوتاهی به 250 میلیون دلار برسد. در حال حاضر او مدیر اجرایی شرکت شرکای ویلشایر است که در امر مشاوره در زمینه خدمات فناوری و مدیریت سرمایه گذاری فعالیت می کند. از زمانی که وی شغل خود را تغییر داد هرگز علاق هاش را به فضا و وفاداریش را به برنام ههای فضایی ملی از دست نداد. علاوه بر این، رؤیای دیرین هاش را همچنان در سر می پروراند و سرانجام پس از اینکه آمادگی رفتن به فضا را در خود و شرایط سازمان فضایی روسیه را در حمل مسافر به فضا مناسب دید، اقدام به کاری کرد که تا آن زمان سابقه نداشت. ناسا شرایط پرواز مسافر شخصی با شاتل فضایی را نداشت، ولی دولت روسیه حاضر بود در ازای اخذ وجه (نسبتاً بالا) این کار را انجام دهد. در زمانی که وی برای رفتن به فضا اقدام کرد ایستگاه فضایی میر پابرجا بود و خود وی شخصاً دوست داشت به میر پرواز کند، در ابتدای امر هم برنامه او برای رفتن به میر تنظیم شده بود ولی با انهدام میر و خارج شدن از رده ایستگاه های فضایی این برنامه منتفی و قرار شد که تیتو به ایستگاه فضایی بین المللی پرواز کند. پس از طی مراحل مختلف و ملاحظات لازم، در ژانویه سال 2001 ، دنیس تیتو قرارداد سفر فضایی خود را امضا کرد. تیتو به شهرک ستارگان که یک پایگاه آموزشی فضایی روسی در خارج از مسکو است رفت و در آنجا مجموعاً در حدود 800 ساعت آموزش دید. آموزش های وی دربارۀ خدمات اورژانس، برنام ههای اصلی حیاتی، تمریناتی که مربوط به وضعیت صعود و سقوط می شد و همچنین تمرین شرایط بی وزنی در جاذبه صفر، آموزش لازم برای مراقبت شخصی، آشنایی با سیست مهای مهندسی و نیز تمریناتی در زمینه خانه داری جهت انجام امور شخصی در ایستگاه فضایی بود. ماهیت پرواز تیتو با سایر پروازهایی که تا آن زمان انجام م یگرفت تفاوت داشت، او نه یک فضانورد بلکه یک شهروند معمولی محسوب م یشد. آموزش های وی متناسب با نوع و ماهیت سفرش صورت می گرفت. آموزش های دامنه دار، او را برای انجام بسیاری از کارهای لازم و ضروری یک سفر فضایی آماده کرده بود. مارک شات لورث، دومین فضاگرد (گردشگر فضایی) جهان در تاریخ 28 آوریل سال 2001 ، این تاجر لوس آنجلسی در سن 59 سالگی به آرزوی دیرین خود رسید و با فضاپیمای روسی سایوز از پایگاه بایکونور قزاقستان به ایستگاه فضایی بین المللی پرواز کرد. تیتو می گوید این بهترین تجربه ای بوده است که تا به حال در زندگی اش داشته. تیتو به مدت هشت روز در فضا به سر برد و در ششم ماه مه به زمین بازگشت. مارک شات لورث، دومین فضاگرد (گردشگر فضایی) جهان دومین فردی که به منظور گردش و سیاحت به فضا سفر کرد، مارک شاتل ورث بود. وی که تاجر میلیونری اهل آفریقای جنوبی است اولین آفریقایی فضانورد محسوب می شود. در 25 آوریل 2002 مارک سوار بر کپسول فضایی سایوز با سریال از پایگاه بایکنور در قزاقستان، سفر هیجا نانگیز خود را TM-34 آغاز کرد و دو روز بعد، پس از پهلوگیری سایوز در کنار ایستگاه اقامت 8 روزه مارک در فضا آغاز شد. ، (ISS) بین المللی فضایی مارک شاتل ورث در این سفر آزمایش های علمی نیز درباره ایدز و ژنتیک انجام داد. سفر وی که در مجموع ده روز به طول انجامید 20 میلیون دلار برایش هزینه داشت. مارک در زمان سفر یک تاجر موفق 28 ساله بود. گرگوری اولسن، سومین فضاگرد (گردشگر فضایی) جهان گرگوری السن، دانشمند و تاجری اهل ایالات متحدۀ امریکاست که در اکتبر سال 2005 میلادی و در سن 60 سالگی به سفری فضایی به مقصد ایستگاه بین المللی فضایی رهسپار شد و بدین ترتیب عنوان سومین فضاگرد دنیا را از آن خود کرد. گرگوری برای این سفر 10 روزه و خار قالعاده به فضا، 20 میلیون دلار پرداخت کرده بود. به گفته خود وی این سفر نه تنها ارزش این قیمت را داشته بلکه هم اکنون او بیشتر مایل است چنین تجربه ای را دوباره تکرار کند. وی در 30 سپتامبر 2005 در ساعت 11:55 دقیقه به وقت محلی با فضاپیمای سایوز به طرف ایستگاه فضایی بین المللی پرواز کرد. پهلوگیری فضاپیما با ایستگاه فضایی در 3 اکتبر به آرامی و با موفقیت انجام شد. وی خاطره انگیزترین موضوع در سفر چند روزه اش را، شناوری در اطراف ایستگاه فضایی و تماشای منظره زمین، عنوان کرد. به عقیده او لحظه کنده شدن از زمین نیز، زمانی که راکت از زمین جدا می شود، لحظه بسیار هیجان انگیزی بوده است. در طول اقامت در ایستگاه فضایی السن تجارب سفرش را با دان شآموزان از طریق برنامه رادیویی در میان م یگذاشت. او سرانجام در 10 ام اکتبر و پس از اقامتی ده روزه در فضا، به زمین بازگشت. گرگوری السن با انجام این سفر عنوان سومین گردشگر فضایی را به دست آورد. السن نیز مانند دو گردشگر قبلی پیش از پرواز به ایستگاه بین المللی فضایی برای کسب آمادگی به منظور انجام چنین سفر پرمخاطره ای، تن به آموزش ها و تمرینات سخت و فشرده سازمان فضایی روسیه داد. تمرینات مانند دو فضاگرد قبلی در شهرک ستارگان، جایی نزدیک مسکو، انجام می شد. تاکنون، سفر هر سه گردشگر فضایی را شرکت توریستی ماجراجویی های فضایی که دفتر آن درآرلینگتون، ایالت ویرجینیای آمریکا قرار دارد ترتیب داده است. بی شک هزینه، وقت و تلاشی که این انسان های بی باک در راه گردشگری فضایی صرف کرده اند زمینه ساز پیشرف تهای چشمگیر و روشن یبخش راه تاریک آیندۀ تجاری سازی فضا خواهد بود. انتظار م یرود با ورود بخش خصوصی به فضا و تجاری سازی فعالیت های فضایی، انگیزه و شرایط بهتری برای دستیابی به فضا ایجاد شود. انوشه انصاری که به عنوان چهارمین فضاگرد راهی مدار زمین و ایستگاه بین المللی فضایی شده است، در مصاحبه ای شرایط خاص این گونه سفرها را چنین عنوان کرده است: "سفر به فضا مانند سایر سفرهایی که تجربه کرد هایم نیست. شما اگر بخواهید برای تعطیلات خود برنامه ای بریزید با یک آژانس مسافرتی تماس م یگیرید و با پرداخت هزینه های مربوط به آن و بستن چمدان هایتان راهی سفری به هر جای روی زمین م یشوید. اما یک توریست فضایی علاوه بر هماهنگی های بسیار و پرداخت هزینه های سرسام آور مجبور به طی 6 ماه دوره و آموزش بسیار فشرده و سختی است که بدون آن، انجام چنین سفری مقدور نمی باشد."  
[ سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۱ ] [ 20:23 ] [ ]

معشوقه‌های هالیوودی شاه

پژوهشگر: محمدرضا تمری

 

چکیده: "لیندا كریستیان كه خاطرات خود را به یك مجله هفتگی فروخته و فاش كرده است كه شاه نسبت به وی علاقه زیادی داشته و در صدد ازدواج با او بوده است.خبر فوق‌العاده جالبی منتشر شده بود. نزدیك بود فرح دیبا هرگز با شاه ازدواج نكند. در آن صورت چه كسی بایستی ملكه فعلی ایران شود؟ لیندا كریستیان..."

 

 

محمدرضا شاه در طول حیات خود، زندگی زناشویی سالمی نداشت، و به تمام معنا فردی عیاش بود، سلیقه وی جنبه‌ی جهانی داشت، وی همه نژادها را دوست می‌داشت و نژاد اروپایی بیشتر مورد علاقه شاه بود و علاقه‌مند بود با یكی از آنها ازدواج كند. (1)

 

شاه دیوانه‌ی عیاشی بود، او نه مانند یك پادشاه باوقار بلكه مانند یك لات هرزه به دوره‌گردی در خارج از كشور می‌پرداخت. عیاشی‌های وی در یك محیط سربسته انجام نمی‌شد، به همین جهت در بین مردم دهان به دهان می‌چرخید و نفرت در دل‌ها ایجاد می‌كرد. حتی روزنامه‌های اروپایی با همه‌ی حمایتی كه از شاه به عمل می‌آوردند، مدام جزئیات عیاشی شاه را در روزنامه‌های خود بیان می‌نمودند. "مطالب متعددی اغلب در مطبوعات اروپایی راجع به عیاشی شاه منتشر می‌شد كه خود مؤیدی بر زن‌بارگی شاه بود." (2)

 

خانم مینو صمیمی کارمند سفارت ایران در سوئیس در خاطرات خود پرده از فساد شاه برمی‌دارد و می‌نویسد: «شاه در مسافرتش به سوئیس از همان فرودگاه از فرح جدا می‌شد و به دنبال عیاشی خود می‌رفت. در یکی از این مسافرتها شاه «از فرودگاه مستقیماً عازم محل اقامت یکی از ستارگان معروف شد و تمام ساعات بعدازظهر را در جوار او گذراند.» وی این ستاره سینما را «بریژیت باردو» می‌داند. وی معتقد است، فرح نیز از مقصد شاه آگاه بود. (3)

 

فردوست در كتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی به عشق و علاقه شاه به ستاره‌های سینما و زنان زیبا اشاره دارد. در واقع فردوست یكی از دلالان محمدرضا شاه بود،‌ وی می‌گوید: "در مسافرت‌ها به آمریكا در نیویورك دو نفر را به شاه معرفی كردم یكی گریس كلی بود كه در آن زمان آرتیست تئاتر بود و دوبار با او ملاقات كرد و محمدرضا به وی یك سری جواهر باارزش حدود یك میلیون دلار داد این زن بعدا همسر پرنس موناكو شد و اخیرا در یك تصادف اتومبیل درگذشت.

نفر دوم یك دختر آمریكایی 19 ساله بود كه ملكه زیبایی جهان بود. محمدرضا چند بار با او ملاقات كرد و به وی هم یك سری جواهر داد كه حدود یك میلیون ارزش داشت. (4)

 

در ذیل به یك جریان دیگر از فساد اخلاقی و تنوع‌طلبی شاه اشاره خواهد شد كه سازمان اطلاعات و امنیت كشور به نقل از نشریه فرانس دیمانش گزارش داده است.

 

 

داستان شاه و لیندا به روایت ساواك:

لیندا كریستیان _ همسر سابق هنرپیشه مشهور تیرون پاور _ دلدادگی و علاقه‌مندی شاه را نسبت به خود فاش نمود و بر اساس گفته‌های لیندا، شاه خواستار معاشرت با وی بوده و حتی پیشنهاد ازدواج به وی داده است. لیندا كریستیان به خاطر افشاگری در خاطراتش ناچار شد، آمریكا را ترك كند و به مكزیك مهاجرت نماید.

 

روزنامه‌ی "فرانس دیمانش" در تاریخ 18 ژانویه 1971 در شماره 1271 طی مقاله‌ای با عنوان "شاه از من تقاضای ازدواج كرد" از حقیقت ماجرا پرده برداشت. (5)

 

سازمان اطلاعات و امنیت كشور (ساواك) در خصوص اظهارات لیندا كریستیان، راجع به درخواست محمدرضا شاه از نامبرده جهت معاشرت و ازدواج پس از طلاق ثریا اسفندیاری چنین گزارش می‌دهد:

 

 

"حادثه‌ی غیرمترقبه طی صرف شام در هالیوود:

لیندا كریستیان كه خاطرات خود را به یك مجله هفتگی فروخته و فاش كرده است كه شاه نسبت به وی علاقه زیادی داشته و در صدد ازدواج با او بوده است.

خبر فوق‌العاده جالبی منتشر شده بود. نزدیك بود فرح دیبا هرگز با شاه ازدواج نكند. در آن صورت چه كسی بایستی ملكه فعلی ایران شود؟ لیندا كریستیان.

 

لیندا كریستیان همسر سابق هنرپیشه مشهور "تیرون پاور" فقید شخصا این راز را فاش نموده است. مشارالیه كه از طرف اداره وصول مالیات آمریكا تحت تعقیب قرار گرفته در صدد فروش خاطرات دوره هنرپیشگی و زناشویی خود برآمده و از زندگی خود مطالبی حتی از خصوصی‌ترین و جزئی‌ترین آن مخفی نكرده است." (6)

 

ساواك در ادامه چنین گزارش می‌دهد:

 

"... اگر چه امروزه از نظر مالی وضع خود را سر و سامان داده، معذلك مجبور شده آمریكا را ترك و به صورت دور از وطن در مكزیك به سر برد. زیرا افشای خاطراتش به میزان قابل توجهی، جنجالی و رسوا كننده تلقی شده است." (7)

 

ساواك در ادامه در خصوص تأیید لیندا كریستیان منبی بر علاقه‌مندی شاه به وی بدین گونه بیان می‌كند كه:

 

"...به طور مثال شاه درباره مطالبی كه هنرپیشه هالیوود درباره‌اش اظهار نموده چه فكر می‌كند؟ لیندا تأیید می‌كند كه شاه با آن كه با ثریا ازدواج كرده به سال 1957در هالیوود به وی اظهار علاقه كرده است و این ابراز علاقه طی شامی كه به افتخارش ترتیب یافته بود صورت گرفته است:

من در طرف راست شاه نشسته بودم، پس از آن كه شاه با نگاه مسحور كننده و فراموش نشدنی مدتی به من نگاه كرد، به طرفم خم شد و در گوشم زمزمه كرد:

«میل داریم او را دوباره ببینیم معاشرت او را خیلی دوست داریم.»

جواب دادم: «اگر درست فهمیده باشم مقصود از كلمه (او) من هستم ولی دقیقا متوجه نشدم كه مقصود از كلمه (ما) كیست؟»

و صریحا پرسیدم منظور از كلمه (ما) كیست؟

شاه در حال خنده جواب داد: منظور از كلمه «ما» من هستم" (8).

 

لیندا كریستیان ادعا می‌كند كه به نظر او شاه فوق‌العاده جذاب می‌باشد. ولی او در این ایام بر اثر طلاق اخیر فوق‌العاده ناراحت بوده و برای قبول سخنان ستایشگرانه و پیشنهادات هیچ مردی آمادگی نداشته است.

 

او می‌گوید به دفعات شاه را ملاقات كرده ولی این دیدارها كاملا دوستانه بوده ولا غیر.

 

در آخر مقاله در مورد هواخواهان لیندا كریستیان اجمالا مطالبی درج و از قول او اضافه شده كه ستارگان مشهور هالیوود من‌جمله "گلن فورد" و "كاری گرافت" و "فرانك سیناترا" (9) حاضر بودند كه شهرت و ثروت خود را نثار او كنند." (10)

 

پی‌نوشتها:

1. ر.ك: فردوست، حسین، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، جلد اول، انتشارات اطلاعات، تهران، 1370، ص 205.

سازمان سیا در یكی از گزارش‌هایش متذكر شد كه سلیقه‌ی او جنبه جهانی دارد و همه نژادها را دوست دارد، شاید گزارش سیا كمی اغراق‌آمیز باشد. هیچ گزارشی از این كه شاه به دختران چینی یا آفریقایی علاقه داشته باشد نرسیده است و به گفته ملكه مادر در برابر دختران موطلایی تسلیم محض بود.(ر.ك: ویلیام شوكراس، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی،‌ آخرین سفر شاه (سرنوشت یك متحد آمریكا) نشر البرز، تهران، 1371، ص 98)

حسینیان، روح‌الله چهارده سال رقابت ایدئولوژیك شیعه در ایران (1356-1343)، مركز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، 1383، ص 46.

2. حسینیان، روح‌الله، پیشین، صص 55-54.

3. همان

4. فردوست، حسین، پیشین، ص 209

5. آرشیو مركز اسناد انقلاب اسلامی، شماره‌ بازیابی 492، ص 62.

6. آرشیو مركز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی 492، ص 62.

7. آرشیو مركز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی 492، ص 62.

8. آرشیو مركز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی 492، ص 65.

9. فرانك سیناترا یك هنرپیشه و خواننده بود كه بارها به ایران می‌آمد و مهمان درباریان بود. وی از دوستان صمیمی محمدرضا محسوب می‌شد. فرانك سیناترا اغلب به ملاقات محمدرضا می‌آمد و محمدرضا وی را فرانكی می‌نامید و فرانك سیناترا هم محمدرضا را "شاه من" می‌نامید.

فریده دیبا در خاطراتش می‌گوید: "من عاشق سبك خواندن او بودم." (دیبا، فریده، دخترم فرح (خاطرات فریده دیبا – مادر فرح پهلوی)، ترجمه: دكتر الهه رئیس فیروز، نشر به‌آفرین تهران، 1379، صص 375، 112، 94).

 

10. آرشیو مركز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی 492، ص 65.

[ سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۱ ] [ 20:22 ] [ ]

تاریخچه ثبت احوال

واژه ثبت احوال در بسیاری از کشورهای عنوان سازمانی است که مسئولیت ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به تاریخ تولد، ازدواج، طلاق و وفات را بر عهده دارد . تشکیل ثبت احوال در ایران به سال 1297 بر می گردد که در آن سال مجوز تأسیس دایره سجل احوال در شهرداری تهران صادر شد و ثبت رویدادها و توزیع شناسنامه بین شهروندان آغاز شد. در سال 1304 با تصویب قانون ثبت احوال ، اداره کل آمار و ثبت جایگزین دایره سجل احوال شد. در سال 1305 اداره آمار و ثبت احوال فارس در شهر شیراز آغاز به کار نمود و پس از آن شهرستانهای کازرون، فیروزآباد و لارستان از اولین شهرستانهای فارس بودند که اداره ثبت احوال در آنها راه اندازی گردید. پس از آن تا سال 1357 یعنی قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ثبت احوال در 14 شهرستان به ارائه خدمات پرداخت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با سیاست گسترش ارائه خدمات در کلیه مناطق بخصوص مناطق محروم، در 40 شهرستان و بخش دیگر استان اداره ثبت احوال تأسیس و آغاز به کار نمود و در حال حاضر مجموعه پر تلاش ثبت احوال استان فارس با 54 واحد اداری و 338 پرسنل در اقصی نقاط استان پهناور و زر خیز فارس در حال ارائه به هم استانی های محترم می باشند. رسالت قانونی دیگر ثبت احوال علاوه بر وقایع حیاتی چهارگانه ، تهیه ، ارائه و انتشار آمارهای حیاتی و جمعیتی بود که به وظایف قبلی اضافه گردید . آغاز طرح عظیم و ملی صدور کارت شناسایی ملی از اواخر سال 1380 آغاز صدور و اسناد سجلی به صورت مکانیزه و رایانه ای همزمان با افتتاح ساختمان جدید اداره کل ثبت احوال فارس در سفر حجت الاسلام و المسلمین موسوی لاری وزیر محترم کشور از مهمترین وقایع ثبت احوال فارس در سالهای اخیر بوده است. لازم به توضیح است این طرح با پیشنهاد و اجرای ثبت احوال فارس برای اولین بار در کشور در این استان و پس از آن در سایر استانها به تبعیت از استان فارس راه اندازی شد.

[ سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۱ ] [ 20:21 ] [ ]

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} کپسول فضایی سایوز پیشینه ای بسیار قدیمی و تقریباً به قدمت عصر (Soyuz) ناو فضایی سایوز فضا دارد. سایوز (در متون فارسی گاهی اوقات سویوز نیز نوشته م یشود) در امتداد سفینه هایی که برای برنامه های فضایی اتحاد جماهیر شوروی و طراحی و ساخته (Sergey Korolyov) تحت سرپرستی سرگئی کورولف شدند، پا به عرصه وجود نهاد. این سفینه فضایی موفق پس از فضاپیمای و به منظور اجرای برنامه شوروی سابق برای سفر به (Voskhod) وسخود ماه طراحی شده بود. سایوز توسط موشک محموله بری به همین نام به مدار برده م یشود. (Soyuz launch vehicle) از این فضاپیما قبلاً به منظور انتقال فضانوردان از زمین به ایستگاه های فضایی سالیوت، میر و بالعکس استفاده می شد. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و طی موافقت نامه ای که بین آژانس های فضایی روسیه و ناسا منعقد شده است، از فضاپیماهای سایوز به منظور نقل و انتقال فضانوردان و مایحتاج آنها بین ایستگاه بی نالمللی فضایی و زمین در حال نزدیک شدن به ایستگاه بینالمللی فضایی TMA- سایوز فضاپیمای 6 استفاده می شود. اولین پرواز سویوز در نوامبر 1966 یعنی آذر 1345 صورت گرفت. این پرواز فاقد سرنشین بود و به منظور آزمایش و اطمینان از عملکرد صحیح فضاپیما انجام شد و سرانجام ولادمیر کمارُف، اولین سرنشینی بود که در آوریل 1967 ، یعنی اردیبهشت 1346 ، سوار بر سفینه جدید به فضا سفر کرد. کمارف در بازگشت به زمین به دلیل اشکال فنی در سامانه چتر نجات ناو کشته شد. ترکیب و طراحی فضاپیما یک فضاپیمای سایوز از سه قسمت تشکیل می شود که به ترتیب از جلو به عقب، عبارتند از: 1. واحد مداری که به شکل کر های ناهموار است و در جلوی (Orbital Module) . کپسول قرار دارد 2. واحد بازگشت که ابعادی کوچ کتر و سطحی صا فتر دارد و به منظور بازگرداندن سرنشینان به سطح زمین مورد استفاده قرار (Capsule Reentry) . می گیرد 3. واحد سرویس و خدمات، سیلندر تحتانی کپسول است که صفحات (Service Module) . خورشیدی نیز به آن متصل هستند دو واحد ابتدایی کپسول فضایی سایوز، یعنی واحدهای مداری و بازگشت، مسکونی هستند و سرنشینان سایوز در این دو واحد مستقر می شوند. واحد مداری بیشتر یک انبار است و تقریباً بیشتر بار کپسول سایوز در این واحد قرار دارد. اکثر آنها ابزار و لوازمی هستند که قرار نیست مجدداً به زمین بازگردانده شوند. تجهیزات آزمایشگاهی، دوربین ها و بست ههایی که برای مصرف فضانوردان به مدار زمین حمل شده است، همگی در واحد مداری قرار دارند. تجهیزات مربوط به الحاق فضاپیمای سایوز به سایر فضاپیماها یا ایستگاه های فضایی نیز در جلوی واحد مداری نصب شده است. این واحد در مواقع ضروری می تواند مانند یک محفظۀ خروج نیز مورد استفاده قرار گیرد. ایزوله شدن این واحد از واحد بازگشت و امکان تخلیه هوای درون آن به داخل کپسو لها ذخیره، از این واحد یک محفظه خروج تمام عیار ساخته است. واحد بازگشت به جهت تأمین امنیت فضانوردان در هنگام برگشت به جو زمین، توسط لای ههای مخصوص و ابزار گوناگونی محافظت می شود تا گرمای بسیار زیاد ناشی از برخورد به جو غلیظ به سرنشینان آسیبی وارد ننماید. واحد بازگشت توسط لایه هایی از یک عایق مخصوص، کاملاً پوشانده شده است. این عایق در زمان برخورد سریع به مولکول های هوا داغ شده و به تدریج فنا می شود. این موضوع باعث م یشود بدنه اصلی کپسول از حرارت بسیار زیادی که در زمان بازگشت به جو تولید م یگردد، در امان بماند. کپسول سایوز سه نفر گنجایش دارد و تجهیزات مورد نیاز و حیاتی برای مدت سه روز و 5 ساعت جهت بقای سه فضانورد در آن پیش بینی شده است. در این کپسول سیستم حیاتی همواره مخلوط مناسبی از گازهای اکسیژن و نیتروژن را با فشار سطح دریا (یک اتمسفر) تولید و منتشر م یکند. هوای منتشر شده در کپسول پس از مدتی با بخار آب و گاز دی اکسید کربنی که فضانوردان در اثر بازدم بیرون می دهند، اشباع و غیرقابل تنفس خواهد شد. از این رو مهندسان در واحد سرویس LiOH و KO طراح نسبت به نصب دو سیلندر 2 سفینه اقدام کرده اند تا بخار آب و دی اکسید کربن منتشر شده را جذب و از هوای داخل سفینه خارج نمایند. بخش اعظمی از بخار آب و گاز د یاکسید کربن را جذب KO سیلندر 2 که سوپر اکسید پتاسیم نامیده م یشود، تحت شرایط KO می نماید. 2 ویژه ای، زمانی که پتاسیم مذاب را در مجاورت اکسیژن خالص بسوزانند، تولید می گردد. در اثر ترکیب سوپر اکسید پتاسیم با آب و دی اکسید کربن، اکسیژن و نمک هیدروکربنات پتاسیم تولیدخواهد شد. نمک ته نشین شده و اکسیژن تولید شده به داخل سیکل سیستم حیاتی تزریق م یگردد. با این روش علاوه بر جمع آوری بخار آب و گاز دی اکسید کربن از هوای داخل کپسول که منجر به سختی تنفس فضانوردان می شود، مقداری اکسیژن نیز به سیستم اضافه م یگردد. هر کیلوگرم سوپر اکسید پتاسیم قادر به جذب 309 گرم دی اکسید کربن و تولید 380 گرم اکسیژن است. از آنجا که بدن انسان بیش از آنچه اکسیژن دریافت م یکند، دی اکسیدکربن تولید می نماید، باید تمهید دیگری برای جذب د یاکسید کربن اضافی اندیشیده شود. سیلندر به همین منظور در سایوز تعبیه شده تا با جذب باقیمانده گاز LiOH دی اکسید کربن، هوای داخل کپسول را تصفیه و قابل تنفس نماید. بخش انتهایی کپسول فضایی سایوز، واحد سرویس و خدمات است. داخل این بخش که یک محفظه تحت فشار است شامل ابزار و ادواتی مانند سیستم کنترل حرارت، باتری ها، ابزار مخصوص تماس رادیویی و ارسال داده های تله متری، تجهیزات مربوط به کنترل وضعیت و موقعیت سفینه، موتور اصلی و مخازن سوخت و اکسید مایع است. در خارج از واحد سرویس، صفحات خورشیدی، سنسورهای گوناگون و آنتن ها نصب شده اند. نامیده می شد و قادر به حمل K-OK اولین نمونه سرنشی ندار سایوز 7 سه سرنشینی بود که احتیاجی به پوشیدن لباس فضایی نداشتند. این نمونه از سایوز که به منظور سفر به ماه طراحی شده بود، همچنین دارای تجهیزات لازم برای الحاق بود اما دریچه ای جهت نقل و انتقال بین دو سفینه ای که به هم وصل می شدند، پیش بینی نشده بود. از این رو فضانوردان برای انتقال بین سفین هها مجبور به انجام راه پیمایی فضایی بودند، کاری که در زمان الحاق سایوز 4 و 5 روی داد. از نظر تاریخی این رویداد، اولین الحاق دو ناو فضایی سرنشین دار و اولین جابه جایی خدمه بین دو سفینه بود. فضانوردان ناوهای کیهانی سایوز 1 تا 11 ، بجز در موارد ضروری ( به طور مثال راهپیمایی فضانوردان سایوز- 5) از لباس فضایی استفاده نمی کردند. این مسئله باعث مرگ کیها ننوردان سایوز- 11 شد. با حذف یک صندلی در سایوزهای 12 تا 40 ، تعداد سرنشینان به دو نفر کاهش یافت اما در عوض خدمه می توانستند لباس فضایی مناسبی بر تن کنند تا در شرایط ویژه و اضطراری از جان آنها محافظت نماید. با توسعه برخی تجهیزات و به روز کردن دستگاه ها، ناوهای سایوز- تی توانستند تعداد سرنشینان را بار دیگر به 3 نفر برسانند در حالی که هر سه می توانستند لباس فضایی امن داشته باشند. در مرکز ملی فضایی انگلستان K-OK سایوز 7 در سال 1986 به منظور حمل و نقل خدمه و بار به ایستگاه TM سایوز فضایی میر طراحی و ساخته شد. در این نمونه از کپسول فضایی سایوز موتورهای زمان نشستن، رادیوی برد بلند، چتر نجات اضطراری و سیستم جدید اتوماتیک جهت ملاقات و الحاق در فضا اضافه شد. بعدها و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نمونه دیگری از سایوز با کد جهت حمل و نقل بار و مسافر به ایستگاه بین المللی فضایی TMA طراحی و ساخته شد و تغییراتی بنا به سفارش آژانس فضایی (ISS) در سیستم چتر فرود، محفظه سرنشین و پنجره هایی (NASA) آمریکا برای مشاهده بیرون نسبت به مدل قبلی در آن اعمال شده است. فضاپیمای پروگرس که مدل غیرسرنشین دار سایوز است به منظور حمل بار به ایستگاه بی نالمللی فضایی طراحی و ساخته شده است. جالب است بدانید که طراحی و سیستم فضاپیمای شنزوی چین یها که قادر به حمل فضانوردان چینی به فضا شده است، به شدت از سایوز متأثر است. آژانس فضایی روسیه اعلام کرده که فضاپیمای سایوز را به منظور انجام مأموریت هایی به سایر سیارات منظومه شمسی تغییر خواهد داد و از نمونه دوباره طراحی شده این فضاپیمای قدیمی و مطمئن جهت فرستادن نخستین انسان ها به مریخ استفاده خواهد شد. که خانم انوشه انصاری را به فضا حمل TMA- کپسول فضایی سایوز 9 است. در این سفر ISS نمود، نهمین مأموریت سرنشین دار سایوز به انوشه انصاری دو همسفر روسی و آمریکایی به نام های میخائیل تیورین و مایکل لوپز الگریا را همراهی م یکرد. بایکنور، مکانی رؤیایی در انتهای راهی بسیار سخت انوشه انصاری که با سفر تاریخی خود عنوان نخستین فضانورد ایرانی را از آن خود کرده است، در اقدامی بی نظیر، دست به انتشار وبلاگی زده تا خوانندگان از نزدیک با احساسات و هیجانات یک سفر فضایی آشنا شوند. در ادامه یکی از زیباترین مطالب منتشر شده تا این لحظه را خواهید خواند: سلام به دنیا، من نمی دانم اکنون چه کسی این مطلب را خواهد خواند. شاید تو دختری جوان باشی که کنجکاوی بیشتر درباره من بدانی، شاید مرد جوانی هستی که از تصویر من در روزنامه ها خوشت آمده و شاید تو هم یکی از آنهایی باشی که همیشه رؤیای سفر به فضا را در سر داشته اند و مشتاقانه می خواهند بدانند که در زمان تحقق این آرزوی دیرینه، چه احساسی سراغشان خواهد آمد. چیزهایی شنید هاید و مایلید بدانید که X شاید شما درباره جایزه انصاری چه نقش ههایی کشیده است. X آینده برای من، برنام ههایم و جایزه شاید هم شما یک ایرانی هستید که می خواهید درباره زنی که در ایران به دنیا آمده و اکنون راهی سفر به فضا است، بیشتر بدانید و شاید هم شما به اشتباه این صفحه را باز کرده باشید. در هر حال، هر که هستید و به هر دلیلی که این مطلب را م یخوانید، ورودتان را به وبلاگ خود، خو شآمد م یگویم. این اولین وبلاگی است که من در آن م ینویسم. من یک فضانورد خصوصی هستم اما با توجه به اتفاقاتی که افتاد، احساس وظیفه کردم که باید تجربیاتم را با دیگران در میان بگذارم. ( ممکن است شما هم بدانید که من از دوم سپتامبر ( 11 شهریور 1385 تا کنون در پایگاه فضایی بایکنور واقع در کشور قزاقستان در قرنطینه قبل از پرواز به سر می برم. شما می توانید با مراجعه به وب سایت های شبکه فضایی روسیه و دانش نامه ویکی پدیا، اطلاعات زیادی درباره پایگاه فضایی بایکنور به دست آورید. من تعدادی تصویر از این مکان تهیه کرد هام که م یتواند تصور بهتری برای شما از جایی که اکنون در آن به سر می برم ایجاد نماید. پایگاه فضایی بایکنور همان مکان تاریخی است که 45 سال پیش یوری گاگارین از آنجا راهی مدار زمین شد و بدین ترتیب اولین انسانی شد که پا به فضا نهاد. همچنین از همین جا بود که در سال 1963 نخستین زن فضانورد دنیا، والنتینا تروشکوا، سفر خود به فراتر از مرز فضا را آغاز کرد. از همان سال های نخستین عصر فضا، یک رسم همچنان پابرجا مانده است. طبق این سنت 60 ساله هر فضانورد پس از بازگشت از فضا یک درخت در این مکان کاشته است (و گاهی اوقات که شانس یار نبوده، درختان توسط هم قطاران آنها با اشک و اندوه بر زمین استوار شده). من هم امیدوارم قادر به کاشت درخت خود باشم. من تصاویری از درختان گاگارین و تروشکوا را برایتان ارسال کرد هام. اینجا مسیری بسیار طولانی توسط فضانوردان درختکاری شده که منظر های بدیع در صحرای بایکنور ایجاد نموده است. موضوع جالبی که در مورد پرتا بهای فضایی روسیه قابل ذکر است، تعدد مراسم و سن تهای این کشور در این مورد است. هر قدر که به زمان پرتاب نزدیکتر می شوید، مراسم بیشتری هر کدام از این درختان به دست فضانوردی کاشته شده است در انتظار شما خواهد بود. همان طورکه زمان م یگذرد، اطلاعات من از این آداب و رسوم افزایش م ییابد. این سنتها و مراسم متنوع و شاد از این روزها لحظاتی خاطره انگیز و به یادماندنی می سازند. من تصاویری از مراسم امتحان ابعادی فضانوردان جهت جا شدن در لباس فضایی و بالابردن پرچم کشورها در مقابل هتل فضانوردان برایتان ارسال کرده ام. این تصاویر همچنین در و بسایت اردوی چهارهم ناسا نیز آمده است. حالا که شما م یدانید من که هستم اجازه بدهید بگویم چرا اینجا هستم... در سال های خیلی خیلی گذشته و در جایی خیلی خیلی دور، دخترکی عادت داشت شب ها چشم به آسمان شهرش، تهران، بدوزد و ستاره های چشمک زن را با اشتیاق تمام نظاره کند. آن موقع ها آسمان چندان آلوده نبود و م یشد اجرام نورانی و زیبای ب یشماری را در آسمان دید. تابستانها که خانواده آن دخترک برای خواب به پشت بام (در متن اصلی بالکون آمده) می رفتند تا از خنکای طبیعت بهر ه ببرند، دختر قصه ما عمیقاً به آسمان اسرارآمیز شب می نگریست و از خود م یپرسید: "آنجا چه چیزهایی در انتظار ما است؟ آیا آنجا هم کسی از داخل رخت خوابش به آسمان نگاه م یکند؟ آیا م یشود او را دید و با او دوست شد؟ آیا می توان روزی در فضای مرموز و اعجا ببرانگیز بیرون از زمین طعم رها بودن را چشید؟" تقدیر چنین بود که بشود... اگر شما از دخترک قصه ما می پرسیدید که "آیا م یخواهی به فضا سفر کنی؟" فوراً با جواب مشتاقانه "بله" روبه رو م یشدید و اگر از او می پرسیدید که "فکر م یکنی روزی به آرزویت برای پرواز در فضا دست خواهی؟"، امیدوارانه پاسخ م یداد "حتماً" و امروز آن لحظ های که آرزوها تحقق می یابند نزدیک شده است... من در ایران به دنیا آمدم و تا سن 16 سالگی نیز آنجا زیستم. سپس به همراه خانواده ام به ایالات متحده آمریکا هجرت کردم. در امریکا بود که من در رشته مهندسی برق فار غالتحصیل شده و موفق به اخذ درجه لیسانس گردیدم و خوشبختانه همه چیز مهیا بود تا من به سبک رؤیایی امریکایی زندگی کنم. اشتباه برداشت نکنید، راه رسیدن به بایکنور بسیار سخت و پر دست انداز بود. موانع بسیاری را پشت سر گذاشتم و تلاط مهای زیادی را تحمل کردم تا بتوانم از بایکنور برای شما مطلب بنویسم. اما نکته مهم این است که من رؤیاهایم را فرو نگذاشتم و سرسختانه برای رسیدن به آن تلاش کردم. امیدوارم سفر فضایی من الگویی باشد برای همه کسانی که آرزویی بزرگ در سر دارند. آرزو م یکنم رؤیاهایتان را رها نکنید و برای رسیدن به آنها مسیری درست برگزینید و تا روزی که آرزوهایتان محقق شوند تحمل داشته باشید. من همچنین امیدوارم همان طورکه خود م یبینم، قادر به نشان دادن فضا و کیهان به شما باشم و بتوانم اهمیت فراوان کشف فضا و دس تیابی به آن را برای نوع بشر برایتان شرح دهم. ما به رؤیاپردازان و پژوهشگران جوانی احتیاج داریم که به آسمان خیره شوند و مقدمات زندگی در فضا را ایجاد نمایند. در روزهای آینده تا زمانی که پروازم آغاز شود، احساسات و برداشت های خود را درباره این سفر برایتان خواهم نوشت. همچنین شما را از پار های از جزئیات سفرم به فضا و مراسم و آداب و سنن قبل از آن آگاه خواهم کرد. من قصد دارم که زندگی چند هفته آینده خود را با شما قسمت کنم. شریک من باشید.  
[ سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۱ ] [ 20:21 ] [ ]

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} موضوع انشاء : شغل پدر خود را  در چند سطر توصيف كنيد   نام : علي       نام خانوادگي : افتخاري      شغل پدر : فرمانده شهيد      زنگ كلاس به صدا در آمد و بچه ها وارد كلاس شدند ، اين زنگ درس انشاء داشتيم و همه ما منتظر بوديم تا معلم به كلاس بيايد و موضوع انشاء را روي تخته سياه بنويسد. وقتي معلم وارد كلاس شد همه بچه ها بلند شدند . معلم با كت شلوار قهوه اي و كيف مشكي كه هميشه با خود داشت وارد كلاس شد. به بچه ها گفت بفرمائيد بنشينيد ، بچه ها هم نشستند .   وقتي كه معلم روي صندلي خود نشست اول دفتر حضور غياب را برداشت و اسامي بچه ها را يكي يكي صدا  زد در همين حين معلم عينكش را كه روي بيني اش آمده بود با دست چپ خود بالا زد . بعد از اينكه معلم حضور غياب كرد به طرف تخته سياه رفت و گچ سفيد را برداشت و با خط زيباي هميشگي خود موضوع انشاء را روي تخته سياه نوشت. موضوعي كه معلم براي انشاء اين هفته انتخاب كرده بود با هفته هاي قبل فرق مي كرد معمولاً موضوعي كه معلم براي انشاي هفته هاي قبل انتخاب مي كرد در اين مورد بود: كه ميخواهيد در آينده چكاره شويد و يا اينكه علم بهتر است يا ثروت و...... بود ؛ ولي اين هفته گفته بود كه شغل پدر خود را در چند سطر توضيح دهيد . معلم چند دقيقه اي با بچه ها در اين باره صحبت كرد . يكي از بچه ها با صداي بلند گفت : آقا اجازه انشامون چند خط باشه خوبه ؟ معلم گفت مهم نيست كه چند خط باشه مهم اينه كه خوب بتوانيد شغل پدرتان را توصيف كنيد حالا يك صفحه يا ده صفحه . صداي پچ پچ بچه ها بلند شد يكي از بچه ها مي گفت : شغل پدر من كارمنده و يكي ديگه از بچه ها مي گفت كه پدر من معلم است . در حالي كه من با ناراحتي سرم را پايين انداخته بودم و نگران بودم از اينكه يكي از بچه ها از من بپرسه شغل پدر تو چيه ؟ تا اينكه بعد از چند دقيقه زنگ كلاس به صدا در آمد و چون زنگ آخر بود من و همه بچه هاي كلاس به خونه رفتيم در بين راه مدرسه تا خانه به موضوع انشايي كه معلم براي هفته آينده انتخاب كرده بود فكر مي كردم كه وقتي مي خواهم درباره شغل پدرم و اينكه او كيه ، انشاء چي بنويسم ؛ وقتي به خانه رسيدم كيفم را زمين گذاشتم ، از چهره ام كاملاً پيدا بود كه از يه چيزي ناراحتم ، مادرم از من سؤال كرد  اتفاقي افتاده ، چرا ناراحتي ؟ من گفتم چيز مهمي نيست  و به طرف حياط رفتم ، حياطي بزرگ كه وسط آن يك حوض پر از ماهي قرمز رنگ بود . به لب حوض رفتم و دست وصورتم را شستم و بعد به سمت تاب كه روبروي حوض بود رفتم و روي تاب نشستم بعد از مدتي دوباره موضوع انشاء به يادم آمد صداي پچ پچ بچه ها كه با هم در مورد پدرشان حرف مي زدند تو گوشم بود اين موضوع مثل خوره تو جونم افتاده بود ، با خودم مي گفتم كه چرا نبايد پدرم را ببينم ؟ شايد اصلاً‌ پدرم مرده و مادرم به من دروغ گفته كه پدرم به مسافرت رفته ؟ چي مي شد اگه يكي بود كه به اين سؤالاتم جواب مي داد. چي ميشد كه الان پدرم بالا سرم بود و من را تاب مي داد ، دوست داشتم با صداي بلند داد بزنم كه بابا بيا منو تاب بده ، اما حيف كه نمي شود ، فقط از پدرم اين خانه و يك شناسنامه داريم . يك لحظه با خودم گفتم شناسنامه ،‌ چطوره كه برم سراغ كمد مادرم و شناسنامه پدرم را ببينم حتماً چيزي داخلش نوشته . بدون سر و صدا و در حالي كه مادر در آشپزخانه بود به سراغ كمد مادرم رفتم و دنبال شناسنامه پدرم گشتم ولي چيزي پيدا نكردم تا اينكه        مادرم داخل اتاق آمد و گفت چرا مخفيانه !‌ اينجا خانه خودته ، اگه چيزي ميخواي به خودم بگو تا بهت  بدم؟ با شرمندگي به كنار مادرم رفتم و گفتم كه معلم انشامون گفته كه درباره پدرتان چند سطري انشاء‌ بنويسيد و من هم اطلاعاتي درباره پدرم ندارم كه چيزي بنويسم اگه امكان داره درباره پدرم حرف بزنيم ؟ مادرم در جواب گفت : من ميخواستم زودتر  از اين درباره پدرت صحبت كنم اما منتظر فرصتي بودم كه تو هم آماده باشي و توانايي درك اين مطلب را داشته باشي . در حالي كه مادر اشك از چشماش سرازير شد  دستم را گرفت و گفت‌ : بشين ، او تمام ماجرايي را كه مربوط به پدرم بود برام تعريف كرد . بعد از اينكه صحبتهاي مادرم تمام شده بود در حالي كه به پدرم افتخار مي كردم و به خود مي باليدم ، سريع به سراغ دفترم رفتم و با غرور شروع به نوشتن كردم و انشامو به اين شكل شروع كردم :  
[ سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۱ ] [ 20:20 ] [ ]

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} تحقیقات علمی انوشه انصاری در فضا شرکت اسپیس ادونچرز (ماجراجویی های فضایی) که در ازای دریافت مبلغی که حدس زده می شود حدود 20 میلیون دلار باشد، انوشه انصاری را به عنوان چهارمین گردشگر فضایی یا فضاگرد به ایستگاه بین المللی فضایی برده است، اعلام کرد توافق نامه ای بین انوشه انصاری و آژانس فضایی اروپا به امضا رسیده که براساس آن قرار است آزمایش هایی علمی برای ،ISS انوشه در طی اقامت 8 روزه خود در انجام دهد. esa یک آزمایش شیمیایی خطرناک در مدل زمینی ایستگاه بی نالمللی فضایی!! نه نگران نباشید این فقط یک پاکت آب سیب است. خلاصه فضانوردان هم تشنه می شوند. خانم انصاری در 18 سپتامبر 2006 سوار راهی سفری 10 روزه به فضا شد. TMA- بر سفینه فضایی سایوز 9 حدوداً دو روز پس از پرتاب، سایوز به محل ملاقات خود با ایستگاه بین المللی فضایی خواهد رسید و به آن ملحق خواهد شد. در این سفر فضانوردی از ناسا به نام مایکل لوپز آلگریا و کیهان نوردی از روسیه به نام میخائیل تیورین، انوشه انصاری را همراهی خواهند کرد. مجموعه این سه نفر گروه اردوی چهارهم را تشکیل م یدهد. مائوریزیو بلینگری، رئیس قسمت سفرهای فضایی سرنشی ندار، گرانش ناچیز و اکتشاف از بخش تحقیق و توسعه اکتشافات انسانی وابسته به آژانس فضایی اروپا در این مورد می گوید: "یکی از برنامه های ما مطالعۀ اثر بی وزنی بر بدن فضانوردانی است که در ایستگاه بی نالمللی فضایی اقامت می کنند. آزمایش ها به منظور بهینه سازی شرایط اقامت انسان در فضا طراحی شده است و ما می خواهیم از نتایج آنها برای کاهش آلام بیمارانی که روی زمین نیز زندگی می کنند، بهره برداری کنیم." اریک اندرسن، رئیس و مدیر عامل شرکت اسپیس ادونچرز (ماجراجویی های فضایی) در این باره م یگوید: "ما در اسپیس ادونچرز، انوشه را به سبب التزامی که نسبت به تحقیق و توسعه و شرکت در آنهم در زمان پروازی چنین خاطره انگیز از خود ،esa برنامه های علمی نشان م یدهد، م یستاییم. به واقع م یتوان انوشه را یک سفیر نامید. او زمانی را که در فضا به سر می برد وقف آموزش مردم خواهد کرد. به درک (esa) مشارکت انوشه در طرح فیمابین اسپیس ادونچرز و اسا بهتر ما نسبت به شرایط اقامت در فضا و کاهش مشکلات پزشکی انسان هایی که در زمین زندگی می کنند، کمک خواهد کرد. نامیده م یشود به (Neocytolysis) • آزمایش اول که نئوسیتولیسیز منظور درک عوامل پشت صحنه بیماری کم خونی طراحی شده است. در زمین و در شرایطی که گرانش همه چیز را به سمت مرکز زمین می کشد، خون بدن در قسمت تحتانی و پاها تجمع دارد. در فضا و زمانی که گرانش زمین توسط شتاب خارج از مرکز خنثی م یشود، این خون از پاها حرکت کرده و چگالی گلبو لهای قرمز در دیواره شریان های بدن فضانوردان افزایش م ییابد. در این حالت بسیاری از گلبول های قرمز بیکار شده و به تدریج از بین می روند. این موضوع باعث می شود که فضانوردان به تدریج و با ازدست دادن گلبول های قرمز خود دچار کم خونی شوند. این شرایط تا زمان بازگشت آنها به زمین همچنان ادامه خواهد داشت. کم خونی فضانوردان نتیجۀ طبیعیِ بودن آنها در شرایط ویژه ای است که مجبور به اقامت در آن هستند. این آزمایش بیشتر در پی یافتن سایر عوامل پزشکی به وجودآورندۀ کم خونی است و دانشمندان تلاش دارند با استفاده از نتایج چنین تحقیقاتی، راه حل های مؤثرتری برای درمان این عارضه فراگیر بیابند. • آزمایش دوم به منظور بررسی نقش تغییر شکل و ابعاد ماهیچه ها در دردهای ناحیۀ پایینی کمر است. این دردها که به کرات توسط فضانوردانی که برای مدتی طولانی در شرایط بی وزنی اقامت می کنند، گزارش شده است، نتیجۀ ضعیف شدن ماهیچه های شکم و دور کمر در شرایط ب یوزنی است. این ماهیچه ها در زمین و در مجاورت گرانش به منظور حفظ شرایط ایستادۀ انسان به کار می روند. وضعیتی که در فضا مفهوم ندارد. بودن در این شرایط باعث می شود ماهیچه ها بسیار کمتر از زمین تحت فشار و کار باشند. این موضوع به تدریج باعث ضعیف و لاغرتر شدن ماهیچه ها خواهد شد. کوچک شدن ماهیچه ها باعث ایجاد کشیدگی در ربا طهایی که آنها را به مفاصل متصل کرد هاند م یگردد. حدس زده می شود دلیل اصلی کمردردها همین موضوع کشیدگی رباط ها باشد. با درک و فهم این فرآیند علاوه بر اطلاعات بسیار با ارزشی که به دست می آید، دانشمندان قادر به یافتن را هحلی جامع برای این درد طاقت فرسا خواهند شد. • آزمایش سوم که به نام کروموزوم- 2 شناخته می شود به دانشمندان کمک خواهد کرد تا از تأثیر تشعشعات کیهانی بر بدن فضانوردان مقیم ایستگاه بین المللی فضایی و مخصوصاً بر گلبو لهای سفید خون، آگاه شوند. نتایج ارزشمند این تحقیقات به دانشمندان کمک م یکند تا ارزیابی دقیق تری از پروژۀ سکونت انسان در فضا یا سفرهای اکتشافی بسیار طولانی مدت داشته باشند. همچنین آنها م یتوانند با استفاده از داده های این آزمایش قد مهای مؤثری در رابطه با بهین هسازی پوشش های عایق امواج و تشعشعات برای کیها نپیماها و ناوهای فضایی آینده بردارند. • آزمایش چهارم، خانم انوشه انصاری همچنین در طی یک آزمایش جا ISS نمونه به شناسایی و جم عآوری اطلاعات از میکرو بهایی که در خوش کرده اند خواهد پرداخت. این آزمایش به دانشمندان کمک می کند تا اثر سفرهای فضایی را بر زندگی و حیات میکرو بهای مختلف ارزیابی نمایند و همچنین بفهمند که شرایط جدید که ناشی از بودن در فضا و مدار زمین است چه تأثیری بر جهش ژنتیکی آنها گذاشته است. انوشه انصاری با انجام این آزمایش ها سفر هیجان انگیز خود را به کارگاهی آموزشی تبدیل خواهد کرد. انوشه که برای اولین بار از طریق وبلاگش مستقیماً با مردم در ارتباط است، تجربیات خود را از فضا و در همان شرایط در اختیار مردم قرار خواهد داد. فعالیت های قبلی انوشه در حمایت از صنعت گردشگری فضایی و تلاش او برای آموزش مردم از وی سفیری به معنی واقعی کلمه ساخته است. روزی که سرانجام از راه رسید انوشه انصاری ساعاتی پیش از ترک زمین با مردم سیاره مادری درددل کرده است. امروزه به رغم گذشت سال ها از آغاز عصر فضا و پیشرفت های چشمگیر تکنولوژیکی، هنوز هم سفرهای فضایی کاملاً امن نیستند. با انوشه همراه شوید تا بار سنگینی که بر قلب او نشسته است، امیدها و آرزوهایش، دلتنگ یها و شاد یهایش را با شما در میان بگذارد. چند ساعتی بیشتر تا پرواز من باقی نمانده است. برایم خیلی سخت است که باور کنم اینجا هستم. حالت گیجی عجیبی دارم... خیلی مشکل است که احساساتم را بیان کنم. تلفیق عجیبی از هیجان و تشویش ذهنم را مشغول کرده است. من بیشتر نگران کسانی هستم که اینجا روی زمین منتظر من م یمانند. منظورم خانواده ام است، می دانم که این دوری چقدر برای آنها سخت خواهد بود. می خواهم اعتراف کنم که اصلاً از این مرحله از سفرم لذت نمی برم. به شدت مایلم که این لحظات هرچه سریع تر تمام شود و پرتاب را پشت سر بگذارم. آنوقت لذت بی انتهای شناورشدن در فضا و احساس خوب بی وزنی ذهن مرا از این آشوب پاک خواهد کرد. فکر م یکنم زمانی که در فضا شناور شوم از تمام این واهم هها، تشویش ها و توقعات آزاد خواهم شد. آنجا فقط من هستم، آزاد و شناور در بیکران فضا... در حالی که من بی صبرانه منتظر تجربه بی وزنی در مدار هستم، همه چیز در اینجا سنگی نتر و سنگی نتر م یشود. من م یتوانم فشار رو به افزایش هوای اطراف را در سینه ام احساس کنم، هوا هر لحظه سنگین تر می شود... درست مانند زمانی که در اتاق انتظار پزشکتان منتظر نوبت هستید تا نتیجه یک آزمایش حیاتی برای شما تشریح شود. همه به من م یگفتند که "گِرِگ اُلسن" در روز پروازش ب هگونه ای باورنکردنی آرام و مطمئن بوده است. من از او سؤال کردم چگونه توانسته تا این حد آرامش خود را حفظ کند. او پاسخ داد زمانی که در کپسول سایوز و در صندلیش نشسته بود، اطمینان داشت که پرواز خواهد کرد و دیگر کسی قادر به متوق فکردن او نخواهد بود. نه پزشکی دیگر، نه آزمایشی مجدد، نه مراسمی اضافه، همه چیز تمام شده بود و تنها پرواز بود که برایش باقی مانده بود. اما من نمی توانم برای رسیدن به آن لحظه صبر کنم. مجبور شدم چند لحظ های نوشتن را ترک کنم تا به ملاقات خانواده ام بروم. ما یکدیگر را از پشت دیواری شیشه ای دیدم و اولین اتفاقی که افتاد اشک هایی بود که بر روی گونه هایمان می غلتیدند. برای همه ما لحظات سختی در حال طی شدن بود. خواهرم آتوسا به شدت با احساساتش م یجنگید و سعی داشت نمایشی قوی و شاد از یک خواهر مهربان ارائه دهد، اما اش کها را نمی توان زندانی کرد. همگی مفصل گریه کردیم و سپس تلاشی خانوادگی شروع شد تا با صحبت های مختلف و تعریف لطیف ههای جذاب به خودمان روحیه بدهیم. این کار واقعاً مؤثر واقع شد و من احساس م یکردم که همگ یمان سبک تر شده ایم. من که واقعاً بهتر شدم و همه تشویش و اضطرابی که از صبح میهمان قلبم بود، از بین رفت. من ایمان دارم که به زودی باز خواهم گشت و همه آنها را در آغوش خواهم گرفت و همه چیز را درباره سفرم برای آنها تعریف خواهم کرد. برادر همسرم، امیر در تمام آن مدت مشغول فیلم برداری بود و حمید، همسرم نیز سعی در هماهن گکردن گروه داشت و تلاش م یکرد ذهنش را از پرواز دور کند. من به چشمانش نگریستم و عشق و تحسین آمیخته به نگرانی را در آنها دیدم. من با همه آنها خداحافظی کردم و می دانم که در زمان سوارشدن به راکت، قادر خواهم بود یک بار دیگر اما کوتاه و از دور آنها را ببینم. الان در بایکنور ساعت 7 بعد از ظهر است و من باید یک ساعت پیش می خوابیدم. آنها ساعت یک بامداد ما را بیدار خواهند کرد تا برای رفتن به سمت سکوی پرتاب آماده شویم. من خیلی آرام و خشنود هستم... درست مانند اینکه تمرکز کرده باشم... ایمان دارم که همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت. در همین جا از همه شما که این روزها را با من گذراندید تشکر می کنم و از همه کسانی که با کلمات محبت آمیزشان به من اطمینان و آرامش اعطا کردند نیز قدردانی می نمایم. من در کل خیلی معاشرتی نیستم و محدوده دوستان من به چند آدم خیلی نزدیک خلاصه م یشود، اما در طول هفته ای که گذشت احساس کردم که جمع مهربان زیادی اطرافم را گرفته و من افتخار م یکنم اگر همراه من باشید تا هر آنچه در این سفر ده روزه برایم روی م یدهد را برایتان تعریف کنم. من از الان تا وقتی که به ایستگاه بین المللی فضایی برسم به اینترنت دسترسی ندارم اما همسرم و پیتر از روی زمین اخبار مربوط به من را گزارش خواهند کرد. زندگی طولانی و سرشار از موفقیت برای همه شما دوستان خوبم آرزو می کنم. انوشه انصاری در فضا انوشه انصاری امروز صبح رؤیای دیرینه خود را به جامه عمل درآورد. طبق برنامه از پیش اعلام شده پرتابگر فضایی سایوز رأس زمان مقرر آتش شد و انوشه و دو همسفر فضانوردش را ختم (ISS) راهی مسیری نمود که به ایستگاه بین المللی فضایی می شود. پرتاب موفقی تآمیز بود و همه چیز به خوبی پیش رفت. آنها پس از پوشیدن لباس فضایی سوخول برای سوارشدن به راهنمایی شدند. انوشه در همه حال TMA- سفینۀ سایوز 9 می خندید و آرام به نظر می رسید. پیتر نویسند های که در دو سه روز آینده به جای انوشه انصاری در وبلاگ اولین فضانورد ایرانی مطلب خواهد نوشت، در پستی که دقایقی بعد از پرتاب نوشته است، آورده است: "پنج دقیقه از پرتاب گذشته و من م یتوانم انوشه را روی صفحه نمایشگر سالن ببینم. عجیب است که تصاویر دریافتی قوی و واضح هستند. انوشه هنوز هم دارد همان لبخند همیشگی خود را تحویل دوربین می دهد. مرکز کنترل گزارش می دهد که همه چیز عادی است. شتاب وارده بر سیستم نرمال است و ارتعاشات در حداقل قرار دارد. مرحله دوم موشک سایوز همین حالا کارش را تمام کرد و مرحله سوم استارت خورد. موتورها عالی کار می کنند. تنها 7 دقیقه از پرواز گذشته است و سرعت حدود 22000 کیلومتر بر ساعت است. کپسول سایوز برای اینکه در مدار قرار گیرد باید به سرعت 29000 کیلومتر در ساعت دست پیدا کند. لحظات جادویی به سرعت طی می شوند. هشت و نیم دقیقه پس از پرتاب: کار مرحله سوم نیز به به TMA- پایان رسید و حالا سایوز 9 همراه خدمه اردوی چهاردهم به سلامت در مدار هستند. انوشه عزیز تبریک م یگویم، تو حالا در فضا هستی و رؤیای تمام عمرت را به حقیقت تبدیل کردی. حالا تو یکی از 500 انسانی هستی که توانسته اند قدم به فضا بگذارند." انوشه انصاری از همان جایی سفر خود را به فضا آغاز کرد که یوری گاگارین در 12 آوریل 1961 دروازه های فضا را گشود. این یک تقارن تاریخی بی نظیر است که دو نقطه عطف فضانوردی را به هم ربط داده است. انوشه انصاری که به پاس خدمات و پشتیبانی های خود از صنعت فضانوردی خصوصی به لقب پرافتخار سفیر فضا نائل شده است، با سفر تاریخی خود به فضا دروازه های جدیدی به روی بشر خواهد گشود. سفرهای فضایی نشان می دهد که صاحبان علم و دانش فن هستند که مسافران فضایی حال و آینده اند.
[ سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۱ ] [ 20:19 ] [ ]

دانستنی های با مزه !


ـ جویدن آدامس هنگام خرد کردن پیاز مانع از اشک ریزی شما می شود. 

ـ اثر لب و زبان هر کس همانند اثر انگشت آن منحصر به فرد است. 

ـ رشد کودک در بهار بیشتر است.
 
ـ
۸ دقیقه و ۱۷ ثانیه طول می کشد تا نور خورشید به زمین برسد. 

ـ ظروف پلاستیکی تقریباً
۵۰۰۰۰سال در برابر تجزیه مقاومند. 

ـ تنها قسمتی از بدن که خون ندارد قرنیه چشم است. 

ـ شترمرغ در
۳ دقیقه ۹۵ لیتر آب می خورد. 

ـ حس بویایی مورچه با حس بویایی سگ برابری می کند. 

ـ کرم های ابریشم در
۵۶ روز ۸۶ برابر خود غذا می خورند. 

ـ زمان بارداری فیل به دو سال می رسد. 

در یک سانتی متری پوست شما
۱۲ متر عصب و ۴ متر رگ و مویرگ است. 

ـ شدیدترین نعره ها متعلق به وال ها است که برابر با صدای موتور جت است. 

ـ وقتی یک نوزاد در حال گریه است با صدای ش....ش.... شما آرام می شود به این دلیل که صدای آبی که اطراف نوزاد در شکم مادر است را برایش تداعی می کند، در ضمن این یکی ازدلایلی است که چرا صدای ساحل دریا به انسان آرامش می دهد. 

ـ دلفین ها همانند گرگ ها هنگان خواب چشم هایشان را باز می گذارند. 

ـ با نگاه کردن به گوش حیوانات می توانیم به تخم گذار بودن یا بچه زا بودن آنها پی ببریم. بدین صورت که تخم گذاران گوششان ناپیدا و بچه زایان گوششان نمایان است، تنها یک اسثتنا وجود دارد آن هم نوعی افعی است که بچه زاست اما گوشش دقیق پیدا نیست. 

ـ بیشتر سردردهای معمولی از کم نوشیدن آب است. 

ـ انسان امروزی به طور متوسط
۶ سال از عمر خود را تلویزیون نگاه می کند و ۶ سال را صرف غذا خوردن می کند و یک سوم را می خوابد. 

ـ موش دو پای آفریقایی از میدان دید
۳۶۰ درجه برخوردار است. 

ـ مغز انسان تنها
۲ درصد از وزن انسان را تشکیل می دهد ولی ۲۵ درصد اکسیژن دریافتی بدن را به تنهایی مصرف می کند. 

- سرعت عطسه یك انسان برابر است با 160 كیلومتر در ساعت 

- آب دریا بهترین ماسك صورت است ! 

- چشم انسان معادل یك دوربین 135 مگا پیكسل عمل می كند ! 

- 90% سم مار از پروتئین تشكیل شده است ! 

- مغز در هنگام خواب فعالتر از وقتی است كه تلویزیون می بینید ! 

- جوانان هندی شادترین و ژاپنی ها افسرده ترین های جهان هستند ! 

- قوه چشایی پروانه در پاهای آن تعبیه شده است !

 

[ سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۱ ] [ 20:19 ] [ ]

11 سايت برتر براي دانلود رايگان كتاب‌ها و منابع فارسي

دانلود كتاب الكترونيكي فارسي و رايگان (http://www.txt.ir)

كتابخانه مجازي ايران (http://www.irpdf.com)

كتابخانه مجازي قفسه: دانلود ايبوك ها و كتاب هاي رايگان فارسي (http://www.ghafaseh.ir)

بزرگترین سایت دانلود کتابهای فارسی (http://www.farsibooks.ir)

كتابخانه اميد ايران (http://www.irebooks.com)

كتابناك: هر كتاب فرصت يك زندگي تازه (http://www.ketabnak.com)

كتاب فارسي (http://www.ketabfarsi.org)

مركز كتاب‌هاي الكترونيك پارس (http://www.ebookpars.com)

دانلود كتاب 110 (http://www.download110.com)

پارس‌بوك: مرجع دانلود كتاب الكترونيكي (http://parsbook.org)

ايران‌ميت: دانلود كتاب (http://www.iranmeet.com)

عناويني كه در فهرست فوق براي سايت‌ها بكار گرفته شده‌اند، تيتر استفاده‌شده در صفحه اول سايت‌هاي مربوطه يا لوگوي آنها مي‌باشند .

[ سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۱ ] [ 20:19 ] [ ]

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} بهای یک رؤیا این روزها زیاد این سؤال را می شنویم که اگر من به جای انوشه انصاری بودم با این پول چه کارها که نمی کردم یا اینکه مگر سفر یک گردشگر فضایی به مدار چقدر مهم است یا حر فهایی از این دست. شاید لازم بود که مطلبی برای پاسخ به این پرسش ها نوشته شود اما اینک انوشه برروی وبلاگ خود مطلبی منتشر کرده که به نظر می رسد با مرور آن، پاسخ بسیاری از این سؤال ها داده می شود. در ادامه ترجمه متنی که توسط شخص انوشه انصاری نوشته شده است، می آید. قضاوت با شما... شما حاضرید چقدر برای تحقق رؤیاهای خود بپردازید؟ آیا رؤیایتان ارزش حقوق یک ماه شما را دارد؟ یا شاید حقوق یک سال؟ شاید بهای آن به اندازۀ پس اندازی باشد که برای دانشگاه فرزندتان کنار گذاشته اید. آیا به اندازۀ تمام حقوق بازنشستگی شما م یارزد؟ به از دست دادن عضوی از بدنتان چه طور؟ آیا ارزش آن را دارد که برای آن بمیرید؟ قیمت واقعی یک رویا به راستی چقدر است؟ من جوابی برای این پرسش ندارم اما گمان م یکنم پاسخ این پرسش برای هر شخصی متفاوت باشد. برای خود من، همیشه آماده بودم و هنوز هم هستم که زندگی خود را در بهای تحقق رؤیاهایم بپردازم. آیا اگر بدانی تمام مراحل سفری که »: یک بار شخصی از من پرسید و من به او «؟ پیش رو داری با خطر همراه است، بازهم ادامه م یدهی پاسخ دادم من حتی اگر می دانستم که این سفر هیچ بازگشتی ندارد و یک بلیت یک طرفه خواهد بود، لحظه ای در سفر خود تردید نمی کردم. به هر حال برای آژانس فضایی روسیه چیزی که مهم است پولی است که پرداخت می کنم و زندگی من در درجه دوم قرار دارد اما به هر حال من این سفر را انجام خواهم داد. اما پول من از کجا آمده است؟ به شما می گویم . از کار سخت، از ریسک هایی غیر قابل باور و فداکردن بسیاری از چیزها که من و خانواده ام برای به دست آوردن هدف مشترکمان از دست دادیم. آیا ما حق داریم با پولی که به دشواری به دست آورد هایم چنین کنیم؟ من فکر کنم این اجازه را داشته باشیم! اما آیا این به آن معنی است که من نسبت به آنچه در جهان اطرافم م یگذرد بی تفاوت هستم و به آنها اهمیت نمی دهم؟ خوب اگر چنین فکری می کنید بد نیست بیشتر مرا بشناسید و خودتان تصمیم بگیرید. من مایلم بخشی از طرز تفکر و اندیش ههایم را در معرض قضاوت شما قرار دهم. بخشی از نگاه من به زندگی که مربوط به چگونگی تصمیم گیری برای پو لهایتان است. من م یخواهم به شما بگویم که چگونه می توانید برای خرج کردن ثروت خود اندیشه کنید تا به ازای آن تغییری بزرگ به وجود آورید؛ تغییری بزرگ! بیایید فرض کنیم شما می خواهید به درمان سرطان کمک کنید. آیا شما برای بیماران دوا م یخرید؟ آیا مراکزی برای حمایت از بیماران سرطانی می سازید؟ آیا این هزینه را به یک دانشگاه می پردازید تا بر روی سرطان تحقیق کند؟ یا اینکه به دنبال بزرگ ترین عامل شکل گیری سرطان می روید و سعی می کنید آن را ریش هکن کنید؟ می بینید که راه های زیادی برای مواجهه با این مسئله وجود دارد و این دست شماست که کدام راه را برگزینید. ممکن است راهی را انتخاب کنید که منجر به کمک به یک گروه کوچک و در یک زمان محدود شود یا تصمیم به انجام کاری زمان بر و پرهزینه بگیرید که به شناخت و حل عمومی مشکل سرطان کمک می کند. شخصاً من همیشه راه دوم را که انجام فعالیت های بنیادی برای شناخت و حل ریشه ای مشکل است، انتخاب می کنم. من به کودکان گرسنه غذا نمی دهم نه به این دلیل که گرسنگی آنها 1000 یا 100 ، برایم مهم نیست بلکه به این دلیل که غذا دادن به 100 هزار نفر مشکل را حل نمی کند. در حالی که یکی از ریشه های اصلی گرسنگی به مسائلی نظیر خشکسالی و استفاده از روش های غلط کشت و کار بر می گردد و آیا شما می دانید تحقیقات فضایی چه کمک عظیمی به ایجاد تغییر در شرایط کشت و زدودن آفت از محصولات کشاورزی م یکند؟ دانشمندان فضایی ممکن است متخصص میکروبیولوژی، مهندسی، علوم تغذیه، شیمی، گیا هشناس یا موارد دیگری باشند که با هم همکاری می کنند تا را ههایی را بیابند که به رشد بهتر در زمین و مدار منجر شود. آنها به دنبال یافتن راهی هستند تا بتوانند مواد خام قابل بازیافت را برای استفاده در زمین یا ماه یا سایر سیارات به دست آورند و به راه حل هایی برای حفظ و حراست از محیط زیستمان نائل گردند. من امیدورام بتوانم مردمان بیشتری را تشویق کنم تا وارد این شاخ ههای علمی شوند و راه هایی را پیدا کنند تا محصولات را از خطر نابودی محافظت کنند و راه های بهتری را بیابند که مردم هیچ گاه گرسنه نشوند. در عین حال ممکن است شما هم با من هم عقیده باشید که بخشی از گرسنگی ملت ها به دلیل وقوع جن گهاست. من علاوه بر این فکر می کنم بسیاری از مردم به گرسنگی دچار م یشوند نه تنها برای اینکه کمبود غذا یا کمک های بین المللی برای آنها وجود دارد بلکه به این دلیل که سیست مهای مناسب و همی نطور درستِ کاری برای رساندن غذای موجود به دست بچه های گرسنه وجود ندارد. تنها راهی که برای حل این مشکل وجود دارد این است که آموزش کاملی برای جوانانمان مهیا کنیم تا به متفکران آزاداندیشی تبدیل شوند. تا به مردمانی تبدیل شوند که اصول و استانداردهای اخلاقی آنها را دیگران ننوشته اند بلکه این استاندارد بر آگاهی آنها استوار است و مردمانی هستند که هنگامه نیاز به تغییر را احساس می کنند و برای انجام دادن این تغییرات اساسی بر مبنای تصور خود آماده هستند. و این پیامی است که من قصد دارم به گوش مردم جهان برسانم. من از حمایت م یکنم ASHOKA و بنیاد X-Prize بنیادها و مؤسساتی نظیر به این دلیل که آنها به دنبال تغییرات کوچک در جوامع کوچک نیستند بلکه آنها در پی ایجاد تغییراتی بزرگ در جهان و ساختن محلی بهتر برای زندگی مردم هستند. بهای یک رؤیا چقدر است...؟ برای من گذاشتن پول و تمام زندگ یام در جایی که لازم است.  
[ سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۱ ] [ 20:19 ] [ ]

انتخاب نام

انتخاب نام براي فرزند: سنت در نامگذاري، امام صادق(ع) فرمود: هيچ نوزادي براي ما متولد نمي‏شود مگر اين كه  نخست او را محمد مي‏ناميم و پس از هفت روز اگر خواستيم نامش را تغيير مي‏دهيم وگرنه همان نام را بر او باقي مي‏گذاريم.

 

  2- انتخاب نام خوب حق فرزند است: ابن عباس از پيامبر(ص) نقل مي‏كند كه فرمود: حق فرزند بر پدر آن است كه نام خوبي بر  او بنهد و به بهترين شكل تربيتش نمايد( كنزالعمال، ج 16، ص 477).

 

  3- بهترين نام براي پسران: در روايت‏هاي اسلامي نام‏هاي فراواني براي پسران ذكر شده است ولي روي چند نام به عنوان بهترين  نام‏ها تأكيد بيشتري رفته است: عبدالله و عبدالرحمن - محمد - نام علي و امامان معصوم(ع) - نام پيامبران.

 

  سليمان جعفر مي‏گويد: از حضرت ابوالحسن(ع) شنيدم كه فرمود: هيچگاه فقر و بيچارگي به خانه‏اي كه در آن نام محمد، احمد،  علي، حسن، حسين، جعفر، طالب، عبدالله يا فاطمه باشد داخل نمي‏شود

 

  4- بهترين نام دختران: فاطمه است.

 

  5- در روايات توصيه شده است كه نام پادشاهان و فراعنه را بر فرزندان خود نگذاريد.

 

  6- نيز در روايت‏هاي اهل‏بيت(ع) توصيه شده است نام دشمنان اهل‏بيت(ع) را بر كودكان خويش مگذاريد.

 

  7- نام مبغوضين را برمگزينيد.

 

  8- در سيره پيامبر مشاهده شده است كه حضرت نام‏هاي ناپسند را تغيير مي‏دادند. مثلاً طبق نقلي نام شخصي را از عبدالشمس  به عبدالوهاب تغيير دادند. يا نام اسود (سياه) را به ابيض (سفيد) تغيير نمودند. تا جايي كه نقل شده اگر كسي بر پيامبر وارد مي‏شد و  نام خوبي نداشت، پيامبر نام او را تغيير مي‏داد

 

  9- توصيه امام معصوم(ع) اين است كه با نام شهدا، خاطره‏ي ايشان را زنده كنيد. مثلاً نام: حمزه و...

 

  10- اگر مرد يا زن نيكوكاري از دنيا بروند با نامگذاري فرزندان به نام ايشان، نام و ياد ايشان را زنده كنيد.

 

 براي آگاهي بيشتر ر.ك: حقوق فرزندان در مكتب اهل‏بيت(ع)، محمد جواد طبسي، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي.

 

  نام پسر: محمد، احمد، محمود، تقي، داود، ستار، اسماعيل، زكريا، سعيد، اكبر، جعفر، يحيي، صادق، اصغر، جميل، رضا،  صابر، احسان، جواد، رضوان، شهاب، رفيع، شريف، رشيد، مهدي، جمال، حامد، حاتم، محسن، ابوذر، حسن، لقمان، بشير،  سلمان، سليمان، مرتضي، مصطفي، مجتبي، موسي، حبيب، هارون، طه، سالم، صالح، كاظم، نقي، شعيب و...

 

  نام دختر:آمنه، رباب، طاهره، آسيه، طوبي، منيره، مباركه، حورا، انسيه، قدسيه، عليّه، مباركه، صديقه، نيّره، سليمه، فهيمه،  نفيسه، عفت، فاخره، زهره، زليخا، جميله، طيبه، كبري، ساره، مريم، فرشته، مرضيه، حوّا، حكيمه و...

 

 

[ سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۱ ] [ 20:18 ] [ ]

مشارکت سیاسی در ایران

بدون تردیدبيشترين ميزان تاثيرگذاري بر نتيجه انتخابات را شهرهاي كوچكدارند. پس از آن روستاها و سپس شهرهاي بزرگ و درنهايت شهر تهران. اين نكته مهم را هم بايد در نظر داشته باشيد كه ميزان مشاركت در روستاها فوقالعاده بالاست و هرچه به بزرگي شهرها افزوده ميشود، از مشاركت هم كاسته ميشود پس احتياج به توضيح ندارد كه ايران فقط به شهرهای بزرگ محدود نمی­شود. همين اشتباه مديريتي بود كه مسؤلين نظام طي اين چند سال اخیر داشتند و ماحصلش چيزي جز تمركز سرمايه و امكانات و به طبعش افزايش جمعيت و بالارفتن خطرات اجتماعي در تهران و شهرهاي بزرگ نبود.

 

ياد بگيريم فقط خودمان را نبينيم. ايران فقط براي تهران و مركز استان­نشينان نيست

ايران فقط وبلاگنويسان و دانشجويان نيست. ايران براي همه ايرانیيان و در همه جاي آن است.

 

[ سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۱ ] [ 20:18 ] [ ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

6312